Δημοσιεύτηκε: 25 Αύγ 2008, 03:10
από simosx
Cygnus έγραψε:Τα εγκατέστησα όλα με τη σωστή σειρά (gssdp, gupnp, gupnp-tools), μου έβγαλε στο Application menu το Programming αλλά όταν πάω να ξεκινήσω κάποιο πρόγραμμα του gupnp αυτό μένει στο starting up και ύστερα εξαφανίζεται.. :oops:


Αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει είναι ότι έχεις εγκαταστημένα τα πακέτα του gupnp (από το Synaptic) και ταυτόχρονα τα αρχεία (2 βιβλιοθήκες + εργαλείο). Έτσι, μπορεί να συμβαίνει κάποιο μπέρδεμα.

1. Βγάλε τις βιβλιοθήκες που εγκατέστησες μέσω του Synaptic.
2. Κάνε επανεκκίνση του υπολογιστή, ή εκτέλεσε sudo ldconfig
Στόχος είναι το σύστημα να ενημερωθεί με τη τρέχουσα λίστα των βιβλιοθηκών.
3. Εκτέλεσε

Κώδικας: Επιλογή όλων
ldd /usr/local/bin/gupnp-universal-cp


Αυτό θα δείξει τις εξαρτήσεις (σε βιβλιοθήκες) που έχει η εφαρμογή. Εδώ πρέπει να έχει 2 εξαρτήσεις από το /usr/local/lib/*, που είναι οι βιβλιοθήκες που μεταγλωττίσαμε. Συγκεκριμένα,

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ ldd /usr/local/bin/gupnp-universal-cp | grep "/usr/local/lib"
   libgupnp-1.0.so.2 => /usr/local/lib/libgupnp-1.0.so.2 (0x00007f93f9eb6000)
   libgssdp-1.0.so.1 => /usr/local/lib/libgssdp-1.0.so.1 (0x00007f93f9cac000)


Ως εδώ είμαστε πολύ ωραία. Εκτελείς

$ /usr/local/bin/gupnp-universal-cp


και πρέπει να έχεις το πρόγραμμα να λειτουργεί όπως πριν, δηλαδή, να εμφανίζει το παράθυρο αλλά να μην εντοπίζει το router.

Σε αυτό το σημείο είμαστε σε θέση να κάνουμε την αλλαγή στον κώδικα. Το περιγράφω αυτό σε νέα απάντηση παρακάτω.