Δημοσιεύτηκε: 25 Αύγ 2008, 03:18
από simosx
Η αλλαγή στον κώδικα, κατά το
http://bugzilla.openedhand.com/show_bug.cgi?id=1078

A. Από το αρχείο gssdp-0.6.1/libgssdp/gssdp-protocol.h
B. αντικαθιστάς το κείμενο

Κώδικας: Επιλογή όλων
#define SSDP_DISCOVERY_REQUEST                      \
        "M-SEARCH * HTTP/1.1\r\n"                   \
        "Host: " SSDP_ADDR ":" SSDP_PORT_STR "\r\n" \
        "Man: \"ssdp:discover\"\r\n"                \
        "ST: %s\r\n"                                \
        "MX: %d\r\n"                                \
        "User-Agent: %s GSSDP/" VERSION "\r\n\r\n"  \


με

Κώδικας: Επιλογή όλων
#define SSDP_DISCOVERY_REQUEST                      \
        "M-SEARCH * HTTP/1.1\r\n"                   \
        "Host: " SSDP_ADDR ":" SSDP_PORT_STR "\r\n" \
        "Man: \"ssdp:discover\"\r\n"                \
        "ST: %s\r\n"                                \
        "MX: %d\r\n\r\n"                            \


Γ. Στον ίδιο κατάλογο εκτελείς
Κώδικας: Επιλογή όλων
make
sudo make install
sudo ldconfig


Δ. Και αυτό ήταν. Τώρα μπορείς να εκτελέσεις
Κώδικας: Επιλογή όλων
/usr/local/bin/gupnp-universal-cp


και θα δεις το router σου, κατά τις οδηγίες στο
http://simos.info/blog/archives/730