Δημοσιεύτηκε: 26 Αύγ 2008, 18:57
από Dimitris
Επειδή υπήρξαν κατά καιρούς ερωτήσεις για την εγκατάσταση προγραμμάτων που μεταγλωττίζουμε μόνοι μας, θα προσπαθήσω να την εξηγήσω πιο αναλυτικά εδώ. Σε πρώτη φάση θα ασχοληθούμε με προγράμματα που δημιουργούν μόνο ένα εκτελέσιμο χωρίς κάποιες άλλες βιβλιοθηκες.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία
Κώδικας: Επιλογή όλων
./configure
make

επιτυχώς έρχεται η σειρά να κάνουμε make install. Είναι πολύ πιθανό να μας ζητήσει δικαιώματα root και να εγκαταστήσει το εκτελέσιμό μας στο /usr/local/bin ή οπουδήποτε αλλού όπου ένας απλός χρήστης δεν έχει δικαιώματα. Δε θέλουμε όμως να μπλέξουμε με τα αρχεία συστήματος. Μία λύση είναι να αλλάξουμε το φάκελο εγκατάστασης με
Κώδικας: Επιλογή όλων
make install --prefix ~/bin

Aυτό φυσικά προϋποθέτει να υπάρχει ο φάκελος bin στο αρχικό μας φάκελο home/dimitris (όπου dimitris το δικό σας ονομα χρήστη).
Εναλλακτικά αντιγράφουμε το εκτελέσιμο που μόλις δημιουργήθηκε στο ~/bin.

Για να μπορεί να αναγνωρίζεται από τη γραμμή εντολών θα πρέπει να προσθέσουμε αυτό το φάκελο στο path. path είναι μια μεταβλητή περιβάλλοντος η οποία περιέχει φακέλους στους οποίους βρίσκονται εκτελέσιμα. Αυτή συνήθως ορίζεται στο αρχείο .bashrc το οποιο βρίσκεται στον αρχικό μας κατάλογο (/home/dimitris). Η σύνταξη με ένα παράδειγμα είναι η εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
PATH=$PATH:/usr/bin/:/usr/local/:/home/dimitris/bin

H εντολή αυτή βάζει στη μεταβλητή path ό,τι υπήρχε προηγουμένως ($PATH), έπειτα το φάκελο /usr/bin/, έπειτα το /usr/local/ και στο τέλος το φάκελο /home/dimitris/bin
Να τονίσω ότι η $PATH είναι απαραίτητη γιατί διαφορετικά οι προεπιλεγμένοι φάκελοι του συστήματος να μη λειτουργούν.