Δημοσιεύτηκε: 04 Σεπ 2008, 17:29
από ftso
Οδηγός Κείμενο

@linuxman πολύ καλή η προσπάθειά σου, αλλά νομίζω πως το video μπερδεύει κάπως ειδικά τον νεο χρήστη.
Θεωρώ περιττή την χρήση του mc και των επεξηγήσεων των δικαιωμάτων.

Παραθέτω εδώ την διαδικασία με όσο ποιο απλά και κατανοητά βήματα μπορώ και που νομίζω πρέπει να ακολουθηθεί.
Αν διαφωνείς σε κάτι , ακούω ελεύθερα την γνώμη σου. :D:arrow: 1)Δημιουργούμε τον κατάλογο που θα γίνει η προσάρτηση εκτελώντας:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mkdir /media/NAME

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chown root:plugdev /media/NAME

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod 770 /media/NAME


*Όπου NAME βάζουμε με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά το όνομα που θέλουμε να έχει.
Παράδειγμα: DataPartition:arrow: 2)Βρίσκουμε την κατάτμηση που θέλουμε να προσαρτήσουμε εκτελώντας:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo fdisk -l


Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με αυτό εδώ:
Κώδικας: Επιλογή όλων
Disk /dev/sda: 250 GB, 250056737280 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       30401   244196001   42  SFS

Disk /dev/sdb: 320 GB, 320070320640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1               1        3825    30724281   83  Linux
/dev/sdb2            3826       29580   206869005    5  Extended
/dev/sdb5            3826        4083     2064352   82  Linux swap
/dev/sdb6            4084       29580   204796620   83  Linux
/dev/sdb3           29581       34682    40973782    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb4   *       34683       38912    33969442    7  HPFS/NTFS


Όπως βλέπουμε οι δίσκοι έχουν ονόματα τύπου: /dev/sd<λατινικό μικρό γράμμα>
Εμείς βλέπουμε οτι έχουμε του εξής δίσκους:
/dev/sdb: 320 GB και /dev/sda: 250 GB


Κάθε δίσκος έχει μέσα απο μια εως και περισσότερες κατατμήσεις.
Οι κατατμήσεις έχουν ονόματα ακριβώς όπως και οι δίσκοι στους οποίους βρίσκονται με επιπλέον ένα αριθμό στο τέλος.
Έτσι ο /dev/sda βλέπουμε ότι έχει μια κατάτμηση την /dev/sda1 , ενώ ο
/dev/sdb έχει συνολικά 5. Εμείς βλέπουμε φυσικά 6 , αλλά κατάτμηση /dev/sdb2 είναι Συστήματος (System): Extended που
σημαίνει οτι δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για αποθήκευση Data. Ο λόγος που υπάρχει είναι απλά για να φιλοξενεί τις logical κατατμήσεις που έχουμε.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτές είναι οι /dev/sdb5 και /dev/sdb6.
Δηλαδή αν δούμε μια κατάτμηση να έχει System-> Extended την αγνοούμε.
Επίσης , αγνοούμε και αυτήν που έχει System-> Linux swap , η οποία χρησιμοποιείτε απο το σύστημα για εικονική μνήμη.

Τώρα οι όλες κατατμήσεις που έχουμε και μπορούμε να προσαρτήσουμε είναι System τύπου -> Linux , HPFS/NTFS και SFS

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε ποια κατάτμηση θέλουμε να προσαρτάτε αυτόματα κατα το boot.

Όπου Linux ο τύπος του filesystem θα είναι πιθανόν ext3. Αυτό το γνωρίζουμε εφόσον εμείς δημιουργήσαμε τις κατατμήσεις.
Όπου HPFS/NTFS και SFS ο τύπος του filesystem είναι ntfs.


Έτσι με όσα μάθαμε ποιο πάνω βρίσκουμε την εν λόγο κατάτμηση.

Στην εδώ περίπτωση που είναι και η πιο συνηθισμένη έχουμε κατατμήσεις τύπου ext3 και ntfs.

οπότε παρακάτω θα δούμε δυο περιπτώσεις....


:arrow: 3)
Εκτελούμε την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/disk/by-uuid/ -n


τα αποτελέσματα θα είναι για την εδώ περίπτωση έτσι:
Κώδικας: Επιλογή όλων
total 0
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 0AC4292AC4291A09 -> ../../sdb3
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 1204BCC504BCACDB -> ../../sdb4
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 2e08cfbb-12a7-4212-b87b-2024f6ba4ffc -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 73fe2e3b-46b3-487b-b5c7-2e5473ff7738 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 cef762d0-e5ab-4cf1-a74c-fbd82d627a14 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 0 0 10 2008-08-26 11:27 E2E019BDE019993D -> ../../sda1


Πριν συνεχίσουμε παίρνουμε οπωσδήποτε ένα backup εκτελώντας την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.oldfile


Περίπτωση:

 • -ext3, ext4
  Ας πάρουμε την κατάτμηση: /dev/sdb6
  Απο την παραπάνω εντολή κρατάμε τον κωδικό της ο οποίος είναι όπως βλέπουμε ο:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  cef762d0-e5ab-4cf1-a74c-fbd82d627a14  Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να εκτελέσουμε την εντολή:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo gedit /etc/fstab

  (Αν είμαστε σε kubuntu, αντί για gedit βάζουμε kate)
  η οποία θα μας ανοίξει με τον κειμενογράφο gedit το αρχείο fstab όπου θα κάνουμε τις δηλώσεις.

  Το περιεχόμενο του αρχείου fstab θα είναι το εξής:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  proc            /proc           proc    defaults        0       0
  UUID=2e08cfbb-12a7-4212-b87b-2024f6ba4ffc /               ext3    relatime,errors=remount-ro,noatime 0       1
  # /dev/sdb3
  UUID=0AC4292AC4291A09 /media/WindowsVista ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb4
  UUID=1204BCC504BCACDB /media/WindowsXP ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb5
  UUID=73fe2e3b-46b3-487b-b5c7-2e5473ff7738 none            swap    sw              0       0
  /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
  /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0


  Όποια γραμμή έχει μπροστά της # είναι σχόλια και δεν παίζουν ρόλο.Μπορούν να γράφουν ότι θέλουν...
  Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κάπου στη μέση και να προσθέσουμε μια γραμμή σαν και αυτήν:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  UUID=cef762d0-e5ab-4cf1-a74c-fbd82d627a14 /media/ΝΑΜΕ ext3    rw,user,relatime        0       2

  Προσοχή στα κενά. Αν πρόκειται για ext4, αντί για ext3 βάζουμε ext4.
  Αν θέλουμε προσθέτουμε και μια γραμμή με σχόλια πριν την παραπάνω γραμμή για να ξέρουμε ποια κατάτμηση βάλαμε.
  Οπότε θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  proc            /proc           proc    defaults        0       0
  UUID=2e08cfbb-12a7-4212-b87b-2024f6ba4ffc /               ext3    relatime,errors=remount-ro,noatime 0       1
  # /dev/sdb3
  UUID=0AC4292AC4291A09 /media/WindowsVista ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb4
  UUID=1204BCC504BCACDB /media/WindowsXP ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb6
  UUID=cef762d0-e5ab-4cf1-a74c-fbd82d627a14 /media/ΝΑΜΕ ext3    rw,user,relatime        0       2
  # /dev/sdb5
  UUID=73fe2e3b-46b3-487b-b5c7-2e5473ff7738 none            swap    sw              0       0
  /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
  /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0


  Κάνουμε save και κλείνουμε τον κειμενογράφο....


 • -ntfs
  Ας πάρουμε την κατάτμηση: /dev/sda1
  Απο την παραπάνω εντολή κρατάμε τον κωδικό της ο οποίος είναι όπως βλέπουμε ο:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  E2E019BDE019993D  Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να εκτελέσουμε την εντολή:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo gedit /etc/fstab

  (Αν είμαστε σε kubuntu, αντί για gedit βάζουμε kate)
  η οποία θα μας ανοίξει με τον κειμενογράφο gedit το αρχείο fstab όπου θα κάνουμε τις δηλώσεις.

  Το περιεχόμενο του αρχείου fstab θα είναι το εξής:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  proc            /proc           proc    defaults        0       0
  UUID=2e08cfbb-12a7-4212-b87b-2024f6ba4ffc /               ext3    relatime,errors=remount-ro,noatime 0       1
  # /dev/sdb3
  UUID=0AC4292AC4291A09 /media/WindowsVista ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb4
  UUID=1204BCC504BCACDB /media/WindowsXP ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb5
  UUID=73fe2e3b-46b3-487b-b5c7-2e5473ff7738 none            swap    sw              0       0
  /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
  /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0


  Όποια γραμμή έχει μπροστά της # είναι σχόλια και δεν παίζουν ρόλο.Μπορούν να γράφουν ότι θέλουν...
  Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε κάπου στη μέση και να προσθέσουμε μια γραμμή σαν και αυτήν:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  UUID=E2E019BDE019993D /media/NAME ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1

  Προσοχή στα κενά.
  Αν θέλουμε προσθέτουμε και μια γραμμή με σχόλια πριν την παραπάνω γραμμή για να ξέρουμε ποια κατάτμηση βάλαμε.
  Οπότε θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  # /etc/fstab: static file system information.
  #
  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  proc            /proc           proc    defaults        0       0
  UUID=2e08cfbb-12a7-4212-b87b-2024f6ba4ffc /               ext3    relatime,errors=remount-ro,noatime 0       1
  # /dev/sdb3
  UUID=0AC4292AC4291A09 /media/WindowsVista ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb4
  UUID=1204BCC504BCACDB /media/WindowsXP ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sda1
  UUID=E2E019BDE019993D /media/NAME ntfs    defaults,umask=007,gid=46 0       1
  # /dev/sdb5
  UUID=73fe2e3b-46b3-487b-b5c7-2e5473ff7738 none            swap    sw              0       0
  /dev/scd0       /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0       0
  /dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto,exec,utf8 0       0


  Κάνουμε save και κλείνουμε τον κειμενογράφο....


:arrow: 4) Είμαστε έτοιμοι!!!
Για να εφαρμοστούν οι αλλαγές εκτελούμε στην εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo mount -a

 • Αν επιστρέψει κάποιο σφάλμα η εντολή...
  Ψάχνουμε να βρούμε πιο είναι αυτό και δεν κάνουμε επανεκκίνηση πριν το βρούμε.

  Σε περίπτωση που δεν βρίσκουμε το λάθος επαναφέρουμε το backup και δοκιμάζουμε πάλι απο την αρχή.
  Για την επαναφορά του backup εκτελούμε:

  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo cp /etc/fstab.oldfile /etc/fstab

 • Αν η εντολή δεν επιστρέψει λάθος είμαστε OK!!!


Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα