Δημοσιεύτηκε: 06 Σεπ 2008, 01:47
από Dimitris
Oι προγραμματιστές του ubuntu φαίνεται ότι δεν το βλέπουν αυτό σαν κίνδυνο μιας και το default ~.profile
Κώδικας: Επιλογή όλων
# ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells.
# This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login
# exists.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples.
# the files are located in the bash-doc package.

# the default umask is set in /etc/profile
#umask 022

# if running bash
if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
    # include .bashrc if it exists
    if [ -f ~/.bashrc ]; then
        . ~/.bashrc
    fi
fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d ~/bin ] ; then
    PATH=~/bin:"${PATH}"
fi

βάζει το ~/bin πριν το default path. Χμμμ, παράξενο. Μόλις το διόρθωσα σχολιάζοντας τις 3 τελευταίες γραμμές, δηλαδή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
#if [ -d ~/bin ] ; then
#    PATH=~/bin:"${PATH}"
#fi