Σφάλμα ευπάθειας στο OpenSSL

...από το ubuntu, το linux, και το ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Συντονιστές: adem1, ubuderix

Σφάλμα ευπάθειας στο OpenSSL

Δημοσίευσηαπό ktogias » 13 Μάιος 2008, 22:56

Μεταφράζω από την αντίστοιχη ανακοίνωση στη λίστα ubuntu-security-announce (https://lists.ubuntu.com/archives/ubunt ... 00705.html):

===========================================================
Ειδοποίηση Ασφάλειας Ubuntu USN-612-1 May 13, 2008
Ευπάθεια openssl
CVE-2008-0166
===========================================================

Ανακαλύφθηκε ένα σφάλμα στη γεννήτρια τυχαίων αριθμών που
χρησιμοποιείται από το πακέτο OpenSSL σε συστήματα Debian και Ubuntu,
Ως αποτέλεσμα αυτού του σφάλματος, ορισμένα κλειδιά κρυπτογράφησης
είναι αρκετά πιο κοινότυπα από ότι θα έπρεπε, και έτσι ένας εισβολέας
θα μπορούσε να μαντέψει το κλειδί πραγρατοποιώντας μια "επίθεση ομής
βίας" (brute-force attack) έχοντας ελάχιστη γνώση του συστήματος.
Συγκεκριμένα αυτή η ευπάθεια επηρεάζει τα κλειδιά κρυπτογράφησης που
χρησιμοποιούνται στα πιστοποιητικά των OpenSSH, OpenVPN και SSL.

Αυτό το σφάλμα ευπάθειας επηρεάζει μόνο λειτουργικά συστήματα που
(όπως το Ubuntu) βασίζονται στο Debian. Εντούτοις, και άλλα συστήματα
μπορεί να επηρεάζονται έμμεσα αν έχουν εισαχθεί σε αυτά τα παραπάνω
"αδύναμα" κλειδιά.

Το σφάλμα αυτό θεωρείται εξαιρετικά σοβαρό σφάλμα ευπάθειας, και
καλούνται όλοι οι χρήστες να δράσουν άμεσα για την αποκατάσταση της
ασφάλειας των συστημάτων τους. (CVE-2008-0166)

Η συμβουλή αυτή ισχύει επίσης για τις αντίστοιχες εκδόσεις των
Kubuntu, Edubuntu και Xubuntu.

== Ποιοι επηρεάζονται ==

Συστήματα που τρέχουν κάποια από τις παρακάτω εκδόσεις:

* Ubuntu 7.04 (Feisty)
* Ubuntu 7.10 (Gutsy)
* Ubuntu 8.04 LTS (Hardy)
* Ubuntu "Intrepid Ibex" (development): libssl <= 0.9.8g-8
* Debian 4.0 (etch) (see corresponding Debian security advisory)

και έχουν εγκατεστημένο το πακέτο openssh-server ή έχουν
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία κλειδιού OpenSSH ή πιστοποιητικού
X.509 (SSL).

Όλα τα κλειδιά OpenSSH και X.509 που έχουν δημιουργηθεί στα παραπάνω
συστήματα πρέπει να θεωρούνται μη αξιόπιστα, ανεξάρτητα από το σύστημα
στο οποίο χρησιμοποιούνται, ακόμα και μετά την εφαρμογή της σχετικής
ενημέρωσης.

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται τα αυτόματα δημιουργημένα host keys που
χρησιμοποιούνται από το OpenSSH και αποτελούν τη βάση για την
προστασία του από επιθέσεις τύπου server spoofing και
man-in-the-middle.

Το πρόβλημα διορθώνεται αναβαθμίζοντας το σύστημά σας στις ακόλουθες
εκδόσεις πακέτων:

Ubuntu 7.04:
libssl0.9.8 0.9.8c-4ubuntu0.3

Ubuntu 7.10:
libssl0.9.8 0.9.8e-5ubuntu3.2

Ubuntu 8.04 LTS:
libssl0.9.8 0.9.8g-4ubuntu3.1

Οι παραπάνω ενημερωμένες εκδόσεις έχουν ήδη περάσει στα αποθετήρια και
έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί απλά ένα apt-get update &&
apt-get upgrade ή να ενημερώσετε το σύστημά σας από το πρόγραμμα
διαχείρισης ενημερώσεων ή το synaptic.

Ενημερωμένα πακέτα για Ubuntu 7.04:

Source archives:

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... .3.diff.gz
Size/MD5: 55960 f1528622672403589e0d3aac4091e3b7
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... ntu0.3.dsc
Size/MD5: 899 24ce07dd1372b34976caa4e703b48254
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... rig.tar.gz
Size/MD5: 3313857 78454bec556bcb4c45129428a766c886

amd64 architecture (Athlon64, Opteron, EM64T Xeon):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... amd64.udeb
Size/MD5: 604324 c67285c8c9831d7d688930bf3403070e
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 2186920 ebfec7f633c445ae170b06acb039175c
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 1645270 3c37713de4ad97e6eb675f9f8a9b3ddd
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 918170 c282b7478265a81019e771a382ec99cd
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 1006504 a199460e3209b03f454afa205abbd979

i386 architecture (x86 compatible Intel/AMD):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _i386.udeb
Size/MD5: 569520 9441a49f438e5c0c77c70f9c50b3acee
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 3_i386.deb
Size/MD5: 2068628 152dc5bd9d6edb669be2a4d88fdc9126
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 3_i386.deb
Size/MD5: 5499922 4e07a86c1f4930411fffc25cb330f683
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 3_i386.deb
Size/MD5: 2809850 dd17842504c08b5a09e7ec15dee20f8b
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 3_i386.deb
Size/MD5: 1001316 f823d1e7c4ea63e976fd129a2bfe5fed

powerpc architecture (Apple Macintosh G3/G4/G5):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... werpc.udeb
Size/MD5: 617086 d8158b21c17afbd21460dfee4a001194
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 2217842 90507ac4c5dce8110853c8e71c366004
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 1705352 d2ac68501fc799a5033824d204ac0175
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 939544 1e6af8a9427957566434357f346096d9
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 1014948 b6c5a7b2c97df56cff30d1797490705f

sparc architecture (Sun SPARC/UltraSPARC):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... sparc.udeb
Size/MD5: 563014 dd59635ac83a1c84fe59b7d8ab9b2992
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 2111944 e647e97fbb98c2ce48c8fce8517c92d0
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 4053968 b26c15bf44dc732832251f8cb1002b15
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 2205868 0b767362c79d60942cbe473deecad932
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 1016770 f6940cc99ec5b841d4a54b9cb38af203

Ενημερωμένα πακέτα για Ubuntu 7.10:

Source archives:

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... .2.diff.gz
Size/MD5: 58261 712fb9938545440a484c383c8a6ac7f7
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... ntu3.2.dsc
Size/MD5: 950 b47e6ac103c4bcc8d969faf994c8a887
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... rig.tar.gz
Size/MD5: 3341665 3a7ff24f6ea5cd711984722ad654b927

amd64 architecture (Athlon64, Opteron, EM64T Xeon):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... amd64.udeb
Size/MD5: 608582 4e66d471698d449a31e206d91972ac77
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 2065236 eb0982f5fdc2988b4a1adc3535a92cec
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 1644030 45659a7dadef747fb828a11bf00b6466
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 928852 cbbc47991050e043a259065d6e63d3f1
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 877820 d5254e3c81c503be7ec8d908985ca27d

i386 architecture (x86 compatible Intel/AMD):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _i386.udeb
Size/MD5: 571794 33ed14cad215235c7f3e3959417e618a
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 2_i386.deb
Size/MD5: 1943124 63d90e3f64c213a4033caa78adbb3481
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 2_i386.deb
Size/MD5: 5520470 9ffd3c29c28109498b530d5062d2537a
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 2_i386.deb
Size/MD5: 2825460 8265f8e385f34559d74ccca533c02a7a
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 2_i386.deb
Size/MD5: 872078 09113bb86f530a81ab0a9ea3cff847cb

lpia architecture (Low Power Intel Architecture):

http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _lpia.udeb
Size/MD5: 537248 b14a7de8a4d2dc6c0636bcea065a25d9
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 2_lpia.deb
Size/MD5: 1922036 22e02a08b6042d2037ed82a05cbe5968
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 2_lpia.deb
Size/MD5: 1557052 34ac9b97e2297d773f00ec0cf9e9ed28
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 2_lpia.deb
Size/MD5: 836566 2b357cdf056d2bdfc3d00eef8d758f12
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 2_lpia.deb
Size/MD5: 876586 96f16cd47d93e94dbffb7bd7deb93284

powerpc architecture (Apple Macintosh G3/G4/G5):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... werpc.udeb
Size/MD5: 618002 6949577d5d0dff62f1a87843556fce47
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 2093118 d1118570fb10780532a114316870024f
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 1704998 06a83dfb0b7463b2e0c48c957ad3e94f
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 945758 be53ff03675982367b0615701c0c9012
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... owerpc.deb
Size/MD5: 886184 dd98564311d595033534eb7c6f396718

sparc architecture (Sun SPARC/UltraSPARC):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... sparc.udeb
Size/MD5: 565188 0ca872b583b61d0d15a872e83378782d
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 1987272 9334f39b64dbc1765bf0b8bc1c5c0113
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 4049724 69782f2dbd642b303551e128c1552aa3
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 2220894 8ae7f5b7585bd9e4f1392f76fd3bcc71
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _sparc.deb
Size/MD5: 887244 d6320a2c885ce0eae7dcc27f569a0963

Ενημερωμένα πακέτα για Ubuntu 8.04 LTS:

Source archives:

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... .1.diff.gz
Size/MD5: 52455 febf7cb03f479b0a3adcae06eb02203b
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... ntu3.1.dsc
Size/MD5: 912 0a14742d144c1389dcbc52f47ba3f7c8
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... rig.tar.gz
Size/MD5: 3354792 acf70a16359bf3658bdfb74bda1c4419

Architecture independent packages:

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... .1_all.deb
Size/MD5: 628518 80043d691d2bf742c6874b237ed659c6

amd64 architecture (Athlon64, Opteron, EM64T Xeon):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... amd64.udeb
Size/MD5: 603886 e1c9837aaa00f00c030be0948f2666f8
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 2064554 4fd6b7dba2501356363e4c88876e7016
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 1603796 877c7dc84a0a442a71322466aaf0191d
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 931158 936aeaeb9c0acfa73ce04362ef20f235
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _amd64.deb
Size/MD5: 390622 5ece5cbc091a8955ec7dc47b6494c42e

i386 architecture (x86 compatible Intel/AMD):

http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... _i386.udeb
Size/MD5: 564666 e428bac008437846a9411a34f7e46e8b
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 1_i386.deb
Size/MD5: 1941644 b6edc3acd3a90c42baaf8819fd9f3256
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 1_i386.deb
Size/MD5: 5340876 a1a31e52f2b6ce5b00a2e550e1c9a9f7
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 1_i386.deb
Size/MD5: 2828048 4ef2062996432b694e1a06eaf61818aa
http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/ ... 1_i386.deb
Size/MD5: 385434 f29998409853097ebe60730295c81e7b

lpia architecture (Low Power Intel Architecture):

http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _lpia.udeb
Size/MD5: 535450 2a6c4f477589124df101fdf508bf170d
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 1_lpia.deb
Size/MD5: 1922630 bfe69691602e76835d998443fecf6bf5
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 1_lpia.deb
Size/MD5: 1512332 c90b961b61a02198b87b503d1f7f01ce
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 1_lpia.deb
Size/MD5: 842712 69b457eef0ae45f342e01bd13c83be2d
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... 1_lpia.deb
Size/MD5: 390028 41001b11916fd7d522580060ad298d16

powerpc architecture (Apple Macintosh G3/G4/G5):

http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... werpc.udeb
Size/MD5: 610282 8c4ff25d4e5695eba1e0ea6e0fba22b1
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... owerpc.deb
Size/MD5: 2077924 35d088aee3c0ed62b9a18d861fca08b9
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... owerpc.deb
Size/MD5: 1639052 85d14e648caaaf6fab7acae470d7e1b2
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... owerpc.deb
Size/MD5: 944496 3f561d17a732a995c61a99bb58be0348
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... owerpc.deb
Size/MD5: 399190 b7cdcf3e46bb497fc0d9f0ebd1e670d2

sparc architecture (Sun SPARC/UltraSPARC):

http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... sparc.udeb
Size/MD5: 559662 1e68facc899f2a355ffc5ba9d74873fb
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _sparc.deb
Size/MD5: 1984618 3d1892e144d9e360091fca9970bac61a
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _sparc.deb
Size/MD5: 3873424 769e051711a442675147042e60fa6e3b
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _sparc.deb
Size/MD5: 2241226 c21c1ea84171285a241ed7ec31fb2d2d
http://ports.ubuntu.com/pool/main/o/ope ... _sparc.deb
Size/MD5: 397810 31bccc57af7b0dc1dd6d9005bbdedb2c
ktogias
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 305
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 22:52
IRC: ktogias
Εκτύπωση

Re: Σφάλμα ευπάθειας στο OpenSSL

Δημοσίευσηαπό ktogias » 13 Μάιος 2008, 22:58

Μήπως θα έπρεπε να φτιαχτεί μια κατηγορία "Ανακοινώσεις" ή και πιο συγκεκριμένα "Θέματα ασφάλειας" για τέτοιου είδους αναρτήσεις;
ktogias
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 305
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 22:52
IRC: ktogias
Εκτύπωση

Re: Σφάλμα ευπάθειας στο OpenSSL

Δημοσίευσηαπό john » 16 Μάιος 2008, 09:06

Ανακοίνωση και εδώ http://isc.sans.org/diary.html
"UNIX is basically a simple operating system, but you have to be a genius to understand the simplicity." Dennis Ritchie
Άβαταρ μέλους
john
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 96
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 14:39
Τοποθεσία: Athens
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Νέα - Ειδήσεις - Ανακοινώσεις

cron