Εγκατάσταση Webcam usb

...hardware-drivers για περιφερειακά (εκτυπωτές, κάμερες, εξ. σκληροί, κλπ)
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της εντολής στο τερματικό :
lsusb

Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 19 Νοέμ 2020, 20:43

Καλησπέρα, προσπαθώ να εγκαταστήσω μια usb κάμερα που πήρα σήμερα (Srihome Sh004 Webcam) η οποία υποτίθεται ότι είναι συμβατή με linux.
Αρχικά δεν την αναγνώρισε καθόλου (πχ στο cheese δεν την εντόπιζε) και στις οδηγίες της είδα ότι για linux χρειάζεται να εχουν εγκατασταθεί πρωτόκολλα UVC drive-free. Κατέβασα μια παλιότερη έκδοση του Guvcview και αρχικά όλα έδειχναν καλά (την εντόπιε και το cheese) όχι όμως ένα πρόγραμμα που τρέχει μέσω browser. Στην συνέχεια δεν την εντόπιζε ούτε το cheese, μπλοκάρει το σύστημα όταν είναι συνδεδεμένη (κολλάει ακόμα και ο browser, και στην επανεκκίνηση βγάζει μηνύματα σφάλματος για usb, και αργεί πολύ να εκκινήσει το σύστημα όταν έχω συνδεμένο το καλώδιο της). Εβαλά την νεότερη έκδοση του Guvcview και πάλι τα ίδια.
Έψαξα λίγο στα θέματα του φόρουμ και σας παραθέτω τα αποτελέσματα των εντολών:
Κώδικας: Επιλογή όλων
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0461:4e8e Primax Electronics, Ltd
Bus 001 Device 006: ID 0461:4e8d Primax Electronics, Ltd
Bus 001 Device 008: ID 0bda:b00a Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 011: ID 1d6c:0103 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

και
Κώδικας: Επιλογή όλων
dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xde, date = 2020-05-25
[    0.000000] Linux version 4.15.0-123-generic (buildd@lcy01-amd64-017) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #126-Ubuntu SMP Wed Oct 21 09:40:11 UTC 2020 (Ubuntu 4.15.0-123.126-generic 4.15.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-123-generic root=UUID=6d24dfbe-4a18-4789-b9ab-ede4916e56f0 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000085781fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085782000-0x0000000085bf6fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085bf7000-0x0000000085c73fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085c74000-0x000000008613cfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000008613d000-0x0000000089c0dfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000089c0f000-0x000000008e7fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] e820: update [mem 0x7ba60018-0x7ba70057] usable ==> usable
[    0.000000] e820: update [mem 0x7ba60018-0x7ba70057] usable ==> usable
[    0.000000] extended physical RAM map:
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ba60017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007ba60018-0x000000007ba70057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007ba70058-0x0000000085781fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085782000-0x0000000085bf6fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085bf7000-0x0000000085c73fff] ACPI data
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085c74000-0x000000008613cfff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000008613d000-0x0000000089c0dfff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000089c0f000-0x000000008e7fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff] usable
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x85c10000  ACPI=0x85c10000  SMBIOS=0x88f99000  SMBIOS 3.0=0x88f98000  MEMATTR=0x8223e018  ESRT=0x83cc2f98
[    0.000000] secureboot: Secure boot enabled
[    0.000000] Kernel is locked down from EFI secure boot; see man kernel_lockdown.7
[    0.000000] SMBIOS 3.2.0 present.
[    0.000000] DMI: HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx/843B, BIOS F.31 05/27/2019
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x26f800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: write-back
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 00C0000000 mask 7FC0000000 uncachable
[    0.000000]   1 base 00A0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.000000]   2 base 0090000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 008C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 2000000000 mask 6000000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 1000000000 mask 7000000000 uncachable
[    0.000000]   6 base 0800000000 mask 7800000000 uncachable
[    0.000000]   7 base 0400000000 mask 7C00000000 uncachable
[    0.000000]   8 base 4000000000 mask 4000000000 uncachable
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x89c0f max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000083cc2f98 to 0x0000000083cc2fd0.
[    0.000000] e820: update [mem 0x83cc2000-0x83cc2fff] usable ==> reserved
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3d9e1000-0x3fffdfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x0000000085C10000 000024 (v02 HPQOEM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x0000000085C100B8 0000EC (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x0000000085C55468 000114 (v06 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x0000000085C10230 045237 (v02 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000008613A080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x0000000085C55580 000084 (v04 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x0000000085C55608 000044 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x0000000085C55650 00009C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x0000000085C556F0 00003C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C55730 001B5F (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: MSDM 0x0000000085C57290 000055 (v03 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C572E8 0031C6 (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x0000000085C5A4B0 000038 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5A4E8 001C1A (v02 HPQOEM CflS_Rvp 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5C108 000FAE (v02 HPQOEM Ther_Rvp 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5D0B8 000916 (v02 INTEL  xh_cfsd4 00000000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x0000000085C5D9D0 000042 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x0000000085C5DA18 000094 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5DAB0 0027DE (v02 HPQOEM PtidDevc 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C60290 0014E2 (v02 HPQOEM TbtTypeC 00000000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: DBGP 0x0000000085C61778 000034 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: DBG2 0x0000000085C617B0 000054 (v00 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C61808 001B67 (v02 HPQOEM UsbCTabl 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: DMAR 0x0000000085C63370 0000A8 (v01 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C63418 000144 (v02 Intel  ADebTabl 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x0000000085C63560 000038 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C63598 000060 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000001 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x0000000085C635F8 000034 (v04 HPQOEM SLIC-CPC 00000001 AMI  00000000)
[    0.000000] ACPI: WSMT 0x0000000085C63630 000028 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x26f7d5000-0x26f7fffff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000085781fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 2051873
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 22 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 8479 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 542595 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 23520 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1505280 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000008c800000-0x000000008e7fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] e820: update [mem 0x8221d000-0x82231fff] usable ==> reserved
[    0.000000] TSC deadline timer available
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba60000-0x7ba60fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba70000-0x7ba70fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8221d000-0x82231fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x83cc2000-0x83cc2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85782000-0x85bf6fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85bf7000-0x85c73fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85c74000-0x8613cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8613d000-0x89c0dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x89c0f000-0x8e7fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8e800000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfdffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x8e800000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x500 with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2019788
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-123-generic root=UUID=6d24dfbe-4a18-4789-b9ab-ede4916e56f0 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 7893016K/8207492K available (12300K kernel code, 2482K rwdata, 4272K rodata, 2436K init, 2724K bss, 314476K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 39402 entries in 154 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]    Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[    0.000000] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20170831/psobject-253)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:xh_cfsd4) while loading table (20170831/tbxfload-228)
[    0.000000] ACPI Error: 1 table load failures, 10 successful (20170831/tbxfload-246)
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.004000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.004000] DMAR: Host address width 39
[    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.004000] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 19e2ff0505e
[    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.004000] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x00000085baa000 end: 0x00000085bc9fff
[    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x0000008c000000 end: 0x0000008e7fffff
[    0.004000] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.004000] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.004000] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.004000] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    0.004000] x2apic enabled
[    0.004000] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[    0.004000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.024000] tsc: Detected 3600.000 MHz processor
[    0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7200.00 BogoMIPS (lpj=14400000)
[    0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.024000] Security Framework initialized
[    0.024000] Yama: becoming mindful.
[    0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.024000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.024000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.024000] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.024000] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.024000] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.024000] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.024000] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.024000] process: using mwait in idle threads
[    0.024000] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 8, 4MB 8
[    0.024000] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[    0.024000] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.024000] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.024000] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.024000] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.024000] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.024000] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.024000] SRBDS: Mitigation: Microcode
[    0.024000] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.024000] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.029435] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xb)
[    0.029476] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.029497] ... version:                4
[    0.029498] ... bit width:              48
[    0.029498] ... generic registers:      8
[    0.029498] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.029499] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.029499] ... fixed-purpose events:   3
[    0.029499] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.029527] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.030312] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.030321] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.030371] x86: Booting SMP configuration:
[    0.030372] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.033584] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.033584] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.033584] smpboot: Total of 4 processors activated (28800.00 BogoMIPS)
[    0.036201] devtmpfs: initialized
[    0.036201] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.036422] evm: security.selinux
[    0.036422] evm: security.SMACK64
[    0.036422] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.036422] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.036423] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.036423] evm: security.apparmor
[    0.036423] evm: security.ima
[    0.036424] evm: security.capability
[    0.036432] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x85c74000-0x8613cfff] (5017600 bytes)
[    0.036432] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.036432] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.036432] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.036432] RTC time: 17:20:38, date: 11/19/20
[    0.036432] NET: Registered protocol family 16
[    0.036448] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.036451] audit: type=2000 audit(1605806438.036:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.036451] cpuidle: using governor ladder
[    0.036451] cpuidle: using governor menu
[    0.036451] ACPI: bus type PCI registered
[    0.036451] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.036451] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.036451] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.036451] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.036706] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.036706] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.043064] ACPI: Executed 57 blocks of module-level executable AML code
[    0.059915] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.059919] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE522B000 0000F4 (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20160527)
[    0.060127] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.060224] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[    0.061659] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.061663] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5162400 000400 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160527)
[    0.061861] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.062059] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062063] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56DD800 0006CB (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20160527)
[    0.062249] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.062402] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062405] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE514FC00 000149 (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20160527)
[    0.062581] ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
[    0.062719] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062723] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56DA000 000724 (v02 PmRef  HwpLvt   00003000 INTL 20160527)
[    0.062888] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.063286] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.063289] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56D9000 0005FC (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160527)
[    0.063627] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.063781] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.063784] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5160000 000317 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20160527)
[    0.064025] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.064282] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.064286] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE570E000 000AB0 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20160527)
[    0.064965] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.065124] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.065127] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5161C00 00030A (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160527)
[    0.065368] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.068117] ACPI: Interpreter enabled
[    0.068147] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.068147] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.068179] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.069355] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 7F
[    0.080354] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.080491] ACPI: Power Resource [PAUD] (on)
[    0.083132] ACPI: Power Resource [SPR0] (off)
[    0.083333] ACPI: Power Resource [SPR1] (off)
[    0.083592] ACPI: Power Resource [ZPDR] (on)
[    0.083797] ACPI: Power Resource [SPR2] (off)
[    0.084096] ACPI: Power Resource [V0PR] (on)
[    0.084458] ACPI: Power Resource [V1PR] (on)
[    0.084813] ACPI: Power Resource [V2PR] (on)
[    0.089014] ACPI: Power Resource [PXTC] (on)
[    0.094177] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[    0.099591] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.099668] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.099744] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.099817] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.099890] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.100507] ACPI: Power Resource [PIN] (off)
[    0.100693] ACPI: Power Resource [SPR3] (off)
[    0.100740] ACPI: Power Resource [SPR5] (off)
[    0.101009] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.101013] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.104350] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.105301] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.105303] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.105303] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.105304] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.105305] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.105305] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.105306] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.105307] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.105307] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x8e800000-0xdfffffff window]
[    0.105308] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.105309] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.105314] pci 0000:00:00.0: [8086:3e1f] type 00 class 0x060000
[    0.105636] pci 0000:00:02.0: [8086:3e91] type 00 class 0x030000
[    0.105643] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xa0000000-0xa0ffffff 64bit]
[    0.105648] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[    0.105650] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x5000-0x503f]
[    0.105661] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[    0.105945] pci 0000:00:12.0: [8086:a379] type 00 class 0x118000
[    0.105988] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xa1321000-0xa1321fff 64bit]
[    0.106296] pci 0000:00:14.0: [8086:a36d] type 00 class 0x0c0330
[    0.106340] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xa1300000-0xa130ffff 64bit]
[    0.106474] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.106840] pci 0000:00:14.2: [8086:a36f] type 00 class 0x050000
[    0.106875] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xa1316000-0xa1317fff 64bit]
[    0.106893] pci 0000:00:14.2: reg 0x18: [mem 0xa1320000-0xa1320fff 64bit]
[    0.107078] pci 0000:00:14.5: [8086:a375] type 00 class 0x080501
[    0.107116] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xa131f000-0xa131ffff 64bit]
[    0.107624] pci 0000:00:15.0: [8086:a368] type 00 class 0x0c8000
[    0.108345] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.110758] pci 0000:00:15.1: [8086:a369] type 00 class 0x0c8000
[    0.111487] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.113722] pci 0000:00:16.0: [8086:a360] type 00 class 0x078000
[    0.113763] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xa131c000-0xa131cfff 64bit]
[    0.113878] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.114120] pci 0000:00:17.0: [8086:a352] type 00 class 0x010601
[    0.114156] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xa1314000-0xa1315fff]
[    0.114170] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xa131b000-0xa131b0ff]
[    0.114185] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io  0x5090-0x5097]
[    0.114199] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io  0x5080-0x5083]
[    0.114213] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io  0x5060-0x507f]
[    0.114227] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xa131a000-0xa131a7ff]
[    0.114308] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[    0.114505] pci 0000:00:1c.0: [8086:a33c] type 01 class 0x060400
[    0.114689] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.114717] pci 0000:00:1c.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.114933] pci 0000:00:1c.6: [8086:a33e] type 01 class 0x060400
[    0.115112] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.115139] pci 0000:00:1c.6: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.115571] pci 0000:00:1e.0: [8086:a328] type 00 class 0x078000
[    0.116230] pci 0000:00:1e.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.118499] pci 0000:00:1f.0: [8086:a304] type 00 class 0x060100
[    0.118893] pci 0000:00:1f.3: [8086:a348] type 00 class 0x040300
[    0.118971] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xa1310000-0xa1313fff 64bit]
[    0.119044] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xa1000000-0xa10fffff 64bit]
[    0.119194] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.119833] pci 0000:00:1f.4: [8086:a323] type 00 class 0x0c0500
[    0.120010] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xa1318000-0xa13180ff 64bit]
[    0.120208] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io  0xefa0-0xefbf]
[    0.120568] pci 0000:00:1f.5: [8086:a324] type 00 class 0x0c8000
[    0.120595] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[    0.120905] pci 0000:01:00.0: [10ec:c821] type 00 class 0x028000
[    0.120954] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x4000-0x40ff]
[    0.120988] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1200000-0xa120ffff 64bit]
[    0.121151] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.121152] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.132041] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.132045] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.132050] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.132173] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.132216] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.132252] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1104000-0xa1104fff 64bit]
[    0.132274] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xa1100000-0xa1103fff 64bit]
[    0.132410] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.132411] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.144042] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02]
[    0.144046] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.144051] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.145630] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145702] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *1
[    0.145773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145913] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145983] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.146052] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.146122] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.147269] SCSI subsystem initialized
[    0.147275] libata version 3.00 loaded.
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.147275] vgaarb: loaded
[    0.147275] ACPI: bus type USB registered
[    0.147275] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.147275] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.147275] usbcore: registered new device driver usb
[    0.147275] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.147275] Registered efivars operations
[    0.147275] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.232202] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.232518] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.232518] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ba60018-0x7bffffff]
[    0.232519] e820: reserve RAM buffer [mem 0x8221d000-0x83ffffff]
[    0.232519] e820: reserve RAM buffer [mem 0x83cc2000-0x83ffffff]
[    0.232520] e820: reserve RAM buffer [mem 0x85782000-0x87ffffff]
[    0.232520] e820: reserve RAM buffer [mem 0x89c0f000-0x8bffffff]
[    0.232521] e820: reserve RAM buffer [mem 0x26f800000-0x26fffffff]
[    0.232579] NetLabel: Initializing
[    0.232579] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.232580] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.232589] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.232596] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.232596] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[    0.236000] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.243024] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.243034] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.243094] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.243109] pnp: PnP ACPI init
[    0.243184] system 00:00: [mem 0x40000000-0x403fffff] could not be reserved
[    0.243187] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243371] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.243372] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.243374] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243467] system 00:02: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.243470] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.243633] system 00:03: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.243634] system 00:03: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.243634] system 00:03: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.243635] system 00:03: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.243636] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.243637] system 00:03: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    0.243638] system 00:03: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.243638] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.243640] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243821] system 00:04: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[    0.243822] system 00:04: [mem 0xfd000000-0xfd69ffff] has been reserved
[    0.243823] system 00:04: [mem 0xfd6c0000-0xfd6cffff] has been reserved
[    0.243824] system 00:04: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
[    0.243825] system 00:04: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[    0.243826] system 00:04: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
[    0.243826] system 00:04: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.243828] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.244134] system 00:05: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[    0.244136] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.245037] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.246084] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    0.256350] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.256360] pci 0000:00:15.0: BAR 0: assigned [mem 0x8e800000-0x8e800fff 64bit]
[    0.256631] pci 0000:00:15.1: BAR 0: assigned [mem 0x8e801000-0x8e801fff 64bit]
[    0.256898] pci 0000:00:1e.0: BAR 0: assigned [mem 0x8e802000-0x8e802fff 64bit]
[    0.257166] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.257168] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.257174] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.257187] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02]
[    0.257190] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.257196] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.257209] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.257210] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.257211] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.257211] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.257212] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.257212] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.257213] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.257214] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x8e800000-0xdfffffff window]
[    0.257214] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.257215] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
[    0.257216] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.257216] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.257217] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.257347] NET: Registered protocol family 2
[    0.257430] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.257517] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.257650] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.257670] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.257690] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.257723] NET: Registered protocol family 1
[    0.257730] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.258096] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.258117] Unpacking initramfs...
[    0.637592] Freeing initrd memory: 39028K
[    0.637652] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.637653] software IO TLB: mapped [mem 0x7e21d000-0x8221d000] (64MB)
[    0.637992] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[    0.638168] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.638801] Initialise system trusted keyrings
[    0.638810] Key type blacklist registered
[    0.638925] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    0.639555] zbud: loaded
[    0.639955] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.640148] fuse init (API version 7.26)
[    0.647474] Key type asymmetric registered
[    0.647475] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.647498] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.647608] io scheduler noop registered
[    0.647609] io scheduler deadline registered
[    0.647624] io scheduler cfq registered (default)
[    0.648782] pcieport 0000:00:1c.0: AER enabled with IRQ 122
[    0.648808] pcieport 0000:00:1c.6: AER enabled with IRQ 123
[    0.648823] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME with IRQ 122
[    0.648837] pcieport 0000:00:1c.6: Signaling PME with IRQ 123
[    0.648854] dpc 0000:00:1c.0:pcie010: DPC error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.648864] dpc 0000:00:1c.6:pcie010: DPC error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.648899] efifb: probing for efifb
[    0.648905] efifb: framebuffer at 0x90000000, using 3072k, total 3072k
[    0.648905] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[    0.648906] efifb: scrolling: redraw
[    0.648906] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.649014] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.649027] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    0.649031] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[    0.649032] intel_idle: v0.4.1 model 0x9E
[    0.649353] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.649479] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    0.649495] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.649514] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    0.649528] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.649548] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.649686] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.652116] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[    0.652595] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.652596] ACPI: Thermal Zone [HPTZ] (34 C)
[    0.652953] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.652954] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.653123] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.675637] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.679352] Linux agpgart interface v0.103
[    0.709040] loop: module loaded
[    0.709149] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.709149] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.709301] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.709429] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.709430] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.709437] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.709445] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.709445] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.709450] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.709454] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.709609] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.709612] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.710811] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
[    0.710818] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.710965] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.710966] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.710967] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.710967] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-123-generic xhci-hcd
[    0.710968] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.711146] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.711162] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[    0.711416] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.711418] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.711420] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    0.711452] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.711453] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.711454] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.711454] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-123-generic xhci-hcd
[    0.711455] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.711621] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.711632] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    0.711793] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.712049] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.712542] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[    0.713505] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.713695] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.713698] i2c /dev entries driver
[    0.713726] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.713863] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.713865] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.715027] intel_pstate: HWP enabled
[    0.715416] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.715417] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    0.762545] intel_pmc_core:  initialized
[    0.762687] NET: Registered protocol family 10
[    0.766982] Segment Routing with IPv6
[    0.766992] NET: Registered protocol family 17
[    0.767221] Key type dns_resolver registered
[    0.767776] mce: Using 10 MCE banks
[    0.767781] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.767856] microcode: sig=0x906eb, pf=0x2, revision=0xde
[    0.768093] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.768116] sched_clock: Marking stable (768077980, 0)->(747152125, 20925855)
[    0.768955] registered taskstats version 1
[    0.768963] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.770676] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 423d6fc95fe30468112015aeb92af84ef3acf368'
[    0.771499] Loaded UEFI:db cert 'HP Inc.: HP UEFI Secure Boot DB 2017: d9c01b50cfcae89d3b05345c163aa76e5dd589e7' linked to secondary sys keyring
[    0.771517] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4' linked to secondary sys keyring
[    0.771529] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53' linked to secondary sys keyring
[    0.773864] Loaded UEFI:MokListRT cert 'nz-hp-pavilion-desktop-590-p0xx Secure Boot Module Signature key: 22f3e15fccffcb876df9d8abc40465935fbcc06b' linked to secondary sys keyring
[    0.773996] Loaded UEFI:MokListRT cert 'nz Secure Boot Module Signature key: eaa4760931ae41a6f2327f08483b7a512b0f37a1' linked to secondary sys keyring
[    0.774011] Loaded UEFI:MokListRT cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469' linked to secondary sys keyring
[    0.774136] Loaded UEFI:MokListRT cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63' linked to secondary sys keyring
[    0.774944] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.778621] Key type big_key registered
[    0.778623] Key type trusted registered
[    0.779887] Key type encrypted registered
[    0.779889] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.788450] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.845184] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.847133]   Magic number: 12:533:340
[    0.847137] usb usb1-port11: hash matches
[    0.847165] acpi INT34B5:00: hash matches
[    0.847554] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2020-11-19 17:20:38 UTC (1605806438)
[    0.847720] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.847720] EDD information not available.
[    0.847737] Lockdown: Hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[    0.848968] Freeing unused kernel image memory: 2436K
[    0.864297] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    0.864816] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    0.865171] Freeing unused kernel image memory: 1872K
[    0.870068] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.870069] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.874737] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.989215] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.989216] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.990067] sdhci-pci 0000:00:14.5: SDHCI controller found [8086:a375] (rev 10)
[    0.990096] sdhci-pci 0000:00:14.5: enabling device (0100 -> 0102)
[    0.990336] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.991562] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:14.5] using ADMA 64-bit
[    0.991638] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[    0.992087] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.992088] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
[    1.001403] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0x        (ptrval), c4:65:16:34:2c:86, XID 14100800 IRQ 127
[    1.001404] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.002636] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    1.052145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.061058] scsi host0: ahci
[    1.061289] scsi host1: ahci
[    1.061582] scsi host2: ahci
[    1.061815] scsi host3: ahci
[    1.062044] scsi host4: ahci
[    1.062181] scsi host5: ahci
[    1.062213] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a100 irq 126
[    1.062224] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a180 irq 126
[    1.062235] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a200 irq 126
[    1.062237] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a280 irq 126
[    1.062240] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a300 irq 126
[    1.062249] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a380 irq 126
[    1.373492] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.373541] ata6: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.373606] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.373651] ata5: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.376240] ata2.00: ATA-10: SAMSUNG MZNLN128HAHQ-000H1, MVT24H3Q, max UDMA/100
[    1.376242] ata2.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.378795] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.378833] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.378913] ata2.00: configured for UDMA/100
[    1.380490] ata1.00: ATA-9: TOSHIBA DT01ACA100, MS2OA8L0, max UDMA/133
[    1.380491] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.381766] ata3.00: ATAPI: hp HLDS  DVDRW  GUD1N, LD04, max UDMA/100
[    1.382384] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.382878] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA DT01ACA1 A8L0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.383414] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.383965] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.383966] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.383984] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.383984] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.383987] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG MZNLN128 4H3Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.384063] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.384279] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.384700] sd 1:0:0:0: [sdb] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[    1.384701] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    1.384733] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.384734] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.384835] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.386369] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.387527]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5
[    1.389230] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.392061] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            hp HLDS  DVDRW  GUD1N     LD04 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.445031]  sda: sda1
[    1.446010] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.469735] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.469736] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.469954] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.470197] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    1.660222] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3600.023 MHz
[    1.660256] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33e46955de9, max_idle_ns: 440795370634 ns
[    2.684629] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    6.236386] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   16.604383] random: fast init done
[   21.852387] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   22.088304] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[   27.228386] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   42.844385] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   42.952338] usb usb1-port1: attempt power cycle
[   43.604309] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[   48.860390] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   54.236396] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   54.444309] usb 1-1: device not accepting address 4, error -62
[   54.572303] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[   59.612408] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   64.988392] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   65.196301] usb 1-1: device not accepting address 5, error -62
[   65.196338] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
[   65.324301] usb 1-5: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[   65.476821] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4e8d
[   65.476834] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   65.476835] usb 1-5: Product: HP USB Optical Mouse
[   65.476836] usb 1-5: Manufacturer: PixArt
[   65.477040] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.477049] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.477061] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.604305] usb 1-9: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[   65.758483] usb 1-9: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4e8e
[   65.758496] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[   65.758497] usb 1-9: Product: HP USB Keyboard
[   65.884301] usb 1-14: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[   66.034236] usb 1-14: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b00a
[   66.034237] usb 1-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   66.034238] usb 1-14: Product: Bluetooth Radio
[   66.034238] usb 1-14: Manufacturer: Realtek
[   66.034239] usb 1-14: SerialNumber: 00e04c000001
[   66.038036] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[   66.043666] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   66.043666] usbhid: USB HID core driver
[   66.044978] input: PixArt HP USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.0/0003:0461:4E8D.0001/input/input3
[   66.045026] hid-generic 0003:0461:4E8D.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt HP USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-5/input0
[   66.045100] input: HP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/0003:0461:4E8E.0002/input/input4
[   66.104477] hid-generic 0003:0461:4E8E.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [HP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input0
[   66.104580] input: HP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.1/0003:0461:4E8E.0003/input/input5
[   66.164471] hid-generic 0003:0461:4E8E.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [HP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input1
[   66.193285] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   66.293923] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   66.388387] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[   66.408306] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   66.410124] systemd[1]: Set hostname to <nz>.
[   66.410719] Lockdown: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
[   66.505937] systemd[1]: Created slice System Slice.
[   66.506014] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   66.506046] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   66.506053] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[   66.506414] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[   66.506521] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[   66.506580] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   66.525379] lp: driver loaded but no devices found
[   66.529636] EXT4-fs (sdb4): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   66.532955] ppdev: user-space parallel port driver
[   66.556302] systemd-journald[288]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   66.576794] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
[   66.594385] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
[   66.613535] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   66.664947] random: crng init done
[   66.664948] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   66.852656] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[   66.852986] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[   66.854633] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[   66.861295] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.866848] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.871566] Bluetooth: Core ver 2.22
[   66.871574] NET: Registered protocol family 31
[   66.871574] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   66.871576] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   66.871577] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   66.871579] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   66.873854] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.874343] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.879447] intel-lpss 0000:00:1e.0: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.879697] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.898999] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   66.903207] usbcore: registered new interface driver btusb
[   66.903309] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   66.904757] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=08 hci_rev=826c lmp_ver=08 lmp_subver=a99e
[   66.904758] Bluetooth: hci0: rtl: assuming no firmware upload needed
[   67.124340] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 5 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[   67.124341] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[   67.124343] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[   67.279566] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   67.279709] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   67.287062] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[   67.287064] checking generic (90000000 300000) vs hw (90000000 10000000)
[   67.287064] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[   67.287082] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   67.287140] [drm] Replacing VGA console driver
[   67.293102] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   67.293103] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   67.293139] [drm:intel_bios_init [i915]] *ERROR* Unexpected child device config size 39 (expected 38 for VBT version 221)
[   67.295234] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   67.300392] [drm] RC6 on
[   67.302877] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   67.304392] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   67.304682] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[   67.317503] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_01.bin (v1.1)
[   67.330299] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[   67.330300] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   67.334369] rtl8821ce: loading out-of-tree module taints kernel.
[   67.338316] rtl8821ce 0000:01:00.0: enabling device (0100 -> 0103)
[   67.368764] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0100 -> 0102)
[   67.400917] kvm: disabled by bios
[   67.437292] kvm: disabled by bios
[   67.439932] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   67.439933] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   67.439934] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   67.439934] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   67.468722] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   67.469024] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   67.469073] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[   67.469089] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   67.473070] kvm: disabled by bios
[   67.476388] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input7
[   67.479177] dw-apb-uart.2: ttyS4 at MMIO 0x8e802000 (irq = 20, base_baud = 7500000) is a 16550A
[   67.513873] rtl8821ce 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
[   67.517250] kvm: disabled by bios
[   67.520550] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC671: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   67.520551] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   67.520552] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   67.520552] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   67.520553] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   67.520554] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[   67.520554] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1b
[   67.567942] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
[   67.567973] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
[   67.568004] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[   67.568029] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[   67.568053] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[   67.568078] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[   67.568106] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[   67.568134] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[   67.568163] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[   67.827763] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   67.861523] audit: type=1400 audit(1605806505.509:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861525] audit: type=1400 audit(1605806505.509:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861527] audit: type=1400 audit(1605806505.509:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861528] audit: type=1400 audit(1605806505.509:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861529] audit: type=1400 audit(1605806505.509:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=906 comm="apparmor_parser"
[   67.862201] audit: type=1400 audit(1605806505.509:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=907 comm="apparmor_parser"
[   67.862602] audit: type=1400 audit(1605806505.509:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.862604] audit: type=1400 audit(1605806505.509:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.862605] audit: type=1400 audit(1605806505.509:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.863761] audit: type=1400 audit(1605806505.509:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=910 comm="apparmor_parser"
[   68.066108] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   68.066109] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   68.066111] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   68.124160] ata2.00: configured for UDMA/100
[   68.124162] ata2: EH complete
[   68.354748] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   68.414720] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   68.414812] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   68.416943] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   68.941733] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   69.004017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   72.122761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp1s0: link becomes ready
[   80.614486] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   80.614491] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   80.614497] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   81.882434] rfkill: input handler disabled
[  135.288024] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[  135.441950] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[  135.441954] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  135.441956] usb 1-1: Product: webcam
[  135.441958] usb 1-1: Manufacturer: webcam
[  135.441960] usb 1-1: SerialNumber: AN20200825001
[  135.472624] media: Linux media interface: v0.10
[  135.483355] Linux video capture interface: v2.00
[  135.507622] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  135.507636] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  135.517805] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  135.517841] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  145.629877] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  145.687146] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  145.687159] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  145.697372] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  145.697414] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  155.868060] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[  166.107941] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
[  171.227943] uvcvideo: Failed to query (129) UVC probe control : -110 (exp. 26).
[  171.227946] uvcvideo: Failed to initialize the device (-5).
[  171.228203] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  171.228204] USB Video Class driver (1.1.1)
[  171.269264] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  171.269277] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  171.279393] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  176.348769] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  181.472465] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  185.548464] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC=b0:68:e6:20:2e:79:50:78:b3:a0:95:d7:08:00 SRC=216.58.214.129 DST=192.168.1.6 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=55482 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[  186.588386] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  191.708655] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  196.828209] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  201.948420] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  206.025114] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC=b0:68:e6:20:2e:79:50:78:b3:a0:95:d7:08:00 SRC=216.58.214.129 DST=192.168.1.6 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x80 TTL=123 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=55624 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[  207.068548] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  212.188447] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  217.308577] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  222.428385] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  227.548572] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  232.668208] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  237.788259] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  242.908391] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  248.028470] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  253.148004] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  258.268422] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  263.388247] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  268.509013] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  273.628336] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  278.748429] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  283.868280] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  288.988298] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  294.108299] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  299.228074] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  304.348158] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  309.468092] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  314.587925] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  319.708223] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  324.827909] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  329.947840] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  335.067933] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  340.187911] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  345.307900] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  350.431749] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  355.547981] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  360.668102] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  365.787969] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  370.907877] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  376.028163] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  381.147875] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  386.267943] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  391.387916] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  396.508159] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  401.627975] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  406.748010] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  411.867833] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  416.987802] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  422.107987] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  427.228080] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  432.348000] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  437.467755] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  442.587894] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  447.708051] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  452.827996] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  457.948020] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  461.450301] usb 1-1: USB disconnect, device number 9
[  461.450565] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  461.483204] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  461.483215] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  461.493370] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  461.493379] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  464.219128] usb 1-8: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[  464.369902] usb 1-8: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[  464.369907] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  464.369909] usb 1-8: Product: webcam
[  464.369912] usb 1-8: Manufacturer: webcam
[  464.369914] usb 1-8: SerialNumber: AN20200825001
[  464.371516] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[  464.372604] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[  464.372608] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[  464.372617] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[  464.372840] input: webcam: HD 3MP WEBCAM as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.0/input/input17
[  474.628153] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  474.628164] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  474.638488] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  474.638499] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  475.131278] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  475.643279] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  476.155360] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  476.667386] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  477.179327] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  477.691358] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  478.203182] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  478.715319] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  479.227187] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  479.739348] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  480.251194] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  480.763318] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  481.275220] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  481.787196] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  482.299169] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  482.811219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  483.323412] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  483.835171] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  484.347234] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  484.859233] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  485.371162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  485.883207] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  486.395271] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  486.907447] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  487.419217] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  492.507786] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  497.627869] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  502.747903] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  507.867975] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  512.987859] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  518.107626] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  523.227909] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  528.347802] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  533.467806] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  536.301118] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.313605] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.964163] usb 1-8: USB disconnect, device number 10
[  536.964604] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.964890] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.965342] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.965718] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.966768] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.966973] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967182] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967490] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967838] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976224] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976241] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976256] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976336] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976404] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976545] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976561] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976575] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976629] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976693] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976878] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976932] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976985] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977070] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977167] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977439] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977495] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977550] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977637] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977735] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981266] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981284] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981297] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981382] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981450] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981600] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981614] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981627] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981679] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981741] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981923] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981969] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982012] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982088] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982177] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982411] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982458] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982502] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982580] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982669] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989839] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989857] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989871] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989962] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990035] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990203] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990217] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990229] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990284] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990349] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990545] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990590] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990633] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990715] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990807] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991090] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991138] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991182] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991266] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991358] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995465] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995484] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995497] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995584] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995655] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995828] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995842] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995854] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995907] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995970] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996160] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996206] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996249] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996329] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996421] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996675] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996722] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996766] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996849] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996943] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003487] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003504] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003518] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003596] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003664] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003815] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003828] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003840] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003893] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003958] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004132] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004177] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004220] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004298] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004386] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004622] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004669] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004713] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004792] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004882] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008474] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008493] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008506] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008593] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008665] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008846] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008860] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008872] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008928] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008994] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009193] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009238] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009281] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009360] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009450] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009698] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009745] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009790] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009871] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009964] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.042475] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  537.042489] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  537.052657] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  537.052677] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  798.433141] nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based  firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.


Παρακαλώ αν μπορείτε πείτε μου όποιος γνωρίζει αν υπάρχει καμιά περίπτωση να λειτουργήσει με το linux επειδή είναι εξαιρετικά επείγουσα η κατάσταση και μου χρειάζεται λόγω τηλεεργασίας άμεσα!
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Τελευταία επεξεργασία από nikos_N και 19 Νοέμ 2020, 21:00, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 19 Νοέμ 2020, 20:49

Ξεχασα να σας πω επίσης ότι εγκατέστησα και το fswebcam ακολουθώντας τις οδηγίες του βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=1e7dbiRdtWk
(Οταν ανοίγω το Guvcview εμφανίζεται μόνο ένα μήνυμα ότι "δεν εντοπίζει κάμερα").
(Η κάμερα έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο και όταν είναι συνδεδεμένη με το usb της, οι ρυθμίσεις του ubuntu δεν εμφανίζουν καθόλου πηγες ήχου. Μόλις αποσυνδεθεί αμέσως επανέρχονται οι εισοδοι-έξοδοι ήχου στο μενου των ρυθμίσεων....)
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 19 Νοέμ 2020, 21:13

Update: Συμβαινει το εξής περίεργο:
Απεγκαθιστώ το Guvcview και αμέσως η κάμερα αναγνωρίζεται απο το Cheese, και στις ρυθμίσεις ήχου του ubuntu αναγνωριζεται το μικρόφωνό της ως συσκευή εισόδου.
Ξαναστέλνω τα αποτελέσματα των εντολών με απεγκατεστημένο το Guvcview :
Κώδικας: Επιλογή όλων
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0461:4e8e Primax Electronics, Ltd
Bus 001 Device 006: ID 0461:4e8d Primax Electronics, Ltd
Bus 001 Device 008: ID 0bda:b00a Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 012: ID 1d6c:0103 
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub


Κώδικας: Επιλογή όλων
nz@nz:~$ dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0xde, date = 2020-05-25
[    0.000000] Linux version 4.15.0-123-generic (buildd@lcy01-amd64-017) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #126-Ubuntu SMP Wed Oct 21 09:40:11 UTC 2020 (Ubuntu 4.15.0-123.126-generic 4.15.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-123-generic root=UUID=6d24dfbe-4a18-4789-b9ab-ede4916e56f0 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x008: 'MPX bounds registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x010: 'MPX CSR'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  832, xstate_sizes[3]:   64
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]:  896, xstate_sizes[4]:   64
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1f, context size is 960 bytes, using 'compacted' format.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000085781fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085782000-0x0000000085bf6fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085bf7000-0x0000000085c73fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000085c74000-0x000000008613cfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000008613d000-0x0000000089c0dfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000089c0f000-0x000000008e7fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] e820: update [mem 0x7ba60018-0x7ba70057] usable ==> usable
[    0.000000] e820: update [mem 0x7ba60018-0x7ba70057] usable ==> usable
[    0.000000] extended physical RAM map:
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ba60017] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007ba60018-0x000000007ba70057] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000007ba70058-0x0000000085781fff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085782000-0x0000000085bf6fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085bf7000-0x0000000085c73fff] ACPI data
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000085c74000-0x000000008613cfff] ACPI NVS
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000008613d000-0x0000000089c0dfff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff] usable
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000089c0f000-0x000000008e7fffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fe000000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff] usable
[    0.000000] efi: EFI v2.70 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x85c10000  ACPI=0x85c10000  SMBIOS=0x88f99000  SMBIOS 3.0=0x88f98000  MEMATTR=0x8223e018  ESRT=0x83cc2f98
[    0.000000] secureboot: Secure boot enabled
[    0.000000] Kernel is locked down from EFI secure boot; see man kernel_lockdown.7
[    0.000000] SMBIOS 3.2.0 present.
[    0.000000] DMI: HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx/843B, BIOS F.31 05/27/2019
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x26f800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: write-back
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 00C0000000 mask 7FC0000000 uncachable
[    0.000000]   1 base 00A0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.000000]   2 base 0090000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 008C000000 mask 7FFC000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 2000000000 mask 6000000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 1000000000 mask 7000000000 uncachable
[    0.000000]   6 base 0800000000 mask 7800000000 uncachable
[    0.000000]   7 base 0400000000 mask 7C00000000 uncachable
[    0.000000]   8 base 4000000000 mask 4000000000 uncachable
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x89c0f max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] esrt: Reserving ESRT space from 0x0000000083cc2f98 to 0x0000000083cc2fd0.
[    0.000000] e820: update [mem 0x83cc2000-0x83cc2fff] usable ==> reserved
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x3d9e1000-0x3fffdfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x0000000085C10000 000024 (v02 HPQOEM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x0000000085C100B8 0000EC (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x0000000085C55468 000114 (v06 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x0000000085C10230 045237 (v02 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000008613A080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x0000000085C55580 000084 (v04 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x0000000085C55608 000044 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FIDT 0x0000000085C55650 00009C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x0000000085C556F0 00003C (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C55730 001B5F (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: MSDM 0x0000000085C57290 000055 (v03 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C572E8 0031C6 (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x0000000085C5A4B0 000038 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5A4E8 001C1A (v02 HPQOEM CflS_Rvp 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5C108 000FAE (v02 HPQOEM Ther_Rvp 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5D0B8 000916 (v02 INTEL  xh_cfsd4 00000000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x0000000085C5D9D0 000042 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: LPIT 0x0000000085C5DA18 000094 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C5DAB0 0027DE (v02 HPQOEM PtidDevc 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C60290 0014E2 (v02 HPQOEM TbtTypeC 00000000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: DBGP 0x0000000085C61778 000034 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: DBG2 0x0000000085C617B0 000054 (v00 HPQOEM SLIC-CPC 00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C61808 001B67 (v02 HPQOEM UsbCTabl 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: DMAR 0x0000000085C63370 0000A8 (v01 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C63418 000144 (v02 Intel  ADebTabl 00001000 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x0000000085C63560 000038 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x0000000085C63598 000060 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 00000001 INTL 20160527)
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x0000000085C635F8 000034 (v04 HPQOEM SLIC-CPC 00000001 AMI  00000000)
[    0.000000] ACPI: WSMT 0x0000000085C63630 000028 (v01 HPQOEM SLIC-CPC 01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x26f7d5000-0x26f7fffff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000085781fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000089c0e000-0x0000000089c0efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 98 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000026f7fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 2051873
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 22 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 8479 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 542595 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 23520 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1505280 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x000000008c800000-0x000000008e7fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] e820: update [mem 0x8221d000-0x82231fff] usable ==> reserved
[    0.000000] TSC deadline timer available
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba60000-0x7ba60fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ba70000-0x7ba70fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8221d000-0x82231fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x83cc2000-0x83cc2fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85782000-0x85bf6fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85bf7000-0x85c73fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x85c74000-0x8613cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8613d000-0x89c0dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x89c0f000-0x8e7fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x8e800000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfdffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe000000-0xfe010fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfe011000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x8e800000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x500 with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 45 pages/cpu s147456 r8192 d28672 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s147456 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2019788
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-123-generic root=UUID=6d24dfbe-4a18-4789-b9ab-ede4916e56f0 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 7893016K/8207492K available (12300K kernel code, 2482K rwdata, 4272K rodata, 2436K init, 2724K bss, 314476K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 39402 entries in 154 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]    Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1024, preallocated irqs: 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[    0.000000] ACPI Error: [\_SB_.PCI0.XHC_.RHUB.HS11] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170831/dswload-210)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20170831/psobject-253)
[    0.000000] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, (SSDT:xh_cfsd4) while loading table (20170831/tbxfload-228)
[    0.000000] ACPI Error: 1 table load failures, 10 successful (20170831/tbxfload-246)
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635855245 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.004000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.004000] DMAR: Host address width 39
[    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.004000] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap 1c0000c40660462 ecap 19e2ff0505e
[    0.004000] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.004000] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x00000085baa000 end: 0x00000085bc9fff
[    0.004000] DMAR: RMRR base: 0x0000008c000000 end: 0x0000008e7fffff
[    0.004000] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.004000] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.004000] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.004000] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    0.004000] x2apic enabled
[    0.004000] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[    0.004000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.024000] tsc: Detected 3600.000 MHz processor
[    0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7200.00 BogoMIPS (lpj=14400000)
[    0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.024000] Security Framework initialized
[    0.024000] Yama: becoming mindful.
[    0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.024000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.024000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.024000] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.024000] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.024000] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.024000] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.024000] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.024000] process: using mwait in idle threads
[    0.024000] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 8, 4MB 8
[    0.024000] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 4
[    0.024000] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.024000] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.024000] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.024000] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.024000] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.024000] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.024000] SRBDS: Mitigation: Microcode
[    0.024000] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.024000] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.029435] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xb)
[    0.029476] Performance Events: PEBS fmt3+, Skylake events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.029497] ... version:                4
[    0.029498] ... bit width:              48
[    0.029498] ... generic registers:      8
[    0.029498] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.029499] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.029499] ... fixed-purpose events:   3
[    0.029499] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.029527] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.030312] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.030321] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.030371] x86: Booting SMP configuration:
[    0.030372] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.033584] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.033584] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.033584] smpboot: Total of 4 processors activated (28800.00 BogoMIPS)
[    0.036201] devtmpfs: initialized
[    0.036201] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.036422] evm: security.selinux
[    0.036422] evm: security.SMACK64
[    0.036422] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.036422] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.036423] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.036423] evm: security.apparmor
[    0.036423] evm: security.ima
[    0.036424] evm: security.capability
[    0.036432] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x85c74000-0x8613cfff] (5017600 bytes)
[    0.036432] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.036432] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.036432] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.036432] RTC time: 17:20:38, date: 11/19/20
[    0.036432] NET: Registered protocol family 16
[    0.036448] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.036451] audit: type=2000 audit(1605806438.036:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.036451] cpuidle: using governor ladder
[    0.036451] cpuidle: using governor menu
[    0.036451] ACPI: bus type PCI registered
[    0.036451] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.036451] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.036451] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.036451] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.036706] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.036706] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.036706] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.043064] ACPI: Executed 57 blocks of module-level executable AML code
[    0.059915] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.059919] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE522B000 0000F4 (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20160527)
[    0.060127] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.060224] ACPI: \_SB_.PR00: _OSC native thermal LVT Acked
[    0.061659] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.061663] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5162400 000400 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20160527)
[    0.061861] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.062059] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062063] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56DD800 0006CB (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20160527)
[    0.062249] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.062402] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062405] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE514FC00 000149 (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20160527)
[    0.062581] ACPI: Executed 2 blocks of module-level executable AML code
[    0.062719] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.062723] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56DA000 000724 (v02 PmRef  HwpLvt   00003000 INTL 20160527)
[    0.062888] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.063286] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.063289] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE56D9000 0005FC (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20160527)
[    0.063627] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.063781] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.063784] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5160000 000317 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20160527)
[    0.064025] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.064282] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.064286] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE570E000 000AB0 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20160527)
[    0.064965] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.065124] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.065127] ACPI: SSDT 0xFFFF9D7CE5161C00 00030A (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20160527)
[    0.065368] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.068117] ACPI: Interpreter enabled
[    0.068147] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.068147] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.068179] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.069355] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 7F
[    0.080354] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.080491] ACPI: Power Resource [PAUD] (on)
[    0.083132] ACPI: Power Resource [SPR0] (off)
[    0.083333] ACPI: Power Resource [SPR1] (off)
[    0.083592] ACPI: Power Resource [ZPDR] (on)
[    0.083797] ACPI: Power Resource [SPR2] (off)
[    0.084096] ACPI: Power Resource [V0PR] (on)
[    0.084458] ACPI: Power Resource [V1PR] (on)
[    0.084813] ACPI: Power Resource [V2PR] (on)
[    0.089014] ACPI: Power Resource [PXTC] (on)
[    0.094177] ACPI: Power Resource [WRST] (on)
[    0.099591] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.099668] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.099744] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.099817] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.099890] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.100507] ACPI: Power Resource [PIN] (off)
[    0.100693] ACPI: Power Resource [SPR3] (off)
[    0.100740] ACPI: Power Resource [SPR5] (off)
[    0.101009] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-fe])
[    0.101013] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.104350] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.105301] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.105303] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.105303] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.105304] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.105305] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.105305] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.105306] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.105307] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.105307] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x8e800000-0xdfffffff window]
[    0.105308] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.105309] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-fe]
[    0.105314] pci 0000:00:00.0: [8086:3e1f] type 00 class 0x060000
[    0.105636] pci 0000:00:02.0: [8086:3e91] type 00 class 0x030000
[    0.105643] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xa0000000-0xa0ffffff 64bit]
[    0.105648] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x90000000-0x9fffffff 64bit pref]
[    0.105650] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x5000-0x503f]
[    0.105661] pci 0000:00:02.0: BAR 2: assigned to efifb
[    0.105945] pci 0000:00:12.0: [8086:a379] type 00 class 0x118000
[    0.105988] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xa1321000-0xa1321fff 64bit]
[    0.106296] pci 0000:00:14.0: [8086:a36d] type 00 class 0x0c0330
[    0.106340] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xa1300000-0xa130ffff 64bit]
[    0.106474] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.106840] pci 0000:00:14.2: [8086:a36f] type 00 class 0x050000
[    0.106875] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xa1316000-0xa1317fff 64bit]
[    0.106893] pci 0000:00:14.2: reg 0x18: [mem 0xa1320000-0xa1320fff 64bit]
[    0.107078] pci 0000:00:14.5: [8086:a375] type 00 class 0x080501
[    0.107116] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xa131f000-0xa131ffff 64bit]
[    0.107624] pci 0000:00:15.0: [8086:a368] type 00 class 0x0c8000
[    0.108345] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.110758] pci 0000:00:15.1: [8086:a369] type 00 class 0x0c8000
[    0.111487] pci 0000:00:15.1: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.113722] pci 0000:00:16.0: [8086:a360] type 00 class 0x078000
[    0.113763] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xa131c000-0xa131cfff 64bit]
[    0.113878] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.114120] pci 0000:00:17.0: [8086:a352] type 00 class 0x010601
[    0.114156] pci 0000:00:17.0: reg 0x10: [mem 0xa1314000-0xa1315fff]
[    0.114170] pci 0000:00:17.0: reg 0x14: [mem 0xa131b000-0xa131b0ff]
[    0.114185] pci 0000:00:17.0: reg 0x18: [io  0x5090-0x5097]
[    0.114199] pci 0000:00:17.0: reg 0x1c: [io  0x5080-0x5083]
[    0.114213] pci 0000:00:17.0: reg 0x20: [io  0x5060-0x507f]
[    0.114227] pci 0000:00:17.0: reg 0x24: [mem 0xa131a000-0xa131a7ff]
[    0.114308] pci 0000:00:17.0: PME# supported from D3hot
[    0.114505] pci 0000:00:1c.0: [8086:a33c] type 01 class 0x060400
[    0.114689] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.114717] pci 0000:00:1c.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.114933] pci 0000:00:1c.6: [8086:a33e] type 01 class 0x060400
[    0.115112] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.115139] pci 0000:00:1c.6: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.115571] pci 0000:00:1e.0: [8086:a328] type 00 class 0x078000
[    0.116230] pci 0000:00:1e.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.118499] pci 0000:00:1f.0: [8086:a304] type 00 class 0x060100
[    0.118893] pci 0000:00:1f.3: [8086:a348] type 00 class 0x040300
[    0.118971] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xa1310000-0xa1313fff 64bit]
[    0.119044] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [mem 0xa1000000-0xa10fffff 64bit]
[    0.119194] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.119833] pci 0000:00:1f.4: [8086:a323] type 00 class 0x0c0500
[    0.120010] pci 0000:00:1f.4: reg 0x10: [mem 0xa1318000-0xa13180ff 64bit]
[    0.120208] pci 0000:00:1f.4: reg 0x20: [io  0xefa0-0xefbf]
[    0.120568] pci 0000:00:1f.5: [8086:a324] type 00 class 0x0c8000
[    0.120595] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[    0.120905] pci 0000:01:00.0: [10ec:c821] type 00 class 0x028000
[    0.120954] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x4000-0x40ff]
[    0.120988] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1200000-0xa120ffff 64bit]
[    0.121151] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.121152] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.132041] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.132045] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.132050] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.132173] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.132216] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.132252] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xa1104000-0xa1104fff 64bit]
[    0.132274] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xa1100000-0xa1103fff 64bit]
[    0.132410] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.132411] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.144042] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02]
[    0.144046] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.144051] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.145630] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145702] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *1
[    0.145773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145843] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145913] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.145983] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.146052] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.146122] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0
[    0.147269] SCSI subsystem initialized
[    0.147275] libata version 3.00 loaded.
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.147275] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.147275] vgaarb: loaded
[    0.147275] ACPI: bus type USB registered
[    0.147275] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.147275] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.147275] usbcore: registered new device driver usb
[    0.147275] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.147275] Registered efivars operations
[    0.147275] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.232202] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.232518] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.232518] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ba60018-0x7bffffff]
[    0.232519] e820: reserve RAM buffer [mem 0x8221d000-0x83ffffff]
[    0.232519] e820: reserve RAM buffer [mem 0x83cc2000-0x83ffffff]
[    0.232520] e820: reserve RAM buffer [mem 0x85782000-0x87ffffff]
[    0.232520] e820: reserve RAM buffer [mem 0x89c0f000-0x8bffffff]
[    0.232521] e820: reserve RAM buffer [mem 0x26f800000-0x26fffffff]
[    0.232579] NetLabel: Initializing
[    0.232579] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.232580] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.232589] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.232596] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.232596] hpet0: 8 comparators, 64-bit 24.000000 MHz counter
[    0.236000] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.243024] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.243034] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.243094] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.243109] pnp: PnP ACPI init
[    0.243184] system 00:00: [mem 0x40000000-0x403fffff] could not be reserved
[    0.243187] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243371] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.243372] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.243374] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243467] system 00:02: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.243470] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.243633] system 00:03: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.243634] system 00:03: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.243634] system 00:03: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.243635] system 00:03: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.243636] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.243637] system 00:03: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    0.243638] system 00:03: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.243638] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.243640] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.243821] system 00:04: [io  0x1800-0x18fe] could not be reserved
[    0.243822] system 00:04: [mem 0xfd000000-0xfd69ffff] has been reserved
[    0.243823] system 00:04: [mem 0xfd6c0000-0xfd6cffff] has been reserved
[    0.243824] system 00:04: [mem 0xfd6f0000-0xfdffffff] has been reserved
[    0.243825] system 00:04: [mem 0xfe000000-0xfe01ffff] could not be reserved
[    0.243826] system 00:04: [mem 0xfe200000-0xfe7fffff] has been reserved
[    0.243826] system 00:04: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.243828] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.244134] system 00:05: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[    0.244136] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.245037] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.246084] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    0.256350] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.256360] pci 0000:00:15.0: BAR 0: assigned [mem 0x8e800000-0x8e800fff 64bit]
[    0.256631] pci 0000:00:15.1: BAR 0: assigned [mem 0x8e801000-0x8e801fff 64bit]
[    0.256898] pci 0000:00:1e.0: BAR 0: assigned [mem 0x8e802000-0x8e802fff 64bit]
[    0.257166] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.257168] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.257174] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.257187] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02]
[    0.257190] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.257196] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.257209] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.257210] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.257211] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.257211] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.257212] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.257212] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.257213] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.257214] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x8e800000-0xdfffffff window]
[    0.257214] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfc800000-0xfe7fffff window]
[    0.257215] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
[    0.257216] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xa1200000-0xa12fffff]
[    0.257216] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    0.257217] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xa1100000-0xa11fffff]
[    0.257347] NET: Registered protocol family 2
[    0.257430] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.257517] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.257650] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.257670] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.257690] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.257723] NET: Registered protocol family 1
[    0.257730] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.258096] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.258117] Unpacking initramfs...
[    0.637592] Freeing initrd memory: 39028K
[    0.637652] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.637653] software IO TLB: mapped [mem 0x7e21d000-0x8221d000] (64MB)
[    0.637992] platform rtc_cmos: registered platform RTC device (no PNP device found)
[    0.638168] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.638801] Initialise system trusted keyrings
[    0.638810] Key type blacklist registered
[    0.638925] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    0.639555] zbud: loaded
[    0.639955] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.640148] fuse init (API version 7.26)
[    0.647474] Key type asymmetric registered
[    0.647475] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.647498] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.647608] io scheduler noop registered
[    0.647609] io scheduler deadline registered
[    0.647624] io scheduler cfq registered (default)
[    0.648782] pcieport 0000:00:1c.0: AER enabled with IRQ 122
[    0.648808] pcieport 0000:00:1c.6: AER enabled with IRQ 123
[    0.648823] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME with IRQ 122
[    0.648837] pcieport 0000:00:1c.6: Signaling PME with IRQ 123
[    0.648854] dpc 0000:00:1c.0:pcie010: DPC error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.648864] dpc 0000:00:1c.6:pcie010: DPC error containment capabilities: Int Msg #0, RPExt+ PoisonedTLP+ SwTrigger+ RP PIO Log 4, DL_ActiveErr+
[    0.648899] efifb: probing for efifb
[    0.648905] efifb: framebuffer at 0x90000000, using 3072k, total 3072k
[    0.648905] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[    0.648906] efifb: scrolling: redraw
[    0.648906] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.649014] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.649027] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    0.649031] intel_idle: MWAIT substates: 0x11142120
[    0.649032] intel_idle: v0.4.1 model 0x9E
[    0.649353] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.649479] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    0.649495] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.649514] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    0.649528] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.649548] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.649686] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.652116] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[    0.652595] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.652596] ACPI: Thermal Zone [HPTZ] (34 C)
[    0.652953] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.652954] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.653123] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.675637] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.679352] Linux agpgart interface v0.103
[    0.709040] loop: module loaded
[    0.709149] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.709149] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.709301] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.709429] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.709430] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.709437] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.709445] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.709445] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.709450] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.709454] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.709609] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.709612] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.710811] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x110 quirks 0x0000000000009810
[    0.710818] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.710965] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.710966] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.710967] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.710967] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-123-generic xhci-hcd
[    0.710968] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.711146] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.711162] hub 1-0:1.0: 16 ports detected
[    0.711416] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.711418] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.711420] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    0.711452] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.711453] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.711454] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.711454] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-123-generic xhci-hcd
[    0.711455] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.711621] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.711632] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    0.711793] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.712049] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.712542] rtc_cmos rtc_cmos: RTC can wake from S4
[    0.713505] rtc_cmos rtc_cmos: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.713695] rtc_cmos rtc_cmos: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    0.713698] i2c /dev entries driver
[    0.713726] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.713863] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.713865] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.715027] intel_pstate: HWP enabled
[    0.715416] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.715417] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    0.762545] intel_pmc_core:  initialized
[    0.762687] NET: Registered protocol family 10
[    0.766982] Segment Routing with IPv6
[    0.766992] NET: Registered protocol family 17
[    0.767221] Key type dns_resolver registered
[    0.767776] mce: Using 10 MCE banks
[    0.767781] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.767856] microcode: sig=0x906eb, pf=0x2, revision=0xde
[    0.768093] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.768116] sched_clock: Marking stable (768077980, 0)->(747152125, 20925855)
[    0.768955] registered taskstats version 1
[    0.768963] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.770676] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 423d6fc95fe30468112015aeb92af84ef3acf368'
[    0.771499] Loaded UEFI:db cert 'HP Inc.: HP UEFI Secure Boot DB 2017: d9c01b50cfcae89d3b05345c163aa76e5dd589e7' linked to secondary sys keyring
[    0.771517] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4' linked to secondary sys keyring
[    0.771529] Loaded UEFI:db cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53' linked to secondary sys keyring
[    0.773864] Loaded UEFI:MokListRT cert 'nz-hp-pavilion-desktop-590-p0xx Secure Boot Module Signature key: 22f3e15fccffcb876df9d8abc40465935fbcc06b' linked to secondary sys keyring
[    0.773996] Loaded UEFI:MokListRT cert 'nz Secure Boot Module Signature key: eaa4760931ae41a6f2327f08483b7a512b0f37a1' linked to secondary sys keyring
[    0.774011] Loaded UEFI:MokListRT cert 'SomeOrg: shim: a01ee84e9b37ace407961cc468c5909447878469' linked to secondary sys keyring
[    0.774136] Loaded UEFI:MokListRT cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63' linked to secondary sys keyring
[    0.774944] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.778621] Key type big_key registered
[    0.778623] Key type trusted registered
[    0.779887] Key type encrypted registered
[    0.779889] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.788450] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.845184] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.847133]   Magic number: 12:533:340
[    0.847137] usb usb1-port11: hash matches
[    0.847165] acpi INT34B5:00: hash matches
[    0.847554] rtc_cmos rtc_cmos: setting system clock to 2020-11-19 17:20:38 UTC (1605806438)
[    0.847720] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.847720] EDD information not available.
[    0.847737] Lockdown: Hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
[    0.848968] Freeing unused kernel image memory: 2436K
[    0.864297] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    0.864816] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    0.865171] Freeing unused kernel image memory: 1872K
[    0.870068] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.870069] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.874737] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.989215] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.989216] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.990067] sdhci-pci 0000:00:14.5: SDHCI controller found [8086:a375] (rev 10)
[    0.990096] sdhci-pci 0000:00:14.5: enabling device (0100 -> 0102)
[    0.990336] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.991562] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:14.5] using ADMA 64-bit
[    0.991638] ahci 0000:00:17.0: version 3.0
[    0.992087] ahci 0000:00:17.0: AHCI 0001.0301 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[    0.992088] ahci 0000:00:17.0: flags: 64bit ncq sntf pm clo only pio slum part ems deso sadm sds apst
[    1.001403] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0x        (ptrval), c4:65:16:34:2c:86, XID 14100800 IRQ 127
[    1.001404] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.002636] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    1.052145] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.061058] scsi host0: ahci
[    1.061289] scsi host1: ahci
[    1.061582] scsi host2: ahci
[    1.061815] scsi host3: ahci
[    1.062044] scsi host4: ahci
[    1.062181] scsi host5: ahci
[    1.062213] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a100 irq 126
[    1.062224] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a180 irq 126
[    1.062235] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a200 irq 126
[    1.062237] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a280 irq 126
[    1.062240] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a300 irq 126
[    1.062249] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xa131a000 port 0xa131a380 irq 126
[    1.373492] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.373541] ata6: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.373606] ata4: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.373651] ata5: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[    1.376240] ata2.00: ATA-10: SAMSUNG MZNLN128HAHQ-000H1, MVT24H3Q, max UDMA/100
[    1.376242] ata2.00: 250069680 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.378795] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.378833] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.378913] ata2.00: configured for UDMA/100
[    1.380490] ata1.00: ATA-9: TOSHIBA DT01ACA100, MS2OA8L0, max UDMA/133
[    1.380491] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.381766] ata3.00: ATAPI: hp HLDS  DVDRW  GUD1N, LD04, max UDMA/100
[    1.382384] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.382878] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      TOSHIBA DT01ACA1 A8L0 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.383414] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.383965] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.383966] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.383984] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.383984] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.383987] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG MZNLN128 4H3Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.384063] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.384279] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.384700] sd 1:0:0:0: [sdb] 250069680 512-byte logical blocks: (128 GB/119 GiB)
[    1.384701] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    1.384733] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.384734] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.384835] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.386369] ata3.00: configured for UDMA/100
[    1.387527]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4 sdb5
[    1.389230] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.392061] scsi 2:0:0:0: CD-ROM            hp HLDS  DVDRW  GUD1N     LD04 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.445031]  sda: sda1
[    1.446010] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.469735] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.469736] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.469954] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.470197] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    1.660222] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3600.023 MHz
[    1.660256] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x33e46955de9, max_idle_ns: 440795370634 ns
[    2.684629] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    6.236386] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   16.604383] random: fast init done
[   21.852387] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   22.088304] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[   27.228386] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   42.844385] usb 1-1: device descriptor read/64, error -110
[   42.952338] usb usb1-port1: attempt power cycle
[   43.604309] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[   48.860390] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   54.236396] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   54.444309] usb 1-1: device not accepting address 4, error -62
[   54.572303] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[   59.612408] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   64.988392] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   65.196301] usb 1-1: device not accepting address 5, error -62
[   65.196338] usb usb1-port1: unable to enumerate USB device
[   65.324301] usb 1-5: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[   65.476821] usb 1-5: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4e8d
[   65.476834] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   65.476835] usb 1-5: Product: HP USB Optical Mouse
[   65.476836] usb 1-5: Manufacturer: PixArt
[   65.477040] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.477049] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.477061] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[   65.604305] usb 1-9: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[   65.758483] usb 1-9: New USB device found, idVendor=0461, idProduct=4e8e
[   65.758496] usb 1-9: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[   65.758497] usb 1-9: Product: HP USB Keyboard
[   65.884301] usb 1-14: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[   66.034236] usb 1-14: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b00a
[   66.034237] usb 1-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[   66.034238] usb 1-14: Product: Bluetooth Radio
[   66.034238] usb 1-14: Manufacturer: Realtek
[   66.034239] usb 1-14: SerialNumber: 00e04c000001
[   66.038036] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[   66.043666] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   66.043666] usbhid: USB HID core driver
[   66.044978] input: PixArt HP USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-5/1-5:1.0/0003:0461:4E8D.0001/input/input3
[   66.045026] hid-generic 0003:0461:4E8D.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt HP USB Optical Mouse] on usb-0000:00:14.0-5/input0
[   66.045100] input: HP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.0/0003:0461:4E8E.0002/input/input4
[   66.104477] hid-generic 0003:0461:4E8E.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [HP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input0
[   66.104580] input: HP USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-9/1-9:1.1/0003:0461:4E8E.0003/input/input5
[   66.164471] hid-generic 0003:0461:4E8E.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [HP USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-9/input1
[   66.193285] EXT4-fs (sdb4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   66.293923] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   66.388387] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[   66.408306] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   66.410124] systemd[1]: Set hostname to <nz>.
[   66.410719] Lockdown: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
[   66.505937] systemd[1]: Created slice System Slice.
[   66.506014] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   66.506046] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[   66.506053] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[   66.506414] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[   66.506521] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[   66.506580] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   66.525379] lp: driver loaded but no devices found
[   66.529636] EXT4-fs (sdb4): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   66.532955] ppdev: user-space parallel port driver
[   66.556302] systemd-journald[288]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   66.576794] Adding 2097148k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
[   66.594385] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
[   66.613535] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   66.664947] random: crng init done
[   66.664948] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[   66.852656] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[   66.852986] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[   66.854633] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[   66.861295] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.866848] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.871566] Bluetooth: Core ver 2.22
[   66.871574] NET: Registered protocol family 31
[   66.871574] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   66.871576] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   66.871577] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   66.871579] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   66.873854] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.874343] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.879447] intel-lpss 0000:00:1e.0: enabling device (0100 -> 0102)
[   66.879697] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
[   66.898999] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   66.903207] usbcore: registered new interface driver btusb
[   66.903309] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   66.904757] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=08 hci_rev=826c lmp_ver=08 lmp_subver=a99e
[   66.904758] Bluetooth: hci0: rtl: assuming no firmware upload needed
[   67.124340] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 5 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[   67.124341] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[   67.124342] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[   67.124343] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[   67.279566] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   67.279709] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   67.287062] [drm] Memory usable by graphics device = 4096M
[   67.287064] checking generic (90000000 300000) vs hw (90000000 10000000)
[   67.287064] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[   67.287082] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   67.287140] [drm] Replacing VGA console driver
[   67.293102] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   67.293103] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   67.293139] [drm:intel_bios_init [i915]] *ERROR* Unexpected child device config size 39 (expected 38 for VBT version 221)
[   67.295234] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[   67.300392] [drm] RC6 on
[   67.302877] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[   67.304392] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   67.304682] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[   67.317503] [drm] Finished loading DMC firmware i915/kbl_dmc_ver1_01.bin (v1.1)
[   67.330299] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[   67.330300] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   67.334369] rtl8821ce: loading out-of-tree module taints kernel.
[   67.338316] rtl8821ce 0000:01:00.0: enabling device (0100 -> 0103)
[   67.368764] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0100 -> 0102)
[   67.400917] kvm: disabled by bios
[   67.437292] kvm: disabled by bios
[   67.439932] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   67.439933] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   67.439934] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   67.439934] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   67.468722] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   67.469024] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   67.469073] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[   67.469089] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   67.473070] kvm: disabled by bios
[   67.476388] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input7
[   67.479177] dw-apb-uart.2: ttyS4 at MMIO 0x8e802000 (irq = 20, base_baud = 7500000) is a 16550A
[   67.513873] rtl8821ce 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
[   67.517250] kvm: disabled by bios
[   67.520550] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC671: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   67.520551] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   67.520552] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   67.520552] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   67.520553] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[   67.520554] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[   67.520554] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Line=0x1b
[   67.567942] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input8
[   67.567973] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input9
[   67.568004] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input10
[   67.568029] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input11
[   67.568053] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input12
[   67.568078] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input13
[   67.568106] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input14
[   67.568134] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input15
[   67.568163] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input16
[   67.827763] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   67.861523] audit: type=1400 audit(1605806505.509:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861525] audit: type=1400 audit(1605806505.509:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861527] audit: type=1400 audit(1605806505.509:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861528] audit: type=1400 audit(1605806505.509:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=902 comm="apparmor_parser"
[   67.861529] audit: type=1400 audit(1605806505.509:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=906 comm="apparmor_parser"
[   67.862201] audit: type=1400 audit(1605806505.509:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=907 comm="apparmor_parser"
[   67.862602] audit: type=1400 audit(1605806505.509:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.862604] audit: type=1400 audit(1605806505.509:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.862605] audit: type=1400 audit(1605806505.509:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=905 comm="apparmor_parser"
[   67.863761] audit: type=1400 audit(1605806505.509:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=910 comm="apparmor_parser"
[   68.066108] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   68.066109] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   68.066111] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   68.124160] ata2.00: configured for UDMA/100
[   68.124162] ata2: EH complete
[   68.354748] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   68.414720] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   68.414812] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   68.416943] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   68.941733] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   69.004017] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   72.122761] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp1s0: link becomes ready
[   80.614486] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   80.614491] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   80.614497] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   81.882434] rfkill: input handler disabled
[  135.288024] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[  135.441950] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[  135.441954] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  135.441956] usb 1-1: Product: webcam
[  135.441958] usb 1-1: Manufacturer: webcam
[  135.441960] usb 1-1: SerialNumber: AN20200825001
[  135.472624] media: Linux media interface: v0.10
[  135.483355] Linux video capture interface: v2.00
[  135.507622] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  135.507636] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  135.517805] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  135.517841] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  145.629877] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  145.687146] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  145.687159] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  145.697372] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  145.697414] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  155.868060] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[  166.107941] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
[  171.227943] uvcvideo: Failed to query (129) UVC probe control : -110 (exp. 26).
[  171.227946] uvcvideo: Failed to initialize the device (-5).
[  171.228203] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[  171.228204] USB Video Class driver (1.1.1)
[  171.269264] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  171.269277] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  171.279393] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  176.348769] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  181.472465] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  185.548464] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC=b0:68:e6:20:2e:79:50:78:b3:a0:95:d7:08:00 SRC=216.58.214.129 DST=192.168.1.6 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=55482 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[  186.588386] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  191.708655] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  196.828209] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  201.948420] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  206.025114] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC=b0:68:e6:20:2e:79:50:78:b3:a0:95:d7:08:00 SRC=216.58.214.129 DST=192.168.1.6 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x80 TTL=123 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=443 DPT=55624 WINDOW=0 RES=0x00 RST URGP=0
[  207.068548] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  212.188447] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  217.308577] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  222.428385] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  227.548572] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  232.668208] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  237.788259] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  242.908391] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  248.028470] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  253.148004] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  258.268422] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  263.388247] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  268.509013] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  273.628336] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  278.748429] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  283.868280] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  288.988298] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  294.108299] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  299.228074] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  304.348158] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  309.468092] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  314.587925] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  319.708223] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  324.827909] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  329.947840] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  335.067933] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  340.187911] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  345.307900] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  350.431749] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  355.547981] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  360.668102] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  365.787969] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  370.907877] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  376.028163] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  381.147875] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  386.267943] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  391.387916] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  396.508159] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  401.627975] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  406.748010] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  411.867833] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  416.987802] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  422.107987] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  427.228080] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  432.348000] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  437.467755] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  442.587894] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  447.708051] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  452.827996] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  457.948020] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  461.450301] usb 1-1: USB disconnect, device number 9
[  461.450565] usb 1-1: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  461.483204] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  461.483215] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  461.493370] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  461.493379] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  464.219128] usb 1-8: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[  464.369902] usb 1-8: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[  464.369907] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  464.369909] usb 1-8: Product: webcam
[  464.369912] usb 1-8: Manufacturer: webcam
[  464.369914] usb 1-8: SerialNumber: AN20200825001
[  464.371516] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[  464.372604] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[  464.372608] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[  464.372617] uvcvideo 1-8:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[  464.372840] input: webcam: HD 3MP WEBCAM as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-8/1-8:1.0/input/input17
[  474.628153] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  474.628164] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  474.638488] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  474.638499] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  475.131278] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  475.643279] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  476.155360] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  476.667386] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 2 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  477.179327] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  477.691358] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  478.203182] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 3 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  478.715319] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  479.227187] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  479.739348] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 7 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  480.251194] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  480.763318] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  481.275220] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  481.787196] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  482.299169] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  482.811219] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 4 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  483.323412] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  483.835171] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  484.347234] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 5 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  484.859233] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  485.371162] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  485.883207] uvcvideo: Failed to query (GET_CUR) UVC control 11 on unit 2: -110 (exp. 1).
[  486.395271] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  486.907447] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  487.419217] uvcvideo: Failed to query (GET_DEF) UVC control 8 on unit 2: -110 (exp. 2).
[  492.507786] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  497.627869] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  502.747903] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  507.867975] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  512.987859] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  518.107626] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  523.227909] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  528.347802] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  533.467806] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-110)
[  536.301118] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.313605] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.964163] usb 1-8: USB disconnect, device number 10
[  536.964604] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-71)
[  536.964890] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.965342] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.965718] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.966768] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.966973] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967182] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967490] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.967838] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976224] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976241] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976256] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976336] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976404] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976545] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976561] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976575] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976629] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976693] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976878] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976932] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.976985] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977070] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977167] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977439] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977495] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977550] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977637] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.977735] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981266] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981284] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981297] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981382] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981450] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981600] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981614] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981627] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981679] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981741] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981923] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.981969] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982012] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982088] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982177] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982411] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982458] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982502] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982580] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.982669] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989839] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989857] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989871] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.989962] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990035] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990203] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990217] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990229] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990284] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990349] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990545] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990590] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990633] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990715] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.990807] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991090] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991138] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991182] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991266] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.991358] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995465] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995484] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995497] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995584] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995655] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995828] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995842] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995854] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995907] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.995970] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996160] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996206] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996249] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996329] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996421] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996675] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996722] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996766] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996849] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  536.996943] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003487] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003504] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003518] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003596] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003664] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003815] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003828] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003840] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003893] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.003958] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004132] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004177] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004220] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004298] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004386] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004622] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004669] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004713] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004792] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.004882] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008474] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008493] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008506] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008593] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008665] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008846] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008860] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008872] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008928] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.008994] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009193] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009238] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009281] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009360] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009450] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009698] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009745] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009790] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009871] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.009964] usb 1-8: 3:1: usb_set_interface failed (-19)
[  537.042475] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  537.042489] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  537.052657] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[  537.052677] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[  798.433141] nf_conntrack: default automatic helper assignment has been turned off for security reasons and CT-based  firewall rule not found. Use the iptables CT target to attach helpers instead.
[ 2319.184598] usb 1-1: new high-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[ 2319.335034] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[ 2319.335039] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2319.335043] usb 1-1: Product: webcam
[ 2319.335046] usb 1-1: Manufacturer: webcam
[ 2319.335048] usb 1-1: SerialNumber: AN20200825001
[ 2319.337143] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[ 2319.338263] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[ 2319.338267] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 2319.338271] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 2319.338730] input: webcam: HD 3MP WEBCAM as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input18
[ 2319.499328] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2319.499396] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2319.510040] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2319.510084] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2417.321322] usb 1-1: USB disconnect, device number 11
[ 2417.496855] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2417.496898] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2417.507186] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2417.507227] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2565.433364] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[ 2565.584614] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1d6c, idProduct=0103
[ 2565.584620] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2565.584624] usb 1-1: Product: webcam
[ 2565.584626] usb 1-1: Manufacturer: webcam
[ 2565.584629] usb 1-1: SerialNumber: AN20200825001
[ 2565.589343] uvcvideo: Found UVC 1.00 device webcam (1d6c:0103)
[ 2565.590471] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[ 2565.590477] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[ 2565.590480] uvcvideo 1-1:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[ 2565.590770] input: webcam: HD 3MP WEBCAM as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input19
[ 2565.795295] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2565.795340] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2565.807005] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=897279 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8612 LEN=24
[ 2565.807055] [UFW BLOCK] IN=wlp1s0 OUT= MAC= SRC=fe80:0000:0000:0000:2e1e:5070:2893:ffff DST=ff02:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 LEN=64 TC=0 HOPLIMIT=1 FLOWLBL=312797 PROTO=UDP SPT=8612 DPT=8610 LEN=24
[ 2728.775507] kauditd_printk_skb: 93 callbacks suppressed
[ 2728.775510] audit: type=1400 audit(1605809166.893:105): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=4801 comm="snap-confine" capability=4  capname="fsetid"
[ 2733.123824] audit: type=1326 audit(1605809171.241:106): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 pid=4952 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1399/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7f82bc09ab9f code=0x50000
[ 2733.123973] audit: type=1326 audit(1605809171.241:107): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 pid=4952 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1399/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7f82bc09ab9f code=0x50000
[ 2733.124093] audit: type=1326 audit(1605809171.241:108): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 pid=4952 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1399/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7f82bc09ab9f code=0x50000
[ 2733.127125] audit: type=1326 audit(1605809171.241:109): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=2 pid=4952 comm="chrome" exe="/snap/chromium/1399/usr/lib/chromium-browser/chrome" sig=0 arch=c000003e syscall=203 compat=0 ip=0x7f82bc09ab9f code=0x50000
nz@nz:~$
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 19 Νοέμ 2020, 21:38

UPDATE 2
(Με απεγκατεστημένο Guvcview:) Συνεχίζει να αναγνωρίζεται απο cheese αλλα δεν λειτουργεί με firefox και Chromium. Κατέβασα τον Google chrome και λειτουργεί κανονικά με αυτό τον browser (τουλάχιστον η εικόνα, τον ήχο δεν τον δοκίμασα ακόμα*).
Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να διορθωθεί παρακαλώ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ!

*ενημέρωση: μετά απο δοκιμή το μικρόφωνο της webcam, αν και εμφανίζεται στις ρυθμίσεις ubuntu ως γραμμη εισόδου, δεν ανταποκρίνεται.
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 19 Νοέμ 2020, 23:58

Αποτελέσματα εντολών χωρίς συνδεδεμένη την κάμερα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/video*
ls: αδυναμία πρόσβασης του '/dev/video*': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/audio*
ls: αδυναμία πρόσβασης του '/dev/audio*': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος


Και με συνδεδεμένη την κάμερα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/video*
/dev/video0

Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /dev/audio*
ls: αδυναμία πρόσβασης του '/dev/audio*': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

Δεν εντοπίζει τον ήχο της κάμερας(?)
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Νοέμ 2020, 02:23

Δοκίμασε το εξής :
1.Βγάλε την κάμερα.
2.Δώσε την παρακάτω εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo rmmod uvcvideo

3.Δώσε την παρακάτω εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo modprobe uvcvideo quirks=0x100

4.Σύνδεσε την κάμερα
Παραμένει το πρόβλημα?
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Νοέμ 2020, 02:32

Maras έγραψε:Παραμένει το πρόβλημα?

Ναι, όχι τόσο με την εικόνα αλλά με τον ήχο. Επίσης κάτι καινούργιο που κάνει (πριν τις εντολές) είναι ότι στις ρυθμίσεις ήχου -> εισοδος εμφανίζει 2 πηγές εισόδου: 1. μπροστινό μικρόφωνο-εσωτερικός ήχος και 2. Μικρόφωνο-webcam (Αρχικά εμφάνιζε μόνο το 2.)
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Νοέμ 2020, 02:39

Έπεσες στην περίπτωση πάντως, δεν έχω βρει πολλές αναφορές για την συγκεκριμένη κάμερα και ότι έχω δει έχει να κάνει με προβλήματα είτε στον ήχο είτε στην εικόνα.
Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται δουλεύει η εικόνα αλλά δεν δουλεύει το μικρόφωνο?
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 20 Νοέμ 2020, 02:43

Maras έγραψε:Έπεσες στην περίπτωση πάντως, δεν έχω βρει πολλές αναφορές για την συγκεκριμένη κάμερα και ότι έχω δει έχει να κάνει με προβλήματα είτε στον ήχο είτε στην εικόνα.
Τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται δουλεύει η εικόνα αλλά δεν δουλεύει το μικρόφωνο?

Ναι δυστυχως είδα τα reviews κι εγω αφότου την ειχα αγοράσει!....Ναι, με την εικόνα είναι μια χαρά (κάποιες φορές την χάνει το cheese αλλα την αποσυνδέσεις και την ξανασυνδέσεις επανέρχεται). Ο ήχος δεν εχει σχεδόν καμία ανταπόκριση στον browser και στο cheese κανει σαν θόρυβο...
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση Webcam usb

Δημοσίευσηαπό Maras » 20 Νοέμ 2020, 03:11

Την κάμερα την έχεις συνδεδεμένη πάνω σε εξωτερικό hub?
“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1495
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Επόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Περιφερειακά