Σελίδα 1 από 2

Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:31
από bobptz
Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ? Έχω εγκαταστήσει Oracle java 12:
Κώδικας: Επιλογή όλων
    $ java -version
    java version "12.0.2" 2019-07-16
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 12.0.2+10)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 12.0.2+10, mixed mode, sharing)

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:34
από Maras
Άνοιξε τερματικό και εγκατέστησε το πακέτο icedtea-netx με την εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install icedtea-netx

στη συνέχεια άνοιξε ένα τερματικό μέσα στον φάκελο που είναι το αρχείο της κατάληξης jnlp και τρέξε το με την εντολή :
Κώδικας: Επιλογή όλων
javaws όνομααρχείου.jnlp

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:45
από bobptz
Maras έγραψε:sudo apt install icedtea-netx


Το έκανα.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ java -version
openjdk version "11.0.4" 2019-07-16
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.4+11-post-Ubuntu-1ubuntu218.04.3, mixed mode, sharing)


Μήπως τώρα έφυγε το Oracle Java 12, και έχω το OpenJDK 11?

Εγώ με Oracle java θέλω να τα τρέχω.

EDIT:
Με διπλό κλικ δε μπορώ να τα τρέχω?

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 00:53
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ javaws  abc.jnlp
selected jre: /usr/lib/jvm/java-12-oracle
thread 'main' panicked at 'Error spawning JVM process, java executable: [/usr/lib/jvm/java-12-oracle], arguments: [["-splash:/usr/share/icedtea-web/javaws_splash.png", "-Xbootclasspath/a:/usr/share/icedtea-web/javaws.jar:/usr/share/java/js.jar:/usr/share/java/tagsoup.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/nashorn.jar:", "-classpath", "/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/jfxrt.jar:", "-Dicedtea-web.bin.name=javaws", "-Dicedtea-web.bin.location=/usr/lib/icedtea-web/bin/javaws", "net.sourceforge.jnlp.runtime.Boot", "abc.jnlp"]]', src/os_access.rs:36:19
note: Run with `RUST_BACKTRACE=1` for a backtrace.


Το .jnlp αρχείο δεν έτρεξε.

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 01:18
από Maras
Μήπως τώρα έφυγε το Oracle Java 12, και έχω το OpenJDK 11?

Όχι, απλά εγκαταστάθηκε και το openjdk11 γιατί είναι απαραίτητο πακέτο για το icedtea-netx.
Εγώ με Oracle java θέλω να τα τρέχω.

Βλέπεις από εδώ :
Κώδικας: Επιλογή όλων
selected jre: /usr/lib/jvm/java-12-oracle[code][/code]
οτι χρησιμοποιεί την oracle12.
Με διπλό κλικ δε μπορώ να τα τρέχω?

Μπορείς αλλά θα χρειαστεί μια διεργασία (θα πρέπει να δημιουργήσεις ένα αρχείο .desktop).
Δώσε μου λίγο το αποτέλεσμα της εντολής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
javaws

καθώς και
Κώδικας: Επιλογή όλων
update-java-alternatives -l

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 01:23
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ javaws
selected jre: /usr/lib/jvm/java-12-oracle
thread 'main' panicked at 'Error spawning JVM process, java executable: [/usr/lib/jvm/java-12-oracle], arguments: [["-splash:/usr/share/icedtea-web/javaws_splash.png", "-Xbootclasspath/a:/usr/share/icedtea-web/javaws.jar:/usr/share/java/js.jar:/usr/share/java/tagsoup.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/nashorn.jar:", "-classpath", "/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/rt.jar:/usr/lib/jvm/java-12-oracle/lib/ext/jfxrt.jar:", "-Dicedtea-web.bin.name=javaws", "-Dicedtea-web.bin.location=/usr/lib/icedtea-web/bin/javaws", "net.sourceforge.jnlp.runtime.Boot"]]', src/os_access.rs:36:19
note: Run with `RUST_BACKTRACE=1` for a backtrace.


Κώδικας: Επιλογή όλων
$ update-java-alternatives -l
java-1.11.0-openjdk-amd64      1111       /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64


Πάντως παλιά με το Oracle java 7 μια χαρά τρέχανε τα .jnlp

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 01:55
από Maras
Δώσε μου το αποτέλεσμα της εντολής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
ls /usr/lib/jvm

Πάντως παλιά με το Oracle java 7 μια χαρά τρέχανε τα .jnlp

Ναι μέχρι την έκδοση 8 γιατί υπήρχε ακόμα το javaws μέσα στο πακέτο. Πλέον στην 11 και στην 12 δεν υπάρχει το Java Web Start.

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 07:27
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ ls /usr/lib/jvm
default-java               java-11-openjdk-amd64  jdk-12.0.2
java-1.11.0-openjdk-amd64  jdk-11.0.3

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 14:04
από Maras
Δώσε το αποτέλεσμα της εντολής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo update-alternatives --config java

Θα σου βγάλει να επιλέξεις την έκδοση της Java που θέλεις από αυτές που έχεις εγκατεστημένες.

Re: Πως τρέχω αρχεία .jnlp (σε java) ?

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 02 Σεπ 2019, 15:07
από bobptz
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo update-alternatives --config java
There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.