Οδηγός εγκατάστασης για το Transmission Torrent σε server

...hardware-drivers για servers & thin clients(web, ftp, κλπ)

Συντονιστής: the_eye

Οδηγός εγκατάστασης για το Transmission Torrent σε server

Δημοσίευσηαπό aeolianfire » 19 Αύγ 2011, 20:57

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να εγκαταστήσετε και να παραμετροποιήσετε το
tramsmission-torrent, για να τρέξει στον διακομιστή σας. Η εγκατάσταση γίνεται σε έναν
headless Ubuntu (11.04) διακομιστή.

Ο transmission-deamon, είναι ένας BitTorrent-client που μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ενός web browser και άλλες front-end εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου ενός desktop app που ονομάζεται trasmission-remote-gui και απο Android εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των Transdroid και Torrent-Fu.

Εγκατάσταση

Πρώτα εγκαθιστούμε το Transmission daemon χρησιμοποιώντας το atp-get

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo apt-get install transmission-daemon


Αυτό εγκαθιστά και ξεκινά την υπηρεσία, η οποία τρέχει με έναν χρήστη “debian-transmission” που ανήκει σε ένα group με το ίδιο όνομα.

Προετοιμασία των αρχείων συστήματος και των δικαιωμάτων

Θέλουμε όλα τα torrent να βρίσκονται κάπου μέσα στον home φάκελλό μας (/home/dimitris) που ο χρήστης debian-transmssion δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Αυτό λύνεται δημιουργώντας τους φακέλλους και δίνοντας δικαιώματα (read/write/execute) (το execute είναι για να μπορεί να δημιουργεί τούς φακέλλους) στον χρήστη, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο λογαριασμός χρήστη μου (dimitris) έχει ακόμη τον πλήρη έλεγχο των φακέλλων και του περιεχομένου τους.

Πρώτα δημιουργούμε τους φακέλλους για τη λήψη (downloading) και διαμοιρασμό (seeding), για τα torrent που έχουν ολοκληρωθεί. Αυτοί είναι οι δύο φάκελλοι που θα χρησιμοποιηθούν από το transmission απευθείας.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ mkdir -p ~/dl/downloading
$ mkdir ~/dl/seeding


Στη συνέχεια, προσθέστε το λογαριασμό χρήστη σας στην ομάδα debian-transmission. [Εδώ το φιαχνω χρησιμοποιώντας το όνομα του λογαριασμού μου, (dimitris), σε αυτό το παράδειγμα.] Τώρα ο λογαριασμός χρήστη μας και το debian-transmission βρίσκονται στην ίδια ομάδα.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo usermod -a -G debian-transmission dimitris


Στη συνέχεια, αλλάξετε την κυριότητα της ομάδας τον φακέλλων στην ομαδα debian-transmission, (της ομάδας, όχι του χρήστη).

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ chgrp debian-transmission ~/dl/downloading
$ chgrp debian-transmission ~/dl/seeding

Τέλος, κάνουμε την τροποποίηση των δικαιωμάτων σε κάθε φάκελλο για να επιτρέψουμε την πλήρη πρόσβαση (ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης) τόσο για το χρήστη (dimitris) όσο και της ομάδας (debian-transmission, στην προκειμένη περίπτωση).

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ chmod 770 ~/dl/downloading
$ chmod 770 ~/dl/seeding


Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε στην ομάδα debian-transmission ανάγνωσης/εγγραφής πρόσβαση σε αυτόν το φάκελο, διατηρούμε δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής/εκτέλεσης για το λογαριασμό χρήστη μας, και αποτρέπουμε την πρόσβαση σε όλους τους άλλους.

Παραμετροποίηση του transmission-deamon

Η παραμετροποίηση του transmission-deamon είναι λίγο ασυνήθιστη, σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες. Η επανεκκίνηση της υπηρεσίας, αν αυτή είναι ήδη σε λειτουργία, θα έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση του αρχείου ρυθμίσεων, καθώς και αντικατάσταση τυχόν αλλαγών που μπορεί να έχουν γίνει σε αυτό. Αντί για επανεκκίνηση της υπηρεσίας μετά από επεξεργασία του αρχείου ρύθμισης, θα πρέπει να φορτωθεί ξανά η υπηρεσία.

Ο ακόλουθος κώδικας στέλνει ένα σήμα SIGHUP προς την υπηρεσία (transmission-daemon), η οποία καλείται να φορτώσει εκ νέου το αρχείο ρυθμίσεών της.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo service transmission-daemon reload


Μετά την εγκατάσταση του transmission η υπηρεσία θα ξεκινήσει αυτόματα. Χωρίς να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις, το transmission δεν θα είναι προσβάσιμο από καποιο άλλο pc. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε το αρχείο ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας την παρακάτω εντολή:

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json


Παρακάτω, παρατίθεται είναι ένα αρχείο settings.json, το οποίο σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε ως σημείο εκκίνησης. Ρυθμίζει τις παραμέτρους μετάδοσης, ώστε η υπηρεσία να είναι διαθέσιμη σε pc εκτός των localhost, να χρησιμοποιεί χωριστούς φακέλλους για ελλιπείς (downloading) και πλήρεις (seeding) λήψεις.

Επίσης θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη ρύθμιση RPC-whitelist για να συνδεθείτε στο διακομιστή από οποιοδήποτε άλλο pc εκτός από τον τοπικό κεντρικό υπολογιστή (και αυτό είναι σχεδόν άχρηστο σε έναν headless διακομιστή). Θα πρέπει επίσης να επεξεργαστείτε τις διαδρομές (download-dir, incomplete-dir) και τα ports που θα χρησιμοποιηθούν.
Προσοχή!!! Μην ξεχάσετε να ρυθμίσετε το RPC-password!

Κώδικας: Επιλογή όλων
{
"alt-speed-down": 500,
"alt-speed-enabled": true,
"alt-speed-time-begin": 480,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": true,
"alt-speed-time-end": 0,
"alt-speed-up": 10,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/home/dimitris/dl/seeding",
"download-limit": 100,
"download-limit-enabled": 0,
"encryption": 2,
"incomplete-dir": "/home/dimitris/dl/downloading",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"max-peers-global": 200,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-limit-global": 240,
"peer-limit-per-torrent": 60,
"peer-port": 20500,
"peer-port-random-high": 20599,
"peer-port-random-low": 20500,
"peer-port-random-on-start": true,
"peer-socket-tos": 0,
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"ratio-limit": 0.2500,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": “password”,
"rpc-port": 9091,
"rpc-username": "transmission",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"speed-limit-down": 1500,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 50,
"speed-limit-up-enabled": true,
"umask": 2,
"upload-limit": 100,
"upload-limit-enabled": 0,
"upload-slots-per-torrent": 4,
}


Μόλις κάνετε τις αλλαγές, κάνετε ένα reload στην υπηρεσία για να πάρει τις αλλαγές αυτές.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo service transmission-daemon reload


*Σημειώστε ότι αν αλλάξετε το RPC-password σε μια τιμή απλού κειμένου (ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε), ο κωδικός πρόσβασης θα παραμείνει χωρίς κρυπτογράφηση μέχρι ο transmission-deamon να κλείσει και ξαναγράψει τις ρυθμίσεις του αρχείου. Για να εξασφαλιστεί ότι θα συμβεί αυτο, και ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένος, κάντε επανεκκίνηση (αντί reload) της υπηρεσίας. Κατόπιν ο transmission-daemon θα αποθηκεύσει το αρχείο ρύθμισής του. Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να μετατραπεί από απλό κείμενο σε κρυπτογραφημένη μορφή SHA1. Αυτό θα πρέπει να το κάνετε, μόνο όταν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ sudo service transmission-daemon restart


Εδώ τελειώνουμε την παραμετροποίηση του settings.json μας. Φροντίστε να ρυθμίσετε την προώθηση θυρών του δρομολογητή σας (router). Θα πρέπει να ρυθμίσετε
τα ports, ώστε να ανεβάζετε σωστά. Μπορείτε επίσης να προωθήσετε την θύρα 9091 (ή ό, τι έχετε ορίσει τη θύρα RPC που πρέπει) στον κεντρικό υπολογιστή σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν τρέχετε παράλληλα μια δυναμική υπηρεσία DNS, επειδή τότε μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή σας από οπουδήποτε, χρησιμοποιώντας ένα URL και έναν αριθμό θύρας. Χρησιμοποιώντας το Transdroid στο Android κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να ελέγχετε τα torrent σας.

Web Access

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή, απο τον web browser σας το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε στον browser σας http://your.server.ip.address:9091. (9091 είναι η προεπιλεγμένη θύρα, η οποία μπορεί να αλλάξει, από το "RPC-port", στο αρχείο ρυθμίσεων.) Το Web Interface είναι αρκετά απλό. Σημειώστε ότι μπορείτε να προσαρμόσετε κάποιες ρυθμίσεις, όπως την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και τον κατάλογο λήψης, κάνοντας κλικ στο εργαλείο στο κάτω δεξί μέρος της σελίδας.
1 Linux: Μέτριος ┃ Προγραμματισμός: HTML ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
Desktop
1 Ubuntu 11.04 natty 64-bit (en_US.UTF-8)
2 CPU: 4x Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz RAM 4973 MB
3 nVidia GT216 [GeForce GT 220]
4 eth0: Atheros Communications AR8121/AR8113/AR8114
Laptop
2 Ubuntu 10.10 maverick 32-bit
3 CPU: 2x Celeron Dual-Core CPU 2.10GHz ‖ RAM 2450 MB ‖HP Presario CQ56 Notebook
4 Intel Mobile 4 Series Chipset
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express⋮wlan0: RaLink RT3090 1T/1R PCIe
Άβαταρ μέλους
aeolianfire
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 22 Απρ 2011, 22:58
IRC: aeolianfire
Εκτύπωση

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Servers & Thin Clients