Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

...του ubuntu και έργων ΕΛ/ΛΑΚ (Έργα-Οδηγοί-Εργαλεία-Προτάσεις-Σχόλια)

Συντονιστής: Geochr

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Ενημερώστε και την ελληνική κοινότητα του GNOME για σφάλματα που δεν αφορούν μόνο το Ubuntu.
https://www.gnome.gr/contribute/

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό Epirotes » 22 Μάιος 2009, 13:59

Ωραία, αναλαμβάνω το κεφάλαιο 8, αν και είναι κάπως μακριά ακόμα. Εκτός κι αν θέλει κάποιος να μοιραστούμε το κεφάλαιο 6 ή 7.
Οδηγίες για νέα μέλη ---- Οδηγοί - How to - Tutorials
1 Linux: Μέτριος ┃ Προγραμματισμός: Καθόλου ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Ubuntu 16.04 precise 64bit (el_GR.UTF-8), Windows 10
3 Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz ‖ RAM 8 GB ‖ Gigabyte X48-DS4
4 Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Caicos [Radeon HD 6450] [1002:6779]
5 eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Epirotes
superbTUX
superbTUX
 
Δημοσιεύσεις: 3185
Εγγραφή: 05 Νοέμ 2008, 00:25
Τοποθεσία: Ιωάννινα, Ήπειρος
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό cyberpython » 22 Μάιος 2009, 22:20

Η μετάφραση του κεφαλαίου 7 :

Κώδικας: Επιλογή όλων
Python el:Τελεστές και Εκφράσεις


Εισαγωγή

Οι περισσότερες εντολές που γράφετε θα περιέχουν εκφράσεις. Ένα απλό παράδειγμα μίας έκφρασης είναι 2 + 3. Μία έκφραση μπορεί να διαχωριστεί σε τελεστές και τελεστέους.

Οι τελεστές είναι λειτουργίες που κάνουν κάτι και μπορούν να αναπαρασταθούν με σύμβολα όπως το + ή με ειδικές λέξεις-κλειδιά. Οι τελεστές απαιτούν κάποια δεδομένα πάνω στα οποία θα λειτουργήσουν και αυτά τα δεδομένα ονομάζονται τελεστέοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι τελεστέοι είναι το 2 και το 3.

Τελεστές
Θα ρίξουμε μία γρήγορη ματιά στους τελεστές και τη χρήση τους:

Σημειώστε οτι μπορείτε να βρείτε την τιμή των εκφράσεων που δίνονται στα παραδείγματα χρησιμοποιώντας το διερμηνευτή διαδραστικά. Για παράδειγμα, για τον έλεγψο της έκφρασης 2 + 3, χρησιμοποιήστε την κονσόλα του διαδαστικού διερμηνευτή της Python:

>>> 2 + 3
5
>>> 3 * 5
15
>>>
Τελεστής   Όνομα                        Εξήγηση                                                                        Παραδείγματα
+      Συν                        Προσθέτει δύο αντικείμενα                                                               Το 3 + 5 δίνει 8. Το 'a' + 'b' δίνει 'ab'
-      Μείον                        Είτε δίνει έναν αρνητικό αριθμό, ή αφαιρεί έναν αριθμό από έναν άλλο                                                Το -5.2 δίνει έναν αρνητικό αριθμό. Το 50 - 24 δίνει 26
*      Επί                        Δίνει το γινόμενο δύο αριθμών ή μιά συμβολοσειρά (string) επαναλαμβανόμενη τόσες φορές                                          Το 2 * 3 δίνει 6. Το 'la' * 3 δίνει 'lalala'
**      Δύναμη                        Επιστρέφει το x υψωμένο στη δύναμη y                                                            Το 3 ** 4 δίνει 81 (δηλ. 3 * 3 * 3 * 3)
/      Δια                        Διαιρεί το x με το y                                                                  Το 4 / 3 δίνει 1.3333333333333333
//      Διαίρεση στρογγυλοποιημένη προς τα κάτω(Floor Division)      Επιστρέφει τον κοντινότερο (προς τα κάτω) ακέραιο στο πηλίκο                                                   Το 4 // 3 δίνει 1
%      Υπόλοιπο (Modulo)                  Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης                                                            Το 8 % 3 δίνει 2. Το -25.5 % 2.25 δίνει 1.5
<<      Αριστερή μετάθεση (Left shift)               Μεταθέτει τα bits του αριθμού προς τα αριστερά κατά το πλήθος των θέσεων που καθορίστηκε (Κάθε αριθμός αναπαρίσταται στη μνήμη με bits (δυαδικά ψηφία - binary digits) - δηλαδή με 0 και 1)   Το 2 << 2 δίνει 8. Το 2 αναπαρίσταται ως 10 σε bits. Η μετάθεση προς τα αριστερά κατά 2 bits μας δίνει 1000 που παριστάνει το δεκαδικό 8
>>      Δεξιά μετάθεση (Right shift)               Μεταθέτει τα bits του αριθμού προς τα δεξιά κατά το πλήθος των θέσεων που καθορίστηκε                                           Το 11 >> 1 δίνει 5. Το 11  αναπαρίσταται σε bits ως 1011 που όταν μετατεθούν δεξιά κατά 1 bit μας δίνουν 101 που είναι το δεκαδικό 5.
&      Δυαδικό ΚΑΙ (Bitwise AND)               Δυαδικό ΚΑΙ των αριθμών                                                                  Το 5 & 3 δίνει 1
|      Δυαδικό Ή (Bit-wise OR)                  Δυαδικό Ή των αριθμών                                                                  Το 5 | 3 δίνει 7
^      Δυαδικό αποκλειστικό Ή (Bit-wise XOR)            Δυαδικό XOR των αριθμών                                                                  Το 5 ^ 3 δίνει 6
~      Δυαδική αντιστροφή (Bit-wise invert)            Το δυαδικό αντίστροφο του x είναι -(x+1)                                                         Το ~5 δίνει -6
<      Μικρότερο από                     Επιστρέφει το αν το x είναι μικρότερο από το y. Όλοι οι τελεστές σύγκρισης επιστρέφουν True (Αληθής) ή False (Ψευδής). Σημειώστε οτι τα ονόματα αυτά ξεκινούν με κεφαλαίο         Το 5 < 3 δίνει False και το 3 < 5 δίνει True. Οι συγκρίσεις μπορούν να συνδυαστούν αλυσιδωτά κατά βούληση: Το 3 < 5 < 7 δίνει True
>      Μεγαλύτερο από                     Επιστρέφει το αν το x είναι μεγαλύτερο από το y                                                         Το 5 > 3 επιστρέφει True.Αν και οι δύο τελεστέοι είναι αριθμοί, πρώτα μετατρέπονται σε έναν κοινό τύπο. Αλλιώς, επιστρέφει πάντα False
<=      Μικρότερο από ή ίσο με                  Επιστρέφει το αν το x είναι μικρότερο από ή ίσο με το y                                                      Το x = 3; y = 6; x <= y επιστρέφει True
>=      Μεγαλύτερο από ή ίσο με                  Επιστρέφει το αν το x είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με το y                                                    Το x = 4; y = 3; x >= 3 επιστρέφει True
==      Ίσο με                        Συγκρίνει αν τα αντικείμενα είναι ίσα                                                            Το x = 2; y = 2; x == y επιστρέφει True. Το x = 'str'; y = 'stR'; x == y επιστρέφει False. Το x = 'str'; y = 'str'; x == y επιστρέφει True
!=      Διαφορετικό από                     Συγκρίνει αν τα αντικείμενα ΔΕΝ είναι ίσα                                                         Το x = 2; y = 3; x != y επιστρέφει True
not      Λογικό ΌΧΙ (Boolean NOT)               Αν το x είναι True, επιστρέφει False. Αν το x είναι False, επιστρέφει True                                             Το x = True; not x επιστρέφει False
and      Λογικό ΚΑΙ (Boolean AND)               Το x and y επιστρέφει False αν το x είναι False, αλλιώς υπολογίζει και την τιμή του y                                          Το x = False; y = True; x and y επιστρέφει False αφού το x είναι False. Σε αυτή την περίπτωση, η Python δε θα ελέγξει την τιμή του y αφού γνωρίζει οτι η αριστερή πλευρά της έκφρασης 'and' είναι False που υποδηλώνει οτι ολόκληρη η έκφραση θα είναι False ανεξάρτητα από τις άλλες τιμές. Αυτή η τεχνική αποκαλείται short-circuit evaluation.
or      Λογικό Ή (Boolean OR)                  Αν το x είναι True, επιστρέφει True, αλλιώς υπολογίζει και την τιμή του y                                             Το x = True; y = False; x or y επιστρέφει True. Η τεχνική short-circuit evaluation εφαρμόζεται και εδώ επίσης.Συντόμευση για μαθηματικές πράξεις και την ανάθεση

Είναι συνήθες φαινόμενο η εκτέλεση μίας μαθηματικής πράξης στα περιεχόμενα μίας μεταβλητής και στη συνέχεια η ανάθεση του αποτελέσματος πίσω στη μεταβλητή, γι' αυτό υπάρχει μία συντόμευση για αυτού του είδους τις εκφράσεις:
Μπορείτε να γράψετε το:

a = 2; a = a * 3

ως:

a = 2; a *= 3

Παρατηρήστε οτι η έκφραση    μεταβλητή = μεταβλητή πράξη    γίνεται    μεταβλητή πράξη=  .Σειρά υπολογισμού (προτεραιότητα των τελεστών)

Αν είχατε μία έκφραση όπως 2 + 3 * 4, γίνεται πρώτα η πρόσθεση ή ο πολλαπλασιασμός; Τα μαθηματικά μας λένε οτι πρώτα πρέπει να γίνει ο πολλαπλασιασμός. Αυτό σημαίνει οτι ο τελεστής του πολλαπλασιασμού έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον τελεστή της πρόσθεσης.

Ο ακόλουθος πίνακας μας δίνει τον πίνακα προτεραιοτήτων για την Python, από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει οτι σε μία δεδομένη έκφραση, η Python θα υπολογίσει τους τελεστές και τις εκφράσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στον πίνακα πριν από αυτούς που βρίσκονται ψηλότερα.

Ο παρακάτω πίνακας, από το reference manual της Python, παρέχεται χάριν πληρότητας. Είναι πολύ καλύτερο να χρησιμοποιείται παρενθέσεις για να ομαδοποιείται σωστά τελεστές και τελεστέους ώστε να ορίσετε ξεκάθαρα την προτεραιότητα. Έτσι το πρόγραμμα γίνεται πιο ευανάγνωστο. Δείτε το Αλλάζοντας τη Σειρά Υπολογισμού πιο κάτω για λεπτομέρειες.

Τελεστής      Περιγραφή
lambda         Έκφραση λάμδα (Lambda Expression)
or         Λογικό Ή (Boolean OR)
and         Λογικό ΚΑΙ (Boolean AND)
not x         Λογικό ΌΧΙ (Boolean NOT)
in, not in      Έλεγχοι συμμετοχής (Membership tests)
is, is not      Έλεγχοι ταυτότητας (Identity tests)
<, <=, >, >=, !=, ==   Συγκρίσεις
|         Δυαδικό Ή (Bitwise OR)
^         Δυαδικό Αποκλειστικό Ή (Bitwise XOR)
&         Δυαδικό ΚΑΙ (Bitwise AND)
<<, >>         Μεταθέσεις (Shifts)
+, -         Πρόσθεση και αφαίρεση
*, /, //, %      Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση, Διαίρεση στρογγυλοποιημένη προς τα κάτω, Υπόλοιπο
+x, -x         Θετικό, αρνητικό
~x         Δυαδικό ΌΧΙ (Bitwise NOT)
**         Ύψωση σε δύναμη
x.attribute      Αναφορά σε χαρακτηριστικό
x[index]      Subscription
x[index1:index2]   Κομμάτιασμα (Slicing)
f(arguments ...)   Κλήση συνάρτησης
(expressions, ...)   Συνένωση ή εμφάνιση tuple
[expressions, ...]   Συνένωση ή εμφάνιση λίστας
{key:datum, ...}   Συνένωση ή εμφάνιση λεξικού

Οι τελεστές τους οποίους δεν έχουμε ακόμη συναντήσει θα εξηγηθούν σε επόμενα κεφάλαια.
Τελεστές με την ίδια προτεραιότητα βρίσκονται στην ίδια γραμμή στον παραπάνω πίνακα. Για παράδειγμα, το + και το - έχουν την ίδια προτεραιότητα.Αλλάζοντας τη Σειρά Υπολογισμού

Για να κάνουμε τις εκφράσεις πιο ευανάγνωστες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρενθέσεις. Για παράδειγμα, το 2 + (3 * 4) είναι σίγουρα πιο εύκολο να το καταλάβουμε από το 2 + 3 * 4 το οποίο απαιτεί τη γνώση των προτεραιοτήτων των τελεστών. Όπως και όλα τα άλλα, οι παρενθέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση (μην το παρακάνετε) και να μην είναι άχρηστες (όπως π.χ. στο  2 + (3 + 4)  ).

Υπάρχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα στη χρήση παρενθέσεων - μας βοηθά να αλλάξουμε τη σειρά υπολογισμού. Για παράδειγμα, αν θέλετε να γίνει η πρόσθεση πριν τον πολλαπλασιασμό σε μία έκφραση, τότε μπορείτε να γράψετε κάτι όπως (2 + 3) * 4.Συσχέτιση

Οι τελεστές συνήθως συσχετίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά δηλ. οι τελεστές με την ίδια προτεραιότητα υπολογίζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, το  2 + 3 + 4  υπολογίζεται ως (2 + 3) + 4. Μερικοί τελεστές όπως οι τελεστές ανάθεσης έχουν συσχέτιση από τα δεξιά προς τα αριστερά δηλ. το a = b = c  αντιμετωπίζεται ως a = (b = c).Εκφράσεις

Παράδειγμα:
#!/usr/bin/python
# Όνομα αρχείου: expression.py

length = 5
breadth = 2

area = length * breadth
print('Area is', area)
print('Perimeter is', 2 * (length + breadth))

Αποτέλεσμα:

   $ python expression.py
   Area is 10
   Perimeter is 14

Πως Δουλεύει

Το μήκος (length) και το πλάτος (breadth) του ορθογωνίου αποθηκεύονται σε μεταβλητές με το ίδιο όνομα. Χρησιμοποιούμε αυτές τις μεταβλητές για να υπολογίσουμε το εμβαδόν και την περίμετρο του ορθογωνίου με τη βοήθεια εκφράσεων. Αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα της έκφρασης length * breadth στη μεταβλητή area και έπειτα το τυπώνουμε χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση print. Στή δεύτερη περίπτωση, χρησιμοποιούμε απ' ευθείας την τιμή της έκφρασης 2 * (length + breadth)  στη συνάρτηση print.

Επίσης, παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο η Python "τυπώνει όμορφα" τα αποτελέσματα. Παρ' όλο που δεν έχουμε καθορίσει ένα κενό ανάμεσα στο "Area is" και στη μεταβλητή area, η Python το τοποθετεί για εμάς έτσι ώστε να πάρουμε μία πιο καθαρή όμορφη έξοδο (αποτέλεσμα) και το πρόγραμμα είναι πολύ πιο ευανάγνωστο με αυτό τον τρόπο (αφού δε χρειάζεται να ανησυχούμε για τα κενά στις συμβολοσειρές που χρησιμοποιούμε για έξοδο). Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς η Python κάνει τη ζωή του προγραμματιστή εύκολη.Σύνοψη

Είδαμε πως χρησιμοποιούμε τους τελεστές, τους τελεστέους και τις εκφράσεις - αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε προγράμματος. Στη συνέχεια, θα δούμε πως τα χρησιμοποιούμε στα προγράμματά μας χρησιμοποιώντας εντολές.Δεν έχω καταλάβει τις μεταφράσεις θα τις ανεβάζουμε εδώ, ή θα τις στέλνουμε με κάποιο άλλο τρόπο στο Μάριο (ή να φτιάξουμε λογαριασμό και να τις προσθέτουμε στη σελίδα του βιβλίου);
Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών / Ubuntu-gr / My Web Log
Επίπεδο Γνώσεων Linux: Μέτριο, Προγραμματισμός: Ναι, Aγγλικά: Καλά
Λειτουργικό : Ubuntu 10.04 - 32bits
Η/Υ : Intel Core2 4400@2 GHz / 2GB DDR2 RAM / GeForce 8400 GS 512MB / Creative SB Audigy SE
Άβαταρ μέλους
cyberpython
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 733
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 13:22
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό medigeek » 23 Μάιος 2009, 01:32

Δίπλα από κάθε σελίδα (στα αριστερά) υπάρχει ένας σύνδεσμος "Edit". Δώσε κλικ σ'αυτό για να δεις πως φαίνεται ο wiki κώδικας. Π.χ.:
http://www.swaroopch.com/mediawiki/inde ... ction=edit

Θα κάνει την μετάφραση των κειμένων πολύ πιο εύκολη γι'αυτούς που ανέλαβαν την μεταφραση και τον έλεγχο. :)
Κύπριος; Κόπιασε στο ubuntu-cy! ┃ Launchpad Debian Github
Οδηγός για νεοεισερχόμενους -- Αρχικές οδηγίες για αρχάριους χρήστες του Ubuntu

1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 12.10 quantal 3.5.0-21-generic 64bit (en_US.UTF-8, GNOME cinnamon2d), Ubuntu 3.5.0-19-generic, Windows 7
3 Intel Core2 Duo CPU E6550 2.33GHz ‖ RAM 5970 MiB ‖ MSI MS-7235
4 nVidia G73 [GeForce 7300 GT] [10de:0393] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
Άβαταρ μέλους
medigeek
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 5023
Εγγραφή: 24 Μάιος 2008, 14:49
Τοποθεσία: Σερβία/Κύπρος
Launchpad: medigeek
IRC: savvas
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό kon_nos » 23 Μάιος 2009, 02:02

Αν το url της σελίδας είναι έτσι http://www.swaroopch.com/notes/Python_e ... xpressions τότε αντικαθιστάς το en με el και γίνεται έτσι: http://www.swaroopch.com/notes/Python_e ... xpressions

Τουλάχιστον έτσι δουλεύει η Βικιπαίδεια.
Εγκατάσταση των OpenGL headers σε Ubuntu
«Tων πολλών επιδίωξη η Ηδονή, των εκλεκτών η Δόξα, των δ’ επιλέκτων η Αρετή» - Αριστοτέλης
Άβαταρ μέλους
kon_nos
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 382
Εγγραφή: 09 Νοέμ 2008, 01:11
Τοποθεσία: Αθήνα, Νέο Φάληρο
IRC: kon_nos
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό cyberpython » 23 Μάιος 2009, 02:05

Ευχαριστώ παιδιά, θα το κοιτάξω αύριο!
Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών / Ubuntu-gr / My Web Log
Επίπεδο Γνώσεων Linux: Μέτριο, Προγραμματισμός: Ναι, Aγγλικά: Καλά
Λειτουργικό : Ubuntu 10.04 - 32bits
Η/Υ : Intel Core2 4400@2 GHz / 2GB DDR2 RAM / GeForce 8400 GS 512MB / Creative SB Audigy SE
Άβαταρ μέλους
cyberpython
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 733
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 13:22
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό Μάριος Ζηντίλης » 23 Μάιος 2009, 07:54

Όπως είπα και πριν, στο μακροσκελές παραλήρημά μου, βρείτε κάπου να ανεβάζετε τις μεταφράσεις και θα τις μορφοποιώ σε κώδικα wiki και θα τις ανεβάζω. Οι μαθητές στο τέλος θα διαβάζουν από το http://swaroopch.com.
Άβαταρ μέλους
Μάριος Ζηντίλης
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 220
Εγγραφή: 25 Σεπ 2008, 11:16
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό dimosfire » 23 Μάιος 2009, 12:12

Υποβάλλω την εισαγωγή απο το κεφάλαιο 9 (Functions) που έχω ξεκινήσει επειδή ασχολούμαι πρωτη φορα, για τυχόν παρατηρήσεις.Δεν θελω να ξεκινήσω με λάθος τρόπο
Κώδικας: Επιλογή όλων
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (FUNCTIONS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ”  είναι επαναχρησιμοποιήσιμα μέρη προγραμμάτων.Σου δίνουν τη δυνατότητα να δίνεις ένα όνομα σε ένα κομμάτι δηλώσεων ,έτσι ώστε να τρέχεις αυτό το κομμάτι οπουδήποτε στο προγραμμά σου και όσες φορές θέλεις,χρησιμοποιώντας αυτό το όνομα.Αυτό είναι γνωστό σαν    “κλήση” (calling) της λειτουργίας.Εχουμε ήδη χρησιμοποιήσει πολλές ενσωματωμένες λειτουργίες όπως τη len και τη  range.Η έννοια της λειτουργίας είναι πιθανόν το πιο σπουδαίο ενσωματωμένο κομμάτι,από κάθε άλλο μη τετριμμένο λειτουργικό (σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού),γι αυτό θα διερευνήσουμε διάφορες πτυχές των λειτουργιών  σε αυτό το κεφάλαιο.
Οι λειτουργίες ορίζονται χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί def , μετά την οποία ακολουθεί ενα όνομα που ταυτοποιεί την εκάστοτε λειτουργία και κατόπιν ακολουθεί ένα ζευγάρι παρενθέσεων που μπορούν να περικλείουν ονόματα μεταβλητών και η γραμμή τελειώνει με άνω-κατω τελείες.
Παρακάτω υπάρχει ένα απλό παράδειγμα με ένα κομμάτι δηλώσεων που αποτελούν μερος της λειτουργίας με το όνομα say Hello
#!/usr/bin/python
# Filename: function1.py
def sayHello():
print('Hello World!')#κομμάτι δηλώσεων που ανήκει στη λειτουργία say Hello

# Tέλος της λειτουργίας
sayHello() # καλείς τη λειτουργία
sayHello() # καλείς τη λειτουργία πάλι

Εξοδος:

$ python function1.py
Hello World!
Hello World!

Επεξήγηση:
Oρίζουμε μια λειτουργία με το όνομα sayHello ακολουθώντας τη σύνταξη όπως εξηγήσαμε παραπάνω.Αυτή η λειτουργία δεν έχει παραμέτρους γι αυτό δεν έχει καθόλου μεταβλητές ανάμεσα στις παρενθέσεις.Οι παράμετροι στη λειτουργία είναι μόνο εισαγωγή στη λειτουργία έτσι ώστε να θέτεις διαφορετικές τιμές στη λειτουργία και να παίρνεις αντίστοιχα αποτελέσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μπορεις να καλείς την ιδια λειτουργία δύο φορές δηλ. δεν χρειάζεται να γράφεις  κώδικα δύο φορές.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ubuntu 9.10 (AMD64),Innovator desktop, motherboard MSI K8N NEO4-F,cpu AMD ATHLON64 3500+ 2.20GHz,ram 1GHz, καρτα γραφ.GIGABYTE GEFORCE 6600 256MB,καρτα τηλεορ.κ radio FM PROLINK PIXELVIEW PLAYTV PRO/ΑΓΓΛΙΚΑ-ΚΑΛΑ/ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ.-ΚΑΘΟΛΟΥ.
dimosfire
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 141
Εγγραφή: 02 Φεβ 2009, 11:07
Τοποθεσία: ΠΑΤΡΑ
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό logari81 » 23 Μάιος 2009, 12:46

@dimosfire

Κάποια βασικά στοιχεια:
Function -- Συναρτηση
(Declaration -- Ορισμος) <-- ισως καλύτερα "Δήλωση" όπως ειπε ο cyberpython παρακάτω
Arguments -- Ορίσματα

και μια παρατήρηση: μπορεις σε ορισμενες περιπτωσεις να χρησιμοποιείς και την λέξη "τμημα" αντί για τις λέξεις "μερος" ή "κομμάτι"
http://opensourceecology.org/


Λειτουργικό: Ubuntu 10.04 lucid 64-bitΠροδιαγραφές: 4x Intel Core i5 CPU M 450 2.40GHz ‖ RAM 3696 MiB ‖ Lenovo KL3 - LENOVO IdeaPad Y560
Κάρτα γραφικών: ATI Device [1002:68c0]Ασύρματο: wlan0: Atheros Inc. AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002a] (rev 01)
logari81
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6074
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 10:40
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό cyberpython » 23 Μάιος 2009, 12:49

logari81 έγραψε:Declaration -- Ορισμος


Νομίζω είναι καλύτερα
Declaration -- Δήλωση
επειδή πολλά βιβλία χρησιμοποιούν το "ορισμός" για το "definition"
(και το διαχωρίζουν π.χ. στο αν έχει δεσμευτείχώρος στη μνήμη για τη μεταβλητή ή όχι κλπ.)
Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών / Ubuntu-gr / My Web Log
Επίπεδο Γνώσεων Linux: Μέτριο, Προγραμματισμός: Ναι, Aγγλικά: Καλά
Λειτουργικό : Ubuntu 10.04 - 32bits
Η/Υ : Intel Core2 4400@2 GHz / 2GB DDR2 RAM / GeForce 8400 GS 512MB / Creative SB Audigy SE
Άβαταρ μέλους
cyberpython
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 733
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 13:22
Εκτύπωση

Re: Μαθήματα Python - Μετάφραση Διδασκόμενης Ύλης

Δημοσίευσηαπό Μάριος Ζηντίλης » 23 Μάιος 2009, 13:08

Bravissimo, συνεχίστε τη συζήτηση για τις προγραμματιστηκές ορολογίες για να συνταχθεί και το γλωσσάρι κάποια στιγμή! :D
Άβαταρ μέλους
Μάριος Ζηντίλης
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 220
Εγγραφή: 25 Σεπ 2008, 11:16
Εκτύπωση

ΠροηγούμενηΕπόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Μεταφράσεις Λογισμικού