Δεν μεταφέρεται ήχος απο το PC στο monitor με το HDMI

...κάρτες γραφικών / προβλήματα εικόνας / τηλεοπτικοί δέκτες
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Αν έχετε πρόβλημα με την κάρτα γραφικών σας και δεν μπορείτε να μπείτε σε γραφικό περιβάλλον,
δοκιμάστε να τρέξετε την παρακάτω εντολή για να ελέγξετε αν το σύστημά σας χρειάζεται πρόσθετους κλειστούς οδηγούς:
jockey-text

Για κάρτα τηλεόρασης δώστε τα αποτελέσματα των παρακάτω εντολών :
lspci -nn (Για εσωτερικές κάρτες pci)
lsusb (Για εξωτερικές κάρτες με σύνδεση usb)

Re: Δεν μεταφέρεται ήχος απο το PC στο monitor με το HDMI

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 27 Δεκ 2018, 16:39

Καλησπέρα, χθες εγκατέστησα το 18.04 και έχω πρόβλημα πάλι με τον ήχο. Δεν ακούγεται τίποτα. Το θέμα είχε λυθεί παλιότερα με ένα καλώδιο που χρειαζόταν. Τώρα με την αναβάθμιση δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Ξαναδίνω τις πληροφορίες ALSA μήπως μπορεί κάποιος να βοηθησει:

Κώδικας: Επιλογή όλων
!!################################
!!ALSA Information Script v 0.4.60
!!################################

!!Script ran on: Thu Dec 27 13:32:54 UTC 2018


!!Linux Distribution
!!------------------

Ubuntu 18.04.1 LTS \n \l DISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 18.04.1 LTS" NAME="Ubuntu" ID=ubuntu ID_LIKE=debian PRETTY_NAME="Ubuntu 18.04.1 LTS" HOME_URL="https://www.ubuntu.com/" SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/" BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/" PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy" UBUNTU_CODENAME=bionic


!!DMI Information
!!---------------

Manufacturer:      Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name:      G31M-S2L
Product Version:   


!!Kernel Information
!!------------------

Kernel release:    4.15.0-43-generic
Operating System:  GNU/Linux
Architecture:      x86_64
Processor:         x86_64
SMP Enabled:       Yes


!!ALSA Version
!!------------

Driver version:     k4.15.0-43-generic
Library version:    1.1.3
Utilities version:  1.1.3


!!Loaded ALSA modules
!!-------------------

snd_hda_intel


!!Sound Servers on this system
!!----------------------------

Pulseaudio:
      Installed - Yes (/usr/bin/pulseaudio)
      Running - Yes


!!Soundcards recognised by ALSA
!!-----------------------------

0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xe5100000 irq 26


!!PCI Soundcards installed in the system
!!--------------------------------------

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)


!!Advanced information - PCI Vendor/Device/Subsystem ID's
!!--------------------------------------------------------

00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 01)
   Subsystem: 1458:a002


!!Modprobe options (Sound related)
!!--------------------------------

snd_pcsp: index=-2
snd_usb_audio: index=-2
snd_atiixp_modem: index=-2
snd_intel8x0m: index=-2
snd_via82xx_modem: index=-2
snd_atiixp_modem: index=-2
snd_intel8x0m: index=-2
snd_via82xx_modem: index=-2
snd_usb_audio: index=-2
snd_usb_caiaq: index=-2
snd_usb_ua101: index=-2
snd_usb_us122l: index=-2
snd_usb_usx2y: index=-2
snd_cmipci: mpu_port=0x330 fm_port=0x388
snd_pcsp: index=-2
snd_usb_audio: index=-2


!!Loaded sound module options
!!--------------------------

!!Module: snd_hda_intel
   align_buffer_size : -1
   bdl_pos_adj : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   beep_mode : N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N
   enable : Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y
   enable_msi : -1
   id : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   index : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   jackpoll_ms : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
   model : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   patch : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
   pm_blacklist : Y
   position_fix : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   power_save : 0
   power_save_controller : Y
   probe_mask : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   probe_only : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
   single_cmd : -1
   snoop : -1


!!HDA-Intel Codec information
!!---------------------------
--startcollapse--

Codec: Realtek ALC662 rev1
Address: 2
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0662
Subsystem Id: 0x1458a002
Revision Id: 0x100101
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
  Power states:  D0 D1 D2 D3
  Power: setting=D0, actual=D0
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC662 rev1 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x3f 0x3f]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x3f 0x3f]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x3f 0x3f]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
  Control: name="IEC958 Playback Con Mask", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Pro Mask", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Default", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Default PCM Playback Switch", index=0, device=0
  Device: name="ALC662 rev1 Digital", type="SPDIF", device=1
  Converter: stream=5, channel=0
  Digital: Enabled
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0x1e]: 16 20 24 32
    formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC662 rev1 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-In caps: ofs=0x09, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x1f 0x1f]
  Converter: stream=1, channel=0
  SDI-Select: 0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0x6]: 16 20
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC662 rev1 Alt Analog", type="Audio", device=2
  Amp-In caps: ofs=0x09, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80]
  Converter: stream=0, channel=0
  SDI-Select: 0
  PCM:
    rates [0x160]: 44100 48000 96000
    bits [0x6]: 16 20
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x22
Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Control: name="Beep Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=5, ofs=0
  Control: name="Beep Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=5, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x19 0x19] [0x1d 0x1d] [0x1d 0x1d] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x9d 0x9d] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 9
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0x0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x04 0x0b
Node 0x0f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0001003c: IN OUT HP EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x01014010: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=05, enabled=1
  Connection: 1
     0x0c
Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00010034: IN OUT EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 1
     0x0e
Node 0x17 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Center Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="Rear Mic Boost Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x03 0x03]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x00001734: IN OUT Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x01a19830: [Jack] Mic at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=03, enabled=1
  Connection: 1
     0x0e
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Front Mic Boost Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x02 0x02]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x0000173c: IN OUT HP Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x02a19c31: [Jack] Mic at Ext Front
    Conn = 1/8, Color = Pink
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x1
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=02, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c* 0x0e
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
  Pin Default 0x0181303f: [Jack] Line In at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Blue
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x00 0x00]
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0000173c: IN OUT HP Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x02214c1f: [Jack] HP Out at Ext Front
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=01, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c* 0x0e
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x400001: Stereo
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x593301f0: [N/A] CD at Int ATAPI
    Conn = ATAPI, Color = Unknown
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x4005c603: [N/A] Line Out at Ext N/A
    Conn = Optical, Color = UNKNOWN
    DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x3
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400300: Mono Digital
  Pincap 0x00000010: OUT
  Pin Default 0x014b6120: [Jack] SPDIF Out at Ext Rear
    Conn = Comb, Color = Orange
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x06
Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=12
Node 0x21 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 10
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x0b
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 10
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x0b
Node 0x24 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x25 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x26 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
--endcollapse--


!!ALSA Device nodes
!!-----------------

crw-rw----  1 root audio 116,  2 Dec 27 14:15 /dev/snd/controlC0
crw-rw----  1 root audio 116,  7 Dec 27 14:15 /dev/snd/hwC0D2
crw-rw----  1 root audio 116,  4 Dec 27 14:54 /dev/snd/pcmC0D0c
crw-rw----  1 root audio 116,  3 Dec 27 14:48 /dev/snd/pcmC0D0p
crw-rw----  1 root audio 116,  5 Dec 27 15:27 /dev/snd/pcmC0D1p
crw-rw----  1 root audio 116,  6 Dec 27 14:15 /dev/snd/pcmC0D2c
crw-rw----  1 root audio 116,  1 Dec 27 14:15 /dev/snd/seq
crw-rw----  1 root audio 116, 33 Dec 27 14:15 /dev/snd/timer

/dev/snd/by-path:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root  60 Dec 27 14:15 .
drwxr-xr-x 3 root root 220 Dec 27 14:15 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Dec 27 14:15 pci-0000:00:1b.0 -> ../controlC0


!!Aplay/Arecord output
!!------------

APLAY

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC662 rev1 Digital [ALC662 rev1 Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

ARECORD

**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC662 rev1 Analog [ALC662 rev1 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 2: ALC662 rev1 Alt Analog [ALC662 rev1 Alt Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

!!Amixer output
!!-------------

!!-------Mixer controls for card 0 [Intel]

Card hw:0 'Intel'/'HDA Intel at 0xe5100000 irq 26'
  Mixer name   : 'Realtek ALC662 rev1'
  Components   : 'HDA:10ec0662,1458a002,00100101'
  Controls      : 46
  Simple ctrls  : 22
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 63 [98%] [-1.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Mono:
  Front Left: Playback [on]
  Front Right: Playback [on]
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Front',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Front Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 29 [94%] [9.00dB] [on]
  Front Right: Playback 29 [94%] [9.00dB] [on]
Simple mixer control 'Front Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 2 [67%] [20.00dB]
  Front Right: 2 [67%] [20.00dB]
Simple mixer control 'Surround',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono:
  Front Left: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Center',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'LFE',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 64
  Mono: Playback 64 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Line',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 29 [94%] [9.00dB] [on]
  Front Right: Playback 29 [94%] [9.00dB] [on]
Simple mixer control 'IEC958',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
  Capabilities: pswitch pswitch-joined
  Playback channels: Mono
  Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Beep',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 29 [94%] [9.00dB] [off]
  Front Right: Playback 29 [94%] [9.00dB] [off]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 31 [100%] [33.00dB] [on]
  Front Right: Capture 31 [100%] [33.00dB] [on]
Simple mixer control 'Capture',1
  Capabilities: cvolume cswitch
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
  Front Right: Capture 0 [0%] [-13.50dB] [off]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Channel Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: '2ch' '4ch' '6ch'
  Item0: '2ch'
Simple mixer control 'Input Source',0
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Input Source',1
  Capabilities: cenum
  Items: 'Front Mic' 'Rear Mic' 'Line'
  Item0: 'Front Mic'
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Disabled'
Simple mixer control 'Rear Mic',0
  Capabilities: pvolume pswitch
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
  Front Right: Playback 25 [81%] [3.00dB] [on]
Simple mixer control 'Rear Mic Boost',0
  Capabilities: volume
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 3 [100%] [30.00dB]
  Front Right: 3 [100%] [30.00dB]


!!Alsactl output
!!-------------

--startcollapse--
state.Intel {
   control.1 {
      iface MIXER
      name 'Channel Mode'
      value '2ch'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 '2ch'
         item.1 '4ch'
         item.2 '6ch'
      }
   }
   control.2 {
      iface MIXER
      name 'Front Playback Volume'
      value.0 64
      value.1 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.3 {
      iface MIXER
      name 'Front Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.4 {
      iface MIXER
      name 'Surround Playback Volume'
      value.0 64
      value.1 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
   control.5 {
      iface MIXER
      name 'Surround Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.6 {
      iface MIXER
      name 'Center Playback Volume'
      value 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
      }
   }
   control.7 {
      iface MIXER
      name 'LFE Playback Volume'
      value 64
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
      }
   }
   control.8 {
      iface MIXER
      name 'Center Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.9 {
      iface MIXER
      name 'LFE Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.10 {
      iface MIXER
      name 'Headphone Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.11 {
      iface MIXER
      name 'Loopback Mixing'
      value Disabled
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 Disabled
         item.1 Enabled
      }
   }
   control.12 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Playback Volume'
      value.0 29
      value.1 29
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 900
         dbvalue.1 900
      }
   }
   control.13 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.14 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Playback Volume'
      value.0 25
      value.1 25
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 300
         dbvalue.1 300
      }
   }
   control.15 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.16 {
      iface MIXER
      name 'Line Playback Volume'
      value.0 29
      value.1 29
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 900
         dbvalue.1 900
      }
   }
   control.17 {
      iface MIXER
      name 'Line Playback Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.18 {
      iface MIXER
      name 'Auto-Mute Mode'
      value Disabled
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 Disabled
         item.1 Enabled
      }
   }
   control.19 {
      iface MIXER
      name 'Input Source'
      value 'Front Mic'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 'Front Mic'
         item.1 'Rear Mic'
         item.2 Line
      }
   }
   control.20 {
      iface MIXER
      name 'Input Source'
      index 1
      value 'Front Mic'
      comment {
         access 'read write'
         type ENUMERATED
         count 1
         item.0 'Front Mic'
         item.1 'Rear Mic'
         item.2 Line
      }
   }
   control.21 {
      iface MIXER
      name 'Capture Volume'
      value.0 31
      value.1 31
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -1350
         dbmax 3300
         dbvalue.0 3300
         dbvalue.1 3300
      }
   }
   control.22 {
      iface MIXER
      name 'Capture Switch'
      value.0 true
      value.1 true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.23 {
      iface MIXER
      name 'Capture Volume'
      index 1
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -1350
         dbmax 3300
         dbvalue.0 -1350
         dbvalue.1 -1350
      }
   }
   control.24 {
      iface MIXER
      name 'Capture Switch'
      index 1
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.25 {
      iface MIXER
      name 'Front Mic Boost Volume'
      value.0 2
      value.1 2
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 3'
         dbmin 0
         dbmax 3000
         dbvalue.0 2000
         dbvalue.1 2000
      }
   }
   control.26 {
      iface MIXER
      name 'Rear Mic Boost Volume'
      value.0 3
      value.1 3
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 3'
         dbmin 0
         dbmax 3000
         dbvalue.0 3000
         dbvalue.1 3000
      }
   }
   control.27 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Con Mask'
      value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.28 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Pro Mask'
      value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access read
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.29 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Default'
      value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
      comment {
         access 'read write'
         type IEC958
         count 1
      }
   }
   control.30 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.31 {
      iface MIXER
      name 'IEC958 Default PCM Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.32 {
      iface MIXER
      name 'Master Playback Volume'
      value 63
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 1
         range '0 - 64'
         dbmin -6400
         dbmax 0
         dbvalue.0 -100
      }
   }
   control.33 {
      iface MIXER
      name 'Master Playback Switch'
      value true
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.34 {
      iface CARD
      name 'Front Mic Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.35 {
      iface CARD
      name 'Rear Mic Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.36 {
      iface CARD
      name 'Line Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.37 {
      iface CARD
      name 'Line Out Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.38 {
      iface CARD
      name 'Front Headphone Jack'
      value false
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.39 {
      iface CARD
      name 'SPDIF Phantom Jack'
      value true
      comment {
         access read
         type BOOLEAN
         count 1
      }
   }
   control.40 {
      iface MIXER
      name 'Beep Playback Volume'
      value.0 29
      value.1 29
      comment {
         access 'read write'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 31'
         dbmin -3450
         dbmax 1200
         dbvalue.0 900
         dbvalue.1 900
      }
   }
   control.41 {
      iface MIXER
      name 'Beep Playback Switch'
      value.0 false
      value.1 false
      comment {
         access 'read write'
         type BOOLEAN
         count 2
      }
   }
   control.42 {
      iface PCM
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.43 {
      iface PCM
      name 'Capture Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.44 {
      iface PCM
      device 1
      name 'Playback Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.45 {
      iface PCM
      device 2
      name 'Capture Channel Map'
      value.0 0
      value.1 0
      comment {
         access read
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 36'
      }
   }
   control.46 {
      iface MIXER
      name 'PCM Playback Volume'
      value.0 255
      value.1 255
      comment {
         access 'read write user'
         type INTEGER
         count 2
         range '0 - 255'
         tlv '0000000100000008ffffec1400000014'
         dbmin -5100
         dbmax 0
         dbvalue.0 0
         dbvalue.1 0
      }
   }
}
--endcollapse--


!!All Loaded Modules
!!------------------

Module
cfg80211
gpio_ich
r8712u
coretemp
snd_hda_codec_realtek
snd_hda_codec_generic
snd_hda_intel
snd_hda_codec
snd_hda_core
snd_hwdep
snd_pcm
snd_seq_midi
snd_seq_midi_event
snd_rawmidi
snd_seq
input_leds
serio_raw
snd_seq_device
snd_timer
lpc_ich
snd
soundcore
shpchp
mac_hid
sch_fq_codel
parport_pc
ppdev
lp
parport
ip_tables
x_tables
autofs4
uas
usb_storage
nouveau
mxm_wmi
wmi
video
i2c_algo_bit
ttm
drm_kms_helper
syscopyarea
psmouse
sysfillrect
i2c_i801
pata_acpi
sysimgblt
fb_sys_fops
r8169
mii
drm
floppy


!!Sysfs Files
!!-----------

/sys/class/sound/hwC0D2/init_pin_configs:
0x14 0x01014010
0x15 0x411111f0
0x16 0x411111f0
0x18 0x01a19830
0x19 0x02a19c31
0x1a 0x0181303f
0x1b 0x02214c1f
0x1c 0x593301f0
0x1d 0x4005c603
0x1e 0x014b6120

/sys/class/sound/hwC0D2/driver_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D2/user_pin_configs:

/sys/class/sound/hwC0D2/init_verbs:


!!ALSA/HDA dmesg
!!------------------

[    0.045681] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.045681] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.051505] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
--
[   20.100801] leds_ss4200: no LED devices found
[   20.227223] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   20.227226] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   20.227229] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   20.227230] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:    mono: mono_out=0x0
[   20.227232] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:    dig-out=0x1e/0x0
[   20.227233] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:    inputs:
[   20.227236] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:      Front Mic=0x19
[   20.227237] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:      Rear Mic=0x18
[   20.227239] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2:      Line=0x1a
[   20.237177] input: HDA Intel Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input5
[   20.237258] input: HDA Intel Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
[   20.237324] input: HDA Intel Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
[   20.237386] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   20.237449] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   20.367850] intel_powerclamp: No package C-state available
--
[ 1885.953158] TCP: wlxe84e061e3dc7: Driver has suspect GRO implementation, TCP performance may be compromised.
[ 2015.376029] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DDC responded, but no EDID for HDMI-A-1
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Re: Δεν μεταφέρεται ήχος απο το PC στο monitor με το HDMI

Δημοσίευσηαπό nikos_N » 27 Δεκ 2018, 18:43

Ενημέρωση: προφανώς το πρόβλημα έχει να κάνει με το dual boot με τα windows γιατί στα windows αποτι βλέπω ο ήχος λειτουργεί κανονικά χωρίς ρυθμίσεις ή άλλες παρεμβάσεις από εμένα. Υπόψιν ότι τα windows βρίσκονται σε ξεχωριστό δίσκο.
Γνωρίζει κανείς πως μπορεί να λυθεί αυτό;
Ευχαριστώ!
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-76-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu), Ubuntu 5.15.0-75-generic, Windows Boot Manager
3 Intel Core i3-9100 CPU @ 3.60GHz ‖ RAM 7760 MiB ‖ HP 843B - HP HP Pavilion Desktop 590-p0xxx
4 Intel CoffeeLake-S GT2 [UHD Graphics 630] [8086:3e91] {i915}
5 enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15) ⋮ wlp1s0: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:c821]
nikos_N
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 523
Εγγραφή: 04 Ιούλ 2012, 21:00
Εκτύπωση

Προηγούμενη

Επιστροφή στο Κάρτες Γραφικών / Εικόνα / TV