Προβλημα με το bluetooth  Το θέμα επιλύθηκε

...κάρτες δικτύου, modems, προβλήματα internet
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των εντολών στο τερματικό :
lspci -nn
lsusb
rfkill list

Re: Προβλημα με το bluetooth

Δημοσίευσηαπό xdoc » 03 Ιουν 2020, 22:11

dmesg
Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Linux version 5.4.0-33-generic (buildd@lcy01-amd64-022) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2)) #37-Ubuntu SMP Thu May 21 12:53:59 UTC 2020 (Ubuntu 5.4.0-33.37-generic 5.4.34)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-33-generic root=UUID=f7a62c97-7bde-43f3-8448-a2646b6cd985 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai 
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009dbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009dc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040004000-0x0000000040004fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040005000-0x00000000a6cf3fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a6cf4000-0x00000000a7ebcfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7ebd000-0x00000000a7fbcfff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7fbd000-0x00000000a7ffefff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a7fff000-0x00000000a7ffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000a8000000-0x00000000af1fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed13fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed18000-0x00000000fed19fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffb00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000024fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: Hewlett-Packard HP ProBook 470 G0/1948, BIOS 68IRF Ver. F.70 04/11/2019
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] last_pfn = 0x24fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FF800000 mask FFF800000 write-protect
[    0.000000]   1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   2 base 080000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0A0000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   4 base 0A8000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 100000000 mask F00000000 write-back
[    0.000000]   6 base 200000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   7 base 240000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   8 base 250000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.000000] last_pfn = 0xa8000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] BRK [0x14601000, 0x14601fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14602000, 0x14602fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14603000, 0x14603fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14604000, 0x14604fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14605000, 0x14605fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14606000, 0x14606fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14607000, 0x14607fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14608000, 0x14608fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x14609000, 0x14609fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1460a000, 0x1460afff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1460b000, 0x1460bfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x1460c000, 0x1460cfff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x32195000-0x350c1fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F2F10 000024 (v02 HPQOEM)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000A7FFE120 000094 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 0000000F      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000A7FFC000 00010C (v05 HPQOEM 1948     0000000F HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000A7FD5000 021B9D (v02 HPQOEM 1948     00000001 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7E71000 000040
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000A7E71000 000040
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000A7FFB000 000038 (v01 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000A7FFA000 0000BC (v01 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000A7FF9000 00003C (v01 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000A7FF8000 0000A5 (v32 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7FD2000 0002CA (v01 HPQOEM SataAhci 00001000 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7FD1000 00048A (v01 HPQOEM PtidDevc 00001000 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000A7FD0000 000176 (v01 HPQOEM SLIC-MPC 00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: MSDM 0x00000000A7FCF000 000055 (v03 HPQOEM SLIC-MPC 00000000 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000A7FCE000 000044 (v01 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: BGRT 0x00000000A7FCD000 000038 (v00 HPQOEM 1948     00000001 HP   00000001)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7FCC000 0009B6 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7FCB000 000AAD (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000A7FCA000 000B46 (v01 SgRef  SgTabl   00001000 INTL 20110112)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000024fdfffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x24fdd2000-0x24fdfcfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000024fdfffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000040003fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040005000-0x00000000a6cf3fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000a7fff000-0x00000000a7ffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000024fdfffff]
[    0.000000] Zeroed struct page in unavailable ranges: 6000 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000024fdfffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 2058384
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 10604 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 678644 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   Normal zone: 21496 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 1375744 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xa9200000-0xaf1fffff]
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 0, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 4 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x40004000-0x40004fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa6cf4000-0xa7ebcfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7ebd000-0xa7fbcfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa7fbd000-0xa7ffefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa8000000-0xaf1fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaf200000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed0ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed14000-0xfed17fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed18000-0xfed19fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffafffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffb00000-0xffffffff]
[    0.000000] [mem 0xaf200000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 2026199
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-33-generic root=UUID=f7a62c97-7bde-43f3-8448-a2646b6cd985 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 7943124K/8233536K available (14339K kernel code, 2397K rwdata, 4948K rodata, 2712K init, 4992K bss, 290412K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 44484 entries in 174 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000]    Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] printk: console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20190816
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.000000] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.024000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
[    0.024000] tsc: Detected 2594.239 MHz processor
[    0.000003] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2564f9f2571, max_idle_ns: 440795278020 ns
[    0.000006] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5188.47 BogoMIPS (lpj=10376956)
[    0.000008] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000039] LSM: Security Framework initializing
[    0.000049] Yama: becoming mindful.
[    0.000090] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.000138] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.000154] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.000170] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.000325] *** VALIDATE proc ***
[    0.000382] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.000383] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.000431] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.000441] process: using mwait in idle threads
[    0.000443] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.000444] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.000447] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.000448] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.000449] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.000449] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.000450] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.000451] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[    0.000452] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.000455] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.000634] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.005095] TSC deadline timer enabled
[    0.005098] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[    0.005211] Performance Events: PEBS fmt1+, IvyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.005217] ... version:                3
[    0.005217] ... bit width:              48
[    0.005218] ... generic registers:      4
[    0.005218] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.005219] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.005219] ... fixed-purpose events:   3
[    0.005220] ... event mask:             000000070000000f
[    0.005256] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.006218] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.006304] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.006402] x86: Booting SMP configuration:
[    0.006404] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.008105] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[    0.008165]  #2 #3
[    0.014288] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.014288] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.014288] smpboot: Total of 4 processors activated (20753.91 BogoMIPS)
[    0.014288] devtmpfs: initialized
[    0.016033] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.016784] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xa7ebd000-0xa7fbcfff] (1048576 bytes)
[    0.016784] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.016784] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.016784] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.016784] PM: RTC time: 17:18:15, date: 2020-06-03
[    0.016784] NET: Registered protocol family 16
[    0.016784] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.016784] audit: type=2000 audit(1591204695.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.016784] EISA bus registered
[    0.016784] cpuidle: using governor ladder
[    0.016784] cpuidle: using governor menu
[    0.016784] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.016784] ACPI: bus type PCI registered
[    0.016784] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.016784] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.016784] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
[    0.016784] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.016784] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.016784] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.016784] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.016784] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.016784] mtrr: corrected configuration.
[    0.017000] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.020096] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.020097] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.020098] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.020099] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.020100] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.020101] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.020101] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.035491] ACPI: 6 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.036707] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.050324] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.050331] ACPI: SSDT 0xFFFF8D6C460CE000 000861 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20110112)
[    0.051472] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.051477] ACPI: SSDT 0xFFFF8D6C460D1C00 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20110112)
[    0.052370] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.052373] ACPI: SSDT 0xFFFF8D6C46292E00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20110112)
[    0.054221] ACPI: EC: EC started
[    0.054222] ACPI: EC: interrupt blocked
[    1.649107] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Used as first EC
[    1.649109] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    1.649110] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions
[    1.649111] ACPI: Interpreter enabled
[    1.649137] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    1.649138] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    1.649163] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    1.649569] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 3F
[    1.652222] ACPI: Power Resource [APPR] (off)
[    1.654894] ACPI: Power Resource [COMP] (on)
[    1.655233] ACPI: Power Resource [LPP] (on)
[    1.659413] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    1.659418] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    1.660945] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [SHPCHotplug LTR]
[    1.664315] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    1.664316] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    1.665020] PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.665022] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    1.665023] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    1.665025] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    1.665026] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaf200000-0xdfffffff window]
[    1.665027] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfedfffff window]
[    1.665028] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee01000-0xffffffff window]
[    1.665029] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    1.665038] pci 0000:00:00.0: [8086:0154] type 00 class 0x060000
[    1.665142] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[    1.665142] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665142] pci 0000:00:02.0: [8086:0166] type 00 class 0x030000
[    1.665142] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xd03fffff 64bit]
[    1.665142] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    1.665142] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x403f]
[    1.665142] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[    1.665142] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xd0a00000-0xd0a0ffff 64bit]
[    1.665142] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    1.665142] pci 0000:00:16.0: [8086:1e3a] type 00 class 0x078000
[    1.665142] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xd0a14000-0xd0a1400f 64bit]
[    1.665142] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665142] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[    1.665142] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xd0a19000-0xd0a193ff]
[    1.665142] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665142] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[    1.665142] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xd0a10000-0xd0a13fff 64bit]
[    1.665142] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665142] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[    1.665289] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665412] pci 0000:00:1c.2: [8086:1e14] type 01 class 0x060400
[    1.665585] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.665716] pci 0000:00:1c.3: [8086:1e16] type 01 class 0x060400
[    1.665889] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.666016] pci 0000:00:1c.5: [8086:1e1a] type 01 class 0x060400
[    1.666122] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.666240] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[    1.666262] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xd0a18000-0xd0a183ff]
[    1.666354] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.666451] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e59] type 00 class 0x060100
[    1.666656] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e03] type 00 class 0x010601
[    1.666675] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x4068-0x406f]
[    1.666682] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x4074-0x4077]
[    1.666690] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x4060-0x4067]
[    1.666697] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x4070-0x4073]
[    1.666705] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0x4040-0x405f]
[    1.666712] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xd0a17000-0xd0a177ff]
[    1.666765] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    1.666897] pci 0000:01:00.0: [1002:6600] type 00 class 0x030000
[    1.666914] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    1.666922] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0900000-0xd093ffff 64bit]
[    1.666927] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io  0x3000-0x30ff]
[    1.666935] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    1.666941] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    1.666988] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    1.666989] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot
[    1.667066] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.667067] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    1.667069] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0900000-0xd09fffff]
[    1.667072] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    1.667130] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    1.667137] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0800000-0xd08fffff]
[    1.667253] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    1.667261] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
[    1.673663] pci 0000:04:00.0: [1814:3290] type 00 class 0x028000
[    1.673696] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xd0610000-0xd061ffff]
[    1.675501] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.677661] pci 0000:04:00.1: [1814:3298] type 00 class 0x0d1100
[    1.677694] pci 0000:04:00.1: reg 0x10: [mem 0xd0600000-0xd060ffff]
[    1.679498] pci 0000:04:00.1: supports D1
[    1.679499] pci 0000:04:00.1: PME# supported from D0 D1 D3hot
[    1.680099] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    1.680104] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
[    1.680181] pci 0000:05:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    1.680218] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [io  0x2000-0x20ff]
[    1.680251] pci 0000:05:00.0: reg 0x18: [mem 0xd0500000-0xd0500fff 64bit]
[    1.680272] pci 0000:05:00.0: reg 0x20: [mem 0xd0400000-0xd0403fff 64bit pref]
[    1.680411] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    1.680412] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    1.680560] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05]
[    1.680564] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    1.680567] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xd0500000-0xd05fffff]
[    1.680573] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xd0400000-0xd04fffff 64bit pref]
[    1.681818] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    1.681894] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    1.681966] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    1.682038] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    1.682109] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    1.682180] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    1.682251] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    1.682322] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    1.684007] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    1.684007] ACPI: EC: event unblocked
[    1.684007] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x16, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    1.684007] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions and events
[    1.684025] iommu: Default domain type: Translated
[    1.684196] SCSI subsystem initialized
[    1.684209] libata version 3.00 loaded.
[    1.684209] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    1.684209] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    1.684209] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[    1.684209] pci 0000:00:02.0: vgaarb: no bridge control possible
[    1.684209] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    1.684209] vgaarb: loaded
[    1.684209] ACPI: bus type USB registered
[    1.684209] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.684209] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.684209] usbcore: registered new device driver usb
[    1.684209] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.684209] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    1.684209] PTP clock support registered
[    1.684209] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    1.684209] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    1.692754] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    1.692804] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009dc00-0x0009ffff]
[    1.692806] e820: reserve RAM buffer [mem 0x40004000-0x43ffffff]
[    1.692806] e820: reserve RAM buffer [mem 0xa6cf4000-0xa7ffffff]
[    1.692807] e820: reserve RAM buffer [mem 0x24fe00000-0x24fffffff]
[    1.692909] NetLabel: Initializing
[    1.692909] NetLabel:  domain hash size = 128
[    1.692910] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    1.692928] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    1.692944] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    1.692944] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    1.694686] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    1.704983] *** VALIDATE bpf ***
[    1.705063] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.705085] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.705111] *** VALIDATE ramfs ***
[    1.705116] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    1.705200] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.705228] pnp: PnP ACPI init
[    1.705472] system 00:00: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    1.705474] system 00:00: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] could not be reserved
[    1.705475] system 00:00: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    1.705478] system 00:00: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    1.705479] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    1.705480] system 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    1.705481] system 00:00: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    1.705483] system 00:00: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    1.705484] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    1.705489] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    1.705727] system 00:01: [io  0xfe00-0xfe0f] has been reserved
[    1.705729] system 00:01: [io  0xfe80-0xfe8f] has been reserved
[    1.705731] system 00:01: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    1.705735] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    1.705833] system 00:02: [io  0x0200-0x027f] has been reserved
[    1.705834] system 00:02: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    1.705835] system 00:02: [io  0xffff] has been reserved
[    1.705836] system 00:02: [io  0xffff] has been reserved
[    1.705838] system 00:02: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    1.705839] system 00:02: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    1.705840] system 00:02: [io  0xef80-0xef9f] has been reserved
[    1.705844] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    1.705867] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    1.706035] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs HPQ8001 PNP0303 (active)
[    1.706055] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs SYN300c SYN0100 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    1.706432] system 00:06: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[    1.706433] system 00:06: [mem 0x40004000-0x40004fff] has been reserved
[    1.706436] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    1.706697] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    1.708073] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    1.708074] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    1.708075] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    1.708075] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    1.708076] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    1.712574] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    1.712605] pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
[    1.712617] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd0940000-0xd095ffff pref]
[    1.712619] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.712621] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    1.712623] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd0900000-0xd09fffff]
[    1.712625] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    1.712628] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    1.712633] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0800000-0xd08fffff]
[    1.712642] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    1.712646] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
[    1.712654] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    1.712659] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
[    1.712667] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 05]
[    1.712670] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    1.712674] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xd0500000-0xd05fffff]
[    1.712678] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xd0400000-0xd04fffff 64bit pref]
[    1.712685] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    1.712686] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    1.712687] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    1.712688] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xaf200000-0xdfffffff window]
[    1.712689] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xf0000000-0xfedfffff window]
[    1.712690] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xfee01000-0xffffffff window]
[    1.712692] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    1.712693] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd0900000-0xd09fffff]
[    1.712694] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    1.712695] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd0800000-0xd08fffff]
[    1.712696] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd0700000-0xd07fffff]
[    1.712697] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd0600000-0xd06fffff]
[    1.712698] pci_bus 0000:05: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    1.712699] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xd0500000-0xd05fffff]
[    1.712700] pci_bus 0000:05: resource 2 [mem 0xd0400000-0xd04fffff 64bit pref]
[    1.712826] NET: Registered protocol family 2
[    1.712989] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.713032] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    1.713180] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    1.713294] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    1.713338] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.713362] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    1.713420] NET: Registered protocol family 1
[    1.713425] NET: Registered protocol family 44
[    1.713436] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    1.713443] pci 0000:00:14.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    1.713635] pci 0000:00:14.0: can't derive routing for PCI INT A
[    1.713637] pci 0000:00:14.0: PCI INT A: no GSI - using ISA IRQ 10
[    1.714431] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    1.714474] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    1.843310] Freeing initrd memory: 48308K
[    1.843349] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.843350] software IO TLB: mapped [mem 0xa2cf4000-0xa6cf4000] (64MB)
[    1.843438] resource sanity check: requesting [mem 0xfed10000-0xfed15fff], which spans more than Reserved [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    1.843444] caller snb_uncore_imc_init_box+0x6c/0xb0 mapping multiple BARs
[    1.843601] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    1.845690] Initialise system trusted keyrings
[    1.845698] Key type blacklist registered
[    1.845736] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    1.846999] zbud: loaded
[    1.847378] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.847535] fuse: init (API version 7.31)
[    1.847555] *** VALIDATE fuse ***
[    1.847557] *** VALIDATE fuse ***
[    1.847657] Platform Keyring initialized
[    1.853013] Key type asymmetric registered
[    1.853014] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.853024] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    1.853069] io scheduler mq-deadline registered
[    1.853486] pcieport 0000:00:01.0: PME: Signaling with IRQ 24
[    1.853776] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 25
[    1.854083] pcieport 0000:00:1c.2: PME: Signaling with IRQ 26
[    1.854382] pcieport 0000:00:1c.3: PME: Signaling with IRQ 27
[    1.854666] pcieport 0000:00:1c.5: PME: Signaling with IRQ 28
[    1.854738] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    1.854791] vesafb: mode is 1600x900x32, linelength=6400, pages=0
[    1.854792] vesafb: scrolling: redraw
[    1.854793] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.854813] vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0x000000006e31f1f7, using 5632k, total 5632k
[    1.854852] fbcon: Deferring console take-over
[    1.854853] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    1.854865] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
[    1.854866] intel_idle: v0.4.1 model 0x3A
[    1.855043] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    1.855303] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[    1.855371] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0
[    1.855389] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    1.855419] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    1.855434] ACPI: Lid Switch [LID]
[    1.855462] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    1.855496] ACPI: Power Button [PWRF]
[    1.880920] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.880921] ACPI: Thermal Zone [CPUZ] (33 C)
[    1.904817] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    1.904818] ACPI: Thermal Zone [GFXZ] (0 C)
[    1.919738] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone2
[    1.919739] ACPI: Thermal Zone [EXTZ] (19 C)
[    1.934642] thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone3
[    1.934643] ACPI: Thermal Zone [LOCZ] (20 C)
[    1.949658] thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone4
[    1.949659] ACPI: Thermal Zone [BATZ] (0 C)
[    1.950172] thermal LNXTHERM:05: registered as thermal_zone5
[    1.950173] ACPI: Thermal Zone [PCHZ] (127 C)
[    1.950363] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    1.952483] Linux agpgart interface v0.103
[    1.954740] loop: module loaded
[    1.954947] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.954948] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.954974] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.955032] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    1.955121] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.955124] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.955367] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    1.955373] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.955388] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    1.959306] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.959323] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xd0a19000
[    1.972046] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.972120] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    1.972121] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.972122] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.972123] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-33-generic ehci_hcd
[    1.972124] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    1.972318] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.972326] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.972797] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    1.972804] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.972815] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    1.976729] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.976835] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 16, io mem 0xd0a18000
[    1.992049] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.992120] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    1.992121] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.992123] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.992124] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-33-generic ehci_hcd
[    1.992125] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.992275] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.992283] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.992458] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.992471] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.992474] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.992483] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.992489] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.992689] xhci_hcd 0000:00:14.0: can't derive routing for PCI INT A
[    1.992691] xhci_hcd 0000:00:14.0: PCI INT A: no GSI - using ISA IRQ 10
[    1.992714] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.992718] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.993772] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x000000000000b930
[    1.993777] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.993922] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    1.993923] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.993924] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    1.993925] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-33-generic xhci-hcd
[    1.993926] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.994137] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.994148] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    1.994622] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.994625] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.994628] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.994661] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[    1.994662] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.994664] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    1.994665] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-33-generic xhci-hcd
[    1.994665] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.994829] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.994840] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    1.995301] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.997152] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[    1.997869] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.997873] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.997897] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.997915] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.997939] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.998164] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.998450] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    1.998707] rtc_cmos 00:03: registered as rtc0
[    1.998721] rtc_cmos 00:03: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.998728] i2c /dev entries driver
[    1.998770] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.998846] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.998866] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.998867] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.998869] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.998870] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.998871] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.998872] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.998873] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.998874] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.998874] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.998875] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.998876] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.998881] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.999119] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.999179] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    1.999333] NET: Registered protocol family 10
[    2.000658] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    2.007437] Segment Routing with IPv6
[    2.007460] NET: Registered protocol family 17
[    2.007502] Key type dns_resolver registered
[    2.007710] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    2.007740] microcode: sig=0x306a9, pf=0x10, revision=0x21
[    2.007777] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    2.007781] IPI shorthand broadcast: enabled
[    2.007790] sched_clock: Marking stable (2031768753, -23994690)->(2011938564, -4164501)
[    2.007853] registered taskstats version 1
[    2.007860] Loading compiled-in X.509 certificates
[    2.009773] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: c329bf6a4b0ec867054f21d6ed1bd5cc94d1739c'
[    2.009801] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.009867] Key type ._fscrypt registered
[    2.009868] Key type .fscrypt registered
[    2.017110] Key type big_key registered
[    2.020576] Key type encrypted registered
[    2.020579] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    2.020584] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    2.020589] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    2.020596] ima: No architecture policies found
[    2.020615] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    2.020615] evm: security.selinux
[    2.020616] evm: security.SMACK64
[    2.020616] evm: security.SMACK64EXEC
[    2.020616] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    2.020617] evm: security.SMACK64MMAP
[    2.020617] evm: security.apparmor
[    2.020617] evm: security.ima
[    2.020618] evm: security.capability
[    2.020618] evm: HMAC attrs: 0x1
[    2.021005] PM:   Magic number: 8:299:339
[    2.021022] thermal thermal_zone2: hash matches
[    2.021149] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2020-06-03T17:18:17 UTC (1591204697)
[    2.022199] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    2.022203] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    2.022518] Freeing unused kernel image memory: 2712K
[    2.052079] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    2.052544] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    2.052704] Freeing unused kernel image memory: 1196K
[    2.061981] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.061982] x86/mm: Checking user space page tables
[    2.070759] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.070761] Run /init as init process
[    2.182045] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182050] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.182053] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEGP.DGFX.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182056] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182058] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.182059] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEGP.DGFX.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182061] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182063] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.182064] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000055F (\_SB.PCI0.PEGP.DGFX.GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182066] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[    2.182069] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.182069] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    2.183411] r8169 0000:05:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    2.191379] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    2.191759] ahci 0000:00:1f.2: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    2.191785] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    2.191788] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq stag pm led clo pio slum part ems apst
[    2.195199] libphy: r8169: probed
[    2.195402] r8169 0000:05:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, a4:5d:36:c9:ad:b0, XID 4c0, IRQ 31
[    2.195403] r8169 0000:05:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    2.203668] scsi host0: ahci
[    2.207956] scsi host1: ahci
[    2.208494] scsi host2: ahci
[    2.208631] scsi host3: ahci
[    2.213514] scsi host4: ahci
[    2.213640] scsi host5: ahci
[    2.213689] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd0a17000 port 0xd0a17100 irq 30
[    2.213692] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd0a17000 port 0xd0a17180 irq 30
[    2.213692] ata3: DUMMY
[    2.213693] ata4: DUMMY
[    2.213694] ata5: DUMMY
[    2.213694] ata6: DUMMY
[    2.221731] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: renamed from eth0
[    2.308049] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    2.328019] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    2.328021] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.336519] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    2.336523] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.336744] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.336842] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    2.348707] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.348711] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.348713] usb 3-2: Product: USB 2.0 Hub
[    2.349045] hub 3-2:1.0: USB hub found
[    2.349100] hub 3-2:1.0: 4 ports detected
[    2.356557] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[    2.356561] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    2.356788] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    2.356841] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    2.480041] usb 3-4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.526527] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.528449] ata1.00: ACPI cmd 00/00:00:00:00:00:a0 (NOP) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
[    2.528613] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.529776] ata1.00: ATA-11: Samsung SSD 860 EVO 500GB, RVT04B6Q, max UDMA/133
[    2.529792] ata1.00: 976773168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.532676] ata1.00: ACPI cmd 00/00:00:00:00:00:a0 (NOP) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
[    2.532798] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    2.535698] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.546145] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 860  4B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[    2.546488] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.546506] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.546631] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.546673] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.546675] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.546706] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.560226] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.560709]  sda: sda1 sda2
[    2.561014] ata1.00: Enabling discard_zeroes_data
[    2.562409] sd 0:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    2.562411] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.624043] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    2.633125] usb 3-4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745, bcdDevice= 6.34
[    2.633126] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.633127] usb 3-4: Product: Microsoft® Nano Transceiver v2.0
[    2.633128] usb 3-4: Manufacturer: Microsoft
[    2.637249] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.650960] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.650962] usbhid: USB HID core driver
[    2.653557] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:045E:0745.0001/input/input12
[    2.712203] hid-generic 0003:045E:0745.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[    2.713911] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input13
[    2.714083] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input14
[    2.733955] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=138a, idProduct=003f, bcdDevice= 1.04
[    2.733957] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
[    2.733958] usb 1-1.1: SerialNumber: 00a0c8eee690
[    2.772188] hid-generic 0003:045E:0745.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input1
[    2.772549] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input15
[    2.808058] usb 3-2.3: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.812041] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    2.828581] usb 3-2.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.828583] usb 3-2.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.828584] usb 3-2.3: Product: USB 2.0 Hub
[    2.828983] hub 3-2.3:1.0: USB hub found
[    2.829041] hub 3-2.3:1.0: 4 ports detected
[    2.832126] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input17
[    2.832216] hid-generic 0003:045E:0745.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input2
[    2.856053] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2594.106 MHz
[    2.856084] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25647bfab01, max_idle_ns: 440795211785 ns
[    2.856137] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.858535] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    2.860057] ata2.00: ACPI cmd 00/00:00:00:00:00:a0 (NOP) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
[    2.860230] ata2.00: ATA-9: HGST HTS541075A9E680, JA2OA590, max UDMA/133
[    2.860234] ata2.00: 1465149168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    2.894259] ata2.00: ACPI cmd 00/00:00:00:00:00:a0 (NOP) rejected by device (Stat=0x51 Err=0x04)
[    2.894445] ata2.00: configured for UDMA/133
[    2.906063] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      HGST HTS541075A9 A590 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.906301] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    2.906406] sd 1:0:0:0: [sdb] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
[    2.906408] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    2.906424] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    2.906426] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.906450] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.915402] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=05c8, idProduct=0359, bcdDevice= 1.15
[    2.915403] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.915405] usb 1-1.3: Product: HP HD Webcam
[    2.915405] usb 1-1.3: Manufacturer: SunplusIT INC.
[    2.978526]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[    2.979228] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    3.008661] psmouse serio4: synaptics: queried max coordinates: x [..5716], y [..4886]
[    3.047720] psmouse serio4: synaptics: queried min coordinates: x [1220..], y [986..]
[    3.120660] psmouse serio4: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.5, id: 0x1e0b1, caps: 0xf00173/0x640000/0xa2400/0x0, board id: 2654, fw id: 1323623
[    3.165860] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input11
[    4.286279] fbcon: Taking over console
[    4.286358] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[    4.351296] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.876706] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    6.081038] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    6.100147] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    6.124357] systemd[1]: Set hostname to <GRAFEIO>.
[    7.824610] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[    8.337395] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    8.337605] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    8.337794] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    8.337852] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    8.338041] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.338079] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    8.338091] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    8.338098] systemd[1]: Reached target Slices.
[    8.338216] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    8.338298] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    8.338343] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    8.338505] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    8.338582] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    8.338671] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    8.338760] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    8.338820] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    8.339659] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    8.340558] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    8.341940] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.342923] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    8.344575] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    8.345525] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    8.346863] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    8.348398] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[    8.396492] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    8.396542] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[    8.476365] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    8.477195] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.478139] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    8.479472] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    8.481393] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    8.481510] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    8.481615] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    8.481716] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    8.482123] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    8.535653] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[    8.535951] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[    8.635597] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[    8.651224] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    8.652795] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[    8.770917] systemd[1]: Starting Rebuild Hardware Database...
[    8.771010] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[    8.772144] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    8.772995] systemd[1]: Starting Create System Users...
[    8.831642] systemd[1]: Finished udev Coldplug all Devices.
[    8.850309] lp: driver loaded but no devices found
[    8.852162] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[    8.887833] systemd[1]: Started Journal Service.
[    8.911079] ppdev: user-space parallel port driver
[    8.970939] systemd-journald[334]: Received client request to flush runtime journal.
[   13.300266] input: HP Wireless hotkeys as /devices/virtual/input/input18
[   13.300431] hp_accel: laptop model unknown, using default axes configuration
[   13.322687] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input19
[   13.445080] lis3lv02d: 8 bits 3DC sensor found
[   13.739381] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   13.741249] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   14.000282] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   14.000303] vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.GFX0.ATPX handle
[   14.000454] ATPX version 1, functions 0x00000003
[   14.000598] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0xb0000000 -> 0xbfffffff
[   14.000600] radeon 0000:01:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0xd0900000 -> 0xd093ffff
[   14.000602] checking generic (c0000000 580000) vs hw (b0000000 10000000)
[   14.000603] checking generic (c0000000 580000) vs hw (d0900000 40000)
[   14.000638] radeon 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[   14.000829] [drm] initializing kernel modesetting (OLAND 0x1002:0x6600 0x103C:0x194D 0x00).
[   14.054750] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[   14.054752] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[   14.054752] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[   14.054753] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[   14.185410] ATOM BIOS: HP
[   14.185421] [drm] GPU not posted. posting now...
[   14.188832] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 2048M 0x0000000000000000 - 0x000000007FFFFFFF (2048M used)
[   14.188834] radeon 0000:01:00.0: GTT: 2048M 0x0000000080000000 - 0x00000000FFFFFFFF
[   14.188839] [drm] Detected VRAM RAM=2048M, BAR=256M
[   14.188840] [drm] RAM width 128bits DDR
[   14.188904] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 3999714 KiB
[   14.188905] [TTM] Zone   dma32: Available graphics memory: 2097152 KiB
[   14.188906] [TTM] Initializing pool allocator
[   14.188909] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   14.188925] [drm] radeon: 2048M of VRAM memory ready
[   14.188926] [drm] radeon: 2048M of GTT memory ready.
[   14.188933] [drm] Loading oland Microcode
[   14.434439] mc: Linux media interface: v0.10
[   14.454161] checking generic (c0000000 580000) vs hw (c0000000 10000000)
[   14.454163] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[   14.454262] Console: switching to colour dummy device 80x25
[   14.454325] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[   14.456673] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   14.456675] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   14.457062] vga_switcheroo: enabled
[   14.457554] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[   14.457557] radeon 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
[   14.892177] input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input20
[   14.925568] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[   15.099819] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[   15.145454] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[   15.145456] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   15.175470] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3290, rev 0015 detected
[   15.183796] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 3290 detected
[   15.183834] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   15.193661] rt2800pci 0000:04:00.0 wlo1: renamed from wlan0
[   15.226702] [drm] Internal thermal controller without fan control
[   15.232380] [drm] radeon: dpm initialized
[   15.281853] [drm] Found VCE firmware/feedback version 50.0.1 / 17!
[   15.281863] [drm] GART: num cpu pages 524288, num gpu pages 524288
[   15.283794] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[   15.292250] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[   15.292352] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   15.292355] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[   15.292356] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[   15.292357] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[   15.292358] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[   15.292359] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[   15.292584] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[   15.393126] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[   15.393131] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   15.393131] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   15.393133] radeon 0000:01:00.0: radeon: MSI limited to 32-bit
[   15.393171] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[   15.393194] [drm] radeon: irq initialized.
[   15.476567] uvcvideo: Found UVC 1.00 device HP HD Webcam (05c8:0359)
[   15.496517] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Extension 4 was not initialized!
[   15.496519] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Extension 3 was not initialized!
[   15.496520] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Processing 2 was not initialized!
[   15.496522] uvcvideo 1-1.3:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[   15.496598] input: HP HD Webcam: HP HD Webcam as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/input/input21
[   15.496672] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   15.496673] USB Video Class driver (1.1.1)
[   15.561269] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   15.561273] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[   15.561276] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[   15.561282] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[   15.561287] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[   15.737261] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[   15.737265] [drm] UVD initialized successfully.
[   15.737465] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   15.737492] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[   15.737518] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[   15.737544] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[   15.737569] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[   16.319797] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[   16.319799] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[   16.319800] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[   16.388103] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   16.388797] [drm] Radeon Display Connectors
[   16.402454] [drm] Initialized radeon 2.50.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   16.402849] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 1
[   16.402986] [Firmware Bug]: ACPI(DGFX) defines _DOD but not _DOS
[   16.403717] ACPI: Video Device [DGFX] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   16.404039] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:00/LNXVIDEO:00/input/input22
[   16.404532] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   16.404762] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input23
[   16.404915] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   16.417217] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[   16.417275] Console: switching to colour frame buffer device 200x56
[   16.417295] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[   16.504653] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[   16.504654] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[   16.720850] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for 92HD91BXX: line_outs=1 (0xd/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   16.720853] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   16.720854] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0xb/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   16.720855] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   16.720855] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    inputs:
[   16.720857] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x11
[   16.720858] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:      Mic=0xc
[   16.820225] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[   16.820251] vga_switcheroo: detected switching method \_SB_.PCI0.GFX0.ATPX handle
[   16.820418] ATPX version 1, functions 0x00000003
[   16.820613] CRAT table not found
[   16.820620] Virtual CRAT table created for CPU
[   16.820621] Parsing CRAT table with 1 nodes
[   16.820623] Creating topology SYSFS entries
[   16.820641] Topology: Add CPU node
[   16.820642] Finished initializing topology
[   16.865768] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input24
[   16.865845] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input25
[   16.865914] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input26
[   18.776105] Adding 3145724k swap on /dev/sdb4.  Priority:-2 extents:1 across:3145724k FS
[   19.561517] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   20.073757] audit: type=1400 audit(1591204715.546:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=690 comm="apparmor_parser"
[   20.108159] audit: type=1400 audit(1591204715.582:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=691 comm="apparmor_parser"
[   20.108163] audit: type=1400 audit(1591204715.582:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=691 comm="apparmor_parser"
[   20.145567] audit: type=1400 audit(1591204715.618:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=693 comm="apparmor_parser"
[   20.156458] audit: type=1400 audit(1591204715.630:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=692 comm="apparmor_parser"
[   20.167493] audit: type=1400 audit(1591204715.638:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=688 comm="apparmor_parser"
[   20.219308] audit: type=1400 audit(1591204715.690:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=689 comm="apparmor_parser"
[   20.273834] audit: type=1400 audit(1591204715.746:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   20.273839] audit: type=1400 audit(1591204715.746:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=696 comm="apparmor_parser"
[   20.283671] audit: type=1400 audit(1591204715.754:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=697 comm="apparmor_parser"
[   27.300569] kauditd_printk_skb: 24 callbacks suppressed
[   27.300574] audit: type=1400 audit(1591204722.774:36): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=810 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[   27.915968] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-500:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-500:00, irq=IGNORE)
[   28.036874] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: Link is Down
[   29.690174] r8169 0000:05:00.0 enp5s0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[   29.690195] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp5s0: link becomes ready
[   41.302310] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[   41.311210] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[   41.311300] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   41.311303] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[   41.311304] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[   41.311305] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[   41.311306] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[   41.311307] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[   41.311535] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[   41.412118] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[   41.578396] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   41.578401] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[   41.578405] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[   41.578412] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[   41.578417] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[   41.754402] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[   41.754408] [drm] UVD initialized successfully.
[   41.754458] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   41.754486] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[   41.754511] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[   41.754536] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[   41.754560] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[   42.440143] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   74.353885] rfkill: input handler disabled
[   77.332177] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[   77.340984] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[   77.341074] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   77.341077] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[   77.341078] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[   77.341079] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[   77.341080] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[   77.341081] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[   77.341305] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[   77.441830] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[   77.607223] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   77.607228] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[   77.607231] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[   77.607238] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[   77.607243] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[   77.783234] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[   77.783239] [drm] UVD initialized successfully.
[   77.783282] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   77.783311] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[   77.783340] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[   77.783375] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[   77.783409] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[   78.436126] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   92.650874] audit: type=1400 audit(1591204787.383:37): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/snap/snapd/7777/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=1543 comm="apparmor_parser"
[   92.651070] audit: type=1400 audit(1591204787.383:38): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/snap/snapd/7777/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=1543 comm="apparmor_parser"
[   92.933859] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[   92.943686] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[   92.943791] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   92.943795] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[   92.943798] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[   92.943800] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[   92.943802] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[   92.943804] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[   92.944039] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[   93.044565] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[   93.212088] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[   93.212093] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[   93.212096] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[   93.212102] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[   93.212108] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[   93.388094] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[   93.388101] [drm] UVD initialized successfully.
[   93.388139] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[   93.388165] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[   93.388188] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[   93.388212] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[   93.388236] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[   93.670891] audit: type=1400 audit(1591204788.403:39): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.snap-store" pid=1623 comm="apparmor_parser"
[   93.680456] audit: type=1400 audit(1591204788.415:40): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" pid=1627 comm="apparmor_parser"
[   93.682607] audit: type=1400 audit(1591204788.415:41): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.snap-store.ubuntu-software" pid=1626 comm="apparmor_parser"
[   93.682816] audit: type=1400 audit(1591204788.415:42): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.snap-store.snap-store" pid=1625 comm="apparmor_parser"
[   94.051893] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[   94.100597] rfkill: input handler enabled
[  104.621361] audit: type=1400 audit(1591204799.355:43): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/snap/snapd/7777/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=1967 comm="apparmor_parser"
[  104.655723] audit: type=1400 audit(1591204799.391:44): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/snap/snapd/7777/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=1967 comm="apparmor_parser"
[  106.218051] rfkill: input handler disabled
[  107.959582] audit: type=1400 audit(1591204802.691:45): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.snap-store.snap-store" pid=1971 comm="apparmor_parser"
[  107.994743] audit: type=1400 audit(1591204802.727:46): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.snap-store.ubuntu-software" pid=1972 comm="apparmor_parser"
[  108.099000] audit: type=1400 audit(1591204802.831:47): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" pid=1973 comm="apparmor_parser"
[  108.326854] audit: type=1400 audit(1591204803.059:48): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="snap-update-ns.snap-store" pid=1970 comm="apparmor_parser"
[  109.362507] audit: type=1400 audit(1591204804.095:49): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/snap/snapd/7777/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=2204 comm="snap-confine" capability=4  capname="fsetid"
[  110.067630] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[  110.076571] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[  110.076663] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[  110.076665] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[  110.076667] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[  110.076667] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[  110.076668] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[  110.076669] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[  110.076893] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[  110.177414] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[  110.343318] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[  110.343323] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[  110.343326] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[  110.343333] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[  110.343339] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[  110.519332] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[  110.519337] [drm] UVD initialized successfully.
[  110.519375] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[  110.519397] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[  110.519422] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[  110.519446] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[  110.519470] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[  111.171693] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[  115.116261] audit: type=1400 audit(1591204809.851:50): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116329] audit: type=1400 audit(1591204809.851:51): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116509] audit: type=1400 audit(1591204809.851:52): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116610] audit: type=1400 audit(1591204809.851:53): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116699] audit: type=1400 audit(1591204809.851:54): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116773] audit: type=1400 audit(1591204809.851:55): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.116780] audit: type=1400 audit(1591204809.851:56): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.651001] audit: type=1400 audit(1591204810.383:57): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled" pid=2204 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  115.743087] audit: type=1107 audit(1591204810.475:58): pid=730 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call"  bus="system" path="/org/freedesktop/NetworkManager" interface="org.freedesktop.DBus.Properties" member="GetAll" mask="send" name=":1.12" pid=2204 label="snap.snap-store.ubuntu-software" peer_pid=731 peer_label="unconfined"
                exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? addr=? terminal=?'
[  116.106011] audit: type=1107 audit(1591204810.839:59): pid=730 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call"  bus="system" path="/org/freedesktop/PolicyKit1/Authority" interface="org.freedesktop.DBus.Properties" member="GetAll" mask="send" name=":1.8" pid=2204 label="snap.snap-store.ubuntu-software" peer_pid=742 peer_label="unconfined"
                exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? addr=? terminal=?'
[  140.814569] kauditd_printk_skb: 7 callbacks suppressed
[  140.814573] audit: type=1400 audit(1591204835.547:67): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814589] audit: type=1400 audit(1591204835.547:68): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814595] audit: type=1400 audit(1591204835.547:69): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814599] audit: type=1400 audit(1591204835.547:70): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814604] audit: type=1400 audit(1591204835.547:71): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814609] audit: type=1400 audit(1591204835.547:72): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  140.814615] audit: type=1400 audit(1591204835.547:73): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  143.160836] audit: type=1400 audit(1591204837.895:74): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gdm/greeter/applications/gnome-initial-setup.desktop" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  143.690163] audit: type=1326 audit(1591204838.423:75): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=3 pid=2204 comm="pool-org.gnome." exe="/snap/snap-store/454/usr/bin/snap-store" sig=0 arch=c000003e syscall=93 compat=0 ip=0x7f478d8cf417 code=0x50000
[  145.497654] audit: type=1400 audit(1591204840.231:76): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.816690] kauditd_printk_skb: 273 callbacks suppressed
[  145.816691] audit: type=1400 audit(1591204840.551:350): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.816695] audit: type=1400 audit(1591204840.551:351): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/mimes/22/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.818362] audit: type=1400 audit(1591204840.551:352): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.818365] audit: type=1400 audit(1591204840.551:353): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/mimes/24/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.820099] audit: type=1400 audit(1591204840.555:354): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.820102] audit: type=1400 audit(1591204840.555:355): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/mimes/32/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.822008] audit: type=1400 audit(1591204840.555:356): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.822010] audit: type=1400 audit(1591204840.555:357): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/mimes/48/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.823250] audit: type=1400 audit(1591204840.555:358): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  145.823259] audit: type=1400 audit(1591204840.555:359): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Humanity/mimes/64/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  147.540426] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt3290.bin'
[  147.556077] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.37
[  165.174758] kauditd_printk_skb: 1197 callbacks suppressed
[  165.174761] audit: type=1400 audit(1591204859.907:1557): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.174769] audit: type=1400 audit(1591204859.907:1558): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.174819] audit: type=1400 audit(1591204859.907:1559): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.174849] audit: type=1400 audit(1591204859.907:1560): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.174877] audit: type=1400 audit(1591204859.907:1561): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.175164] audit: type=1400 audit(1591204859.911:1562): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  165.175174] audit: type=1400 audit(1591204859.911:1563): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  166.298901] audit: type=1400 audit(1591204861.032:1564): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  166.298908] audit: type=1400 audit(1591204861.036:1565): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/8x8/emblems/" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  166.299314] audit: type=1400 audit(1591204861.036:1566): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  217.402247] kauditd_printk_skb: 2945 callbacks suppressed
[  217.402250] audit: type=1400 audit(1591204912.140:4512): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=3885 comm="apparmor_parser"
[  217.465525] audit: type=1400 audit(1591204912.200:4513): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=3888 comm="apparmor_parser"
[  217.506629] audit: type=1400 audit(1591204912.244:4514): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=3888 comm="apparmor_parser"
[  219.932363] audit: type=1400 audit(1591204914.668:4515): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=3980 comm="apparmor_parser"
[  220.004966] audit: type=1400 audit(1591204914.740:4516): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=3978 comm="apparmor_parser"
[  220.006625] audit: type=1400 audit(1591204914.744:4517): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=3991 comm="apparmor_parser"
[  220.094022] audit: type=1400 audit(1591204914.828:4518): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=3992 comm="apparmor_parser"
[  220.135301] audit: type=1400 audit(1591204914.872:4519): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=3979 comm="apparmor_parser"
[  220.147662] audit: type=1400 audit(1591204914.884:4520): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=3995 comm="apparmor_parser"
[  220.182188] audit: type=1400 audit(1591204914.920:4521): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=3995 comm="apparmor_parser"
[  224.527540] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[  224.527542] audit: type=1400 audit(1591204919.264:4536): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince" pid=3999 comm="apparmor_parser"
[  224.555197] audit: type=1400 audit(1591204919.292:4537): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince//sanitized_helper" pid=3999 comm="apparmor_parser"
[  224.557428] audit: type=1400 audit(1591204919.292:4538): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=3999 comm="apparmor_parser"
[  224.583036] audit: type=1400 audit(1591204919.320:4539): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper" pid=3999 comm="apparmor_parser"
[  224.584320] audit: type=1400 audit(1591204919.320:4540): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=3999 comm="apparmor_parser"
[  227.102259] audit: type=1400 audit(1591204921.840:4541): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=4000 comm="apparmor_parser"
[  227.135071] audit: type=1400 audit(1591204921.872:4542): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=4000 comm="apparmor_parser"
[  227.181675] audit: type=1400 audit(1591204921.916:4543): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=4014 comm="apparmor_parser"
[  227.181948] audit: type=1400 audit(1591204921.916:4544): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=4015 comm="apparmor_parser"
[  227.182317] audit: type=1400 audit(1591204921.920:4545): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=4017 comm="apparmor_parser"
[ 1113.765366] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[ 1113.774224] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[ 1113.774315] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 1113.774318] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[ 1113.774319] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[ 1113.774320] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[ 1113.774321] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[ 1113.774322] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[ 1113.774546] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[ 1113.875059] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[ 1114.041007] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 1114.041012] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[ 1114.041015] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[ 1114.041022] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[ 1114.041027] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[ 1114.216998] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[ 1114.217002] [drm] UVD initialized successfully.
[ 1114.217035] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 1114.217060] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[ 1114.217086] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[ 1114.217111] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[ 1114.217135] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[ 1114.867351] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 1410.463925] usb 3-4: USB disconnect, device number 3
[ 1650.047486] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[ 1650.056327] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[ 1650.056417] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 1650.056420] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[ 1650.056421] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[ 1650.056422] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[ 1650.056423] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[ 1650.056424] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[ 1650.056647] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[ 1650.157159] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[ 1650.323131] [drm] ring test on 0 succeeded in 1 usecs
[ 1650.323135] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[ 1650.323138] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[ 1650.323145] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[ 1650.323151] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[ 1650.499115] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[ 1650.499118] [drm] UVD initialized successfully.
[ 1650.499145] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 1650.499181] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[ 1650.499202] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[ 1650.499231] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[ 1650.499248] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[ 1651.177638] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 1774.399681] usb 3-4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 1774.552394] usb 3-4: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745, bcdDevice= 6.34
[ 1774.552399] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1774.552401] usb 3-4: Product: Microsoft® Nano Transceiver v2.0
[ 1774.552404] usb 3-4: Manufacturer: Microsoft
[ 1774.557402] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:045E:0745.0004/input/input27
[ 1774.616271] hid-generic 0003:045E:0745.0004: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input0
[ 1774.623773] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:045E:0745.0005/input/input28
[ 1774.684002] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:045E:0745.0005/input/input29
[ 1774.684282] hid-generic 0003:045E:0745.0005: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input1
[ 1774.690795] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.2/0003:045E:0745.0006/input/input30
[ 1774.748004] input: Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0 System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.2/0003:045E:0745.0006/input/input32
[ 1774.748485] hid-generic 0003:045E:0745.0006: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v2.0] on usb-0000:00:14.0-4/input2
[ 3331.646178] perf: interrupt took too long (2582 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 77250
[ 3642.189360] perf: interrupt took too long (3245 > 3227), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 61500
[ 4200.847443] kauditd_printk_skb: 25 callbacks suppressed
[ 4200.847445] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4571): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847450] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4572): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847460] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4573): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847471] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4574): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847487] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4575): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847510] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4576): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.847527] audit: type=1400 audit(1591208895.656:4577): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software-local-file" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=7469 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.865228] audit: type=1400 audit(1591208895.672:4578): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.865234] audit: type=1400 audit(1591208895.672:4579): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4200.865237] audit: type=1400 audit(1591208895.672:4580): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2204 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 4723.418569] usb 3-2.4: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 4723.439507] usb 3-2.4: New USB device found, idVendor=0924, idProduct=3d68, bcdDevice= 1.00
[ 4723.439512] usb 3-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4723.439514] usb 3-2.4: Product: Phaser 6010N
[ 4723.439530] usb 3-2.4: Manufacturer: Xerox
[ 4723.439532] usb 3-2.4: SerialNumber: 3161230633
[ 4723.535294] usblp 3-2.4:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3D68
[ 4723.535407] usbcore: registered new interface driver usblp
[ 4728.657499] usblp1: removed
[ 4728.661900] usblp 3-2.4:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3D68
[ 5051.550968] usblp1: removed
[ 5051.552376] usblp 3-2.4:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3D68
[ 5212.985186] usblp1: removed
[ 5212.986402] usblp 3-2.4:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3D68
[ 5262.332318] show_signal_msg: 2952 callbacks suppressed
[ 5262.332322] scp-dbus-servic[9034]: segfault at 4 ip 00000000005077c7 sp 00007f1a41d9dea0 error 6 in python3.8[423000+28d000]
[ 5262.332335] Code: 89 50 f8 48 89 48 f0 48 89 71 08 5b c3 66 0f 1f 44 00 00 55 48 8b 4f f0 48 89 fd 48 8b 57 f8 48 8b 41 08 48 83 e2 fc 83 e0 03 <48> 89 0a 48 09 d0 48 89 41 08 48 83 67 f8 01 48 83 7f 20 00 48 c7
[ 5421.171641] usblp1: removed
[ 5421.177675] usblp 3-2.4:1.0: usblp1: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x0924 pid 0x3D68
[ 5448.067964] usblp1: removed
[ 5637.614342] [drm] PCIE gen 3 link speeds already enabled
[ 5637.626013] [drm] PCIE GART of 2048M enabled (table at 0x00000000001D6000).
[ 5637.626180] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[ 5637.626184] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 0 use gpu addr 0x0000000080000c00 and cpu addr 0x0000000052dc4602
[ 5637.626185] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 1 use gpu addr 0x0000000080000c04 and cpu addr 0x00000000cccdc605
[ 5637.626187] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 2 use gpu addr 0x0000000080000c08 and cpu addr 0x00000000dd66a567
[ 5637.626189] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 3 use gpu addr 0x0000000080000c0c and cpu addr 0x00000000be6672e7
[ 5637.626191] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 4 use gpu addr 0x0000000080000c10 and cpu addr 0x0000000066830f38
[ 5637.626420] radeon 0000:01:00.0: fence driver on ring 5 use gpu addr 0x0000000000075a18 and cpu addr 0x000000003c07e95f
[ 5637.726944] radeon 0000:01:00.0: failed VCE resume (-110).
[ 5637.894703] [drm] ring test on 0 succeeded in 2 usecs
[ 5637.894707] [drm] ring test on 1 succeeded in 1 usecs
[ 5637.894710] [drm] ring test on 2 succeeded in 1 usecs
[ 5637.894717] [drm] ring test on 3 succeeded in 3 usecs
[ 5637.894722] [drm] ring test on 4 succeeded in 3 usecs
[ 5638.070689] [drm] ring test on 5 succeeded in 2 usecs
[ 5638.070694] [drm] UVD initialized successfully.
[ 5638.070726] [drm] ib test on ring 0 succeeded in 0 usecs
[ 5638.070751] [drm] ib test on ring 1 succeeded in 0 usecs
[ 5638.070775] [drm] ib test on ring 2 succeeded in 0 usecs
[ 5638.070799] [drm] ib test on ring 3 succeeded in 0 usecs
[ 5638.070822] [drm] ib test on ring 4 succeeded in 0 usecs
[ 5638.743263] [drm] ib test on ring 5 succeeded
[ 5881.312938] audit: type=1400 audit(1591210576.159:7533): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=11867 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[ 6005.828031] audit: type=1400 audit(1591210700.673:7534): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=11970 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[ 6143.332852] audit: type=1400 audit(1591210838.184:7535): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=12215 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[ 6219.177517] perf: interrupt took too long (4058 > 4056), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49250
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πρώτα βήματα
2 LinuxMint 19.3 tricia 5.4.0-37-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon), Windows 10
3 Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz ‖ RAM 7811 MiB ‖ Hewlett-Packard 1948 - HP ProBook 470 G0
4 Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] {i915} ⋮ Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M] [1002:6600] {radeon}
5 enp5s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c) ⋮ wlo1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:3290]
xdoc
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 31 Μάιος 2020, 19:06
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με το bluetooth

Δημοσίευσηαπό Maras » 03 Ιουν 2020, 23:11

“Long is the way, and hard, that out of hell leads up to light.”
Άβαταρ μέλους
Maras
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 968
Εγγραφή: 25 Ιούλ 2017, 12:49
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με το bluetooth

Δημοσίευσηαπό xdoc » 04 Ιουν 2020, 00:36


ευχαριστω ...δούλεψε
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πρώτα βήματα
2 LinuxMint 19.3 tricia 5.4.0-37-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon), Windows 10
3 Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz ‖ RAM 7811 MiB ‖ Hewlett-Packard 1948 - HP ProBook 470 G0
4 Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller [8086:0166] {i915} ⋮ Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Mars [Radeon HD 8670A/8670M/8750M] [1002:6600] {radeon}
5 enp5s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c) ⋮ wlo1: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:3290]
xdoc
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: 31 Μάιος 2020, 19:06
Εκτύπωση

Προηγούμενη

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Κάρτες Δικτύου (Ethernet, WiFi, Bluetooth) / Internet