Προβλημα με boot

...εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, διαχείριση partitions, boot-loader, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στην ενότητα αυτή γράφουμε θέματα/ προβλήματα μόνο για το UBUNTU ή τα παράγωγά του.

Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 12 Μάιος 2017, 12:29

Γεια σας. Εκανα εγκατασταση το ubuntu απο live usb στον σταθερο μου υπολογιστη
Χωρις dual boot . Ολα πήγαν μια χαρά.
Οταν εκανα restart τον υπολογιστη μετα απο την οθονη του bios εβγαλε
Την οθονη του grub . Πατησα την επιλογη ubuntu και φορτωνει για λιγο και κανει restart. Αυτο το κανει συνεχεια. Ο μονος τροπος για να μπω στο λειτουργικο ειναι να επιλεξω safe mode
Τι πρεπει να κανω ?
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 113
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 12 Μάιος 2017, 19:33

Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info [Boot-Info 26Apr2016]


============================= Boot Info Summary: ===============================

=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
for (,msdos1)/boot/grub. It also embeds following components:

modules
---------------------------------------------------------------------------
fshelp ext2 part_msdos biosdisk
---------------------------------------------------------------------------
=> Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.

sda1: __________________________________________________________________________

File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 18.1
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
/boot/grub/i386-pc/core.img

sda2: __________________________________________________________________________

File system: Extended Partition
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:

sda5: __________________________________________________________________________

File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:

sdb1: __________________________________________________________________________

File system: vfat
Boot sector type: SYSLINUX 6.03 2014-10-06................................................2....0............A20 gate n
Boot sector info: Syslinux looks at sector 11567872 of /dev/sdb1 for
its second stage. SYSLINUX is installed in the
directory. No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg /ldlinux.sys

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

/dev/sda1 * 2,048 970,076,159 970,074,112 83 Linux
/dev/sda2 970,078,206 976,771,071 6,692,866 5 Extended
/dev/sda5 970,078,208 976,771,071 6,692,864 82 Linux swap / Solaris


Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8029470208 bytes, 15682559 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

/dev/sdb1 * 2,048 15,682,558 15,680,511 c W95 FAT32 (LBA)


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device UUID TYPE LABEL

/dev/sda1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ext4
/dev/sda5 c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6 swap
/dev/sdb1 6684-8E59 vfat MYLINUXLIVE

========================= "ls -l /dev/disk/by-id" output: ======================

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Feb 11 2016 ata-TSSTcorp_CDDVDW_SH-224BB_R8WS68ECB001K7 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 19:18 usb-SanDisk_Cruzer_Pattern_11022307AB1253C4-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 usb-SanDisk_Cruzer_Pattern_11022307AB1253C4-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part5 -> ../../sda5

================================ Mount points: =================================

Device Mount_Point Type Options

/dev/sda1 / ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sdb1 /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)


=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
menuentry_id_option="--id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=el_GR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
set timeout=10
else
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=10
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
set timeout=10
fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=keep
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
}
submenu 'Advanced options for Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
}
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-init-upstart-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force init=/sbin/upstart
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
}
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-recovery-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro recovery nomodeset
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
}
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
}
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-init-upstart-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force init=/sbin/upstart
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
}
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-recovery-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
recordfail
load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
echo 'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro recovery nomodeset
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
}
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f ${config_directory}/custom.cfg ]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda1/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6 none swap sw 0 0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================

GiB - GB File Fragment(s)

412.144641876 = 442.536939520 boot/grub/grub.cfg 1
248.320682526 = 266.632302592 boot/grub/i386-pc/core.img 1
388.139301300 = 416.761401344 boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic 1
3.546268463 = 3.807776768 boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic 1
3.546268463 = 3.807776768 vmlinuz 1
388.139301300 = 416.761401344 vmlinuz.old 1
5.194274902 = 5.577310208 boot/initrd.img-4.4.0-53-generic 5
4.485691071 = 4.816474112 boot/initrd.img-4.4.0-77-generic 3
4.485691071 = 4.816474112 initrd.img 3
5.194274902 = 5.577310208 initrd.img.old 5

=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------

if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
set gfxmode=auto
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod gfxterm
terminal_output gfxterm
fi

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray

menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
}
menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit (compatibility mode)" {
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
initrd /casper/initrd.lz
}
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
}
menuentry "Check the integrity of the medium" {
linux /casper/vmlinuz boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
}
--------------------------------------------------------------------------------

========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================

--------------------------------------------------------------------------------
default vesamenu.c32
timeout 100
menu background splash.jpg
menu title Welcome to Linux Mint
menu color border 0 #00eeeeee #00000000
menu color sel 7 #ffffffff #33eeeeee
menu color title 0 #ffeeeeee #00000000
menu color tabmsg 0 #ffeeeeee #00000000
menu color unsel 0 #ffeeeeee #00000000
menu color hotsel 0 #ff000000 #ffffffff
menu color hotkey 7 #ffffffff #ff000000
menu color timeout_msg 0 #ffffffff #00000000
menu color timeout 0 #ffffffff #00000000
menu color cmdline 0 #ffffffff #00000000
menu hidden
menu hiddenrow 5
label persist
menu label ^Persistent Mode
kernel /casper/vmlinuz
append bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us persistent noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live
menu label ^Live Mode
kernel /casper/vmlinuz
append bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live-install
menu label ^Install
kernel /casper/vmlinuz
append bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us only-ubiquity noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label check
menu label ^File Integrity Check
kernel /casper/vmlinuz
append bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz splash --
label memtest
menu label ^Memory Test
kernel /install/mt86plus--------------------------------------------------------------------------------

=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================

GiB - GB File Fragment(s)

?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1

================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================

GiB - GB File Fragment(s)

?? = ?? syslinux/syslinux.cfg 1
?? = ?? ldlinux.sys 1
?? = ?? ldlinux.c32 1
?? = ?? syslinux/chain.c32 1
?? = ?? syslinux/ldlinux.c32 1
?? = ?? syslinux/libcom32.c32 1
?? = ?? syslinux/libutil.c32 1
?? = ?? syslinux/vesamenu.c32 1

============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============

ldlinux.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/chain.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/ldlinux.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libcom32.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/libutil.c32 : not a COM32/COM32R module
syslinux/vesamenu.c32 : not a COM32/COM32R module

======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================

Unknown BootLoader on sda2

00000000 4d 45 53 53 41 47 45 3d 70 63 69 20 30 30 30 30 |MESSAGE=pci 0000|
00000010 3a 30 30 3a 31 31 2e 30 3a 20 72 65 67 20 30 78 |:00:11.0: reg 0x|
00000020 31 34 3a 20 5b 69 6f 20 20 30 78 66 31 33 30 2d |14: [io 0xf130-|
00000030 30 78 66 31 33 33 5d 00 03 00 00 00 00 00 00 00 |0xf133].........|
00000040 00 01 00 00 00 00 00 00 34 01 00 00 00 00 00 00 |........4.......|
00000050 4d 6c ed 50 bb 47 05 00 81 15 f8 00 00 00 00 00 |Ml.P.G..........|
00000060 cb e8 28 4e 7a b8 4d a8 ab e7 33 5c 0e 12 ba 37 |..(Nz.M...3\...7|
00000070 e8 55 40 32 a4 f8 53 1f b0 ee 01 00 00 00 00 00 |.U@2..S.........|
00000080 fb ea 0e e1 10 54 3f 1a 50 ef 01 00 00 00 00 00 |.....T?.P.......|
00000090 98 11 01 1a 99 38 ac dc f8 ef 01 00 00 00 00 00 |.....8..........|
000000a0 f6 b9 30 7b db ac 2a 2e b8 f3 01 00 00 00 00 00 |..0{..*.........|
000000b0 32 1f c9 c1 9d fe 37 58 10 f4 01 00 00 00 00 00 |2.....7X........|
000000c0 e5 e1 d7 19 f8 dc fc a1 68 f4 01 00 00 00 00 00 |........h.......|
000000d0 e1 c8 c7 b1 52 b8 a0 8c d0 05 02 00 00 00 00 00 |....R...........|
000000e0 18 60 4f 8d 16 4b f9 23 50 05 04 00 00 00 00 00 |.`O..K.#P.......|
000000f0 79 36 6c 34 34 29 d5 4c 60 36 04 00 00 00 00 00 |y6l44).L`6......|
00000100 57 93 cf ee 8c 6b 5f b9 c0 36 04 00 00 00 00 00 |W....k_..6......|
00000110 43 27 46 eb a6 18 68 e3 58 3b 04 00 00 00 00 00 |C'F...h.X;......|
00000120 7b 28 8b 8f 78 ac ec 6f c0 3b 04 00 00 00 00 00 |{(..x..o.;......|
00000130 45 eb 87 e8 b1 1f 76 d8 01 00 00 00 00 00 00 00 |E.....v.........|
00000140 62 00 00 00 00 00 00 00 d3 84 a6 f8 6f cd 2e 2c |b...........o..,|
00000150 10 90 21 00 00 00 00 00 58 3b 04 00 00 00 00 00 |..!.....X;......|
00000160 18 3e 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |.>..............|
00000170 01 00 00 00 00 00 00 00 5f 53 4f 55 52 43 45 5f |........_SOURCE_|
00000180 4d 4f 4e 4f 54 4f 4e 49 43 5f 54 49 4d 45 53 54 |MONOTONIC_TIMEST|
00000190 41 4d 50 3d 32 33 31 35 30 30 00 00 00 00 00 00 |AMP=231500......|
000001a0 01 00 00 00 00 00 00 00 77 00 00 00 00 00 00 00 |........w.......|
000001b0 30 8c 94 83 c3 72 c5 c4 00 00 00 00 00 00 00 fe |0....r..........|
000001c0 ff ff 82 fe ff ff 02 00 00 00 00 20 66 00 00 00 |........... f...|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
*
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200


=============================== StdErr Messages: ===============================

File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 10667: bash
File descriptor 63 (pipe:[29585]) leaked on lvs invocation. Parent PID 10667: bash

ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 2017-05-12__19h18 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 4095: /bin/sh
boot-repair is executed in installed-session (Linux Mint 18.1 Serena, serena, LinuxMint, i686)
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force

=================== os-prober:
/dev/sda1:Το λειτουργικό σύστημα σε χρήση τώρα - Linux Mint 18.1 Serena CurrentSession:linux

=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b" TYPE="ext4" PARTUUID="4018bb56-01"
/dev/sda5: UUID="c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6" TYPE="swap" PARTUUID="4018bb56-05"
/dev/sdb1: LABEL="MYLINUXLIVE" UUID="6684-8E59" TYPE="vfat" PARTUUID="0a217143-01"


1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.


=================== /etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Φεβ 11 2016 grub.d
σύνολο 108
-rwxr-xr-x 1 root root 9791 Ιούλ 23 2016 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 Μάρ 15 2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 1180 Οκτ 25 2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12524 Φεβ 11 2016 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 12273 Μάι 10 18:08 10_linux.dpkg-old
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Οκτ 1 2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 Ιούλ 23 2016 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 1992 Ιαν 28 2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 Ιούλ 23 2016 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 Ιούλ 23 2016 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Ιούλ 23 2016 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 Ιούλ 23 2016 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 Ιούλ 23 2016 README
=================== /etc/default/grub :

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset acpi=force"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"=================== No kernel in /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE/boot:
grub=================== UEFI/Legacy mode:
This installed-session is not EFI-compatible.
EFI in dmesg.
[ 0.000000] ACPI: UEFI 0x000000008D23BD78 000042 (v01 ALASKA A M I 01072009 00000000)
SecureBoot disabled.


=================== PARTITIONS & DISKS:
sda1 : sda, not-sepboot, grubenv-ok grub2, grub-pc , update-grub, 32, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, farbios, .
sdb1 : sdb, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-kernel, no-os, is-correct-EFI, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE.

sda : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-no-EFIpart, not-usb, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
sdb : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-no-EFIpart, liveusb, no-os, 2048 sectors * 512 bytes


=================== parted -l:

Model: ATA WDC WD5000AAKX-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 497GB 497GB primary ext4 boot
2 497GB 500GB 3427MB extended
5 497GB 500GB 3427MB logical linux-swap(v1)


Model: SanDisk Cruzer Pattern (scsi)
Disk /dev/sdb: 8029MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 8029MB 8028MB primary fat32 boot, lba

=================== parted -lm:

BYT;
/dev/sda:500GB:scsi:512:512:msdos:ATA WDC WD5000AAKX-0:;
1:1049kB:497GB:497GB:ext4::boot;
2:497GB:500GB:3427MB:::;
5:497GB:500GB:3427MB:linux-swap(v1)::;

BYT;
/dev/sdb:8029MB:scsi:512:512:msdos:SanDisk Cruzer Pattern:;
1:1049kB:8029MB:8028MB:fat32::boot, lba;

=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL
sda disk 465,8G
sda1 part ext4 462,6G
sda2 part 1K
sda5 part swap 3,2G
sdb disk 7,5G
sdb1 part vfat 7,5G MYLINUXLIVE
sr0 rom 1024M

KNAME ROTA RO RM STATE MOUNTPOINT
sda 1 0 0 running
sda1 1 0 0 /
sda2 1 0 0
sda5 1 0 0 [SWAP]
sdb 1 0 1 running
sdb1 1 0 1 /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE
sr0 1 0 1 running


=================== mount:
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1629088k,nr_inodes=205820,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=329800k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=329800k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)


=================== ls:
/sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hidraw1 hidraw2 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 initctl input kmsg kvm lightnvm log lp0 mapper mcelog mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null parport0 port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sdb sdb1 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom usb userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net zero
ls /dev/mapper: control
ls: αδυναμία πρόσβασης του '': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb1
00000000 eb 58 90 53 59 53 4c 49 4e 55 58 00 02 08 9c 08 |.X.SYSLINUX.....|
00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 00 00 |........?.......|
00000020 ff 43 ef 00 b2 3b 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |.C...;..........|
00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 80 01 29 59 8e 84 66 4e 4f 20 4e 41 4d 45 20 20 |..)Y..fNO NAME |
00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 fa fc 31 c9 8e d1 | FAT32 ..1...|
00000060 bc 76 7b 52 06 57 1e 56 8e c1 b1 26 bf 78 7b f3 |.v{R.W.V...&.x{.|
00000070 a5 8e d9 bb 78 00 0f b4 37 0f a0 56 20 d2 78 1b |....x...7..V .x.|
00000080 31 c0 b1 06 89 3f 89 47 02 f3 64 a5 8a 0e 18 7c |1....?.G..d....||
00000090 88 4d f8 50 50 50 50 cd 13 eb 62 8b 55 aa 8b 75 |.M.PPPP...b.U..u|
000000a0 a8 c1 ee 04 01 f2 83 fa 4f 76 31 81 fa b2 07 73 |........Ov1....s|
000000b0 2b f6 45 b4 7f 75 25 38 4d b8 74 20 66 3d 21 47 |+.E..u%8M.t f=!G|
000000c0 50 54 75 10 80 7d b8 ed 75 0a 66 ff 75 ec 66 ff |PTu..}..u.f.u.f.|
000000d0 75 e8 eb 0f 51 51 66 ff 75 bc eb 07 51 51 66 ff |u...QQf.u...QQf.|
000000e0 36 1c 7c b4 08 e8 e9 00 72 13 20 e4 75 0f c1 ea |6.|.....r. .u...|
000000f0 08 42 89 16 1a 7c 83 e1 3f 89 0e 18 7c fb bb aa |.B...|..?...|...|
00000100 55 b4 41 e8 cb 00 72 10 81 fb 55 aa 75 0a f6 c1 |U.A...r...U.u...|
00000110 01 74 05 c6 06 46 7d 00 66 b8 00 83 b0 00 66 ba |.t...F}.f.....f.|
00000120 00 00 00 00 bb 00 80 e8 0e 00 66 81 3e 1c 80 8e |..........f.>...|
00000130 c1 80 6a 75 74 e9 f8 02 66 03 06 60 7b 66 13 16 |..jut...f..`{f..|
00000140 64 7b b9 10 00 eb 2b 66 52 66 50 06 53 6a 01 6a |d{....+fRfP.Sj.j|
00000150 10 89 e6 66 60 b4 42 e8 77 00 66 61 8d 64 10 72 |...f`.B.w.fa.d.r|
00000160 01 c3 66 60 31 c0 e8 68 00 66 61 e2 da c6 06 46 |..f`1..h.fa....F|
00000170 7d 2b 66 60 66 0f b7 36 18 7c 66 0f b7 3e 1a 7c |}+f`f..6.|f..>.||
00000180 66 f7 f6 31 c9 87 ca 66 f7 f7 66 3d ff 03 00 00 |f..1...f..f=....|
00000190 77 17 c0 e4 06 41 08 e1 88 c5 88 d6 b8 01 02 e8 |w....A..........|
000001a0 2f 00 66 61 72 01 c3 e2 c9 31 f6 8e d6 bc 68 7b |/.far....1....h{|
000001b0 8e de 66 8f 06 78 00 be da 7d ac 20 c0 74 09 b4 |..f..x...}. .t..|
000001c0 0e bb 07 00 cd 10 eb f2 31 c0 cd 16 cd 19 f4 eb |........1.......|
000001d0 fd 8a 16 74 7b 06 cd 13 07 c3 42 6f 6f 74 20 65 |...t{.....Boot e|
000001e0 72 72 6f 72 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |rror............|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 fe 02 b2 3e 18 37 55 aa |...........>.7U.|
00000200

=================== df -Th:

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev
tmpfs tmpfs 323M 9.4M 313M 3% /run
/dev/sda1 ext4 456G 7.9G 425G 2% /
tmpfs tmpfs 1.6G 768K 1.6G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs tmpfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs tmpfs 323M 16K 323M 1% /run/user/1000
/dev/sdb1 vfat 7.5G 5.8G 1.8G 77% /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE

=================== fdisk -l:
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4018bb56

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 970076159 970074112 462.6G 83 Linux
/dev/sda2 970078206 976771071 6692866 3.2G 5 Extended
/dev/sda5 970078208 976771071 6692864 3.2G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8029470208 bytes, 15682559 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0a217143

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 15682558 15680511 7.5G c W95 FAT32 (LBA)=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of sda1 into the MBRs of all disks (except USB without OS).
Grub-efi will not be selected by default because: no-win-efi
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10sReinstall the GRUB of sda1 into all MBRs of disks with OS or not-USB

*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7480D] [1002:9993]
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Trinity [Radeon HD 7480D] [1462:7721]
Kernel modules: radeon
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller [1002:9902]
*******

grub-install --version
grub-install.real (GRUB) 2.02~beta2-36ubuntu3.9,grub-install.

Reinstall the GRUB of sda1 into the MBR of sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install /dev/sda: exit code of grub-install /dev/sda:0

update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 8411: /bin/sh
File descriptor 63 (pipe:[29585]) leaked on lvs invocation. Parent PID 8411: /bin/sh
Unhide GRUB boot menu in sda1/boot/grub/grub.cfg

Η επιδιόρθωση της εκκίνησης επέτυχε.

Μπορείτε τώρα να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
Παρακαλώ μη ξεχάσετε να κάνετε το BIOS να εκκινεί από το δίσκο sda (500GB)!

Τα αρχεία εκκίνησης του [Το λειτουργικό σύστημα σε χρήση τώρα - Linux Mint 18.1 Serena] είναι μακριά από την αρχή του δίσκου. Το BIOS σας ίσως να μην τα ανιχνεύσει. Μπορείτε αν θέλετε να προσπαθήσετε ξανά αφού δημιουργήσετε μια κατάτμηση /boot (ext4, >200MB, αρχή του δίσκου). Αυτό μπορεί να εκτελεστεί με τη χρήση εργαλείων όπως το gParted. Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτή την κατάτμηση μέσω της ρύθμισης [Ξεχωριστή /boot κατάτμηση:] του [Boot Repair (Διόρθωση Εκκίνησης)]. (https://help.ubuntu.com/community/BootPartition)
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 113
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση


  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Λειτουργικό Σύστημα

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες