δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10  Το θέμα επιλύθηκε

...εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, διαχείριση partitions, boot-loader, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στην ενότητα αυτή γράφουμε θέματα/ προβλήματα μόνο για το UBUNTU ή τα παράγωγά του.

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 12 Φεβ 2015, 23:34

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ sudo dpkg -r linux-generic linux-image-generic
[sudo] password for xristos:
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 433753 files and directories currently installed.)
Removing linux-generic (3.16.0.30.31) ...
Removing linux-image-generic (3.16.0.30.31) ...
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 12 Φεβ 2015, 23:36

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ sudo apt-get install linux-generic
[sudo] password for xristos:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα επιπλέον πακέτα θα εγκατασταθούν:
linux-image-generic
Τα ακόλουθα πακέτα θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ:
linux-image-3.16.0-23-generic linux-image-extra-3.16.0-23-generic
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
linux-generic linux-image-generic
0 αναβαθμίστηκαν, 2 νέο εγκατεστημένα, 2 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
6 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 4414 B από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα ελευθερωθούν 153 MB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [Ν/ο] y
Φέρε:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ utopic-updates/main linux-image-generic i386 3.16.0.30.31 [2568 B]
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ utopic-updates/main linux-generic i386 3.16.0.30.31 [1846 B]
Μεταφορτώθηκαν 4414 B σε 0s (14,6 kB/s)
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 433747 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-extra-3.16.0-23-generic (3.16.0-23.31) ...
depmod: FATAL: could not load /boot/System.map-3.16.0-23-generic: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
grep: /boot/config-3.16.0-23-generic: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
depmod: WARNING: could not open /tmp/mkinitramfs_NjkyfB/lib/modules/3.16.0-23-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /tmp/mkinitramfs_NjkyfB/lib/modules/3.16.0-23-generic/modules.builtin: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 12: /etc/default/grub: irqpoll”: not found
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: error processing package linux-image-extra-3.16.0-23-generic (--remove):
η υποδιεργασία installed post-removal script επέστρεψε κατάσταση λάθους 1
Removing linux-image-3.16.0-23-generic (3.16.0-23.31) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 12: /etc/default/grub: irqpoll”: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
Failed to process /etc/kernel/postrm.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-3.16.0-23-generic.postrm line 328.
dpkg: error processing package linux-image-3.16.0-23-generic (--remove):
η υποδιεργασία installed post-removal script επέστρεψε κατάσταση λάθους 1
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
linux-image-extra-3.16.0-23-generic
linux-image-3.16.0-23-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 12 Φεβ 2015, 23:38

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ sudo apt-get install -f
[sudo] password for xristos:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα πακέτα εγκαταστάθηκαν αυτόματα και δεν χρειάζονται πλέον:
linux-headers-generic thermald
Χρησιμοποιήστε 'apt-get autoremove' για να τα διαγράψετε.
Τα ακόλουθα πακέτα θα ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ:
linux-image-3.16.0-23-generic linux-image-extra-3.16.0-23-generic
0 αναβαθμίστηκαν, 0 νέο εγκατεστημένα, 2 θα αφαιρεθούν και 0 δεν αναβαθμίζονται.
6 μη πλήρως εγκατεστημένα ή αφαιρέθηκαν.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα ελευθερωθούν 153 MB χώρου από το δίσκο.
Θέλετε να συνεχίσετε; [Ν/ο] y
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 433747 files and directories currently installed.)
Removing linux-image-extra-3.16.0-23-generic (3.16.0-23.31) ...
depmod: FATAL: could not load /boot/System.map-3.16.0-23-generic: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
grep: /boot/config-3.16.0-23-generic: Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος
depmod: WARNING: could not open /tmp/mkinitramfs_LsmkUc/lib/modules/3.16.0-23-generic/modules.order: No such file or directory
depmod: WARNING: could not open /tmp/mkinitramfs_LsmkUc/lib/modules/3.16.0-23-generic/modules.builtin: No such file or directory
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 12: /etc/default/grub: irqpoll”: not found
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub exited with return code 127
dpkg: error processing package linux-image-extra-3.16.0-23-generic (--remove):
η υποδιεργασία installed post-removal script επέστρεψε κατάσταση λάθους 1
Removing linux-image-3.16.0-23-generic (3.16.0-23.31) ...
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 3.16.0-23-generic /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic
/usr/sbin/grub-mkconfig: 12: /etc/default/grub: irqpoll”: not found
run-parts: /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub exited with return code 127
Failed to process /etc/kernel/postrm.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-3.16.0-23-generic.postrm line 328.
dpkg: error processing package linux-image-3.16.0-23-generic (--remove):
η υποδιεργασία installed post-removal script επέστρεψε κατάσταση λάθους 1
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
linux-image-extra-3.16.0-23-generic
linux-image-3.16.0-23-generic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 12 Φεβ 2015, 23:39

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ cat /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=”acpi=force irqpoll”

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 13 Φεβ 2015, 00:00

Τι σύστημα αρχείων έχεις;
Άνοιξε την παρακολούθηση συστήματος και πήγαινε στην καρτέλα 'Συστήματα αρχείων" Στον "Τύπος" τι λέει;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 16.04 xenial 4.4.0-70 64bit (el_GR.UTF-8, Unity)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6248
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 13 Φεβ 2015, 00:11

δεν ξερω αν ειναι αυτο αλλα εκειπου λες γραφει
dev/sda1/ext4 489gb
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 13 Φεβ 2015, 00:21

Για να δοκιμάσουμε την
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install -f linux-image-extra-3.13.0-30-generic
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 16.04 xenial 4.4.0-70 64bit (el_GR.UTF-8, Unity)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6248
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 13 Φεβ 2015, 00:25

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ sudo apt-get install -f linux-image-extra-3.13.0-30-generic
[sudo] password for xristos:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου linux-image-extra-3.13.0-30-generic
E: Couldn't find any package by regex 'linux-image-extra-3.13.0-30-generic'
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 13 Φεβ 2015, 00:28

Λάθος μου δώσε
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install -f linux-image-3.13.0-30-generic
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 16.04 xenial 4.4.0-70 64bit (el_GR.UTF-8, Unity)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6248
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: δεν μπορω να εγκαταστησω τιποτα στο ubuntu 14.10

Δημοσίευσηαπό xristos v » 13 Φεβ 2015, 00:30

xristos@xristos-946GMX-S2:~$ sudo apt-get install -f linux-image-3.13.0-30-generic
[sudo] password for xristos:
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
E: Αδυναμία εντοπισμού του πακέτου linux-image-3.13.0-30-generic
E: Couldn't find any package by regex 'linux-image-3.13.0-30-generic'
xristos@xristos-946GMX-S2:~$
1 Γνώσεις Linux: Καθόλου ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.10 utopic 3.16.0-28-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.16.0-23-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q6600 2.40GHz ‖ RAM 3035 MiB ‖ Gigabyte 946GMX-S2
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
xristos v
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 57
Εγγραφή: 30 Νοέμ 2014, 15:13
Εκτύπωση

ΠροηγούμενηΕπόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Λειτουργικό Σύστημα