Σελίδα 7 από 11

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 00:50
από Tasos
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-pc
[sudo] password for tasos:
dpkg: dependency problems prevent removal of grub-pc:
grub-gfxpayload-lists εξαρτάται από grub-pc (>= 1.99~20101210-1ubuntu2).

dpkg: error processing package grub-pc (--remove):
προβλήματα εξάρτησης - δε γίνεται αφαίρεση
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
grub-pc
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 00:52
από Maras
Ωραία δώσε τα εξής και τα αποτελέσματα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-gfxpayload-lists
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-pc

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 00:58
από Tasos
Οι εξοδοι για τις 2 εντολες ειναι;

Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-gfxpayload-lists
dpkg: dependency problems prevent removal of grub-gfxpayload-lists:
grub-pc εξαρτάται από grub-gfxpayload-lists.

dpkg: error processing package grub-gfxpayload-lists (--remove):
προβλήματα εξάρτησης - δε γίνεται αφαίρεση
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
grub-gfxpayload-lists
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-pc
dpkg: dependency problems prevent removal of grub-pc:
grub-gfxpayload-lists εξαρτάται από grub-pc (>= 1.99~20101210-1ubuntu2).

dpkg: error processing package grub-pc (--remove):
προβλήματα εξάρτησης - δε γίνεται αφαίρεση
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
grub-pc
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:00
από Maras
Δώσε αυτό και τα αποτελέσματα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-pc grub-gfxpayload-lists

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:01
από Tasos
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq grub-pc grub-gfxpayload-lists
[sudo] password for tasos:
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 239421 files and directories currently installed.)
Removing grub-pc (2.02-2ubuntu8.12) ...
Removing grub-gfxpayload-lists (0.7) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:04
από Maras
Δώσε το εξής τώρα :
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt update


Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt install grub-pc grub-gfxpayload-lists

Δώσε μου αποτελέσματα για όλα

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:11
από Tasos
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo apt update
[sudo] password for tasos:
Hit:1 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Φέρε:2 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Φέρε:3 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Φέρε:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Μεταφορτώθηκαν 252 kB σε 6s (44,5 kB/s)     
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων       
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
32 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$
Κώδικας: Επιλογή όλων
tasos@tasos-SATELLITE-T110:~$ sudo apt install grub-pc grub-gfxpayload-lists
Ανάγνωση Λιστών Πακέτων... Ολοκληρώθηκε
Κατασκευή Δένδρου Εξαρτήσεων                 
Ανάγνωση περιγραφής της τρέχουσας κατάσταση... Ολοκληρώθηκε
Τα ακόλουθα ΝΕΑ πακέτα θα εγκατασταθούν:
  grub-gfxpayload-lists grub-pc
0 αναβαθμίστηκαν, 2 νέο εγκατεστημένα, 0 θα αφαιρεθούν και 32 δεν αναβαθμίζονται.
Χρειάζεται να μεταφορτωθούν 0 B/141 kB από αρχεία.
Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα χρησιμοποιηθούν 622 kB χώρου από το δίσκο.
Προρύθμιση πακέτων ...
Selecting previously unselected package grub-pc.
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... 239401 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../grub-pc_2.02-2ubuntu8.12_amd64.deb ...
Unpacking grub-pc (2.02-2ubuntu8.12) ...
Selecting previously unselected package grub-gfxpayload-lists.
Preparing to unpack .../grub-gfxpayload-lists_0.7_amd64.deb ...
Unpacking grub-gfxpayload-lists (0.7) ...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
Γίνεται εγκατάσταση grub-gfxpayload-lists (0.7) ...
Γίνεται εγκατάσταση grub-pc (2.02-2ubuntu8.12) ...
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.########################...........]
Sourcing file `/etc/default/grub'
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-45-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-45-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-44-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-44-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.15.0-43-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.15.0-43-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
Found Windows 7 on /dev/sda1

Progress: [ 82%] [########################################################################################################........................]

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:13
από Maras
Δεν ολοκλήρωσε η εγκατάσταση?

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:15
από Tasos
Ειναι μεχρι και τωρα κολλημενη στο 82%...

Re: boot loader - εξαφανιση λειτουργικου

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 26 Φεβ 2019, 01:19
από Maras
Άνοιξε ένα καινούριο τερματικό και δώσε μου το αποτέλεσμα της εντολής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /etc/grub.d/40_custom