μάλλον θέμα με τα usb  Το θέμα επιλύθηκε

...εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, διαχείριση partitions, boot-loader, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στην ενότητα αυτή γράφουμε θέματα/ προβλήματα μόνο για το UBUNTU ή τα παράγωγά του.

μάλλον θέμα με τα usb

Δημοσίευσηαπό bobptz » 16 Ιούλ 2020, 15:59

Πρέπει να έχω πάλι θέμα με τα usb (παλιά με παίδεψαν εδώ: viewtopic.php?f=4&t=33218&hilit=usb+6+1%3A+device+descriptor+read%2F64%2C+error+110&start=40

Αργεί καμιά φορά να μπουτάρει το pc, και όταν κάνει shutdown βγάζει κάτι μηνύματα, κυρίως τέτοια:

Κώδικας: Επιλογή όλων
usb 6-1: device descriptor read/64, error -110
usb 6-1: device not accepting address 4, error -62


Να και μερικά διαγνωστικά:

Κώδικας: Επιλογή όλων
$ lsusb -v |grep 'Bus\|MaxPower'
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Bus 002 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Couldn't open device, some information will be missing
    MaxPower                0mA
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    MaxPower                0mA
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    MaxPower                0mA
Couldn't open device, some information will be missing
Bus 005 Device 002: ID 045e:07b9 Microsoft Corp.
      (Bus Powered)
    MaxPower               70mA
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    MaxPower                0mA
Bus 004 Device 003: ID 056a:0302 Wacom Co., Ltd Intuos CTH480S2 [Manga]
      (Bus Powered)
    MaxPower              498mA
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Couldn't open device, some information will be missing
Bus 004 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Couldn't open device, some information will be missing
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    MaxPower                0mA
Bus 001 Device 002: ID 8087:8009 Intel Corp.
    MaxPower                0mA
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    MaxPower                0mA
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Couldn't open device, some information will be missing
    MaxPower                0mA
Bus 006 Device 006: ID 1b3f:2008 Generalplus Technology Inc.
Couldn't open device, some information will be missing
      (Bus Powered)
    MaxPower              100mA
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    MaxPower                0mAΚώδικας: Επιλογή όλων
$ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 002: ID 045e:07b9 Microsoft Corp.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 003: ID 056a:0302 Wacom Co., Ltd Intuos CTH480S2 [Manga]
Bus 004 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M105 Optical Mouse
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:8009 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 006 Device 006: ID 1b3f:2008 Generalplus Technology Inc.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Κώδικας: Επιλογή όλων
$ dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x28, date = 2019-11-12
[    0.000000] Linux version 5.3.0-62-generic (buildd@lcy01-amd64-004) (gcc version 7.5.0 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)) #56~18.04.1-Ubuntu SMP Wed Jun 24 16:17:03 UTC 2020 (Ubuntu 5.3.0-62.56~18.04.1-generic 5.3.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.3.0-62-generic root=UUID=ae4d4dfe-88d0-4a60-9c2e-645611ba0169 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai 
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b96abfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b96ac000-0x00000000b96b2fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b96b3000-0x00000000ba320fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba321000-0x00000000ba7f7fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ba7f8000-0x00000000cd43cfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd43d000-0x00000000cd4a3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd4a4000-0x00000000cd4ebfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd4ec000-0x00000000cd620fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cd621000-0x00000000cdffefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cdfff000-0x00000000cdffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf000000-0x00000000df1fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./Z97 Pro3, BIOS P2.30 03/08/2018
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 3192.882 MHz processor
[    0.001683] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.001684] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.001689] last_pfn = 0x21fe00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.001692] MTRR default type: uncachable
[    0.001692] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.001693]   00000-9FFFF write-back
[    0.001694]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.001694]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.001695]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.001695]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.001696] MTRR variable ranges enabled:
[    0.001697]   0 base 0000000000 mask 7E00000000 write-back
[    0.001697]   1 base 0200000000 mask 7FE0000000 write-back
[    0.001698]   2 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.001699]   3 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.001699]   4 base 00CF000000 mask 7FFF000000 uncachable
[    0.001700]   5 base 021FE00000 mask 7FFFE00000 uncachable
[    0.001700]   6 disabled
[    0.001701]   7 disabled
[    0.001701]   8 disabled
[    0.001701]   9 disabled
[    0.001937] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.002043] total RAM covered: 7918M
[    0.002276] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.002277]  gran_size: 64K    chunk_size: 32M    num_reg: 7     lose cover RAM: 0G
[    0.002491] e820: update [mem 0xcf000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.002493] last_pfn = 0xce000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.008750] found SMP MP-table at [mem 0x000fd160-0x000fd16f]
[    0.025853] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.025856] Using GB pages for direct mapping
[    0.025857] BRK [0x9b801000, 0x9b801fff] PGTABLE
[    0.025858] BRK [0x9b802000, 0x9b802fff] PGTABLE
[    0.025859] BRK [0x9b803000, 0x9b803fff] PGTABLE
[    0.025889] BRK [0x9b804000, 0x9b804fff] PGTABLE
[    0.025890] BRK [0x9b805000, 0x9b805fff] PGTABLE
[    0.026123] BRK [0x9b806000, 0x9b806fff] PGTABLE
[    0.026156] BRK [0x9b807000, 0x9b807fff] PGTABLE
[    0.026173] BRK [0x9b808000, 0x9b808fff] PGTABLE
[    0.026213] BRK [0x9b809000, 0x9b809fff] PGTABLE
[    0.026328] BRK [0x9b80a000, 0x9b80afff] PGTABLE
[    0.026386] RAMDISK: [mem 0x3026d000-0x3412dfff]
[    0.026391] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.026394] ACPI: RSDP 0x00000000000F04A0 000024 (v02 ALASKA)
[    0.026396] ACPI: XSDT 0x00000000CD5F0088 00008C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.026400] ACPI: FACP 0x00000000CD6006D8 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.026403] ACPI: DSDT 0x00000000CD5F01A8 01052F (v02 ALASKA A M I    00000230 INTL 20120711)
[    0.026405] ACPI: FACS 0x00000000CD620F80 000040
[    0.026407] ACPI: APIC 0x00000000CD6007E8 000072 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.026409] ACPI: FPDT 0x00000000CD600860 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.026411] ACPI: SSDT 0x00000000CD6008A8 000539 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.026413] ACPI: SSDT 0x00000000CD600DE8 000B74 (v01 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20051117)
[    0.026415] ACPI: SSDT 0x00000000CD601960 0001C7 (v01 PmRef  LakeTiny 00003000 INTL 20051117)
[    0.026417] ACPI: MCFG 0x00000000CD601B28 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.026419] ACPI: HPET 0x00000000CD601B68 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.026421] ACPI: SSDT 0x00000000CD601BA0 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20120711)
[    0.026423] ACPI: SSDT 0x00000000CD601F10 005B5E (v01 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20120711)
[    0.026425] ACPI: AAFT 0x00000000CD607A70 00031D (v01 ALASKA OEMAAFT  01072009 MSFT 00000097)
[    0.026427] ACPI: UEFI 0x00000000CD607D90 000042 (v01 ALASKA A M I    01072009      00000000)
[    0.026429] ACPI: DMAR 0x00000000CD607DD8 0000B8 (v01 INTEL  BDW      00000001 INTL 00000001)
[    0.026435] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.026507] No NUMA configuration found
[    0.026508] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000021fdfffff]
[    0.026516] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x21fdd3000-0x21fdfdfff]
[    0.026688] Zone ranges:
[    0.026688]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.026689]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.026690]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff]
[    0.026690]   Device   empty
[    0.026691] Movable zone start for each node
[    0.026694] Early memory node ranges
[    0.026694]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.026695]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000b96abfff]
[    0.026696]   node   0: [mem 0x00000000b96b3000-0x00000000ba320fff]
[    0.026696]   node   0: [mem 0x00000000ba7f8000-0x00000000cd43cfff]
[    0.026697]   node   0: [mem 0x00000000cd4a4000-0x00000000cd4ebfff]
[    0.026697]   node   0: [mem 0x00000000cdfff000-0x00000000cdffffff]
[    0.026698]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fdfffff]
[    0.026793] Zeroed struct page in unavailable ranges: 12988 pages
[    0.026794] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000021fdfffff]
[    0.026795] On node 0 totalpages: 2018628
[    0.026796]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.026796]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.026797]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.026834]   DMA32 zone: 13055 pages used for memmap
[    0.026835]   DMA32 zone: 835496 pages, LIFO batch:63
[    0.034755]   Normal zone: 18424 pages used for memmap
[    0.034756]   Normal zone: 1179136 pages, LIFO batch:63
[    0.045042] Reserving Intel graphics memory at [mem 0xcf200000-0xdf1fffff]
[    0.045115] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.045116] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.045121] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.045130] IOAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.045131] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.045132] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.045133] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.045134] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.045135] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.045136] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.045140] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.045155] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.045156] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.045156] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.045157] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.045157] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.045158] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb96ac000-0xb96b2fff]
[    0.045160] PM: Registered nosave memory: [mem 0xba321000-0xba7f7fff]
[    0.045161] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd43d000-0xcd4a3fff]
[    0.045162] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd4ec000-0xcd620fff]
[    0.045162] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd621000-0xcdffefff]
[    0.045163] PM: Registered nosave memory: [mem 0xce000000-0xceffffff]
[    0.045164] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf000000-0xdf1fffff]
[    0.045164] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf200000-0xf7ffffff]
[    0.045165] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.045165] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.045166] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.045166] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.045166] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.045167] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.045167] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.045168] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.045168] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.045168] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.045169] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.045170] [mem 0xdf200000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.045171] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.045173] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.045178] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.045305] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u524288
[    0.045310] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.045311] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.045333] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1987064
[    0.045333] Policy zone: Normal
[    0.045334] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.3.0-62-generic root=UUID=ae4d4dfe-88d0-4a60-9c2e-645611ba0169 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.045720] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[    0.045900] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.045935] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.048633] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.048635] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.064780] Memory: 7770860K/8074512K available (14339K kernel code, 2369K rwdata, 4672K rodata, 2664K init, 5072K bss, 303652K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.064786] random: get_random_u64 called from __kmem_cache_create+0x41/0x550 with crng_init=0
[    0.064886] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.064895] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.064906] ftrace: allocating 43329 entries in 170 pages
[    0.077872] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.077873] rcu:    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.077874]    Tasks RCU enabled.
[    0.077874] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.077875] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.080183] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.080447] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[    0.080462] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[    0.080473] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.080478] Console: colour dummy device 80x25
[    0.080481] printk: console [tty0] enabled
[    0.080493] ACPI: Core revision 20190703
[    0.080593] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.080602] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.080603] DMAR: Host address width 39
[    0.080604] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.080608] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c0000020660462 ecap f0101a
[    0.080608] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.080610] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 1:0 cap d2008c20660462 ecap f010da
[    0.080611] DMAR: RMRR base: 0x000000cdea5000 end: 0x000000cdeb3fff
[    0.080611] DMAR: RMRR base: 0x000000cf000000 end: 0x000000df1fffff
[    0.080613] DMAR-IR: IOAPIC id 8 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.080613] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.080614] DMAR-IR: x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.
[    0.080614] DMAR-IR: Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.
[    0.080957] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in xapic mode
[    0.080957] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[    0.081348] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.100602] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2e06060350f, max_idle_ns: 440795283645 ns
[    0.100605] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6385.76 BogoMIPS (lpj=12771528)
[    0.100607] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.100631] LSM: Security Framework initializing
[    0.100637] Yama: becoming mindful.
[    0.100658] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.100694] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.100705] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.100819] *** VALIDATE proc ***
[    0.100854] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.100855] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.100898] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.100910] process: using mwait in idle threads
[    0.100912] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[    0.100912] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[    0.100914] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.100915] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.100915] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.100916] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.100916] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.100917] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.100920] SRBDS: Mitigation: Microcode
[    0.100920] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.101051] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.102625] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[    0.102710] Performance Events: PEBS fmt2+, Haswell events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.102723] ... version:                3
[    0.102723] ... bit width:              48
[    0.102724] ... generic registers:      8
[    0.102724] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.102725] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.102725] ... fixed-purpose events:   3
[    0.102725] ... event mask:             00000007000000ff
[    0.102751] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.103450] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.103496] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.103563] x86: Booting SMP configuration:
[    0.103564] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3
[    0.106116] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.106116] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.106116] smpboot: Total of 4 processors activated (25543.05 BogoMIPS)
[    0.106116] devtmpfs: initialized
[    0.106116] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.106116] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xb96ac000-0xb96b2fff] (28672 bytes)
[    0.106116] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcd4ec000-0xcd620fff] (1265664 bytes)
[    0.106116] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.106116] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.106116] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.106116] PM: RTC time: 12:19:05, date: 2020-07-16
[    0.106116] NET: Registered protocol family 16
[    0.106116] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.106116] audit: type=2000 audit(1594901945.024:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.106116] EISA bus registered
[    0.106116] cpuidle: using governor ladder
[    0.106116] cpuidle: using governor menu
[    0.106116] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.106116] ACPI: bus type PCI registered
[    0.106116] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.108625] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.108627] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.108634] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.108674] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 workaround disabled, HT off
[    0.109867] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.109867] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.109867] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.126226] ACPI: 6 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.128738] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.128742] ACPI: SSDT 0xFFFF943616528C00 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.129796] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.129799] ACPI: SSDT 0xFFFF94361604A800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.130897] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.130900] ACPI: SSDT 0xFFFF943616067800 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.133430] ACPI: Interpreter enabled
[    0.133456] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.133457] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.133524] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.134230] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 3F
[    0.134883] ACPI: Power Resource [PG00] (on)
[    0.135300] ACPI: Power Resource [PG01] (on)
[    0.135713] ACPI: Power Resource [PG02] (on)
[    0.148759] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.148764] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.149116] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug LTR]
[    0.149443] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PME AER PCIeCapability]
[    0.149444] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.149896] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.149897] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.149899] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.149899] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.149900] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.149901] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.149901] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.149902] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.149903] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.149904] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.149904] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.149905] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.149912] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
[    0.149997] pci 0000:00:02.0: [8086:0412] type 00 class 0x030000
[    0.150005] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf7800000-0xf7bfffff 64bit]
[    0.150009] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.150012] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.150092] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
[    0.150099] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf7d34000-0xf7d37fff 64bit]
[    0.150200] pci 0000:00:14.0: [8086:8cb1] type 00 class 0x0c0330
[    0.150217] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7d20000-0xf7d2ffff 64bit]
[    0.150268] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.150341] pci 0000:00:16.0: [8086:8cba] type 00 class 0x078000
[    0.150358] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf7d3e000-0xf7d3e00f 64bit]
[    0.150412] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.150508] pci 0000:00:19.0: [8086:15a1] type 00 class 0x020000
[    0.150524] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0xf7d00000-0xf7d1ffff]
[    0.150530] pci 0000:00:19.0: reg 0x14: [mem 0xf7d3c000-0xf7d3cfff]
[    0.150536] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [io  0xf080-0xf09f]
[    0.150586] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.150661] pci 0000:00:1a.0: [8086:8cad] type 00 class 0x0c0320
[    0.150679] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7d3b000-0xf7d3b3ff]
[    0.150753] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.150828] pci 0000:00:1b.0: [8086:8ca0] type 00 class 0x040300
[    0.150845] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7d30000-0xf7d33fff 64bit]
[    0.150905] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.150978] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c90] type 01 class 0x060400
[    0.151046] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.151172] pci 0000:00:1c.6: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.151241] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.151362] pci 0000:00:1d.0: [8086:8ca6] type 00 class 0x0c0320
[    0.151381] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7d3a000-0xf7d3a3ff]
[    0.151455] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.151535] pci 0000:00:1f.0: [8086:8cc4] type 00 class 0x060100
[    0.151697] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c82] type 00 class 0x010601
[    0.151710] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0d0-0xf0d7]
[    0.151715] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0c0-0xf0c3]
[    0.151721] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.151726] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.151732] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.151737] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7d39000-0xf7d397ff]
[    0.151767] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.151835] pci 0000:00:1f.3: [8086:8ca2] type 00 class 0x0c0500
[    0.151849] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7d38000-0xf7d380ff 64bit]
[    0.151866] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.151991] acpiphp: Slot [1] registered
[    0.151995] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.152059] pci 0000:02:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[    0.152219] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02-03] (subtractive decode)
[    0.152222] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.152224] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.152228] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.152229] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.152229] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.152230] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.152231] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.152232] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.152232] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.152233] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.152234] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.152234] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.152260] pci_bus 0000:03: extended config space not accessible
[    0.152281] pci 0000:03:00.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.152356] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xe020-0xe03f]
[    0.152428] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.152429] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.152476] pci 0000:03:00.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.152554] pci 0000:03:00.1: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.152622] pci 0000:03:00.1: supports D1 D2
[    0.152622] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.152670] pci 0000:03:00.2: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.152694] pci 0000:03:00.2: reg 0x10: [mem 0xf7c00000-0xf7c000ff]
[    0.152817] pci 0000:03:00.2: supports D1 D2
[    0.152818] pci 0000:03:00.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.152920] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
[    0.152927] pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.152931] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.152938] pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff] (subtractive decode)
[    0.152939] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff] (subtractive decode)
[    0.152940] pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.152940] pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.152941] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.152942] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[    0.152942] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[    0.152943] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.152944] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.152944] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[    0.152945] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[    0.152946] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xdf200000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.153884] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.153939] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.153992] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.154044] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.154097] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.154149] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154202] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.154254] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.154432] SCSI subsystem initialized
[    0.154432] libata version 3.00 loaded.
[    0.154432] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.154432] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.154432] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.154432] vgaarb: loaded
[    0.154432] ACPI: bus type USB registered
[    0.154432] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.154432] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.154432] usbcore: registered new device driver usb
[    0.154432] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.154432] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.154432] PTP clock support registered
[    0.154432] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.154432] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.154432] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0xb96ac000-0xbbffffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0xba321000-0xbbffffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd43d000-0xcfffffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd4ec000-0xcfffffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0xce000000-0xcfffffff]
[    0.154432] e820: reserve RAM buffer [mem 0x21fe00000-0x21fffffff]
[    0.154432] NetLabel: Initializing
[    0.154432] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.154432] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.154432] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.156607] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.156607] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.156613] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.165544] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.165555] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.165575] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.165638] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.165655] pnp: PnP ACPI init
[    0.165773] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.165776] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.165861] system 00:01: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.165864] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.165880] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.165912] system 00:03: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.165914] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.165999] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.166001] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.166210] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.166212] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.166367] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.166399] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.166863] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.166864] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.166865] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.166866] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.166867] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.166868] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.166869] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    0.166870] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.166871] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.166872] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.166873] system 00:07: [mem 0xf7fe0000-0xf7feffff] has been reserved
[    0.166875] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.167062] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.167935] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.167936] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.167936] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.167937] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.167937] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.172421] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.172446] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.172455] pci 0000:02:00.0: PCI bridge to [bus 03]
[    0.172458] pci 0000:02:00.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.172463] pci 0000:02:00.0:   bridge window [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.172474] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 02-03]
[    0.172475] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.172478] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.172484] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.172485] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.172486] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.172487] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.172488] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.172488] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.172489] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.172490] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.172490] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.172491] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.172492] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.172493] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.172494] pci_bus 0000:02: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.172494] pci_bus 0000:02: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.172495] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.172496] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.172496] pci_bus 0000:02: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.172497] pci_bus 0000:02: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.172498] pci_bus 0000:02: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.172499] pci_bus 0000:02: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.172499] pci_bus 0000:02: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.172500] pci_bus 0000:02: resource 13 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.172501] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.172502] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.172502] pci_bus 0000:03: resource 4 [io  0xe000-0xefff]
[    0.172503] pci_bus 0000:03: resource 5 [mem 0xf7c00000-0xf7cfffff]
[    0.172504] pci_bus 0000:03: resource 6 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.172504] pci_bus 0000:03: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.172505] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.172506] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.172506] pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.172507] pci_bus 0000:03: resource 11 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.172508] pci_bus 0000:03: resource 12 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.172509] pci_bus 0000:03: resource 13 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.172509] pci_bus 0000:03: resource 14 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.172510] pci_bus 0000:03: resource 15 [mem 0xdf200000-0xfeafffff window]
[    0.172634] NET: Registered protocol family 2
[    0.172727] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 4096 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.172760] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.172861] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.172919] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
[    0.172942] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.172959] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.173008] NET: Registered protocol family 1
[    0.173012] NET: Registered protocol family 44
[    0.173019] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.196692] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a0 took 22951 usecs
[    0.220685] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6a0 took 23421 usecs
[    0.221098] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.221127] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.914318] Freeing initrd memory: 64260K
[    0.932652] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.932653] software IO TLB: mapped [mem 0xc943d000-0xcd43d000] (64MB)
[    0.932793] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.933781] Initialise system trusted keyrings
[    0.933788] Key type blacklist registered
[    0.933808] workingset: timestamp_bits=36 max_order=21 bucket_order=0
[    0.934820] zbud: loaded
[    0.935097] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.935218] fuse: init (API version 7.31)
[    0.935305] Platform Keyring initialized
[    0.938975] Key type asymmetric registered
[    0.938975] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.938980] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    0.939000] io scheduler mq-deadline registered
[    0.939230] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 26
[    0.939315] pcieport 0000:00:1c.6: PME: Signaling with IRQ 27
[    0.939365] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.939403] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.939403] vesafb: scrolling: redraw
[    0.939404] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.939412] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x000000002a6532bf, using 8128k, total 8128k
[    0.939435] fbcon: Deferring console take-over
[    0.939436] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.939445] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
[    0.939446] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[    0.939559] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.939678] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.939684] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.939705] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[    0.939710] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    0.939728] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    0.939735] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.940004] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.960449] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.961645] Linux agpgart interface v0.103
[    0.962893] loop: module loaded
[    0.963018] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.963018] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.963037] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.963058] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.963060] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.963149] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.963153] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.963161] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.967070] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.967079] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7d3b000
[    0.980643] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.980673] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03
[    0.980674] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.980675] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.980676] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic ehci_hcd
[    0.980676] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.980820] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.980823] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.981001] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.981005] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.981013] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.984922] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.984930] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7d3a000
[    1.000641] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.000676] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03
[    1.000677] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.000677] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.000678] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic ehci_hcd
[    1.000679] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.000819] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.000823] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.000978] ehci-pci 0000:03:00.2: EHCI Host Controller
[    1.000981] ehci-pci 0000:03:00.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.001023] ehci-pci 0000:03:00.2: irq 16, io mem 0xf7c00000
[    1.016633] ehci-pci 0000:03:00.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.016657] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03
[    1.016658] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.016659] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    1.016660] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic ehci_hcd
[    1.016661] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:00.2
[    1.016806] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.016810] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[    1.016889] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.016897] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.016899] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.016905] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.016908] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.016973] uhci_hcd 0000:03:00.0: UHCI Host Controller
[    1.016976] uhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.016983] uhci_hcd 0000:03:00.0: detected 2 ports
[    1.017013] uhci_hcd 0000:03:00.0: irq 18, io base 0x0000e020
[    1.017047] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03
[    1.017048] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.017048] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.017049] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic uhci_hcd
[    1.017050] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:00.0
[    1.017184] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.017188] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.017316] uhci_hcd 0000:03:00.1: UHCI Host Controller
[    1.017319] uhci_hcd 0000:03:00.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.017326] uhci_hcd 0000:03:00.1: detected 2 ports
[    1.017354] uhci_hcd 0000:03:00.1: irq 19, io base 0x0000e000
[    1.017388] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.03
[    1.017389] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.017389] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.017390] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic uhci_hcd
[    1.017391] usb usb5: SerialNumber: 0000:03:00.1
[    1.017526] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.017529] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.017676] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.017681] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    1.018722] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
[    1.018725] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.018834] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.03
[    1.018835] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.018836] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    1.018837] usb usb6: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic xhci-hcd
[    1.018837] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.018979] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    1.018994] hub 6-0:1.0: 14 ports detected
[    1.021862] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.021865] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    1.021866] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.021891] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.03
[    1.021892] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.021892] usb usb7: Product: xHCI Host Controller
[    1.021893] usb usb7: Manufacturer: Linux 5.3.0-62-generic xhci-hcd
[    1.021894] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.022037] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    1.022047] hub 7-0:1.0: 6 ports detected
[    1.023590] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    1.023711] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.023853] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.023991] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[    1.024003] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.024007] i2c /dev entries driver
[    1.024032] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.024069] device-mapper: ioctl: 4.40.0-ioctl (2019-01-18) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.024082] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.024083] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.024084] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.024085] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.024085] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.024086] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.024087] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.024087] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.024088] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.024089] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.024089] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.024093] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.024341] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.024516] NET: Registered protocol family 10
[    1.028742] Segment Routing with IPv6
[    1.028756] NET: Registered protocol family 17
[    1.028830] Key type dns_resolver registered
[    1.029086] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.029103] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x28
[    1.029214] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.029220] sched_clock: Marking stable (1028963450, 248352)->(1033324529, -4112727)
[    1.029431] registered taskstats version 1
[    1.029435] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.030632] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 5b6b7609e44461836628aa165e1ec77cc1a3cfd6'
[    1.030650] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.034502] Key type big_key registered
[    1.036304] Key type encrypted registered
[    1.036306] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.036310] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.036322] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    1.036326] No architecture policies found
[    1.036331] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.036331] evm: security.selinux
[    1.036332] evm: security.SMACK64
[    1.036332] evm: security.SMACK64EXEC
[    1.036332] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    1.036332] evm: security.SMACK64MMAP
[    1.036333] evm: security.apparmor
[    1.036333] evm: security.ima
[    1.036333] evm: security.capability
[    1.036334] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.036767] PM:   Magic number: 12:750:329
[    1.036779] tty tty50: hash matches
[    1.036860] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2020-07-16T12:19:06 UTC (1594901946)
[    1.037723] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.038030] Freeing unused kernel image memory: 2664K
[    1.060674] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.061128] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    1.061305] Freeing unused kernel image memory: 1472K
[    1.068383] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.068384] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.075207] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.075208] Run /init as init process
[    1.147788] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[    1.147789] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    1.147965] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    1.148924] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    1.149057] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x2a impl SATA mode
[    1.149058] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[    1.172806] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    1.172807] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    1.172852] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    1.173525] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.173526] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    1.173576] scsi host0: ahci
[    1.173710] scsi host1: ahci
[    1.173808] scsi host2: ahci
[    1.173856] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    1.173921] scsi host3: ahci
[    1.173983] scsi host4: ahci
[    1.174221] scsi host5: ahci
[    1.174252] ata1: DUMMY
[    1.174253] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7d39000 port 0xf7d39180 irq 30
[    1.174254] ata3: DUMMY
[    1.174255] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7d39000 port 0xf7d39280 irq 30
[    1.174255] ata5: DUMMY
[    1.174256] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7d39000 port 0xf7d39380 irq 30
[    1.184560] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190619 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    1.185936] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    1.186170] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input3
[    1.224482] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    1.224483] fbcon: Deferring console take-over
[    1.224484] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[    1.225811] e1000e 0000:00:19.0 0000:00:19.0 (uninitialized): registered PHC clock
[    1.294317] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) d0:50:99:4b:7a:b7
[    1.294318] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    1.294345] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 11, PHY: 12, PBA No: FFFFFF-0FF
[    1.301517] e1000e 0000:00:19.0 enp0s25: renamed from eth0
[    1.316648] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.336643] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.364643] usb 6-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.476969] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8009, bcdDevice= 0.00
[    1.476970] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.477087] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.477196] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.487381] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.487396] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.487490] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.488252] ata4.00: ATA-9: WDC WD10EZEX-00BN5A0, 01.01A01, max UDMA/133
[    1.488253] ata4.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    1.489034] ata4.00: configured for UDMA/133
[    1.489408] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.490430] ata2.00: ATA-11: Samsung SSD 860 EVO 250GB, RVT01B6Q, max UDMA/133
[    1.490441] ata2.00: 488397168 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[    1.492699] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[    1.492700] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.492701] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[    1.493006] ata6.00: ATAPI: ATAPI   iHAS124   E, 4L04, max UDMA/100
[    1.493173] ata2.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.496250] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.496372] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      Samsung SSD 860  1B6Q PQ: 0 ANSI: 5
[    1.496563] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.496568] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.496663] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.496740] sd 1:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[    1.496740] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10EZEX-00B 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.496753] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.496754] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.496787] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.496948] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8001, bcdDevice= 0.00
[    1.496949] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.496951] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.496969] sd 3:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.496970] sd 3:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[    1.496977] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.496985] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.496986] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.497000] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.497088] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.497224] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[    1.497883]  sda: sda1 sda2 sda3
[    1.498207] ata2.00: Enabling discard_zeroes_data
[    1.499397] sd 1:0:0:0: [sda] supports TCG Opal
[    1.499399] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.499910] ata6.00: ACPI cmd ef/10:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[    1.499912] ata6.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[    1.499913] ata6.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[    1.500241] ata6.00: configured for UDMA/100
[    1.501420] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            ATAPI    iHAS124   E      4L04 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.514559]  sdb: sdb1
[    1.515059] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.569803] sr 5:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    1.569814] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    1.570021] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    1.570167] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[    1.692076] usb 4-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077, bcdDevice=72.00
[    1.692077] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.692078] usb 4-1: Product: USB Optical Mouse
[    1.692079] usb 4-1: Manufacturer: Logitech
[    1.697830] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.711172] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.711172] usbhid: USB HID core driver
[    1.712674] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.0/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input4
[    1.712763] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:03:00.0-1/input0
[    1.936641] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3192.606 MHz
[    1.936644] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2e050166e04, max_idle_ns: 440795273449 ns
[    1.936674] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    2.263456] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.374732] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    2.392766] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    2.393957] systemd[1]: Set hostname to <bob-desktop>.
[    2.475242] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    2.475274] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    2.475312] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.475420] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    2.475508] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    2.475562] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    2.475593] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    2.487066] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    2.499887] lp: driver loaded but no devices found
[    2.500734] usb 4-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[    2.502394] ppdev: user-space parallel port driver
[    2.549686] systemd-journald[443]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    2.688125] usb 4-2: New USB device found, idVendor=056a, idProduct=0302, bcdDevice= 1.00
[    2.688127] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.688128] usb 4-2: Product: Intuos PTS
[    2.688128] usb 4-2: Manufacturer: Wacom Co.,Ltd.
[    2.696418] hid-generic 0003:056A:0302.0002: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS] on usb-0000:03:00.0-2/input0
[    2.698230] hid-generic 0003:056A:0302.0003: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.10 Device [Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS] on usb-0000:03:00.0-2/input1
[    2.700234] input: Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.0/usb4/4-2/4-2:1.2/0003:056A:0302.0004/input/input5
[    2.700291] hid-generic 0003:056A:0302.0004: input,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS] on usb-0000:03:00.0-2/input2
[    2.818683] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20190703/utaddress-213)
[    2.818687] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.818690] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190703/utaddress-213)
[    2.818691] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.818692] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190703/utaddress-213)
[    2.818694] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190703/utaddress-213)
[    2.818695] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.818696] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20190703/utaddress-213)
[    2.818698] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20190703/utaddress-213)
[    2.818699] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    2.818700] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    2.878436] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    2.905650] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    2.905651] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    2.905652] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    2.905652] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[    2.905652] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    2.909146] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input6
[    2.909181] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input7
[    2.909206] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input8
[    2.909234] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input9
[    2.909260] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input10
[    2.912023] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    2.912250] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC892: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[    2.912252] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    2.912252] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    2.912253] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    mono: mono_out=0x0
[    2.912254] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    dig-out=0x1e/0x0
[    2.912254] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    inputs:
[    2.912255] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Front Mic=0x19
[    2.912256] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Rear Mic=0x18
[    2.912257] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Line=0x1a
[    2.941908] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input11
[    2.942982] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input12
[    2.943135] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input13
[    2.943194] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input14
[    2.943283] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input15
[    2.943340] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input16
[    2.943388] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input17
[    2.943420] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input18
[    2.943559] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[    2.943560] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    3.006179] input: Wacom Intuos PT S Pen as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.0/usb4/4-2/4-2:1.0/0003:056A:0302.0002/input/input19
[    3.007891] wacom 0003:056A:0302.0002: hidraw1: USB HID v1.10 Device [Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS] on usb-0000:03:00.0-2/input0
[    3.008060] input: Wacom Intuos PT S Finger as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.0/usb4/4-2/4-2:1.1/0003:056A:0302.0003/input/input23
[    3.008130] input: Wacom Intuos PT S Pad as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.0/usb4/4-2/4-2:1.1/0003:056A:0302.0003/input/input24
[    3.008184] wacom 0003:056A:0302.0003: hidraw2: USB HID v1.10 Device [Wacom Co.,Ltd. Intuos PTS] on usb-0000:03:00.0-2/input1
[    3.128643] Adding 3383292k swap on /dev/sda3.  Priority:-2 extents:1 across:3383292k SSFS
[    3.146474] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    3.146475] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    3.146476] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    3.146476] intel_rapl_common: Found RAPL domain dram
[    3.304613] usb 5-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    3.342382] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.406681] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.502748] usb 5-1: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=07b9, bcdDevice= 1.14
[    3.502749] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.502750] usb 5-1: Product: USB Keyboard
[    3.502751] usb 5-1: Manufacturer: LITEON Technology
[    3.516828] audit: type=1400 audit(1594901948.975:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=949 comm="apparmor_parser"
[    3.517059] audit: type=1400 audit(1594901948.975:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=948 comm="apparmor_parser"
[    3.517061] audit: type=1400 audit(1594901948.975:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=948 comm="apparmor_parser"
[    3.517062] audit: type=1400 audit(1594901948.975:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=948 comm="apparmor_parser"
[    3.518336] audit: type=1400 audit(1594901948.975:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=950 comm="apparmor_parser"
[    3.519690] audit: type=1400 audit(1594901948.975:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=945 comm="apparmor_parser"
[    3.519692] audit: type=1400 audit(1594901948.975:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=945 comm="apparmor_parser"
[    3.519693] audit: type=1400 audit(1594901948.975:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=945 comm="apparmor_parser"
[    3.519694] audit: type=1400 audit(1594901948.975:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=945 comm="apparmor_parser"
[    3.534884] input: LITEON Technology USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.6/0000:02:00.0/0000:03:00.1/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:045E:07B9.0005/input/input25
[    3.592682] hid-generic 0003:045E:07B9.0005: input,hidraw3: USB HID v1.10 Keyboard [LITEON Technology USB Keyboard] on usb-0000:03:00.1-1/input0
[    3.769523] vboxdrv: loading out-of-tree module taints kernel.
[    3.769666] vboxdrv: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[    3.774103] vboxdrv: Found 4 processor cores
[    3.793912] vboxdrv: TSC mode is Invariant, tentative frequency 3192606130 Hz
[    3.793913] vboxdrv: Successfully loaded version 6.1.10 (interface 0x002d0001)
[    3.997487] VBoxNetFlt: Successfully started.
[    3.998787] VBoxNetAdp: Successfully started.
[    6.580698] usb 6-1: device descriptor read/64, error -110
[    7.198881] e1000e: enp0s25 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[    7.198910] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s25: link becomes ready
[   14.381689] rfkill: input handler disabled
[   22.200704] usb 6-1: device descriptor read/64, error -110
[   22.440638] usb 6-1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[   27.828632] usb 6-1: device descriptor read/64, error -110
[   43.668113] usb 6-1: device descriptor read/64, error -110
[   43.777533] usb usb6-port1: attempt power cycle
[   44.441156] usb 6-1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[   49.728309] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   55.125907] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   55.334403] usb 6-1: device not accepting address 4, error -62
[   55.462734] usb 6-1: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[   60.512418] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   65.893606] xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for setup device command
[   66.101644] usb 6-1: device not accepting address 5, error -62
[   66.101727] usb usb6-port1: unable to enumerate USB device
[   66.229738] usb 6-14: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[   66.877861] usb 6-14: New USB device found, idVendor=1b3f, idProduct=2008, bcdDevice= 1.00
[   66.877865] usb 6-14: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[   66.877867] usb 6-14: Product: USB Audio Device
[   66.877868] usb 6-14: Manufacturer: GeneralPlus
[   66.881263] input: GeneralPlus USB Audio Device as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb6/6-14/6-14:1.3/0003:1B3F:2008.0006/input/input26
[   66.938546] hid-generic 0003:1B3F:2008.0006: input,hidraw4: USB HID v2.01 Device [GeneralPlus USB Audio Device] on usb-0000:00:14.0-14/input3
[   66.970262] mc: Linux media interface: v0.10
[   66.983890] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[  798.525777] kauditd_printk_skb: 54 callbacks suppressed
[  798.525778] audit: type=1400 audit(1594902743.669:65): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  798.528006] audit: type=1400 audit(1594902743.673:66): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  798.531038] audit: type=1400 audit(1594902743.677:67): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  798.531690] audit: type=1400 audit(1594902743.677:68): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  798.535888] audit: type=1400 audit(1594902743.681:69): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/bob/.cache/mesa_shader_cache/index" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="wrc" denied_mask="wrc" fsuid=1000 ouid=1000
[  798.536377] audit: type=1400 audit(1594902743.681:70): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/usr/share/drirc.d/00-mesa-defaults.conf" pid=4044 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[  803.673485] audit: type=1400 audit(1594902748.817:71): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/bob/.thunderbird/profiles.ini" pid=4043 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[  803.675441] audit: type=1400 audit(1594902748.821:72): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/bob/.thunderbird/wcsnmjc0.default/secmod.db" pid=4043 comm="soffice.bin" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=1000
[  803.676133] audit: type=1400 audit(1594902748.821:73): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/bob/.thunderbird/wcsnmjc0.default/cert8.db" pid=4043 comm="soffice.bin" requested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=1000 ouid=1000
[  803.676557] audit: type=1400 audit(1594902748.821:74): apparmor="ALLOWED" operation="open" profile="libreoffice-soffice" name="/home/bob/.thunderbird/wcsnmjc0.default/key3.db" pid=4043 comm="soffice.bin" requested_mask="wr" denied_mask="wr" fsuid=1000 ouid=1000
Γνώσεις Linux: Μαθαίνω ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό


bobptz
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 658
Εγγραφή: 28 Δεκ 2012, 02:39
Εκτύπωση

Re: μάλλον θέμα με τα usb  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό bobptz » 13 Σεπ 2020, 19:02

Μετά από πειραματισμούς κατάλαβα ότι φταίει το κύκλωμα του onboard USB. Μέχρι δύο συσκευές σηκώνει. Αν βάλεις τρίτη, αρχίζει να κολλάει.
Γνώσεις Linux: Μαθαίνω ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό


bobptz
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 658
Εγγραφή: 28 Δεκ 2012, 02:39
Εκτύπωση


  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Λειτουργικό Σύστημα