Σελίδα 1 από 1

Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Σεπ 2020, 20:54
από Dimi_Bel
Έχω 20.04 και windows 10 εγκατεστημένα αλλά αργεί αρκετά (πάνω από μισό λεπτό) να εμφανίσει τον grub και μόλις επιλέξω ubuntu αργεί ακόμη περισσότερο να τα ανοίξει. Το περίεργο είναι ότι τα windows 10 ανοίγουν γρηγορότερα. Έκανα ξανά εγκατάσταση το ubuntu και το πρόβλημα παραμένει. Μνήμη 16 Gb, AMD® Ryzen 5 2600 six-core processor × 12, Radeon RX 580 Series (POLARIS10, DRM 3.35.0, 5.4.0-47-generic, LLVM 10.0.1), SSD 250 gb (χωρισμένος για dual boot) kai hdd 1T

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Σεπ 2020, 22:28
από the_eye
Δες τι βγάζει το
Κώδικας: Επιλογή όλων
dmesg

και ακόμα καλύτερα δες αυτό
Κώδικας: Επιλογή όλων
systemd-analyze blame

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 11 Σεπ 2020, 22:44
από Dimi_Bel
dim@dim-MS-7A38:~$ dmesg
[ 0.000000] Linux version 5.4.0-47-generic (buildd@lcy01-amd64-014) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-10ubuntu2)) #51-Ubuntu SMP Fri Sep 4 19:50:52 UTC 2020 (Ubuntu 5.4.0-47.51-generic 5.4.55)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-47-generic root=UUID=d9802215-ef99-40c6-9a9f-e029b794bb7c ro quiet splash vt.handoff=7
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'compacted' format.
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d3ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d400-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009d81fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000009d82000-0x0000000009ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a1fffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a200000-0x000000000a20afff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000a20b000-0x000000000affffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000b000000-0x000000000b01ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000b020000-0x00000000db83dfff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db83e000-0x00000000db98cfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000db98d000-0x00000000dbb1afff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dbb1b000-0x00000000dbf5efff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dbf5f000-0x00000000dcb5bfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dcb5c000-0x00000000deffffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df000000-0x00000000dfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fd000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041f37ffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[ 0.000000] DMI: Micro-Star International Co., Ltd. MS-7A38/B450M PRO-VDH MAX (MS-7A38), BIOS B.40 11/07/2019
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 3850.079 MHz processor
[ 0.000918] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000919] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000923] last_pfn = 0x41f380 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000927] MTRR default type: uncachable
[ 0.000927] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000928] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000929] A0000-BFFFF write-through
[ 0.000930] C0000-FFFFF write-protect
[ 0.000930] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000931] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[ 0.000932] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[ 0.000933] 2 base 0000C0000000 mask FFFFE0000000 write-back
[ 0.000933] 3 disabled
[ 0.000933] 4 disabled
[ 0.000934] 5 disabled
[ 0.000934] 6 disabled
[ 0.000934] 7 disabled
[ 0.000935] TOM2: 0000000420000000 aka 16896M
[ 0.001303] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.001381] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.001385] last_pfn = 0xdf000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.004868] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.004870] Using GB pages for direct mapping
[ 0.005630] RAMDISK: [mem 0x3216f000-0x350aefff]
[ 0.005638] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.005641] ACPI: RSDP 0x00000000000F05A0 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.005644] ACPI: XSDT 0x00000000DBEAA098 0000B4 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005649] ACPI: FACP 0x00000000DBEB1A20 000114 (v06 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005653] ACPI: DSDT 0x00000000DBEAA1E8 007834 (v02 ALASKA A M I 01072009 INTL 20120913)
[ 0.005655] ACPI: FACS 0x00000000DBF46E00 000040
[ 0.005657] ACPI: APIC 0x00000000DBEB1B38 00015E (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005659] ACPI: FPDT 0x00000000DBEB1C98 000044 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005661] ACPI: FIDT 0x00000000DBEB1CE0 00009C (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005663] ACPI: SSDT 0x00000000DBEB1D80 0000C8 (v02 ALASKA CPUSSDT 01072009 AMI 01072009)
[ 0.005665] ACPI: SSDT 0x00000000DBEB1E48 008C98 (v02 AMD AMD ALIB 00000002 MSFT 04000000)
[ 0.005667] ACPI: SSDT 0x00000000DBEBAAE0 00366B (v01 AMD AMD AOD 00000001 INTL 20120913)
[ 0.005669] ACPI: MCFG 0x00000000DBEBE150 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00010013)
[ 0.005670] ACPI: HPET 0x00000000DBEBE190 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00000005)
[ 0.005672] ACPI: SSDT 0x00000000DBEBE1C8 000024 (v01 AMDFCH FCHZP 00001000 INTL 20120913)
[ 0.005674] ACPI: UEFI 0x00000000DBEBE1F0 000042 (v01 ALASKA A M I 00000002 01000013)
[ 0.005676] ACPI: TPM2 0x00000000DBEBE238 000038 (v04 ALASKA A M I 00000001 AMI 00000000)
[ 0.005678] ACPI: IVRS 0x00000000DBEBE270 0000D0 (v02 AMD AMD IVRS 00000001 AMD 00000000)
[ 0.005680] ACPI: CRAT 0x00000000DBEBE340 000BD0 (v01 AMD AMD CRAT 00000001 AMD 00000001)
[ 0.005682] ACPI: CDIT 0x00000000DBEBEF10 000029 (v01 AMD AMD CDIT 00000001 AMD 00000001)
[ 0.005683] ACPI: SSDT 0x00000000DBEBEF40 001D4A (v01 AMD AmdTable 00000001 INTL 20120913)
[ 0.005685] ACPI: SSDT 0x00000000DBEC0C90 0000BF (v01 AMD AMD PT 00001000 INTL 20120913)
[ 0.005687] ACPI: WSMT 0x00000000DBEC0D50 000028 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.005695] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.005843] No NUMA configuration found
[ 0.005843] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041f37ffff]
[ 0.005850] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41f355000-0x41f37ffff]
[ 0.006005] Zone ranges:
[ 0.006006] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.006007] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.006007] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000041f37ffff]
[ 0.006008] Device empty
[ 0.006008] Movable zone start for each node
[ 0.006011] Early memory node ranges
[ 0.006011] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[ 0.006012] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x0000000009d81fff]
[ 0.006012] node 0: [mem 0x000000000a000000-0x000000000a1fffff]
[ 0.006013] node 0: [mem 0x000000000a20b000-0x000000000affffff]
[ 0.006013] node 0: [mem 0x000000000b020000-0x00000000db83dfff]
[ 0.006014] node 0: [mem 0x00000000db98d000-0x00000000dbb1afff]
[ 0.006014] node 0: [mem 0x00000000dcb5c000-0x00000000deffffff]
[ 0.006015] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041f37ffff]
[ 0.006084] Zeroed struct page in unavailable ranges: 12573 pages
[ 0.006085] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041f37ffff]
[ 0.006086] On node 0 totalpages: 4181731
[ 0.006087] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.006087] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.006088] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[ 0.006128] DMA32 zone: 14128 pages used for memmap
[ 0.006128] DMA32 zone: 904135 pages, LIFO batch:63
[ 0.016196] Normal zone: 51150 pages used for memmap
[ 0.016198] Normal zone: 3273600 pages, LIFO batch:63
[ 0.050956] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.050958] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.050966] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.050992] IOAPIC[0]: apic_id 13, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.050996] IOAPIC[1]: apic_id 14, version 33, address 0xfec01000, GSI 24-55
[ 0.050998] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.050999] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.051000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.051000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.051002] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.051003] ACPI: HPET id: 0x10228201 base: 0xfed00000
[ 0.051007] smpboot: Allowing 32 CPUs, 20 hotplug CPUs
[ 0.051022] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.051023] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[ 0.051023] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[ 0.051024] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[ 0.051024] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.051025] PM: Registered nosave memory: [mem 0x09d82000-0x09ffffff]
[ 0.051026] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0a200000-0x0a20afff]
[ 0.051027] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0b000000-0x0b01ffff]
[ 0.051028] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdb83e000-0xdb98cfff]
[ 0.051029] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdbb1b000-0xdbf5efff]
[ 0.051029] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdbf5f000-0xdcb5bfff]
[ 0.051030] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf000000-0xdfffffff]
[ 0.051031] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xf7ffffff]
[ 0.051031] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.051031] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfcffffff]
[ 0.051031] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfd000000-0xffffffff]
[ 0.051033] [mem 0xe0000000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.051034] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.051037] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.051042] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:32 nr_node_ids:1
[ 0.052302] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u262144
[ 0.052309] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.052309] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 04 05 06 07 [0] 08 09 10 11 12 13 14 15
[ 0.052312] pcpu-alloc: [0] 16 17 18 19 20 21 22 23 [0] 24 25 26 27 28 29 30 31
[ 0.052338] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 4116368
[ 0.052338] Policy zone: Normal
[ 0.052339] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-47-generic root=UUID=d9802215-ef99-40c6-9a9f-e029b794bb7c ro quiet splash vt.handoff=7
[ 0.054019] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[ 0.054770] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.054840] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.060829] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.060831] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.089514] Memory: 16285836K/16726924K available (14339K kernel code, 2398K rwdata, 4956K rodata, 2716K init, 4988K bss, 441088K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.089522] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.089654] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=32, Nodes=1
[ 0.089668] ftrace: allocating 44505 entries in 174 pages
[ 0.101935] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.101936] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=32.
[ 0.101936] Tasks RCU enabled.
[ 0.101937] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.101937] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=32
[ 0.103785] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1224, preallocated irqs: 16
[ 0.104081] random: crng done (trusting CPU's manufacturer)
[ 0.104109] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.104119] vt handoff: transparent VT on vt#7
[ 0.104124] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.104127] printk: console [tty0] enabled
[ 0.104143] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.104276] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484873504 ns
[ 0.104311] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.175825] Switched APIC routing to physical flat.
[ 0.177126] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.196308] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x6efe472b96d, max_idle_ns: 881590936700 ns
[ 0.196311] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 7700.15 BogoMIPS (lpj=15400316)
[ 0.196312] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.196342] LSM: Security Framework initializing
[ 0.196350] Yama: becoming mindful.
[ 0.196430] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.196480] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.196503] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.196515] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.196639] *** VALIDATE proc ***
[ 0.196687] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.196688] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.196738] LVT offset 1 assigned for vector 0xf9
[ 0.196801] LVT offset 2 assigned for vector 0xf4
[ 0.196816] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 512
[ 0.196817] Last level dTLB entries: 4KB 1536, 2MB 1536, 4MB 768, 1GB 0
[ 0.196819] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.196820] Spectre V2 : Mitigation: Full AMD retpoline
[ 0.196820] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.196821] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.196822] Spectre V2 : User space: Vulnerable
[ 0.196822] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.197002] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.310663] smpboot: CPU0: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor (family: 0x17, model: 0x8, stepping: 0x2)
[ 0.310759] Performance Events: Fam17h+ core perfctr, AMD PMU driver.
[ 0.310762] ... version: 0
[ 0.310762] ... bit width: 48
[ 0.310762] ... generic registers: 6
[ 0.310763] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.310763] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.310763] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.310764] ... event mask: 000000000000003f
[ 0.310789] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.311216] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.311410] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.311490] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.311490] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
[ 0.332345] smp: Brought up 1 node, 12 CPUs
[ 0.332345] smpboot: Max logical packages: 3
[ 0.332345] smpboot: Total of 12 processors activated (92401.89 BogoMIPS)
[ 0.333474] devtmpfs: initialized
[ 0.333474] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.336881] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x0a200000-0x0a20afff] (45056 bytes)
[ 0.336881] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdbb1b000-0xdbf5efff] (4472832 bytes)
[ 0.336881] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.336881] futex hash table entries: 8192 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.336881] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.336881] PM: RTC time: 18:04:37, date: 2020-09-11
[ 0.336881] NET: Registered protocol family 16
[ 0.336881] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.336881] audit: type=2000 audit(1599847477.168:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.336881] EISA bus registered
[ 0.336881] cpuidle: using governor ladder
[ 0.336881] cpuidle: using governor menu
[ 0.336881] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.336881] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.336881] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.336881] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.336881] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.336881] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[ 0.336881] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[ 0.336881] mtrr: corrected configuration.
[ 0.337650] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.337650] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.340435] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.340435] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.340436] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.340436] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.340437] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.340438] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.340438] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.350174] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.352919] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[ 0.356213] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.356227] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.356228] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.356554] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.356907] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.364618] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.364623] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.364798] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [SHPCHotplug PME LTR]
[ 0.364965] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug AER PCIeCapability]
[ 0.364974] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[ 0.365284] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.365286] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.365287] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.365287] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.365288] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.365289] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.365290] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.365290] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfec2ffff window]
[ 0.365291] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee00000-0xffffffff window]
[ 0.365292] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.365298] pci 0000:00:00.0: [1022:1450] type 00 class 0x060000
[ 0.365379] pci 0000:00:00.2: [1022:1451] type 00 class 0x080600
[ 0.365474] pci 0000:00:01.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.365539] pci 0000:00:01.3: [1022:1453] type 01 class 0x060400
[ 0.365576] pci 0000:00:01.3: enabling Extended Tags
[ 0.365655] pci 0000:00:01.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.365773] pci 0000:00:02.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.365849] pci 0000:00:03.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.365910] pci 0000:00:03.1: [1022:1453] type 01 class 0x060400
[ 0.366046] pci 0000:00:03.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.366165] pci 0000:00:04.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.366249] pci 0000:00:07.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.366310] pci 0000:00:07.1: [1022:1454] type 01 class 0x060400
[ 0.366339] pci 0000:00:07.1: enabling Extended Tags
[ 0.366414] pci 0000:00:07.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.366531] pci 0000:00:08.0: [1022:1452] type 00 class 0x060000
[ 0.366593] pci 0000:00:08.1: [1022:1454] type 01 class 0x060400
[ 0.366623] pci 0000:00:08.1: enabling Extended Tags
[ 0.366700] pci 0000:00:08.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.367084] pci 0000:00:14.0: [1022:790b] type 00 class 0x0c0500
[ 0.367303] pci 0000:00:14.3: [1022:790e] type 00 class 0x060100
[ 0.367524] pci 0000:00:18.0: [1022:1460] type 00 class 0x060000
[ 0.367576] pci 0000:00:18.1: [1022:1461] type 00 class 0x060000
[ 0.367628] pci 0000:00:18.2: [1022:1462] type 00 class 0x060000
[ 0.367678] pci 0000:00:18.3: [1022:1463] type 00 class 0x060000
[ 0.367728] pci 0000:00:18.4: [1022:1464] type 00 class 0x060000
[ 0.367778] pci 0000:00:18.5: [1022:1465] type 00 class 0x060000
[ 0.367828] pci 0000:00:18.6: [1022:1466] type 00 class 0x060000
[ 0.367878] pci 0000:00:18.7: [1022:1467] type 00 class 0x060000
[ 0.368022] pci 0000:03:00.0: [1022:43d5] type 00 class 0x0c0330
[ 0.368043] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xfcda0000-0xfcda7fff 64bit]
[ 0.368076] pci 0000:03:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.368125] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.368197] pci 0000:03:00.1: [1022:43c8] type 00 class 0x010601
[ 0.368241] pci 0000:03:00.1: reg 0x24: [mem 0xfcd80000-0xfcd9ffff]
[ 0.368247] pci 0000:03:00.1: reg 0x30: [mem 0xfcd00000-0xfcd7ffff pref]
[ 0.368252] pci 0000:03:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.368287] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.368356] pci 0000:03:00.2: [1022:43c6] type 01 class 0x060400
[ 0.368397] pci 0000:03:00.2: enabling Extended Tags
[ 0.368436] pci 0000:03:00.2: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.368522] pci 0000:00:01.3: PCI bridge to [bus 03-28]
[ 0.368525] pci 0000:00:01.3: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.368526] pci 0000:00:01.3: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfcdfffff]
[ 0.368615] pci 0000:20:04.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[ 0.368661] pci 0000:20:04.0: enabling Extended Tags
[ 0.368710] pci 0000:20:04.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.368786] pci 0000:20:05.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[ 0.368831] pci 0000:20:05.0: enabling Extended Tags
[ 0.368880] pci 0000:20:05.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.368950] pci 0000:20:06.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[ 0.368995] pci 0000:20:06.0: enabling Extended Tags
[ 0.369044] pci 0000:20:06.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.369116] pci 0000:20:07.0: [1022:43c7] type 01 class 0x060400
[ 0.369161] pci 0000:20:07.0: enabling Extended Tags
[ 0.369210] pci 0000:20:07.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.369296] pci 0000:03:00.2: PCI bridge to [bus 20-28]
[ 0.369300] pci 0000:03:00.2: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.369302] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.369361] pci 0000:25:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.369401] pci 0000:25:00.0: reg 0x10: [io 0xf000-0xf0ff]
[ 0.369436] pci 0000:25:00.0: reg 0x18: [mem 0xfcc04000-0xfcc04fff 64bit]
[ 0.369458] pci 0000:25:00.0: reg 0x20: [mem 0xfcc00000-0xfcc03fff 64bit]
[ 0.369593] pci 0000:25:00.0: supports D1 D2
[ 0.369594] pci 0000:25:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.369751] pci 0000:20:04.0: PCI bridge to [bus 25]
[ 0.369756] pci 0000:20:04.0: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.369758] pci 0000:20:04.0: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.369790] pci 0000:20:05.0: PCI bridge to [bus 26]
[ 0.369828] pci 0000:20:06.0: PCI bridge to [bus 27]
[ 0.369866] pci 0000:20:07.0: PCI bridge to [bus 28]
[ 0.370016] pci 0000:29:00.0: [1002:67df] type 00 class 0x030000
[ 0.370038] pci 0000:29:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.370046] pci 0000:29:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 0.370052] pci 0000:29:00.0: reg 0x20: [io 0xe000-0xe0ff]
[ 0.370057] pci 0000:29:00.0: reg 0x24: [mem 0xfcf00000-0xfcf3ffff]
[ 0.370062] pci 0000:29:00.0: reg 0x30: [mem 0xfcf40000-0xfcf5ffff pref]
[ 0.370120] pci 0000:29:00.0: supports D1 D2
[ 0.370121] pci 0000:29:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.370196] pci 0000:29:00.1: [1002:aaf0] type 00 class 0x040300
[ 0.370214] pci 0000:29:00.1: reg 0x10: [mem 0xfcf60000-0xfcf63fff 64bit]
[ 0.370279] pci 0000:29:00.1: supports D1 D2
[ 0.370354] pci 0000:00:03.1: PCI bridge to [bus 29]
[ 0.370357] pci 0000:00:03.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.370358] pci 0000:00:03.1: bridge window [mem 0xfcf00000-0xfcffffff]
[ 0.370361] pci 0000:00:03.1: bridge window [mem 0xe0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 0.370419] pci 0000:2a:00.0: [1022:145a] type 00 class 0x130000
[ 0.370450] pci 0000:2a:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.370512] pci 0000:2a:00.2: [1022:1456] type 00 class 0x108000
[ 0.370528] pci 0000:2a:00.2: reg 0x18: [mem 0xfca00000-0xfcafffff]
[ 0.370538] pci 0000:2a:00.2: reg 0x24: [mem 0xfcb00000-0xfcb01fff]
[ 0.370544] pci 0000:2a:00.2: enabling Extended Tags
[ 0.370614] pci 0000:2a:00.3: [1022:145f] type 00 class 0x0c0330
[ 0.370626] pci 0000:2a:00.3: reg 0x10: [mem 0xfc900000-0xfc9fffff 64bit]
[ 0.370644] pci 0000:2a:00.3: enabling Extended Tags
[ 0.370672] pci 0000:2a:00.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.370730] pci 0000:00:07.1: PCI bridge to [bus 2a]
[ 0.370734] pci 0000:00:07.1: bridge window [mem 0xfc900000-0xfcbfffff]
[ 0.371017] pci 0000:2b:00.0: [1022:1455] type 00 class 0x130000
[ 0.371050] pci 0000:2b:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.371114] pci 0000:2b:00.2: [1022:7901] type 00 class 0x010601
[ 0.371141] pci 0000:2b:00.2: reg 0x24: [mem 0xfce08000-0xfce08fff]
[ 0.371148] pci 0000:2b:00.2: enabling Extended Tags
[ 0.371177] pci 0000:2b:00.2: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.371225] pci 0000:2b:00.3: [1022:1457] type 00 class 0x040300
[ 0.371236] pci 0000:2b:00.3: reg 0x10: [mem 0xfce00000-0xfce07fff]
[ 0.371259] pci 0000:2b:00.3: enabling Extended Tags
[ 0.371286] pci 0000:2b:00.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.371346] pci 0000:00:08.1: PCI bridge to [bus 2b]
[ 0.371349] pci 0000:00:08.1: bridge window [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
[ 0.371773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.371829] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.371879] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.371940] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.371995] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.372041] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.372086] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.372131] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 5 7 10 11 14 15) *0
[ 0.372687] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.372687] SCSI subsystem initialized
[ 0.372687] libata version 3.00 loaded.
[ 0.372687] pci 0000:29:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.372687] pci 0000:29:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.372687] pci 0000:29:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.372687] vgaarb: loaded
[ 0.372687] ACPI: bus type USB registered
[ 0.372687] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.372687] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.372687] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.372687] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.372687] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.372687] PTP clock support registered
[ 0.372687] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.372687] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.372687] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.372687] Expanded resource Reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d400-0x0009ffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0x09d82000-0x0bffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0a200000-0x0bffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0b000000-0x0bffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdb83e000-0xdbffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdbb1b000-0xdbffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf000000-0xdfffffff]
[ 0.372687] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41f380000-0x41fffffff]
[ 0.372687] NetLabel: Initializing
[ 0.372687] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.372687] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.372687] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.372687] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.372687] hpet0: 3 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.376344] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.384743] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.384834] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.384851] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.384873] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.384875] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.384943] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.384967] pnp: PnP ACPI init
[ 0.385109] system 00:00: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.385113] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.385191] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.385373] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ 0.385374] system 00:02: [io 0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[ 0.385375] system 00:02: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ 0.385376] system 00:02: [io 0x0a40-0x0a4f] has been reserved
[ 0.385378] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.385666] pnp 00:03: [dma 0 disabled]
[ 0.385757] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.385993] pnp 00:04: [dma 0 disabled]
[ 0.386020] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[ 0.386219] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.386220] system 00:05: [io 0x040b] has been reserved
[ 0.386221] system 00:05: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.386222] system 00:05: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.386223] system 00:05: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.386223] system 00:05: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
[ 0.386224] system 00:05: [io 0x0c52] has been reserved
[ 0.386225] system 00:05: [io 0x0c6c] has been reserved
[ 0.386225] system 00:05: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.386226] system 00:05: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[ 0.386227] system 00:05: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[ 0.386228] system 00:05: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[ 0.386228] system 00:05: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[ 0.386229] system 00:05: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[ 0.386230] system 00:05: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
[ 0.386231] system 00:05: [io 0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[ 0.386231] system 00:05: [io 0x0b20-0x0b3f] has been reserved
[ 0.386232] system 00:05: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[ 0.386233] system 00:05: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
[ 0.386234] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.386235] system 00:05: [mem 0xfec01000-0xfec01fff] could not be reserved
[ 0.386236] system 00:05: [mem 0xfedc0000-0xfedc0fff] has been reserved
[ 0.386237] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.386237] system 00:05: [mem 0xfed80000-0xfed8ffff] could not be reserved
[ 0.386238] system 00:05: [mem 0xfec10000-0xfec10fff] has been reserved
[ 0.386239] system 00:05: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.386242] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.386682] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.387645] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.387646] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.387646] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.387647] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.387647] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.392161] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.392192] pci 0000:20:04.0: PCI bridge to [bus 25]
[ 0.392194] pci 0000:20:04.0: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392198] pci 0000:20:04.0: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.392205] pci 0000:20:05.0: PCI bridge to [bus 26]
[ 0.392214] pci 0000:20:06.0: PCI bridge to [bus 27]
[ 0.392223] pci 0000:20:07.0: PCI bridge to [bus 28]
[ 0.392231] pci 0000:03:00.2: PCI bridge to [bus 20-28]
[ 0.392233] pci 0000:03:00.2: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392236] pci 0000:03:00.2: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.392241] pci 0000:00:01.3: PCI bridge to [bus 03-28]
[ 0.392243] pci 0000:00:01.3: bridge window [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392244] pci 0000:00:01.3: bridge window [mem 0xfcc00000-0xfcdfffff]
[ 0.392248] pci 0000:00:03.1: PCI bridge to [bus 29]
[ 0.392249] pci 0000:00:03.1: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.392251] pci 0000:00:03.1: bridge window [mem 0xfcf00000-0xfcffffff]
[ 0.392252] pci 0000:00:03.1: bridge window [mem 0xe0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 0.392255] pci 0000:00:07.1: PCI bridge to [bus 2a]
[ 0.392257] pci 0000:00:07.1: bridge window [mem 0xfc900000-0xfcbfffff]
[ 0.392261] pci 0000:00:08.1: PCI bridge to [bus 2b]
[ 0.392262] pci 0000:00:08.1: bridge window [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
[ 0.392267] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.392267] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.392268] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.392269] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.392270] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.392271] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.392271] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xe0000000-0xfec2ffff window]
[ 0.392272] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xfee00000-0xffffffff window]
[ 0.392273] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392273] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfcc00000-0xfcdfffff]
[ 0.392274] pci_bus 0000:20: resource 0 [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392275] pci_bus 0000:20: resource 1 [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.392276] pci_bus 0000:25: resource 0 [io 0xf000-0xffff]
[ 0.392276] pci_bus 0000:25: resource 1 [mem 0xfcc00000-0xfccfffff]
[ 0.392277] pci_bus 0000:29: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.392278] pci_bus 0000:29: resource 1 [mem 0xfcf00000-0xfcffffff]
[ 0.392278] pci_bus 0000:29: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf01fffff 64bit pref]
[ 0.392279] pci_bus 0000:2a: resource 1 [mem 0xfc900000-0xfcbfffff]
[ 0.392280] pci_bus 0000:2b: resource 1 [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
[ 0.392353] NET: Registered protocol family 2
[ 0.392614] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.392723] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.392907] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.392976] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.393027] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.393063] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.393138] NET: Registered protocol family 1
[ 0.393142] NET: Registered protocol family 44
[ 0.393294] pci 0000:29:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.393300] pci 0000:29:00.1: D0 power state depends on 0000:29:00.0
[ 0.393434] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.393469] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.483853] Freeing initrd memory: 48384K
[ 0.483984] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: IOMMU performance counters supported
[ 0.484434] pci 0000:00:01.0: Adding to iommu group 0
[ 0.484581] pci 0000:00:01.3: Adding to iommu group 1
[ 0.484799] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 2
[ 0.484992] pci 0000:00:03.0: Adding to iommu group 3
[ 0.485133] pci 0000:00:03.1: Adding to iommu group 4
[ 0.485317] pci 0000:00:04.0: Adding to iommu group 5
[ 0.485459] pci 0000:00:07.0: Adding to iommu group 6
[ 0.485652] pci 0000:00:07.1: Adding to iommu group 7
[ 0.485796] pci 0000:00:08.0: Adding to iommu group 8
[ 0.486037] pci 0000:00:08.1: Adding to iommu group 9
[ 0.486180] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 10
[ 0.486194] pci 0000:00:14.3: Adding to iommu group 10
[ 0.486421] pci 0000:00:18.0: Adding to iommu group 11
[ 0.486435] pci 0000:00:18.1: Adding to iommu group 11
[ 0.486446] pci 0000:00:18.2: Adding to iommu group 11
[ 0.486458] pci 0000:00:18.3: Adding to iommu group 11
[ 0.486469] pci 0000:00:18.4: Adding to iommu group 11
[ 0.486481] pci 0000:00:18.5: Adding to iommu group 11
[ 0.486493] pci 0000:00:18.6: Adding to iommu group 11
[ 0.486506] pci 0000:00:18.7: Adding to iommu group 11
[ 0.486660] pci 0000:03:00.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486680] pci 0000:03:00.1: Adding to iommu group 12
[ 0.486699] pci 0000:03:00.2: Adding to iommu group 12
[ 0.486711] pci 0000:20:04.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486722] pci 0000:20:05.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486734] pci 0000:20:06.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486745] pci 0000:20:07.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486764] pci 0000:25:00.0: Adding to iommu group 12
[ 0.486990] pci 0000:29:00.0: Adding to iommu group 13
[ 0.487016] pci 0000:29:00.0: Using iommu direct mapping
[ 0.487039] pci 0000:29:00.1: Adding to iommu group 13
[ 0.487118] pci 0000:2a:00.0: Adding to iommu group 14
[ 0.487242] pci 0000:2a:00.2: Adding to iommu group 15
[ 0.487450] pci 0000:2a:00.3: Adding to iommu group 16
[ 0.487593] pci 0000:2b:00.0: Adding to iommu group 17
[ 0.487792] pci 0000:2b:00.2: Adding to iommu group 18
[ 0.487927] pci 0000:2b:00.3: Adding to iommu group 19
[ 0.488163] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: Found IOMMU cap 0x40
[ 0.488164] pci 0000:00:00.2: AMD-Vi: Extended features (0xf77ef22294ada):
[ 0.488164] PPR NX GT IA GA PC GA_vAPIC
[ 0.488166] AMD-Vi: Interrupt remapping enabled
[ 0.488167] AMD-Vi: Virtual APIC enabled
[ 0.488252] AMD-Vi: Lazy IO/TLB flushing enabled
[ 0.489014] amd_uncore: AMD NB counters detected
[ 0.489018] amd_uncore: AMD LLC counters detected
[ 0.489223] perf/amd_iommu: Detected AMD IOMMU #0 (2 banks, 4 counters/bank).
[ 0.489266] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.489712] Initialise system trusted keyrings
[ 0.489726] Key type blacklist registered
[ 0.489752] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[ 0.490553] zbud: loaded
[ 0.490810] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.490965] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.490980] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.490981] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.491057] Platform Keyring initialized
[ 0.493873] Key type asymmetric registered
[ 0.493873] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.493880] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.493928] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.495240] pcieport 0000:00:01.3: AER: enabled with IRQ 26
[ 0.495426] pcieport 0000:00:03.1: AER: enabled with IRQ 27
[ 0.495604] pcieport 0000:00:07.1: AER: enabled with IRQ 28
[ 0.495843] pcieport 0000:00:08.1: AER: enabled with IRQ 30
[ 0.496450] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.496487] vesafb: mode is 3840x2160x32, linelength=15360, pages=0
[ 0.496488] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.496489] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[ 0.496497] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x0000000075f45143, using 32448k, total 32448k
[ 0.496536] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.496536] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.496617] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.496629] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.496649] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.496673] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.497396] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.518271] 00:04: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.519311] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.581054] loop: module loaded
[ 0.581187] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.581187] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.581203] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.581235] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.581320] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.581322] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.581329] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.581333] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.581334] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.581340] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.581343] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.581422] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.581426] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.636732] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x0200ef81 hci version 0x110 quirks 0x0000000000000410
[ 0.637042] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.637043] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.637044] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 0.637045] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic xhci-hcd
[ 0.637045] usb usb1: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 0.637123] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.637134] hub 1-0:1.0: 10 ports detected
[ 0.637361] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.637363] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.637365] xhci_hcd 0000:03:00.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[ 0.637403] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 0.637415] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[ 0.637415] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.637416] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 0.637417] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic xhci-hcd
[ 0.637417] usb usb2: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 0.637465] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.637471] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 0.637606] xhci_hcd 0000:2a:00.3: xHCI Host Controller
[ 0.637609] xhci_hcd 0000:2a:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.637698] xhci_hcd 0000:2a:00.3: hcc params 0x0270f665 hci version 0x100 quirks 0x0000000000000410
[ 0.637935] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.637936] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.637937] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 0.637937] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic xhci-hcd
[ 0.637938] usb usb3: SerialNumber: 0000:2a:00.3
[ 0.637989] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.637996] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 0.638100] xhci_hcd 0000:2a:00.3: xHCI Host Controller
[ 0.638102] xhci_hcd 0000:2a:00.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.638103] xhci_hcd 0000:2a:00.3: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.638112] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 0.638124] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[ 0.638124] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.638125] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 0.638125] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-47-generic xhci-hcd
[ 0.638126] usb usb4: SerialNumber: 0000:2a:00.3
[ 0.638171] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.638176] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[ 0.638293] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.638324] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.638400] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.638671] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.638678] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.638682] i2c /dev entries driver
[ 0.638706] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.638737] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.638749] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.638750] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.638751] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.638751] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.638752] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.638752] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.638753] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.638754] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.638754] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.638755] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.638755] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.638871] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.638932] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.639043] NET: Registered protocol family 10
[ 0.642326] Segment Routing with IPv6
[ 0.642340] NET: Registered protocol family 17
[ 0.642372] Key type dns_resolver registered
[ 0.642893] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.642909] microcode: CPU0: patch_level=0x0800820d
[ 0.642914] microcode: CPU1: patch_level=0x0800820d
[ 0.642919] microcode: CPU2: patch_level=0x0800820d
[ 0.642924] microcode: CPU3: patch_level=0x0800820d
[ 0.642926] microcode: CPU4: patch_level=0x0800820d
[ 0.642930] microcode: CPU5: patch_level=0x0800820d
[ 0.642933] microcode: CPU6: patch_level=0x0800820d
[ 0.642937] microcode: CPU7: patch_level=0x0800820d
[ 0.642940] microcode: CPU8: patch_level=0x0800820d
[ 0.642943] microcode: CPU9: patch_level=0x0800820d
[ 0.642947] microcode: CPU10: patch_level=0x0800820d
[ 0.642950] microcode: CPU11: patch_level=0x0800820d
[ 0.642969] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.642971] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.642977] sched_clock: Marking stable (578647124, 64318525)->(719375709, -76410060)
[ 0.643019] registered taskstats version 1
[ 0.643027] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.643497] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 52d16be8a47f13ed569e4734dd7da053d9d3759d'
[ 0.643533] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.643577] Key type ._fscrypt registered
[ 0.643578] Key type .fscrypt registered
[ 0.646393] Key type big_key registered
[ 0.646396] Key type trusted registered
[ 0.647763] Key type encrypted registered
[ 0.647765] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.647773] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.756267] ima: No architecture policies found
[ 0.756280] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.756280] evm: security.selinux
[ 0.756281] evm: security.SMACK64
[ 0.756281] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.756281] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.756281] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.756282] evm: security.apparmor
[ 0.756282] evm: security.ima
[ 0.756282] evm: security.capability
[ 0.756283] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.756596] PM: Magic number: 4:268:89
[ 0.756725] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2020-09-11T18:04:37 UTC (1599847477)
[ 0.756913] powernow_k8: This CPU is not supported anymore, using acpi-cpufreq instead.
[ 0.758747] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 0.759086] Freeing unused kernel image memory: 2716K
[ 0.776225] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 0.776594] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 0.776774] Freeing unused kernel image memory: 1188K
[ 0.784160] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 0.784163] Run /init as init process
[ 0.837865] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:01)
[ 0.840127] ahci 0000:03:00.1: version 3.0
[ 0.840305] ahci 0000:03:00.1: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.840340] ahci 0000:03:00.1: AHCI 0001.0301 32 slots 8 ports 6 Gbps 0x33 impl SATA mode
[ 0.840342] ahci 0000:03:00.1: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part sxs deso sadm sds apst
[ 0.841605] scsi host0: ahci
[ 0.842056] scsi host1: ahci
[ 0.842267] piix4_smbus 0000:00:14.0: SMBus Host Controller at 0xb00, revision 0
[ 0.842268] piix4_smbus 0000:00:14.0: Using register 0x02 for SMBus port selection
[ 0.842399] piix4_smbus 0000:00:14.0: Auxiliary SMBus Host Controller at 0xb20
[ 0.842451] scsi host2: ahci
[ 0.844932] scsi host3: ahci
[ 0.846237] scsi host4: ahci
[ 0.846454] scsi host5: ahci
[ 0.846834] scsi host6: ahci
[ 0.846925] scsi host7: ahci
[ 0.846964] ata1: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xfcd80000 port 0xfcd80100 irq 56
[ 0.846966] ata2: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xfcd80000 port 0xfcd80180 irq 56
[ 0.846966] ata3: DUMMY
[ 0.846967] ata4: DUMMY
[ 0.846969] ata5: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xfcd80000 port 0xfcd80300 irq 56
[ 0.846970] ata6: SATA max UDMA/133 abar m131072@0xfcd80000 port 0xfcd80380 irq 56
[ 0.846971] ata7: DUMMY
[ 0.846972] ata8: DUMMY
[ 0.847163] ahci 0000:2b:00.2: AHCI 0001.0301 32 slots 1 ports 6 Gbps 0x1 impl SATA mode
[ 0.847166] ahci 0000:2b:00.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo only pmp fbs pio slum part
[ 0.847362] scsi host8: ahci
[ 0.847410] ata9: SATA max UDMA/133 abar m4096@0xfce08000 port 0xfce08100 irq 58
[ 0.855278] libphy: r8169: probed
[ 0.855457] r8169 0000:25:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, 2c:f0:5d:05:96:4d, XID 541, IRQ 59
[ 0.855459] r8169 0000:25:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 0.872465] r8169 0000:25:00.0 enp37s0: renamed from eth0
[ 0.972775] usb 3-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 0.973297] usb 1-3: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.123732] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 7.02
[ 1.123733] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.123734] usb 3-1: Product: USB2.0 Hub
[ 1.151471] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=a202, bcdDevice= 3.15
[ 1.151473] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1.151474] usb 1-3: Product: External USB 3.0
[ 1.151475] usb 1-3: Manufacturer: TOSHIBA
[ 1.151475] usb 1-3: SerialNumber: 20150904000686F
[ 1.164237] ata9: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.182501] hub 3-1:1.0: USB hub found
[ 1.183105] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.288329] usb 1-8: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.308328] usb 3-2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 1.328335] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.328439] ata1.00: ATA-10: KINGSTON SA400S37240G, SBFKB1D2, max UDMA/133
[ 1.328441] ata1.00: 468862128 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 1.328528] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.328627] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA KINGSTON SA400S3 B1D2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.328740] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.328781] sd 0:0:0:0: [sda] 468862128 512-byte logical blocks: (240 GB/224 GiB)
[ 1.328789] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.328790] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.328809] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.344813] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 > sda4
[ 1.345193] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.508344] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3862.388 MHz
[ 1.508352] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x6f592095c28, max_idle_ns: 881591069885 ns
[ 1.508375] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.698046] usb 1-8: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=31.64
[ 1.698048] usb 1-8: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.713402] usb-storage 1-3:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.713487] scsi host9: usb-storage 1-3:1.0
[ 1.713552] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.714274] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.804377] ata2: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.805154] ata2.00: ATA-8: TOSHIBA HDWD110, MS2OA8R0, max UDMA/133
[ 1.805155] ata2.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 1.805975] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.806115] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA TOSHIBA HDWD110 A8R0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.806280] sd 1:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 1.806281] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.806282] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 1.806291] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.806293] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.806308] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.835051] sdb: sdb1
[ 1.835378] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 2.119670] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 2.434792] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 330)
[ 2.729776] scsi 9:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA External USB 3.0 5438 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.729962] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 2.731482] sd 9:0:0:0: [sdc] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
[ 2.731685] sd 9:0:0:0: [sdc] 5860533164 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[ 2.731686] sd 9:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[ 2.732059] sd 9:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 2.732060] sd 9:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 2.732416] sd 9:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6.660452] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 8.127485] sdc: sdc1 sdc2
[ 8.128823] sd 9:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 22.276458] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 22.464421] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 22.567505] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0d45, idProduct=8201, bcdDevice= 0.01
[ 22.567507] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 22.567508] usb 3-1.2: Product: USB Device
[ 22.567508] usb 3-1.2: Manufacturer: USB
[ 22.692412] usb 3-2: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 27.908457] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 43.524456] usb 3-2: device descriptor read/64, error -110
[ 43.632367] usb usb3-port2: attempt power cycle
[ 44.284414] usb 3-2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 49.540628] xhci_hcd 0000:2a:00.3: Timeout while waiting for setup device command
[ 54.916614] xhci_hcd 0000:2a:00.3: Timeout while waiting for setup device command
[ 55.124329] usb 3-2: device not accepting address 6, error -62
[ 55.252411] usb 3-2: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 60.292617] xhci_hcd 0000:2a:00.3: Timeout while waiting for setup device command
[ 65.668627] xhci_hcd 0000:2a:00.3: Timeout while waiting for setup device command
[ 65.876328] usb 3-2: device not accepting address 7, error -62
[ 65.876371] usb usb3-port2: unable to enumerate USB device
[ 66.004434] usb 3-3: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 66.172362] usb 3-3: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=3072, bcdDevice= 1.01
[ 66.172363] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 66.172365] usb 3-3: Product: 802.11 n WLAN
[ 66.172366] usb 3-3: Manufacturer: Ralink
[ 66.172366] usb 3-3: SerialNumber: 1.0
[ 66.300414] usb 3-4: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 66.496103] usb 3-4: New USB device found, idVendor=04f3, idProduct=152e, bcdDevice= e.29
[ 66.496105] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 66.496106] usb 3-4: Product: Gaming KB
[ 66.496107] usb 3-4: Manufacturer: Gaming KB
[ 66.520177] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 66.561346] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 66.561347] usbhid: USB HID core driver
[ 66.563306] input: USB USB Device Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.0/0003:0D45:8201.0001/input/input2
[ 66.620585] input: USB USB Device System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.0/0003:0D45:8201.0001/input/input3
[ 66.620624] input: USB USB Device Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.0/0003:0D45:8201.0001/input/input4
[ 66.620665] hid-generic 0003:0D45:8201.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [USB USB Device] on usb-0000:2a:00.3-1.2/input0
[ 66.620758] input: USB USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-1/3-1.2/3-1.2:1.1/0003:0D45:8201.0002/input/input5
[ 66.620811] hid-generic 0003:0D45:8201.0002: input,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [USB USB Device] on usb-0000:2a:00.3-1.2/input1
[ 66.620900] hid-generic 0003:0D45:8201.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.10 Device [USB USB Device] on usb-0000:2a:00.3-1.2/input2
[ 66.621002] input: Gaming KB Gaming KB as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-4/3-4:1.0/0003:04F3:152E.0004/input/input6
[ 66.621040] hid-generic 0003:04F3:152E.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Gaming KB Gaming KB] on usb-0000:2a:00.3-4/input0
[ 66.621240] input: Gaming KB Gaming KB Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input7
[ 66.621283] input: Gaming KB Gaming KB System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input8
[ 66.621319] input: Gaming KB Gaming KB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input9
[ 66.621351] input: Gaming KB Gaming KB as /devices/pci0000:00/0000:00:07.1/0000:2a:00.3/usb3/3-4/3-4:1.1/0003:04F3:152E.0005/input/input10
[ 66.621398] hid-generic 0003:04F3:152E.0005: input,hiddev1,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Gaming KB Gaming KB] on usb-0000:2a:00.3-4/input1
[ 66.659482] fbcon: Taking over console
[ 66.659532] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 66.662826] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 66.789832] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 66.804426] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.2 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 66.824359] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 66.842418] systemd[1]: Set hostname to <dim-MS-7A38>.
[ 66.926395] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= references a path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/dbus/system_bus_socket → /run/dbus/system_bus_socket; please update the unit file accordingly.
[ 66.977741] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 66.977897] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 66.978024] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 66.978058] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 66.978331] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 66.978356] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 66.978366] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 66.978372] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 66.978442] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 66.978492] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 66.978523] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 66.978624] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 66.978677] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 66.978730] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 66.978784] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 66.978822] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 66.979351] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 66.979923] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 66.980540] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 66.981084] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 66.982013] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 66.982622] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 66.983257] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 66.983878] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 66.985178] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 66.985202] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 66.987110] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 66.987636] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 66.988209] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 66.988759] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 66.989765] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 66.989835] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 66.989899] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 66.989958] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 66.990233] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 66.992046] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 66.999561] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 67.000720] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 67.000911] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[ 67.001100] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 67.001665] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
[ 67.002081] systemd[1]: Condition check resulted in Rebuild Hardware Database being skipped.
[ 67.002131] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 67.002875] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 67.003383] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 67.006610] lp: driver loaded but no devices found
[ 67.009980] ppdev: user-space parallel port driver
[ 67.014618] parport_pc 00:03: reported by Plug and Play ACPI
[ 67.014716] parport0: PC-style at 0x378, irq 5 [PCSPP]
[ 67.017406] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 67.019015] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 67.019632] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 67.026186] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 67.028134] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 67.028193] systemd[1]: Reached target Local File Systems (Pre).
[ 67.030737] systemd[1]: Mounting Mount unit for chromium, revision 1291...
[ 67.031481] systemd[1]: Mounting Mount unit for chromium, revision 1298...
[ 67.032483] systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 1880...
[ 67.033954] systemd[1]: Mounting Mount unit for core18, revision 1885...
[ 67.038209] systemd[1]: Mounting Mount unit for gimp, revision 292...
[ 67.039265] systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-28-1804, revision 128...
[ 67.040359] systemd[1]: Mounting Mount unit for gnome-3-34-1804, revision 36...
[ 67.041383] systemd[1]: Mounting Mount unit for gtk-common-themes, revision 1506...
[ 67.043089] systemd[1]: Mounting Mount unit for kde-frameworks-5-core18, revision 32...
[ 67.044151] systemd[1]: Mounting Mount unit for snap-store, revision 467...
[ 67.045230] systemd[1]: Mounting Mount unit for snapd, revision 8542...
[ 67.046170] systemd[1]: Mounting Mount unit for snapd, revision 8790...
[ 67.047196] systemd[1]: Mounting Mount unit for vlc, revision 1700...
[ 67.048063] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 67.056623] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 67.061596] systemd-journald[367]: Received client request to flush runtime journal.
[ 67.068321] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k SSFS
[ 67.116394] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 67.347010] ccp 0000:2a:00.2: ccp enabled
[ 67.399451] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 67.414569] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 67.414587] NET: Registered protocol family 31
[ 67.414587] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 67.414591] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 67.414592] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 67.414594] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 67.418000] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[ 67.418001] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 67.427567] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 67.427783] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 67.478484] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 67.482691] AMD-Vi: AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[ 67.497825] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 67.497841] kvm: Nested Paging enabled
[ 67.497842] SVM: Virtual VMLOAD VMSAVE supported
[ 67.497842] SVM: Virtual GIF supported
[ 67.560783] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 67.563754] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 67.563756] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 67.570378] [drm] amdgpu kernel modesetting enabled.
[ 67.570436] Parsing CRAT table with 1 nodes
[ 67.570439] Ignoring ACPI CRAT on non-APU system
[ 67.570441] Virtual CRAT table created for CPU
[ 67.570442] Parsing CRAT table with 1 nodes
[ 67.570442] Creating topology SYSFS entries
[ 67.570449] Topology: Add CPU node
[ 67.570449] Finished initializing topology
[ 67.570534] amdgpu 0000:29:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 0: 0xe0000000 -> 0xefffffff
[ 67.570536] amdgpu 0000:29:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 2: 0xf0000000 -> 0xf01fffff
[ 67.570537] amdgpu 0000:29:00.0: remove_conflicting_pci_framebuffers: bar 5: 0xfcf00000 -> 0xfcf3ffff
[ 67.570538] checking generic (e0000000 1fb0000) vs hw (e0000000 10000000)
[ 67.570539] fb0: switching to amdgpudrmfb from VESA VGA
[ 67.570653] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 67.570686] amdgpu 0000:29:00.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 67.570862] [drm] initializing kernel modesetting (POLARIS10 0x1002:0x67DF 0x148C:0x2378 0xE7).
[ 67.570869] [drm] register mmio base: 0xFCF00000
[ 67.570870] [drm] register mmio size: 262144
[ 67.570876] [drm] add ip block number 0 <vi_common>
[ 67.570877] [drm] add ip block number 1 <gmc_v8_0>
[ 67.570877] [drm] add ip block number 2 <tonga_ih>
[ 67.570878] [drm] add ip block number 3 <gfx_v8_0>
[ 67.570878] [drm] add ip block number 4 <sdma_v3_0>
[ 67.570879] [drm] add ip block number 5 <powerplay>
[ 67.570879] [drm] add ip block number 6 <dm>
[ 67.570880] [drm] add ip block number 7 <uvd_v6_0>
[ 67.570881] [drm] add ip block number 8 <vce_v3_0>
[ 67.571074] ATOM BIOS: 113-C9403100_101
[ 67.571087] [drm] UVD is enabled in VM mode
[ 67.571087] [drm] UVD ENC is enabled in VM mode
[ 67.571088] [drm] VCE enabled in VM mode
[ 67.571108] [drm] vm size is 64 GB, 2 levels, block size is 10-bit, fragment size is 9-bit
[ 67.575917] amdgpu 0000:29:00.0: VRAM: 8192M 0x000000F400000000 - 0x000000F5FFFFFFFF (8192M used)
[ 67.575919] amdgpu 0000:29:00.0: GART: 256M 0x000000FF00000000 - 0x000000FF0FFFFFFF
[ 67.575925] [drm] Detected VRAM RAM=8192M, BAR=256M
[ 67.575926] [drm] RAM width 256bits GDDR5
[ 67.575974] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 8204066 KiB
[ 67.575975] [TTM] Zone dma32: Available graphics memory: 2097152 KiB
[ 67.575975] [TTM] Initializing pool allocator
[ 67.575978] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 67.576009] [drm] amdgpu: 8192M of VRAM memory ready
[ 67.576011] [drm] amdgpu: 8192M of GTT memory ready.
[ 67.576028] [drm] GART: num cpu pages 65536, num gpu pages 65536
[ 67.577806] [drm] PCIE GART of 256M enabled (table at 0x000000F401FA4000).
[ 67.583011] [drm] Chained IB support enabled!
[ 67.594678] amdgpu: [powerplay] hwmgr_sw_init smu backed is polaris10_smu
[ 67.597165] [drm] Found UVD firmware Version: 1.130 Family ID: 16
[ 67.599829] [drm] Found VCE firmware Version: 53.26 Binary ID: 3
[ 67.662031] [drm] DM_PPLIB: values for Engine clock
[ 67.662032] [drm] DM_PPLIB: 300000
[ 67.662033] [drm] DM_PPLIB: 600000
[ 67.662033] [drm] DM_PPLIB: 900000
[ 67.662033] [drm] DM_PPLIB: 1154000
[ 67.662033] [drm] DM_PPLIB: 1224000
[ 67.662034] [drm] DM_PPLIB: 1266000
[ 67.662034] [drm] DM_PPLIB: 1310000
[ 67.662034] [drm] DM_PPLIB: 1350000
[ 67.662035] [drm] DM_PPLIB: Validation clocks:
[ 67.662035] [drm] DM_PPLIB: engine_max_clock: 135000
[ 67.662035] [drm] DM_PPLIB: memory_max_clock: 200000
[ 67.662036] [drm] DM_PPLIB: level : 8
[ 67.662037] [drm] DM_PPLIB: values for Memory clock
[ 67.662037] [drm] DM_PPLIB: 300000
[ 67.662037] [drm] DM_PPLIB: 1000000
[ 67.662037] [drm] DM_PPLIB: 2000000
[ 67.662037] [drm] DM_PPLIB: Validation clocks:
[ 67.662038] [drm] DM_PPLIB: engine_max_clock: 135000
[ 67.662038] [drm] DM_PPLIB: memory_max_clock: 200000
[ 67.662038] [drm] DM_PPLIB: level : 8
[ 67.684368] [drm] Display Core initialized with v3.2.48!
[ 67.684967] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 67.684969] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 67.688415] usb 3-3: reset high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 67.689079] snd_hda_intel 0000:29:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 67.689081] snd_hda_intel 0000:29:00.1: Force to non-snoop mode
[ 67.696065] snd_hda_intel 0000:29:00.1: bound 0000:29:00.0 (ops amdgpu_dm_audio_component_bind_ops [amdgpu])
[ 67.697932] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input11
[ 67.697972] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input12
[ 67.698003] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input13
[ 67.698032] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input14
[ 67.698061] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input15
[ 67.698094] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=11 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.1/0000:29:00.1/sound/card0/input16
[ 67.715163] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC892: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 67.715165] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 67.715166] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 67.715166] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: mono: mono_out=0x0
[ 67.715167] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: inputs:
[ 67.715168] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Front Mic=0x19
[ 67.715168] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Rear Mic=0x18
[ 67.715169] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: Line=0x1a
[ 67.762098] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 67.762099] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 67.788143] [drm] UVD and UVD ENC initialized successfully.
[ 67.851879] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3071, rev 0213 detected
[ 67.887782] [drm] VCE initialized successfully.
[ 67.888794] kfd kfd: Allocated 3969056 bytes on gart
[ 67.889396] Virtual CRAT table created for GPU
[ 67.889397] Parsing CRAT table with 1 nodes
[ 67.889403] Creating topology SYSFS entries
[ 67.889459] Topology: Add dGPU node [0x67df:0x1002]
[ 67.889461] kfd kfd: added device 1002:67df
[ 67.894261] [drm] fb mappable at 0xE24D4000
[ 67.894261] [drm] vram apper at 0xE0000000
[ 67.894262] [drm] size 33177600
[ 67.894262] [drm] fb depth is 24
[ 67.894263] [drm] pitch is 15360
[ 67.894319] fbcon: amdgpudrmfb (fb0) is primary device
[ 67.894364] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[ 67.894382] amdgpu 0000:29:00.0: fb0: amdgpudrmfb frame buffer device
[ 67.907719] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0008 detected
[ 67.908472] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 67.908779] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 67.924933] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 67.924935] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 67.924999] input: HD-Audio Generic Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/sound/card1/input17
[ 67.925057] input: HD-Audio Generic Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/sound/card1/input18
[ 67.925107] input: HD-Audio Generic Line as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/sound/card1/input19
[ 67.925156] input: HD-Audio Generic Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/sound/card1/input20
[ 67.925209] input: HD-Audio Generic Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:08.1/0000:2b:00.3/sound/card1/input21
[ 67.936159] [drm] Initialized amdgpu 3.35.0 20150101 for 0000:29:00.0 on minor 0
[ 68.003525] rt2800usb 3-3:1.0 wlx000c43a4b64a: renamed from wlan0
[ 68.048803] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.048806] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.097739] audit: type=1400 audit(1599847544.835:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=891 comm="apparmor_parser"
[ 68.097834] audit: type=1400 audit(1599847544.835:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=883 comm="apparmor_parser"
[ 68.097837] audit: type=1400 audit(1599847544.835:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=883 comm="apparmor_parser"
[ 68.098322] audit: type=1400 audit(1599847544.835:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ippusbxd" pid=881 comm="apparmor_parser"
[ 68.098472] audit: type=1400 audit(1599847544.835:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=892 comm="apparmor_parser"
[ 68.098567] audit: type=1400 audit(1599847544.835:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=885 comm="apparmor_parser"
[ 68.098569] audit: type=1400 audit(1599847544.835:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=885 comm="apparmor_parser"
[ 68.098673] audit: type=1400 audit(1599847544.835:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=882 comm="apparmor_parser"
[ 68.098675] audit: type=1400 audit(1599847544.835:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=882 comm="apparmor_parser"
[ 68.098676] audit: type=1400 audit(1599847544.835:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=882 comm="apparmor_parser"
[ 68.168879] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.168880] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.272619] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.272621] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.385194] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.385196] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.492848] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.492850] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.505025] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 68.505026] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 68.505029] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 68.588759] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.588761] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.680917] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.680920] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.719039] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-2500:00: attached PHY driver [Generic FE-GE Realtek PHY] (mii_bus:phy_addr=r8169-2500:00, irq=IGNORE)
[ 68.768765] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.768767] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 68.833466] r8169 0000:25:00.0 enp37s0: Link is Down
[ 68.836574] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'
[ 68.837032] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36
[ 68.892669] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 68.892670] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 70.937545] rfkill: input handler disabled
[ 71.275239] wlx000c43a4b64a: authenticate with 50:78:b3:9f:eb:4b
[ 71.378823] wlx000c43a4b64a: send auth to 50:78:b3:9f:eb:4b (try 1/3)
[ 71.380788] wlx000c43a4b64a: authenticated
[ 71.388322] wlx000c43a4b64a: associate with 50:78:b3:9f:eb:4b (try 1/3)
[ 71.391894] wlx000c43a4b64a: RX AssocResp from 50:78:b3:9f:eb:4b (capab=0xc11 status=0 aid=4)
[ 71.417660] wlx000c43a4b64a: associated
[ 71.725272] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx000c43a4b64a: link becomes ready
[ 78.767221] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 78.767228] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 78.767231] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 78.984500] rfkill: input handler enabled
[ 80.638434] rfkill: input handler disabled
[ 80.708539] kauditd_printk_skb: 34 callbacks suppressed
[ 80.708540] audit: type=1400 audit(1599847557.447:46): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/snap/snapd/8790/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=2447 comm="snap-confine" capability=4 capname="fsetid"
[ 82.061004] audit: type=1400 audit(1599847558.799:47): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061007] audit: type=1400 audit(1599847558.799:48): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061009] audit: type=1400 audit(1599847558.799:49): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061018] audit: type=1400 audit(1599847558.799:50): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061024] audit: type=1400 audit(1599847558.799:51): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061030] audit: type=1400 audit(1599847558.799:52): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061036] audit: type=1400 audit(1599847558.799:53): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.061560] audit: type=1400 audit(1599847558.799:54): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/etc/gnome/defaults.list" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 82.374288] audit: type=1400 audit(1599847559.111:55): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled" pid=2447 comm="snap-store" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 86.849956] usb 1-8: USB disconnect, device number 3
[ 86.850690] xhci_hcd 0000:03:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
[ 91.968319] usb 3-1.3: new full-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 92.110642] usb 3-1.3: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001, bcdDevice=31.64
[ 92.110644] usb 3-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 92.156683] Bluetooth: hci0: unexpected event for opcode 0x0000
[ 105.839919] kauditd_printk_skb: 9 callbacks suppressed
[ 105.839920] audit: type=1400 audit(1599847582.575:65): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839923] audit: type=1400 audit(1599847582.575:66): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839925] audit: type=1400 audit(1599847582.575:67): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839926] audit: type=1400 audit(1599847582.575:68): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839932] audit: type=1400 audit(1599847582.575:69): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839936] audit: type=1400 audit(1599847582.575:70): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 105.839941] audit: type=1400 audit(1599847582.575:71): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 107.526553] audit: type=1400 audit(1599847584.263:72): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/gdm/greeter/applications/gnome-initial-setup.desktop" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 107.906936] audit: type=1326 audit(1599847584.643:73): auid=1000 uid=1000 gid=1000 ses=3 pid=2447 comm="pool-org.gnome." exe="/snap/snap-store/467/usr/bin/snap-store" sig=0 arch=c000003e syscall=93 compat=0 ip=0x7fdbdf005527 code=0x50000
[ 108.860146] audit: type=1400 audit(1599847585.595:74): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 118.147659] NET: Registered protocol family 38
[ 123.701978] kauditd_printk_skb: 1577 callbacks suppressed
[ 123.701980] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1652): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/mime.cache" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701985] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1653): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/globs2" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701988] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1654): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/magic" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701990] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1655): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/aliases" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701992] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1656): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/subclasses" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701994] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1657): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/icons" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 123.701997] audit: type=1400 audit(1599847601.223:1658): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/mime/generic-icons" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 127.816325] audit: type=1400 audit(1599847605.335:1659): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 127.816329] audit: type=1400 audit(1599847605.339:1660): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/8x8/emblems/" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 127.816625] audit: type=1400 audit(1599847605.339:1661): apparmor="DENIED" operation="open" profile="snap.snap-store.ubuntu-software" name="/var/lib/snapd/hostfs/usr/share/icons/Yaru/icon-theme.cache" pid=2447 comm="pool-org.gnome." requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[ 154.089319] input: Galaxy Buds (4FA4) (AVRCP) as /devices/virtual/input/input22
[ 5716.650069] usb 3-1.3: USB disconnect, device number 10
dim@dim-MS-7A38:~$dim@dim-MS-7A38:~$ systemd-analyze blame
6.259s NetworkManager-wait-online.service
3.047s plymouth-quit-wait.service
1.579s snapd.service
1.014s dev-sda6.device
871ms snap-core18-1885.mount
863ms snap-snap\x2dstore-467.mount
713ms snap-kde\x2dframeworks\x2d5\x2dcore18-32.mount
710ms snap-vlc-1700.mount
611ms snap-gtk\x2dcommon\x2dthemes-1506.mount
611ms networkd-dispatcher.service
598ms systemd-journal-flush.service
540ms snap-snapd-8542.mount
522ms dev-loop1.device
515ms dev-loop2.device
508ms rtkit-daemon.service
487ms snap-chromium-1298.mount
486ms snap-core18-1880.mount
479ms dev-loop5.device
472ms snap-snapd-8790.mount
445ms dev-loop3.device
439ms systemd-logind.service
439ms dev-loop0.device
438ms udisks2.service
409ms accounts-daemon.service
409ms dev-loop4.device
373ms dev-loop8.device
370ms dev-loop7.device
369ms grub-common.service
369ms grub-initrd-fallback.service
328ms NetworkManager.service
319ms fwupd.service
305ms polkit.service
288ms avahi-daemon.service
284ms bluetooth.service
281ms snap-gnome\x2d3\x2d28\x2d1804-128.mount
280ms snap-gnome\x2d3\x2d34\x2d1804-36.mount
245ms switcheroo-control.service
241ms thermald.service
237ms wpa_supplicant.service
234ms snap-gimp-292.mount
232ms dev-loop6.device
218ms dev-loop9.device
217ms dev-loop10.device
206ms snap-chromium-1291.mount
189ms gpu-manager.service
153ms upower.service
143ms systemd-resolved.service
141ms ModemManager.service
138ms systemd-udevd.service
138ms dev-loop11.device
130ms systemd-modules-load.service
lines 1-51


Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 14 Σεπ 2020, 21:00
από Dimi_Bel
Κάποια βοήθεια;

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Σεπ 2020, 08:54
από joe iwannou
Σε τερματικο δωσε την εντολη η οποια αποθηκευει το αποτελεσμα της σε αρχειο
err.txt

Στην θεση του err βαζεις οτι παρομοιο θελεις
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dmesg > err.txt

Ανοιγεις το err.txt και κανεις αναζητηση με :
emerg = system is unusable
alert = action must be taken immediately
crit = critical conditions
err = error conditions
warn = warning conditions
notice = normal but significant condition
info = informational
debug = debug-level messages

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Σεπ 2020, 10:46
από Dimi_Bel
Το αποθήκευσα σε μορφή txt αλλά δεν καταλαβαίνω τί πρέπει να κάνω. Χρονομέτρησα και θέλει ακριβώς ένα λεπτό να ανοίξει τον grub και από τη στιγμή που επιλέξω το ubuntu θέλει 1 λεπτό και 40 δ για να βγάλει την αρχική οθόνη των ubuntu. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα.

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 15 Σεπ 2020, 14:16
από joe iwannou

Ανοιξε το χχχ.txt αρχειο και στην αναζητηση βαλε τους ορους emerg .alert ...
Αν υπαρχει κατι θα το εμφανισει με τον κερσορα σε διαφορετικο χρωμα.
Οτι βρεις τα ανεβαζεις ..

Re: Αργή εκκίνηση σε dual boot

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 18 Σεπ 2020, 21:17
από Dimi_Bel
Τα σποτελέσματα της αναζήτησης είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων
err = error conditions


122 [    0.050894] ACPI: IRQ0 used by override.
123 [    0.050895] ACPI: IRQ9 used by override.

info = informational


261 [    0.361359] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge


1155  [   57.594623] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 3071, rev 0213 detected


1160   [   57.648614] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 0008 detected

1241    [  106.764130] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Loading firmware file 'rt2870.bin'

1242    [  106.764963] ieee80211 phy0: rt2x00lib_request_firmware: Info - Firmware detected - version: 0.36

1340    [  214.095389] audit: type=1400 audit(1600148850.387:6417): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.chromium" pid=4505 comm="apparmor_parser


1341     [  214.224187] audit: type=1400 audit(1600148850.515:6418): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.gimp" pid=4506 comm="apparmor_parser"


1342       [  214.233449] audit: type=1400 audit(1600148850.527:6419): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.snap-store" pid=4507 comm="apparmor_parser"1343    [  214.237845] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6420): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.canonical-livepatch" pid=4509 comm="apparmor_parser"


1344      [  214.238817] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6421): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap-update-ns.vlc" pid=4521 comm="apparmor_parser"1345       [  214.238931] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6422): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.canonical-livepatch.hook.configure" pid=4512 comm="apparmor_parser"1346        [  214.239190] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6423): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.gimp.hook.install" pid=4516 comm="apparmor_parser"
1347        [  214.239258] audit: type=1400 audit(1600148850.531:6424): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" info="same as current profile, skipping" profile="unconfined" name="snap.gimp.hook.post-refresh" pid=4517 comm="apparmor_parser"


debug = debug-level messages955  [   56.506742] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System…969   [   56.515583] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.