Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

...συζητήσεις περί τεχνολογίας για hardware, software, υπηρεσίες, κλπ (για ubuntu ... στο Γενικά)

Συντονιστές: Geochr, ubuderix

Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό woof » 23 Ιούλ 2010, 09:40

Μιας και τα τελευταία χρόνια η αγορά ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών και άλλων συσκευών έχει ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, είναι καλό να γνωρίζει ο απλός πολίτης - καταναλωτής τα δικαιώματά του για την εγγύηση των προϊοντων που αγοράζει.Εγγύηση Υπολογιστών και Ηλεκτρικών Συσκευών

1.Υποχρεώσεις πωλητή

* Σύμφωνα με το άρθρο 534 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής οφείλει να παραδώσει τα πράγματα που πουλάει στον αγοραστή χωρίς αυτά να έχουν ελαττώματα ή να μην έχουν τις ιδιότητες που διαφημίζεται ότι έχουν (συμφωνημένες ιδιότητες).
* Σύμφωνα με το άρθρο 537 του Αστικού Κώδικα, ο πωλητής ευθύνεται σε κάθε περίπτωση για ελάττωμα των πραγμάτων που πουλάει κατά τη στιγμή της πώλησης, εκτός αν ο αγοραστής γνώριζε ότι υπάρχουν αυτά τα ελαττώματα και τα αποδέχθηκε.
* Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 537 του Αστικού Κώδικα, αν διαπιστωθεί ελάττωμα εντός 6 μηνών από την αγορά, θεωρείται ότι το ελάττωμα υπήρχε κατά τη στιγμή της αγοράς (εκτός αν, από τη φύση του πράγματος ή του ελαττώματος, το πρόβλημα μπορεί να εκδηλωθεί πιο γρήγορα - πχ να αλλοιωθούν τρόφιμα)

2. Δικαιώματα του αγοραστή
Σύμφωνα με το άρθρο 540 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής που διαπιστώσει ότι του πωλήθηκε ελαττωματικό προϊόν δικαιούται κατ'επιλογήν του:

* α. την επισκευή ή αντικατάσταση του πράγματος (χωρίς επιβάρυνση του αγοραστή) με άλλο,
* β. τη μείωση του τιμήματος
* γ. την επιστροφή του ελαττωματικού πράγματος στον πωλητή και της επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ο αγοραστής (υπαναχώρηση από τη σύμβαση).

Στην περίπτωση ασήμαντου ελαττώματος, ο αγοραστής δεν μπορεί να επιστρέψει το πράγμα (μπορεί όμως να ζητήσει αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος).

3.Προθεσμία για δικαιώματα αγοραστή

* Σύμφωνα με το άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα, ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του για πραγματικά ελαττώματα κατά του πωλητή εντός δύο (2) ετών για κινητά πράγματα και πέντε (5) ετών για ακίνητα.
* Σύμφωνα με το άρθρο 555 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή.
* Σύμφωνα με το άρθρο 559 του Αστικού Κώδικα, αν ο πωλητής ή κάποιος τρίτος (πχ ο κατασκευαστής) παρέχει εγγύηση, ο αγοραστής έχει τόσο τα δικαιώματα της εγγύησης όσο και τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος (όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω).

Υπάρχει και άλλος νόμος που υποχρεώνει το κατάστημα σε αντικατάσταση του προβληματικού προϊόντος σε διάστημα 7 ημερών, με την προϋπόθεση να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία.
Μην πετάτε λοιπόν τις συσκευασίες αμέσως. Το κατάστημα δεν έχει υποχρέωση αλλαγής αν δεν υπάρχει η συσκευασία και όλα τα παρελκόμενα.
Στην περίπτωση αυτή βέβαια ζητάτε να ανανεώνεται και η εγγύηση.
Αν το κατάστημα δεν έχει άλλο ίδιο προϊόν υποχρεούται ο κατασκευαστής να το αντικαταστήσει, πάντα όμως μέσω του καταστήματος που το αγοράσατε και επιμένετε σε αυτό.
Αν δεν πετύχετε αλλαγή από το κατάστημα απευθύνεστε στον κατασκευαστή-προμηθευτή που θα σας δώσει το κατάστημα και μέσω RMA ή DOA επικοινωνείτε με αυτόν και του αποστέλλετε το ελαττωματικό με ΔΙΚΑ του έξοδα.

Η όποια αντικατάσταση γίνεται αποκλειστικά με ίδιο και σφραγισμένο προϊόν.

Ειδικά για κάθε ηλεκτρονικό-ηλεκτρικό προϊόν, όποτε και αν το αγοράσατε όσο παλιό και αν είναι, ο κατασκευαστής υποχρεούται στην παροχή υποστήριξης και ανταλλακτικών τουλάχιστον για μια πενταετία από την αγορά του.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το τηλ 1520 (γεν. γραμματεία καταναλωτή) που απευθύνεστε, αλλά και η αστυνομία που καλείται στο κατάστημα που έχετε πρόβλημα ώστε να εφαρμόσουν τους νόμους του κράτους. Αν το κάνετε αυτό μέσα στο μαγαζί δύσκολα θα σας αρνηθούν οτιδήποτε.

==

Ίσως θα έπρεπε να ενημερώσουμε τον κόσμο και για το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στο Ελληνικό δίκαιο, δλδ για το διάστημα που μπορούμε να επιστρέφουμε ενε προιόν αν αλάξαμε γνώμη για την αγορά. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό δίκαιο (Οδηγία 97/7/ΕΚ άρθρο 6) ο καταναλωτής-χρήστης του Διαδικτύου διαθέτει προθεσμία τουλάχιστον επτά ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία από την εξ αποστάσεως σύμβαση . Η αντίστοιχη προθεσμία αναιτιολόγητης υπαναχώρησης στο Ελληνικό δίκαιο ( άρθρο 4 παρ. 10 Νόμος 2251/1994) είναι δέκα εργάσιμες. Η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης αρχίζει να μετράται είτε από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ αποστάσεως είτε από την ημέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συμβατικούς όρους και τις πληροφορίες.

Υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς το δικαίωμα της υπαναχώρησης;
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο μέρη με ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεν ασκείται σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει καμία επίδραση και μπορεί να επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης π.χ. υπηρεσίες που αφορούν πράξεις συναλλάγματος, τίτλους της χρηματαγοράς, διαπραγματεύσιμους τίτλους, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και άλλα. Επίσης εξαιρούνται από την υπαναχώρηση ασφαλιστήρια συμβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόμοια βραχυπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια με διάρκεια μικρότερη του ενός μηνός.

Νομος : 3043/2002 αρθρο 554Τι πρέπει να κάνεις για τη διετή εγγύηση;

1. Κατεβάζεις το νόμο 3043/2002 και το έχεις μαζί σου. Κάντε κλικ εδώ για λήψη του νόμου
2. Πηγαίνεις στο κατάστημα. Τους εξηγείς το πρόβλημα. Τους ζητάς επισκευή δωρεάν ή, αν δεν επισκευάζεται, αντικατάσταση δωρεάν!

3. Τους εξηγείς ότι, σύμφωνα με το νόμο, ο πωλητής έχει ευθύνη για τα ελαττώματα των προϊόντων που πούλησε.
Όχι η αντιπροσωπεία, όχι ο αγοραστής, όχι ο θεός. Μην σε στείλουν στη Sony, από το κατάστημά τους το αγόρασες, εκεί απευθύνεσαι.


4. Τους εξηγείς ότι, σύμφωνα με το νόμο, η ευθύνη για τα ελαττώματα είναι δύο (2) χρόνια από τη στιγμή της αγοράς. Ανεξαρτήτως εγγύησης του κατασκευαστή (για την οποία ευθύνεται ο κατασκευαστής, όχι ο πωλητής).

5. Εάν σου κάνουν τον δύσκολο, τους εξηγείς ευγενικά αλλά επίμονα ότι θα πας:
- στη Γ.Γ. Καταναλωτή
- στο ΙΝΚΑ και την ΕΚΠΟΙΖΩ
- στο δικηγόρο σου για εξώδικο και αγωγή αποζημίωσης.


Επίσης στην περίπτωση αντικατάστασης ενός συγκεκριμένου ανταλλακτικού, τότε η εγγύηση του ανταλλακτικού, ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ίσο με την εγγύηση του αρχικού ανταλλακτικού.
Για παράδειγμα: Έχετε αγοράσει έναν Η/Υ με εγγύηση 2 ετών. Μετά από 1,5 χρόνο χαλάει η κάρτα γραφικών στην οποία γίνεται αντικατάσταση, τότε αυτή κάρτα γραφικών θα έχει ακόμα 2 χρόνια εγγύησης τουλάχιστον.

________________________
Πηγή
Τελευταία επεξεργασία από woof και 23 Αύγ 2010, 21:58, έχει επεξεργασθεί 2 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις ⇛ Linux: Χαμηλό ┃ Προγραμματισμός: Βασικές αρχές μόνο ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό: Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
woof
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 100
Εγγραφή: 10 Μάιος 2009, 12:23
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό Mitsakos » 24 Ιούλ 2010, 17:00

Το θέμα μεταφέρθηκε στο Περί Τεχνολογίας

Γνώσεις ⇛ Linux: Not bad ┃ Προγραμματισμός: Λίγο┃ Αγγλικά: Πολύ Καλά
Λειτουργικό ⇛ 18.04 LTS x64
Προδιαγραφές ⇛ SONY VAIO VGN-NW21EF & DELL Inspiron 15 Series
>>Οδηγοί-How To-Tutorials<< && >>Οδηγίες προς νεοεισερχόμενους<<
Άβαταρ μέλους
Mitsakos
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1705
Εγγραφή: 11 Νοέμ 2008, 09:05
Τοποθεσία: Πειραιάς/ Νίκαια
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό Spod » 18 Αύγ 2010, 01:10

Τα λίνκ που παραθέτεις δεν ισχύουν πια.

Νόμος 3043/2002
Γνώσεις ⇛ Linux: Χαμηλό ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Χαμηλό
Ubuntu 10.04 σε Desktop
Προδιαγραφές ⇛Intel Core i7 920 │ 6GB DDR3 RAM (1333 MHz) Triple Channel │ ATI HD4890 1giga Vapor X │ │DFI Lanparty x58 t3eh6 |
Spod
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 18
Εγγραφή: 20 Ιούλ 2010, 13:44
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό woof » 23 Αύγ 2010, 21:59

Ευχαριστώ Spod, το διόρθωσα :)
Γνώσεις ⇛ Linux: Χαμηλό ┃ Προγραμματισμός: Βασικές αρχές μόνο ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό: Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
woof
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 100
Εγγραφή: 10 Μάιος 2009, 12:23
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό fotis23 » 15 Ιουν 2011, 00:30

Με βοήθησε αρκετά το άρθρο σε αγορά οθόνης με κολλημένα pixel - πήγα στο καταστημα και με αρκετη πιεση έγινε αντικατάσταση με καινούρια!Ευχαριστώ πολυ.
Λειτουργικό: Ubuntu 11.04
Επίπεδο Γνώσεων: Linux:Kανονικό Προγραμματισμός: Μέτριος Αγγλικά: Καλά
Desktop:CPU:Core 2 Duo 2.00 M/B:Asus P5B Memory:3 GB DDR2 Γραφικά:ATI Radeon HD 5450 Series

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
fotis23
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 612
Εγγραφή: 22 Απρ 2009, 13:43
Τοποθεσία: /home/fotis
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό KeRber0s » 11 Ιαν 2012, 19:36

Για τις μπαταρίες ξέρουμε τι ισχύει άμα χαλάσει ας πούμε στον πρώτο χρόνο??
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο┃ Προγραμματισμός: Κάτι έχω ακούσει ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 11.04
Netbook HP 2140 ┃ CPU Intel(R) Atom(TM) CPU N270 @ 1.60GHz ┃ RAM 1GB ┃ HD FUJITSU MHZ2160B
Off topic:
Με την δύναμη της αλήθειας όσο ζω θα κατακτώ το σύμπαν.
V for Vedeta
Άβαταρ μέλους
KeRber0s
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 179
Εγγραφή: 27 Αύγ 2009, 12:30
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό @l3x1k0 » 19 Ιουν 2012, 21:35

Αυτό ισχύει μόνο για DOA;
Γνώσεις Linux: Κάτι ξέρω ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Lower
OS: LinuxMint 14 nadia 3.5.0-21-generic 32bit (el_GR.UTF-8),
CPU: Intel Atom CPU Z520 1.33GHz ‖ RAM 993 MiB ‖ ASUS Eee PC 1101HAGG
Graphocs card: Intel System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller [8086:8108] (rev 07)
eth0: Atheros Inc. AR8132 Fast Ethernet [1969:1062] (rev c0) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
@l3x1k0
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 20 Νοέμ 2011, 23:27
Τοποθεσία: Πάτρα
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό simosx » 20 Ιουν 2012, 00:44

@l3x1k0 έγραψε:Αυτό ισχύει μόνο για DOA;


DOA=Dead On Arrival, δηλαδή το προϊόν δε λειτουργεί κατά την παραλαβή.

Και αυτό αποτελεί ήδη αποτέλεσμα του δικαίωματος του καταναλωτή για τις αγορές εξ αποστάσεως.
Συγκεκριμένα, αν αγοράσεις ένα προϊόν ή υπηρεσία εξ αποστάσεως, τότε έχεις το δικαίωμα να «υπαναχωρήσεις» μέσα σε επτά μέρες, δίχως να χρειαστεί καν να εξηγήσεις το λόγο, κτλ.
Δε γνωρίζω το ακριβή νόμο· ψάχνεις για «υπαναχώρηση» «αγορά εξ αποστάσεως».
προσωπικό ιστολόγιο ϗ πλανήτης Ubuntu-gr
Συμβάλετε και εσείς στο ελληνικό βιβλίο Ubuntu!
1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 13.10 saucy 3.11.0-031100rc1-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu)
3 AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3555 MiB ‖ Sony Corporation VAIO
4 AMD nee ATI Wrestler [Radeon HD 6320] [1002:9806] {fglrx_pci}
5 eth0: Atheros Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9285 [168c:002b] (rev 01)
Φτιάξτε και εσείς τη δική σας υπογραφή (παραπάνω κείμενο) αυτόματα με κλικ εδώ!
simosx
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 10334
Εγγραφή: 11 Μάιος 2008, 18:52
Launchpad: simosx
IRC: simosx
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό @l3x1k0 » 20 Ιουν 2012, 14:33

simosx έγραψε:
@l3x1k0 έγραψε:Αυτό ισχύει μόνο για DOA;


DOA=Dead On Arrival, δηλαδή το προϊόν δε λειτουργεί κατά την παραλαβή.

Και αυτό αποτελεί ήδη αποτέλεσμα του δικαίωματος του καταναλωτή για τις αγορές εξ αποστάσεως.
Συγκεκριμένα, αν αγοράσεις ένα προϊόν ή υπηρεσία εξ αποστάσεως, τότε έχεις το δικαίωμα να «υπαναχωρήσεις» μέσα σε επτά μέρες, δίχως να χρειαστεί καν να εξηγήσεις το λόγο, κτλ.
Δε γνωρίζω το ακριβή νόμο· ψάχνεις για «υπαναχώρηση» «αγορά εξ αποστάσεως».


Βασικά ρωτάω για το ανανέωση της εγγύησης γιατί μου το αρνούνται πεισματικά.
Γνώσεις Linux: Κάτι ξέρω ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Lower
OS: LinuxMint 14 nadia 3.5.0-21-generic 32bit (el_GR.UTF-8),
CPU: Intel Atom CPU Z520 1.33GHz ‖ RAM 993 MiB ‖ ASUS Eee PC 1101HAGG
Graphocs card: Intel System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller [8086:8108] (rev 07)
eth0: Atheros Inc. AR8132 Fast Ethernet [1969:1062] (rev c0) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002b] (rev 01)
@l3x1k0
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 47
Εγγραφή: 20 Νοέμ 2011, 23:27
Τοποθεσία: Πάτρα
Εκτύπωση

Re: Εγγύηση καινούργιων προϊόντων

Δημοσίευσηαπό the_eye » 20 Ιουν 2012, 15:40

Καλό είναι να ρωτάτε και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοια θέματα. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί.
Εικόνα
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish 5.15.0-58-generic 64bit (el_GR.UTF-8, ubuntu:GNOME ubuntu)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 7836 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF - Gigabyte B150M-HD3 DDR3
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11679
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Επόμενο

Επιστροφή στο Περί Τεχνολογίας