Απορίες: Λεξικά για ορθογραφικό έλεγχο (spell-checker).

...unity, kde, gnome, xfce, κλπ ...compiz, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Αν έχετε πρόβλημα με την λειτουργία του unity δοκιμάστε να το επαναφέρετε με την παρακάτω εντολή σε τερματικό.
unity --reset (ισχύει μέχρι και την 12.04)

Απορίες: Λεξικά για ορθογραφικό έλεγχο (spell-checker).

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 03 Νοέμ 2019, 22:28

Χαιρετώ την κοινότητα.

Θέλω τα φώτα σας ώστε να αποσαφηνίσω και να μάθω καλύτερα ότι αφορά τα ορθογραφικά λεξικά (spell-checkers) που μπορούμε να έχουμε στο σύστημα μας.
Καταρχήν και αυτά λεξικά δεν λέγονται ; Διότι ψάχνοντας για «λεξικά» έπεσα πάνω σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα :

Όμως αυτά νομίζω δε με αφορούν. Εγώ αναφέρομαι σε αυτά που χάρης την ύπαρξη τους μπορούμε να έχουμε συμβουλές και ορθογραφικούς ελέγχους σε αυτά που γράφουμε, όπως τα παρακάτω :
  • aspell-el
  • hunspell-el
  • hyphen-el
  • myspell-el-gr
  • sword-dict-strongs-greek

Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
apt show aspell-el hunspell-el hyphen-el myspell-el-gr sword-dict-strongs-greek
Package: aspell-el
Version: 0.50-3-6.2
Priority: optional
Section: text
Maintainer: Brian Nelson <pyro@debian.org>
Installed-Size: 464 kB
Provides: aspell-dictionary
Depends: aspell (>= 0.60.3-2), dictionaries-common (>= 0.49.2)
Tag: culture::greek, made-of::dictionary, role::app-data, suite::gnu,
use::checking
Download-Size: 434 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://ftp.gr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: Greek dictionary for GNU Aspell
This package contains all the required files to add support for the
Greek language to the GNU Aspell spell checker.

Package: hunspell-el
Version: 1:5.2.5-1
Priority: optional
Section: text
Source: libreoffice-dictionaries
Maintainer: Debian LibreOffice Maintainers <debian-openoffice@lists.debian.org>
Installed-Size: 10.5 MB
Provides: hunspell-dictionary, hunspell-dictionary-el
Depends: dictionaries-common
Suggests: hunspell, libreoffice-writer
Conflicts: myspell-el-gr
Homepage: https://wiki.documentfoundation.org/Language_support_of_LibreOffice
Download-Size: 1,804 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://ftp.gr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: Modern Greek dictionary for hunspell
This is the Modern Greek dictionary for use with the hunspell
spellchecker.
.
Hunspell is a spell checker and morphological analyzer library and program
designed for languages with rich morphology and complex word compounding or
character encoding. It is based on MySpell and features an Ispell-like
terminal interface using Curses library, an Ispell pipe interface and a
LibreOffice UNO module.

Package: hyphen-el
Version: 1:5.2.5-1
Priority: optional
Section: text
Source: libreoffice-dictionaries
Maintainer: Debian LibreOffice Maintainers <debian-openoffice@lists.debian.org>
Installed-Size: 379 kB
Provides: hyphen-hyphenation-patterns, hyphen-hyphenation-patterns-el
Depends: dictionaries-common
Suggests: libreoffice-writer
Homepage: https://wiki.documentfoundation.org/Language_support_of_LibreOffice
Download-Size: 230 kB
APT-Sources: http://ftp.gr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: Modern Greek hyphenation patterns
This package contains the Modern Greek hyphenation patterns.
.
You can use these patterns with programs which take advantage of libhyphen,
like LibreOffice.

Package: myspell-el-gr
Version: 0.9-1
Priority: optional
Section: text
Maintainer: Nick Andrik <nick.andrik@gmail.com>
Installed-Size: 10.2 MB
Provides: myspell-dictionary-el
Depends: dictionaries-common (>= 0.10) | openoffice.org-updatedicts
Suggests: openoffice.org (>= 1.0.3-3)
Breaks: openoffice.org (<= 1.0.3-2)
Homepage: http://elspell.math.upatras.gr/?section=oofficespell
Tag: culture::greek, made-of::dictionary, role::app-data, use::checking
Download-Size: 1,588 kB
APT-Sources: http://ftp.gr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: Greek (el_GR) dictionary for myspell
This is the Greek (el_GR) dictionary for use with the myspell
spellchecker which is currently used within OpenOffice.org and
the mozilla spellchecker.

Package: sword-dict-strongs-greek
Version: 1.2-5
Priority: optional
Section: text
Maintainer: Roberto C. Sanchez <roberto@connexer.com>
Installed-Size: 1,069 kB
Provides: sword-dict
Recommends: sword-dict-strongs-hebrew
Enhances: sword-frontend, sword-text-kjv
Homepage: http://www.crosswire.org/sword/modules/ModInfo.jsp?modName=StrongsGreek
Tag: culture::greek, field::religion, made-of::dictionary, role::app-data
Download-Size: 263 kB
APT-Sources: http://ftp.gr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
Description: Strong's Greek Bible Dictionary for SWORD
Dictionary of Greek Words taken from Strong's Exhaustive Concordance by
James Strong, S.T.D., LL.D. 1890.
.
This package requires a libsword version of at least 1.5.1a to access
through a SWORD front end.  However, this is not declared as a dependency
because you may have occasion to install just the text without any sort
of front end or other interface.


Όπως βλέπω, στο παρών σύστημα μου, εγώ έχω εγκατεστημένα τα παρακάτω :
Spoiler: show
Κώδικας: Επιλογή όλων
:~$ dpkg -s hunspell-el aspell-el
Package: hunspell-el
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: text
Installed-Size: 10271
Maintainer: Debian LibreOffice Maintainers <debian-openoffice@lists.debian.org>
Architecture: all
Multi-Arch: foreign
Source: libreoffice-dictionaries
Version: 1:5.2.5-1
Provides: hunspell-dictionary, hunspell-dictionary-el
Depends: dictionaries-common
Suggests: hunspell, libreoffice-writer
Conflicts: myspell-el-gr
Description: Modern Greek dictionary for hunspell
This is the Modern Greek dictionary for use with the hunspell
spellchecker.
.
Hunspell is a spell checker and morphological analyzer library and program
designed for languages with rich morphology and complex word compounding or
character encoding. It is based on MySpell and features an Ispell-like
terminal interface using Curses library, an Ispell pipe interface and a
LibreOffice UNO module.
Homepage: https://wiki.documentfoundation.org/Language_support_of_LibreOffice

Package: aspell-el
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: text
Installed-Size: 453
Maintainer: Brian Nelson <pyro@debian.org>
Architecture: all
Version: 0.50-3-6.2
Provides: aspell-dictionary
Depends: aspell (>= 0.60.3-2), dictionaries-common (>= 0.49.2)
Description: Greek dictionary for GNU Aspell
This package contains all the required files to add support for the
Greek language to the GNU Aspell spell checker.


Οπότε το πρώτο μου ερώτημα είναι, που βρίσκονται αυτά τα λεξικά στο σύστημα μου ;
Παίζοντας με την εντολή «whereis» βρίσκω τα παρακάτω :
Κώδικας: Επιλογή όλων
:~$ whereis aspell hunspell
aspell: /usr/bin/aspell /usr/lib/aspell /usr/share/aspell /usr/share/man/man1/aspell.1.gz
hunspell: /usr/share/hunspell


Οπότε και μπήκα στα ενδότερα των παραπάνω καταλόγων ώστε να δω τι συμβαίνει. Με την hunspell βλέπω κάτι πολύ πιο απλό :
Κώδικας: Επιλογή όλων
:~$ ls -alh /usr/share/hunspell/
total 11M
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Oct 26  2017 .
drwxr-xr-x 386 root root  12K Aug 28 13:09 ..
-rw-r--r--   1 root root  16K Jan 12  2017 el_GR.aff
-rw-r--r--   1 root root 9.7M Jan 12  2017 el_GR.dic
-rw-r--r--   1 root root  12K Jan 10  2017 en_US.aff
-rw-r--r--   1 root root 680K Jan 10  2017 en_US.dic


Όμως τι σημαίνει κάθε ένα από αυτά τα αρχεία ".aff" ".dic" ;
Από ότι καταλαβαίνω μάλλον τα ".dic" είναι αυτά που έχουν τις λέξεις και τα ".aff" περιέχουν κάποιες περιγραφές.

Στην περίπτωση όμως του aspell δεν καταλαβαίνω και πολλά :
Κώδικας: Επιλογή όλων
:~$ ls -alh /usr/share/aspell/
total 752K
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Jun 22 10:38 .
drwxr-xr-x 386 root root  12K Aug 28 13:09 ..
-rw-r--r--   1 root root   14 Mar  6  2015 aspell.compat
-rw-r--r--   1 root root    3 Dec 17  2016 el.contents
-rw-r--r--   1 root root 418K Dec 17  2016 el.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 2.7K Nov 23  2016 en_AU-variant_0.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 6.7K Nov 23  2016 en_AU-variant_1.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.9K Nov 23  2016 en_AU-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.8K Nov 23  2016 en_AU-wo_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 3.2K Nov 23  2016 en_CA-variant_0.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 6.8K Nov 23  2016 en_CA-variant_1.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.2K Nov 23  2016 en_CA-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.1K Nov 23  2016 en_CA-wo_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 146K Nov 23  2016 en-common.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root  413 Nov 23  2016 en.contents
-rw-r--r--   1 root root 5.3K Nov 23  2016 en_GB-ise-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.1K Nov 23  2016 en_GB-ise-wo_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.2K Nov 23  2016 en_GB-ize-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.1K Nov 23  2016 en_GB-ize-wo_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 2.4K Nov 23  2016 en_GB-variant_0.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 6.1K Nov 23  2016 en_GB-variant_1.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.1K Nov 23  2016 en_US-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 5.0K Nov 23  2016 en_US-wo_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 3.3K Nov 23  2016 en-variant_0.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 8.0K Nov 23  2016 en-variant_1.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 8.6K Nov 23  2016 en-variant_2.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 7.5K Nov 23  2016 en-w_accents-only.cwl.gz
-rw-r--r--   1 root root 7.4K Nov 23  2016 en-wo_accents-only.cwl.gz


Κώδικας: Επιλογή όλων
:~$ ls -alh /usr/lib/aspell/
total 1.7M
drwxr-xr-x   3 root root  12K Jun 22 10:38 .
drwxr-xr-x 156 root root  12K Sep 17 06:23 ..
-rw-r--r--   1 root root   75 Nov 21  2016 american.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 american-variant_0.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 american-variant_1.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 american-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 american-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   75 Nov 21  2016 australian.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 australian-variant_0.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 australian-variant_1.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 australian-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 australian-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   75 Nov 21  2016 british.alias
-rw-r--r--   1 root root   79 Nov 21  2016 british-ise.alias
-rw-r--r--   1 root root   89 Nov 21  2016 british-ise-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 british-ise-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   79 Nov 21  2016 british-ize.alias
-rw-r--r--   1 root root   89 Nov 21  2016 british-ize-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 british-ize-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 british-variant_0.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 british-variant_1.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 british-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 british-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   75 Nov 21  2016 canadian.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 canadian-variant_0.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 canadian-variant_1.alias
-rw-r--r--   1 root root   85 Nov 21  2016 canadian-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 canadian-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 cp1250.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1250.cset
-rw-r--r--   1 root root  32K Mar  6  2015 cp1251.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1251.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 cp1252.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1252.cset
-rw-r--r--   1 root root  38K Mar  6  2015 cp1253.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1253.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 cp1254.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1254.cset
-rw-r--r--   1 root root  35K Mar  6  2015 cp1255.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 cp1255.cset
-rw-r--r--   1 root root  44K Mar  6  2015 cp1256.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 cp1256.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 cp1257.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1257.cset
-rw-r--r--   1 root root  33K Mar  6  2015 cp1258.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 cp1258.cset
-rw-r--r--   1 root root   98 Mar  6  2015 dvorak.kbd
-rw-r--r--   1 root root  125 Oct 12  2002 el.dat
-rw-r--r--   1 root root   70 Oct 12  2002 el.multi
-rw-r--r--   1 root root 7.3K Mar 16  2002 el_phonet.dat
lrwxrwxrwx   1 root root   22 Dec 17  2016 el.rws -> /var/lib/aspell/el.rws
-rw-r--r--   1 root root 4.6K Nov 21  2016 en_affix.dat
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 en_AU.multi
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_AU-variant_0.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_AU-variant_0.rws -> /var/lib/aspell/en_AU-variant_0.rws
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_AU-variant_1.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_AU-variant_1.rws -> /var/lib/aspell/en_AU-variant_1.rws
-rw-r--r--   1 root root  106 Nov 21  2016 en_AU-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   40 Nov 23  2016 en_AU-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_AU-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  107 Nov 21  2016 en_AU-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   41 Nov 23  2016 en_AU-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_AU-wo_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 en_CA.multi
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_CA-variant_0.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_CA-variant_0.rws -> /var/lib/aspell/en_CA-variant_0.rws
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_CA-variant_1.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_CA-variant_1.rws -> /var/lib/aspell/en_CA-variant_1.rws
-rw-r--r--   1 root root  106 Nov 21  2016 en_CA-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   40 Nov 23  2016 en_CA-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_CA-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  107 Nov 21  2016 en_CA-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   41 Nov 23  2016 en_CA-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_CA-wo_accents-only.rws
lrwxrwxrwx   1 root root   29 Nov 23  2016 en-common.rws -> /var/lib/aspell/en-common.rws
-rw-r--r--   1 root root   88 Nov 21  2016 en.dat
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 en_GB-ise.multi
-rw-r--r--   1 root root  110 Nov 21  2016 en_GB-ise-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   44 Nov 23  2016 en_GB-ise-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-ise-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  111 Nov 21  2016 en_GB-ise-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   45 Nov 23  2016 en_GB-ise-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-ise-wo_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 en_GB-ize.multi
-rw-r--r--   1 root root  110 Nov 21  2016 en_GB-ize-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   44 Nov 23  2016 en_GB-ize-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-ize-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  111 Nov 21  2016 en_GB-ize-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   45 Nov 23  2016 en_GB-ize-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-ize-wo_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 en_GB.multi
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_GB-variant_0.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_GB-variant_0.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-variant_0.rws
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en_GB-variant_1.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   35 Nov 23  2016 en_GB-variant_1.rws -> /var/lib/aspell/en_GB-variant_1.rws
-rw-r--r--   1 root root   89 Nov 21  2016 en_GB-w_accents.multi
-rw-r--r--   1 root root   90 Nov 21  2016 en_GB-wo_accents.multi
-rw-r--r--   1 root root   72 Nov 21  2016 english.alias
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 english-variant_0.alias
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 english-variant_1.alias
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 english-variant_2.alias
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 english-w_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 english-wo_accents.alias
-rw-r--r--   1 root root   83 Nov 21  2016 en.multi
-rw-r--r--   1 root root 7.2K Nov 21  2016 en_phonet.dat
-rw-r--r--   1 root root   86 Nov 21  2016 en_US.multi
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 en_US-variant_0.multi
-rw-r--r--   1 root root   82 Nov 21  2016 en_US-variant_1.multi
-rw-r--r--   1 root root  106 Nov 21  2016 en_US-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   40 Nov 23  2016 en_US-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_US-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  107 Nov 21  2016 en_US-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   41 Nov 23  2016 en_US-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en_US-wo_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root   80 Nov 21  2016 en-variant_0.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   32 Nov 23  2016 en-variant_0.rws -> /var/lib/aspell/en-variant_0.rws
-rw-r--r--   1 root root   80 Nov 21  2016 en-variant_1.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   32 Nov 23  2016 en-variant_1.rws -> /var/lib/aspell/en-variant_1.rws
-rw-r--r--   1 root root   80 Nov 21  2016 en-variant_2.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   32 Nov 23  2016 en-variant_2.rws -> /var/lib/aspell/en-variant_2.rws
-rw-r--r--   1 root root  103 Nov 21  2016 en-w_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   37 Nov 23  2016 en-w_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en-w_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root  104 Nov 21  2016 en-wo_accents.multi
lrwxrwxrwx   1 root root   38 Nov 23  2016 en-wo_accents-only.rws -> /var/lib/aspell/en-wo_accents-only.rws
-rw-r--r--   1 root root   72 Oct 12  2002 greek.alias
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-10.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-10.cset
-rw-r--r--   1 root root  27K Mar  6  2015 iso-8859-11.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 iso-8859-11.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-13.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-13.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-14.cmap
-rw-r--r--   1 root root  15K Mar  6  2015 iso-8859-14.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-15.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-15.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-16.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-16.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-1.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-1.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-2.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-2.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-3.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-3.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-4.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-4.cset
-rw-r--r--   1 root root  32K Mar  6  2015 iso-8859-5.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-5.cset
-rw-r--r--   1 root root  41K Mar  6  2015 iso-8859-6.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 iso-8859-6.cset
-rw-r--r--   1 root root  38K Mar  6  2015 iso-8859-7.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-7.cset
-rw-r--r--   1 root root  28K Mar  6  2015 iso-8859-8.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 iso-8859-8.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 iso-8859-9.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 iso-8859-9.cset
-rwxr-xr-x   1 root root  988 Mar  6  2015 ispell
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 koi8-r.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 koi8-r.cset
-rw-r--r--   1 root root  31K Mar  6  2015 koi8-u.cmap
-rw-r--r--   1 root root  14K Mar  6  2015 koi8-u.cset
-rwxr-xr-x   1 root root  122 Mar  6  2015 spell
-rw-r--r--   1 root root   99 Mar  6  2015 split.kbd
-rw-r--r--   1 root root  100 Mar  6  2015 standard.kbd
-rw-r--r--   1 root root  15K Mar  6  2015 u-deva.cmap
-rw-r--r--   1 root root  13K Mar  6  2015 u-deva.cset
drwxr-xr-x   2 root root 4.0K Sep 25  2017 x86_64-linux-gnu


Τα ερωτήματα μου λοιπόν για να μη σας κουράζω είναι τα εξείς :
1. Που μπορώ να βρω που είναι αποθηκευμένα τα λεξικά ορθογραφικού ελέγχου στο σύστημα μου ;
2. Επειδή σε αυτά έχω προσθέσει με τον καιρό αρκετές λέξεις, μπορώ να τα μεταφέρω σε ένα άλλον σύστημα ( μαζί με τις λέξεις που έχω προσθέσει ) - αν ναι, πως ;
3. Μπορώ να δημιουργήσω ένα ενιαίο Ελληνό-Αγγλικό λεξικό ( εκτός και αν υπάρχει και δε το ξέρω ) το οποίο θα μπορώ να χρησιμοποιώ σε όλο το σύστημα μου όπως π.χ. αυτό που υπάρχει στον Firefox ; Αν ναι, πως ;
4. Τέλος και ίσος πιο περίπλοκο, μπορώ να ελέγξω ποιες εφαρμογές θα τα χρησιμοποιούν ; π.χ. με αυτά τα λεξικά έχω ορθογραφικό έλεγχο στον κειμενογράφο gedit και σε κάποιες άλλες εφαρμογές. Μπορώ να πω και σε άλλες εφαρμογές «χρησιμοποιήστε αυτά τα λεξικά» ; π.χ. ακόμη και στον Firefox, Thunderbird & LibreOffice από το να προσθέτω άλλα λεξικά με addons να τους λέω χρησιμοποίησε αυτά του συστήματος ή και σε εφαρμογές για συνομιλίες ;

Σας ευχαριστώ πολύ.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 472
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση

Re: Απορίες: Λεξικά για ορθογραφικό έλεγχο (spell-checker).

Δημοσίευσηαπό kosmos890 » 05 Νοέμ 2019, 15:35

Καλησπέρα
Χρησιμοποιώ το aspell-el από το τερματικό.
Μερικές εντολές που ίσως σε βοηθήσουν.

Για να κάνεις έλεγχο σε ένα αρχείο με ένα text based user interface.
Κώδικας: Επιλογή όλων
aspell check -l el mytext.txt

Σε περίπτωση λάθους, η εφαρμογή προτείνει λέξεις και έχει τις επιλογές ignore, ignore all, replace, replace all, add

Για να κάνεις έλεγχο μεσα απο τον nano editor στο /etc/nanorc όρισε
Κώδικας: Επιλογή όλων
set speller "aspell -x -c -l el"

Με το hotkey ctrl + T ανοιγει το ui του ορθογραφικού ελέγχου

Για να ανοίξει ο ορθογραφικός έλεγχος σε interactive mode
Κώδικας: Επιλογή όλων
aspell -a -l el

Για την προβολή όλων των λέξεων
Κώδικας: Επιλογή όλων
aspell -l el dump master
kosmos890
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 184
Εγγραφή: 18 Ιαν 2010, 15:13
Τοποθεσία: Λάρισα
Εκτύπωση

Re: Απορίες: Λεξικά για ορθογραφικό έλεγχο (spell-checker).

Δημοσίευσηαπό Tassos10 » 07 Νοέμ 2019, 01:08

Σε ευχαριστώ πολύ @kosmos890 για τις παραπάνω πληροφορίες τις οποίες πραγματικά δεν τις γνώριζα και όπως και να έχει, φαίνονται ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πιστεύω όχι μόνο σε εμένα αλλά και σε άλλους.
Θα χαρώ για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες πάνω στο θέμα, αλλά ιδιαιτέρως και για πληροφορίες/οδηγίες πάνω στα ερωτήματα που θέτω.

Ευχαριστώ πολύ.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 12.04 precise 3.2.0-50-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.2.0-49-generic
3 Intel Core2 Quad CPU Q9400 2.66GHz ‖ RAM 3954 MiB ‖ ASRock G31M-S
4 nVidia G92 [GeForce 9800 GT] [10de:0614] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Tassos10
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 472
Εγγραφή: 29 Μαρ 2010, 10:43
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Περιβάλλον Εργασίας / Εμφάνιση / Εφέ / Customization

cron