Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

...του ubuntu και έργων ΕΛ/ΛΑΚ (Έργα-Οδηγοί-Προτάσεις)

Συντονιστής: konnn

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό the_eye » 19 Σεπ 2012, 00:05

Δες αν το έχεις εγκατεστημένο και αν τρέχει.
Κώδικας: Επιλογή όλων
ps -A
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11593
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Chris_th » 19 Σεπ 2012, 13:35

Κώδικας: Επιλογή όλων
ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?        00:00:01 init
    2 ?        00:00:00 kthreadd
    3 ?        00:00:00 ksoftirqd/0
    6 ?        00:00:00 migration/0
    7 ?        00:00:00 watchdog/0
    8 ?        00:00:00 migration/1
   10 ?        00:00:00 ksoftirqd/1
   11 ?        00:00:00 watchdog/1
   12 ?        00:00:00 cpuset
   13 ?        00:00:00 khelper
   14 ?        00:00:00 kdevtmpfs
   15 ?        00:00:00 netns
   16 ?        00:00:00 sync_supers
   17 ?        00:00:00 bdi-default
   18 ?        00:00:00 kintegrityd
   19 ?        00:00:00 kblockd
   20 ?        00:00:00 ata_sff
   21 ?        00:00:00 khubd
   22 ?        00:00:00 md
   23 ?        00:00:00 kworker/0:1
   25 ?        00:00:00 khungtaskd
   26 ?        00:00:00 kswapd0
   27 ?        00:00:00 ksmd
   28 ?        00:00:00 khugepaged
   29 ?        00:00:00 fsnotify_mark
   30 ?        00:00:00 ecryptfs-kthrea
   31 ?        00:00:00 crypto
   40 ?        00:00:00 kthrotld
   47 ?        00:00:00 scsi_eh_0
   48 ?        00:00:00 scsi_eh_1
   49 ?        00:00:00 scsi_eh_2
   50 ?        00:00:00 scsi_eh_3
   51 ?        00:00:00 scsi_eh_4
   52 ?        00:00:00 scsi_eh_5
   55 ?        00:00:00 kworker/u:4
   56 ?        00:00:00 kworker/u:5
   58 ?        00:00:00 binder
   59 ?        00:00:00 kworker/u:7
   78 ?        00:00:00 deferwq
   79 ?        00:00:00 charger_manager
   80 ?        00:00:00 devfreq_wq
   81 ?        00:00:00 kworker/0:2
  226 ?        00:00:00 firewire
  254 ?        00:00:00 jbd2/sda1-8
  255 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
  445 ?        00:00:00 flush-8:0
  475 ?        00:00:00 upstart-udev-br
  479 ?        00:00:00 udevd
  676 ?        00:00:00 udevd
  701 ?        00:00:00 kpsmoused
  709 ?        00:00:01 kworker/1:2
  723 ?        00:00:00 kmemstick
  727 ?        00:00:00 r592_io
  743 ?        00:00:00 cfg80211
  757 ?        00:00:00 hci0
  770 ?        00:00:00 r852
  772 ?        00:00:00 ttm_swap
  781 ?        00:00:00 hd-audio0
  788 ?        00:00:00 iwlwifi
  818 ?        00:00:00 upstart-socket-
  850 ?        00:00:00 hd-audio1
  898 ?        00:00:00 jbd2/sda6-8
  899 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
  936 ?        00:00:00 sshd
  946 ?        00:00:00 rsyslogd
  967 ?        00:00:00 dbus-daemon
  979 ?        00:00:00 modem-manager
  984 ?        00:00:00 bluetoothd
1002 ?        00:00:00 krfcommd
1004 ?        00:00:00 avahi-daemon
1005 ?        00:00:00 avahi-daemon
1008 ?        00:00:00 cupsd
1013 ?        00:00:00 NetworkManager
1019 ?        00:00:00 polkitd
1079 ?        00:00:00 colord
1094 tty4     00:00:00 getty
1099 tty5     00:00:00 getty
1114 tty2     00:00:00 getty
1115 tty3     00:00:00 getty
1117 tty6     00:00:00 getty
1198 ?        00:00:00 lightdm
1199 ?        00:00:00 acpid
1220 ?        00:00:00 atd
1221 ?        00:00:00 cron
1222 ?        00:00:00 wpa_supplicant
1225 ?        00:00:00 irqbalance
1267 ?        00:00:00 whoopsie
1339 ?        00:00:02 freshclam
1399 ?        00:00:00 hddtemp
1505 ?        00:00:00 master
1541 ?        00:00:00 iprt
1543 ?        00:00:00 udevd
1546 ?        00:00:00 accounts-daemon
1578 ?        00:00:00 dhclient
1586 ?        00:00:00 winbindd
1604 ?        00:00:00 console-kit-dae
1679 ?        00:00:03 preload
1683 ?        00:00:00 winbindd
1856 tty1     00:00:00 getty
1870 ?        00:00:00 dnsmasq
1936 ?        00:00:00 qmgr
1937 ?        00:00:00 pickup
2003 ?        00:00:00 upowerd
3855 ?        00:00:00 rtkit-daemon
4890 ?        00:00:02 pulseaudio
4894 ?        00:00:00 gconf-helper
4929 ?        00:00:00 udisks-daemon
4930 ?        00:00:00 udisks-daemon
6121 tty7     00:01:00 Xorg
6201 ?        00:00:00 lightdm
6276 ?        00:00:00 gnome-session
6313 ?        00:00:00 ssh-agent
6316 ?        00:00:00 dbus-launch
6317 ?        00:00:01 dbus-daemon
6321 ?        00:00:00 gvfsd
6323 ?        00:00:00 gvfs-fuse-daemo
6331 ?        00:00:01 gnome-settings-
6340 ?        00:00:00 at-spi-bus-laun
6344 ?        00:00:00 dbus-daemon
6347 ?        00:00:00 at-spi2-registr
6349 ?        00:00:37 compiz
6352 ?        00:00:00 gconfd-2
6354 ?        00:00:00 gvfsd-metadata
6357 ?        00:00:07 cairo-dock
6358 ?        00:00:00 nm-applet
6360 ?        00:00:00 polkit-gnome-au
6363 ?        00:00:00 indicator-weath
6365 ?        00:00:00 .conky-startup.
6370 ?        00:00:00 syndaemon
6404 ?        00:00:00 sh
6405 ?        00:00:01 gtk-window-deco
7284 ?        00:00:00 gvfsd-trash
7297 ?        00:00:00 gvfsd-computer
7299 ?        00:00:00 gvfs-gdu-volume
7303 ?        00:00:00 gvfs-gphoto2-vo
7305 ?        00:00:00 gvfs-afc-volume
7309 ?        00:00:00 gvfsd-network
7322 ?        00:00:01 bamfdaemon
7327 ?        00:00:00 gvfsd-dnssd
7330 ?        00:00:00 dconf-service
7335 ?        00:00:00 nautilus
7338 ?        00:00:01 hud-service
7339 ?        00:00:03 unity-panel-ser
7361 ?        00:00:00 indicator-appli
7365 ?        00:00:00 indicator-print
7366 ?        00:00:00 indicator-datet
7368 ?        00:00:00 indicator-sound
7372 ?        00:00:00 indicator-messa
7373 ?        00:00:00 indicator-sessi
7412 ?        00:00:00 geoclue-master
7414 ?        00:00:00 ubuntu-geoip-pr
7419 ?        00:00:00 gvfsd-burn
7425 ?        00:00:06 conky
7445 ?        00:00:00 gdu-notificatio
8371 ?        00:00:07 thunderbird
8379 ?        00:01:33 firefox
8402 ?        00:01:26 skype
8636 ?        00:00:00 notify-osd
8640 ?        00:00:00 gnome-screensav
8656 ?        00:00:00 e-addressbook-f
8659 ?        00:00:00 goa-daemon
9565 ?        00:00:00 update-notifier
10219 ?        00:00:00 unity-applicati
10222 ?        00:00:00 unity-music-dae
10223 ?        00:00:00 unity-files-dae
10225 ?        00:00:00 unity-lens-vide
10256 ?        00:00:00 zeitgeist-daemo
10262 ?        00:00:00 zeitgeist-fts
10264 ?        00:00:00 zeitgeist-datah
10269 ?        00:00:00 cat
10329 ?        00:00:00 unity-scope-vid
11263 ?        00:00:18 plugin-containe
14486 ?        00:00:00 kworker/1:0
21779 ?        00:00:00 system-service-
21790 ?        00:00:02 oneconf-service
22393 ?        00:00:00 gnome-keyring-d
22436 ?        00:00:03 aptd
22948 ?        00:00:00 dbus
22949 ?        00:00:00 dbus
24700 ?        00:00:00 kworker/1:1
28053 ?        00:00:00 sh
28054 ?        00:00:00 gnome-terminal
28061 ?        00:00:00 gnome-pty-helpe
28062 pts/1    00:00:00 bash
28250 pts/1    00:00:00 ps
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-34-generic
3 Intel Core2 Duo CPU T6400 2.00GHz ‖ RAM 3028 MiB ‖ TOSHIBA Portable PC - TOSHIBA Satellite A300
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] [1002:95c4] {radeon}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E Ethernet [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Chris_th
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: 08 Μαρ 2012, 15:36
Τοποθεσία: Thessaloniki
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό the_eye » 19 Σεπ 2012, 14:50

Τρέχει ο client μόνο dhclient

Δες αν έχεις εγκατεστημένο το ISC-DHCP-SERVER και αφαίρεσέ το.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11593
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Chris_th » 19 Σεπ 2012, 16:25

Το αφαίρεσα. Το dmesg τώρα είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.2.0-24-generic (buildd@vernadsky) (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #39-Ubuntu SMP Mon May 21 16:51:22 UTC 2012 (Ubuntu 3.2.0-24.39-generic 3.2.16)
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009e000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009e000 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bfd6c000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfd6c000 - 00000000bfdbf000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfdbf000 - 00000000bfe86000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfe86000 - 00000000bfebf000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfebf000 - 00000000bfeec000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfeec000 - 00000000bfeff000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bfeff000 - 00000000bff00000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000bff00000 - 00000000c0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000f8000000 - 00000000fc000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed10000 - 00000000fed14000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed18000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed20000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled in hardware: non-PAE kernel!
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: approximated by x86 segment limits
[    0.000000] DMI 2.4 present.
[    0.000000] DMI: TOSHIBA Satellite A300/Portable PC, BIOS 2.20 12/07/2009
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0xbff00 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-CFFFF uncachable
[    0.000000]   D0000-DFFFF write-protect
[    0.000000]   E0000-FFFFF uncachable
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FFFE0000 mask FFFFE0000 write-protect
[    0.000000]   1 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   2 base 080000000 mask FC0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 0BFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01c00000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009a000] 9a000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 1bfb000-1c00000
[    0.000000] RAMDISK: 36500000 - 37278000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000fe020 00024 (v02 TOSINV)
[    0.000000] ACPI: XSDT bfefe120 00064 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP bfefd000 000F4 (v04 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: DSDT bfeef000 095BA (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: FACS bfe93000 00040
[    0.000000] ACPI: HPET bfefc000 00038 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: APIC bfefb000 0006C (v02 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: MCFG bfefa000 0003C (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: ASF! bfef9000 000A5 (v32 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SLIC bfeee000 00176 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: BOOT bfeed000 00028 (v01 TOSINV TOSINV00 00000001 MSFT 01000013)
[    0.000000] ACPI: SSDT bfeec000 00655 (v01  PmRef    CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 2183MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x000bff00
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[5] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009e
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x000bfd6c
[    0.000000]     0: 0x000bfdbf -> 0x000bfe86
[    0.000000]     0: 0x000bfebf -> 0x000bfeec
[    0.000000]     0: 0x000bfeff -> 0x000bff00
[    0.000000] On node 0 totalpages: 785903
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1827880, node_mem_map f4d00200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3950 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 4367 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 554324 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x00] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x04] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:38000000)
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @f4800000 s31616 r0 d21632 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s31616 r0 d21632 u1048576 alloc=1*4194304
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 779760
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic root=UUID=e3d0533f-8dbe-4633-8839-588c18adf43b ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] xsave/xrstor: enabled xstate_bv 0x3, cntxt size 0x240
[    0.000000] allocated 12578560 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:000bff00)
[    0.000000] Memory: 3081840k/3144704k available (5628k kernel code, 61772k reserved, 2771k data, 712k init, 2234764k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff16000 - 0xfffff000   ( 932 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc1835000 - 0xc18e7000   ( 712 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc157f204 - 0xc1834040   (2771 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc157f204   (5628 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] SLUB: Genslabs=15, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f380a000 soft=f380c000
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1995.261 MHz processor.
[    0.004002] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3990.52 BogoMIPS (lpj=7981044)
[    0.004007] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004034] Security Framework initialized
[    0.004052] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.004054] Yama: becoming mindful.
[    0.004115] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004259] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004265] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004274] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004277] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004279] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004286] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004315] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.004317] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.004321] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.004329] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004333] using mwait in idle threads.
[    0.008658] ACPI: Core revision 20110623
[    0.008661] TOSHIBA Satellite detected - force copy of DSDT to local memory
[    0.008755] ACPI: Forced DSDT copy: length 0x095BA copied locally, original unmapped
[    0.020013] ftrace: allocating 25955 entries in 51 pages
[    0.024053] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.024480] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.067586] CPU0: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6400  @ 2.00GHz stepping 0a
[    0.068003] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.068003] ... version:                2
[    0.068003] ... bit width:              40
[    0.068003] ... generic registers:      2
[    0.068003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.068003] ... max period:             000000007fffffff
[    0.068003] ... fixed-purpose events:   3
[    0.068003] ... event mask:             0000000700000003
[    0.068003] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.068003] CPU 1 irqstacks, hard=f3922000 soft=f3924000
[    0.068003] Booting Node   0, Processors  #1
[    0.068003] smpboot cpu 1: start_ip = 9a000
[    0.008000] Initializing CPU#1
[    0.008000] calibrate_delay_direct() ignoring timer_rate as we had a TSC wrap around start=4280415364 >=post_end=1409778
[    0.156040] NMI watchdog enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.156079] Brought up 2 CPUs
[    0.156081] Total of 2 processors activated (7980.96 BogoMIPS).
[    0.157710] devtmpfs: initialized
[    0.157710] EVM: security.selinux
[    0.157710] EVM: security.SMACK64
[    0.157710] EVM: security.capability
[    0.157710] PM: Registering ACPI NVS region at bfe86000 (233472 bytes)
[    0.157710] print_constraints: dummy:
[    0.157710] RTC time: 16:20:13, date: 09/19/12
[    0.157710] NET: Registered protocol family 16
[    0.157710] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.157710] EISA bus registered
[    0.157710] ACPI: bus type pci registered
[    0.157710] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.157710] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.157710] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.157710] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.160964] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.161060] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.161063] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.161066] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.161068] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.163601] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.166176] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.167850] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.170097] ACPI: SSDT bfd77c98 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.170711] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.170714] ACPI: SSDT   (null) 00229 (v01  PmRef  Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[    0.170885] ACPI: SSDT bfd75598 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.172399] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.172403] ACPI: SSDT   (null) 00537 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[    0.228407] ACPI: SSDT bfd76e18 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.229045] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.229049] ACPI: SSDT   (null) 001CF (v01  PmRef    ApIst 00003000 INTL 20051117)
[    0.260199] ACPI: SSDT bfd77f18 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.260814] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.260818] ACPI: SSDT   (null) 0008D (v01  PmRef    ApCst 00003000 INTL 20051117)
[    0.292434] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[    0.416540] ACPI: Interpreter enabled
[    0.416552] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.416588] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.428582] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
[    0.429199] ACPI: EC: GPE = 0x16, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.429473] ACPI: No dock devices found.
[    0.429475] HEST: Table not found.
[    0.429480] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.429851] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.430558] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.430562] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff]
[    0.430565] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.430570] pci_root PNP0A08:00: host bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.430586] pci 0000:00:00.0: [8086:2a40] type 0 class 0x000600
[    0.430613] DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.430615] DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.430647] pci 0000:00:01.0: [8086:2a41] type 1 class 0x000604
[    0.430701] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.430706] pci 0000:00:01.0: PME# disabled
[    0.430766] pci 0000:00:1a.0: [8086:2937] type 0 class 0x000c03
[    0.430853] pci 0000:00:1a.0: reg 20: [io  0x60e0-0x60ff]
[    0.430955] pci 0000:00:1a.1: [8086:2938] type 0 class 0x000c03
[    0.431044] pci 0000:00:1a.1: reg 20: [io  0x60c0-0x60df]
[    0.431154] pci 0000:00:1a.7: [8086:293c] type 0 class 0x000c03
[    0.431183] pci 0000:00:1a.7: reg 10: [mem 0xd6405c00-0xd6405fff]
[    0.431316] pci 0000:00:1a.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431321] pci 0000:00:1a.7: PME# disabled
[    0.431356] pci 0000:00:1b.0: [8086:293e] type 0 class 0x000403
[    0.431378] pci 0000:00:1b.0: reg 10: [mem 0xd6400000-0xd6403fff 64bit]
[    0.431482] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431487] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.431516] pci 0000:00:1c.0: [8086:2940] type 1 class 0x000604
[    0.431622] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431628] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.431657] pci 0000:00:1c.1: [8086:2942] type 1 class 0x000604
[    0.431767] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431772] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.431809] pci 0000:00:1c.4: [8086:2948] type 1 class 0x000604
[    0.431913] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.431919] pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
[    0.431957] pci 0000:00:1d.0: [8086:2934] type 0 class 0x000c03
[    0.432044] pci 0000:00:1d.0: reg 20: [io  0x60a0-0x60bf]
[    0.432131] pci 0000:00:1d.1: [8086:2935] type 0 class 0x000c03
[    0.432218] pci 0000:00:1d.1: reg 20: [io  0x6080-0x609f]
[    0.432317] pci 0000:00:1d.2: [8086:2936] type 0 class 0x000c03
[    0.432398] pci 0000:00:1d.2: reg 20: [io  0x6060-0x607f]
[    0.432502] pci 0000:00:1d.3: [8086:2939] type 0 class 0x000c03
[    0.432587] pci 0000:00:1d.3: reg 20: [io  0x6040-0x605f]
[    0.432696] pci 0000:00:1d.7: [8086:293a] type 0 class 0x000c03
[    0.432728] pci 0000:00:1d.7: reg 10: [mem 0xd6405800-0xd6405bff]
[    0.432859] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.432865] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.432891] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 1 class 0x000604
[    0.432984] pci 0000:00:1f.0: [8086:2919] type 0 class 0x000601
[    0.433141] pci 0000:00:1f.2: [8086:2929] type 0 class 0x000106
[    0.433166] pci 0000:00:1f.2: reg 10: [io  0x6108-0x610f]
[    0.433178] pci 0000:00:1f.2: reg 14: [io  0x6114-0x6117]
[    0.433191] pci 0000:00:1f.2: reg 18: [io  0x6100-0x6107]
[    0.433203] pci 0000:00:1f.2: reg 1c: [io  0x6110-0x6113]
[    0.433215] pci 0000:00:1f.2: reg 20: [io  0x6020-0x603f]
[    0.433227] pci 0000:00:1f.2: reg 24: [mem 0xd6405000-0xd64057ff]
[    0.433294] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.433299] pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
[    0.433324] pci 0000:00:1f.3: [8086:2930] type 0 class 0x000c05
[    0.433347] pci 0000:00:1f.3: reg 10: [mem 0xd6406000-0xd64060ff 64bit]
[    0.433379] pci 0000:00:1f.3: reg 20: [io  0x6000-0x601f]
[    0.433471] pci 0000:01:00.0: [1002:95c4] type 0 class 0x000300
[    0.433490] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xc0000000-0xcfffffff pref]
[    0.433503] pci 0000:01:00.0: reg 14: [io  0x5000-0x50ff]
[    0.433516] pci 0000:01:00.0: reg 18: [mem 0xd6300000-0xd630ffff]
[    0.433560] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.433618] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.433653] pci 0000:01:00.1: [1002:aa28] type 0 class 0x000403
[    0.433671] pci 0000:01:00.1: reg 10: [mem 0xd6310000-0xd6313fff]
[    0.433790] pci 0000:01:00.1: supports D1 D2
[    0.440048] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.440053] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.440057] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.440063] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.440188] pci 0000:02:00.0: [10ec:8136] type 0 class 0x000200
[    0.440252] pci 0000:02:00.0: reg 10: [io  0x3000-0x30ff]
[    0.440362] pci 0000:02:00.0: reg 18: [mem 0xd0010000-0xd0010fff 64bit pref]
[    0.440428] pci 0000:02:00.0: reg 20: [mem 0xd0000000-0xd000ffff 64bit pref]
[    0.440473] pci 0000:02:00.0: reg 30: [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.440735] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.440738] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.440753] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[    0.440896] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.440902] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.440907] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.440916] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.441036] pci 0000:03:00.0: [8086:4232] type 0 class 0x000280
[    0.441114] pci 0000:03:00.0: reg 10: [mem 0xd4200000-0xd4201fff 64bit]
[    0.441326] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.441337] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[    0.441441] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.441446] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.441451] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.441459] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.441517] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.441522] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.441528] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.441535] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.441593] pci 0000:04:06.0: [1180:0832] type 0 class 0x000c00
[    0.441618] pci 0000:04:06.0: reg 10: [mem 0xd3100000-0xd31007ff]
[    0.441725] pci 0000:04:06.0: supports D1 D2
[    0.441727] pci 0000:04:06.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.441733] pci 0000:04:06.0: PME# disabled
[    0.441756] pci 0000:04:06.1: [1180:0822] type 0 class 0x000805
[    0.441779] pci 0000:04:06.1: reg 10: [mem 0xd3100a00-0xd3100aff]
[    0.441885] pci 0000:04:06.1: supports D1 D2
[    0.441887] pci 0000:04:06.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.441893] pci 0000:04:06.1: PME# disabled
[    0.441915] pci 0000:04:06.2: [1180:0592] type 0 class 0x000880
[    0.441939] pci 0000:04:06.2: reg 10: [mem 0xd3100900-0xd31009ff]
[    0.442044] pci 0000:04:06.2: supports D1 D2
[    0.442047] pci 0000:04:06.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.442052] pci 0000:04:06.2: PME# disabled
[    0.442076] pci 0000:04:06.3: [1180:0852] type 0 class 0x000880
[    0.442099] pci 0000:04:06.3: reg 10: [mem 0xd3100800-0xd31008ff]
[    0.442206] pci 0000:04:06.3: supports D1 D2
[    0.442208] pci 0000:04:06.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.442214] pci 0000:04:06.3: PME# disabled
[    0.442270] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04] (subtractive decode)
[    0.442278] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.442286] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (subtractive decode)
[    0.442290] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff] (subtractive decode)
[    0.442294] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (subtractive decode)
[    0.442298] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff] (subtractive decode)
[    0.442330] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.442338] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.442634] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P32_._PRT]
[    0.442724] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP1._PRT]
[    0.442791] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP2._PRT]
[    0.442862] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.EXP5._PRT]
[    0.442932] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PEGP._PRT]
[    0.443004]  pci0000:00: Requesting ACPI _OSC control (0x1d)
[    0.443008]  pci0000:00: ACPI _OSC request failed (AE_NOT_FOUND), returned control mask: 0x1d
[    0.443010] ACPI _OSC control for PCIe not granted, disabling ASPM
[    0.448634] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 7 9 10 11 12)
[    0.448704] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448770] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448836] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.448902] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
[    0.448969] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[    0.449034] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.449100] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.449247] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.449255] vgaarb: loaded
[    0.449256] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.449394] i2c-core: driver [aat2870] using legacy suspend method
[    0.449396] i2c-core: driver [aat2870] using legacy resume method
[    0.449498] SCSI subsystem initialized
[    0.449564] libata version 3.00 loaded.
[    0.449620] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.449634] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.449664] usbcore: registered new device driver usb
[    0.449772] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.452003] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.452200] reserve RAM buffer: 000000000009e000 - 000000000009ffff
[    0.452203] reserve RAM buffer: 00000000bfd6c000 - 00000000bfffffff
[    0.452207] reserve RAM buffer: 00000000bfe86000 - 00000000bfffffff
[    0.452210] reserve RAM buffer: 00000000bfeec000 - 00000000bfffffff
[    0.452213] reserve RAM buffer: 00000000bff00000 - 00000000bfffffff
[    0.452340] NetLabel: Initializing
[    0.452342] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.452344] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.452355] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.452409] HPET: 4 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.452416] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[    0.452423] hpet0: 4 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.460097] Switching to clocksource hpet
[    0.469331] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.469366] pnp: PnP ACPI init
[    0.469394] ACPI: bus type pnp registered
[    0.470011] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.470015] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.470017] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.470020] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.470023] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.470025] pnp 00:00: [mem 0x000c0000-0x000c3fff window]
[    0.470028] pnp 00:00: [mem 0x000c4000-0x000c7fff window]
[    0.470031] pnp 00:00: [mem 0x000c8000-0x000cbfff window]
[    0.470034] pnp 00:00: [mem 0x000cc000-0x000cffff window]
[    0.470036] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.470039] pnp 00:00: [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.470042] pnp 00:00: [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.470044] pnp 00:00: [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.470047] pnp 00:00: [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.470050] pnp 00:00: [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.470053] pnp 00:00: [mem 0x000e8000-0x000ebfff window]
[    0.470055] pnp 00:00: [mem 0x000ec000-0x000effff window]
[    0.470058] pnp 00:00: [mem 0x000f0000-0x000fffff window]
[    0.470061] pnp 00:00: [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.470064] pnp 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.470153] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a08 PNP0a03 (active)
[    0.470314] pnp 00:01: [io  0x002e-0x002f]
[    0.470316] pnp 00:01: [io  0x004e-0x004f]
[    0.470319] pnp 00:01: [io  0x164e-0x164f]
[    0.470321] pnp 00:01: [io  0x0061]
[    0.470323] pnp 00:01: [io  0x0070]
[    0.470326] pnp 00:01: [io  0x0080]
[    0.470328] pnp 00:01: [io  0x0092]
[    0.470330] pnp 00:01: [io  0x00b2-0x00b3]
[    0.470333] pnp 00:01: [io  0x0063]
[    0.470335] pnp 00:01: [io  0x0065]
[    0.470337] pnp 00:01: [io  0x0067]
[    0.470339] pnp 00:01: [io  0x0800-0x080f]
[    0.470342] pnp 00:01: [io  0x0810-0x0817]
[    0.470344] pnp 00:01: [io  0x0820-0x0823]
[    0.470346] pnp 00:01: [io  0x0400-0x047f]
[    0.470348] pnp 00:01: [io  0x0500-0x057f]
[    0.470351] pnp 00:01: [io  0x0068]
[    0.470353] pnp 00:01: [io  0x006c]
[    0.470356] pnp 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.470358] pnp 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.470360] pnp 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff]
[    0.470363] pnp 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff]
[    0.470365] pnp 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff]
[    0.470368] pnp 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.470370] pnp 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff]
[    0.470373] pnp 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.470375] pnp 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff]
[    0.470401] pnp 00:01: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.4 BAR 13 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.470488] system 00:01: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.470491] system 00:01: [io  0x0810-0x0817] has been reserved
[    0.470494] system 00:01: [io  0x0820-0x0823] has been reserved
[    0.470497] system 00:01: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.470500] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.470504] system 00:01: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.470507] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.470511] system 00:01: [mem 0xfed10000-0xfed13fff] has been reserved
[    0.470514] system 00:01: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.470517] system 00:01: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.470520] system 00:01: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.470524] system 00:01: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.470527] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.470530] system 00:01: [mem 0xff800000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.470534] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.470546] pnp 00:02: [io  0x0000-0x001f]
[    0.470549] pnp 00:02: [io  0x0081-0x0091]
[    0.470551] pnp 00:02: [io  0x0093-0x009f]
[    0.470553] pnp 00:02: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.470556] pnp 00:02: [dma 4]
[    0.470595] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.470621] pnp 00:03: [io  0x0070-0x0077]
[    0.470660] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.470730] pnp 00:04: [irq 0 disabled]
[    0.470743] pnp 00:04: [irq 8]
[    0.470745] pnp 00:04: [mem 0xfed00000-0xfed003ff]
[    0.470786] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0103 (active)
[    0.470799] pnp 00:05: [io  0x00f0]
[    0.470805] pnp 00:05: [irq 13]
[    0.470846] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.470868] pnp 00:06: [io  0x0060]
[    0.470871] pnp 00:06: [io  0x0064]
[    0.470877] pnp 00:06: [irq 1]
[    0.470916] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.470945] pnp 00:07: [irq 12]
[    0.470989] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1912 SYN1900 SYN0002 PNP0f13 (active)
[    0.471183] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.471185] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.471188] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.507939] pci 0000:01:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.507945] pci 0000:02:00.0: no compatible bridge window for [mem 0xfffe0000-0xffffffff pref]
[    0.507954] PCI: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    0.508023] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd6320000-0xd633ffff pref]
[    0.508027] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.508030] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    0.508035] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.508039] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.508046] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xd0020000-0xd003ffff pref]
[    0.508049] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.508052] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x3000-0x4fff]
[    0.508059] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.508064] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.508073] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.508077] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.508083] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.508089] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.508097] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.508101] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.508108] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.508113] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.508122] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.508129] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.508160] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.508166] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.508178] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.508183] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.508191] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.508196] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.508204] pci 0000:00:1c.4: enabling device (0000 -> 0003)
[    0.508209] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.508215] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[    0.508225] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.508230] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.508233] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.508236] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.508239] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.508242] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x5000-0x5fff]
[    0.508245] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd6300000-0xd63fffff]
[    0.508248] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.508251] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x4fff]
[    0.508254] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd5300000-0xd62fffff]
[    0.508256] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd10fffff 64bit pref]
[    0.508259] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.508262] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xd4200000-0xd52fffff]
[    0.508265] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd1100000-0xd20fffff 64bit pref]
[    0.508268] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.508271] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xd3200000-0xd41fffff]
[    0.508274] pci_bus 0000:06: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd30fffff 64bit pref]
[    0.508277] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xd3100000-0xd31fffff]
[    0.508280] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7]
[    0.508282] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff]
[    0.508285] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[    0.508288] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.508341] NET: Registered protocol family 2
[    0.508423] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.508696] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.509184] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.509404] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.509407] TCP reno registered
[    0.509410] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.509423] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.509521] NET: Registered protocol family 1
[    0.509551] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.509573] pci 0000:00:1a.0: PCI INT A disabled
[    0.509590] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    0.509610] pci 0000:00:1a.1: PCI INT B disabled
[    0.509624] pci 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.521051] Freeing initrd memory: 13792k freed
[    2.108021] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    2.108145] pci 0000:00:1a.7: PCI INT D disabled
[    2.108188] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    2.108211] pci 0000:00:1d.0: PCI INT A disabled
[    2.108219] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    2.108239] pci 0000:00:1d.1: PCI INT B disabled
[    2.108249] pci 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    2.108271] pci 0000:00:1d.2: PCI INT D disabled
[    2.108289] pci 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    2.108311] pci 0000:00:1d.3: PCI INT C disabled
[    2.108322] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    3.708018] pci 0000:00:1d.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[    3.708131] pci 0000:00:1d.7: PCI INT A disabled
[    3.708151] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    3.708195] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    3.708206] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
[    3.708208] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
[    3.708671] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    3.708684] type=2000 audit(1348071616.704:1): initialized
[    3.737917] highmem bounce pool size: 64 pages
[    3.737923] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    3.749611] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    3.749690] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    3.750361] fuse init (API version 7.17)
[    3.750481] msgmni has been set to 1681
[    3.750918] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    3.750950] io scheduler noop registered
[    3.750953] io scheduler deadline registered
[    3.750963] io scheduler cfq registered (default)
[    3.751111] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    3.751150] pcieport 0000:00:01.0: irq 40 for MSI/MSI-X
[    3.751209] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    3.751267] pcieport 0000:00:1c.0: irq 41 for MSI/MSI-X
[    3.751355] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    3.751412] pcieport 0000:00:1c.1: irq 42 for MSI/MSI-X
[    3.751497] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[    3.751555] pcieport 0000:00:1c.4: irq 43 for MSI/MSI-X
[    3.751670] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    3.751698] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    3.751778] intel_idle: MWAIT substates: 0x22220
[    3.751780] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    3.751857] ACPI: Deprecated procfs I/F for AC is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[    3.751929] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    3.752033] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    3.752039] ACPI: Power Button [PWRB]
[    3.752095] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    3.754040] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    3.754108] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    3.754112] ACPI: Power Button [PWRF]
[    3.754187] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    3.754395] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    3.754431] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    3.754439] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    3.754448] ACPI: acpi_idle registered with cpuidle
[    3.761557] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    3.761560] ACPI: Thermal Zone [THRM] (59 C)
[    3.761580] ACPI: Deprecated procfs I/F for battery is loaded, please retry with CONFIG_ACPI_PROCFS_POWER cleared
[    3.761590] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    3.761635] ERST: Table is not found!
[    3.761637] GHES: HEST is not enabled!
[    3.761735] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    3.762492] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    3.762513] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    4.116423] isapnp: No Plug & Play device found
[    4.176384] Linux agpgart interface v0.103
[    4.178431] brd: module loaded
[    4.179410] loop: module loaded
[    4.179527] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    4.179540] ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.179590] ahci 0000:00:1f.2: irq 44 for MSI/MSI-X
[    4.179677] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0200 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x33 impl SATA mode
[    4.179681] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck pm led clo pmp pio slum part ccc ems sxs
[    4.179688] ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[    4.200674] scsi0 : ahci
[    4.200787] scsi1 : ahci
[    4.200883] scsi2 : ahci
[    4.200978] scsi3 : ahci
[    4.201071] scsi4 : ahci
[    4.201165] scsi5 : ahci
[    4.201470] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405100 irq 44
[    4.201475] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405180 irq 44
[    4.201477] ata3: DUMMY
[    4.201479] ata4: DUMMY
[    4.201482] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405300 irq 44
[    4.201486] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd6405000 port 0xd6405380 irq 44
[    4.202012] Fixed MDIO Bus: probed
[    4.202035] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    4.202037] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    4.202109] PPP generic driver version 2.4.2
[    4.202238] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    4.202258] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.202274] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[    4.202278] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[    4.202339] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    4.202370] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[    4.206257] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.206276] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 19, io mem 0xd6405c00
[    4.220020] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.220168] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    4.220173] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[    4.220262] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    4.220276] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    4.220280] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    4.220336] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    4.220364] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    4.224265] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    4.224282] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd6405800
[    4.240020] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    4.240155] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    4.240160] hub 2-0:1.0: 8 ports detected
[    4.240258] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    4.240275] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    4.240294] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.240303] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[    4.240307] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[    4.240362] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    4.240402] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x000060e0
[    4.240550] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    4.240555] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    4.240635] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[    4.240644] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[    4.240648] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[    4.240700] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    4.240740] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 21, io base 0x000060c0
[    4.240891] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    4.240896] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    4.240978] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    4.240987] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    4.240991] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    4.241050] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    4.241079] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000060a0
[    4.241229] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    4.241234] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241321] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    4.241331] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    4.241334] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    4.241393] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    4.241422] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x00006080
[    4.241566] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    4.241570] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241650] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.241659] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    4.241663] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    4.241716] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[    4.241743] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 16, io base 0x00006060
[    4.241889] hub 7-0:1.0: USB hub found
[    4.241893] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[    4.241973] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    4.241982] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    4.241986] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    4.242041] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 8
[    4.242083] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00006040
[    4.242230] hub 8-0:1.0: USB hub found
[    4.242234] hub 8-0:1.0: 2 ports detected
[    4.242378] usbcore: registered new interface driver libusual
[    4.242429] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MOUE] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    4.268850] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    4.268857] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    4.269008] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    4.269956] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[    4.270098] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    4.270131] rtc0: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    4.270211] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    4.270302] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    4.270343] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[    4.270345] EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    4.270348] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    4.270350] Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    4.270352] Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    4.270354] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    4.270356] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    4.270358] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    4.270360] Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    4.270362] Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    4.270364] EISA: Detected 0 cards.
[    4.270376] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[    4.270432] cpuidle: using governor ladder
[    4.270523] cpuidle: using governor menu
[    4.270525] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    4.270829] TCP cubic registered
[    4.270973] NET: Registered protocol family 10
[    4.271666] NET: Registered protocol family 17
[    4.271682] Registering the dns_resolver key type
[    4.271705] Using IPI No-Shortcut mode
[    4.271882] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    4.271895] registered taskstats version 1
[    4.284610]   Magic number: 12:414:338
[    4.284649] tty tty59: hash matches
[    4.284723] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2012-09-19 16:20:17 UTC (1348071617)
[    4.285107] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    4.285109] EDD information not available.
[    4.299083] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    4.520136] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.520170] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    4.644128] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using ehci_hcd
[    4.692083] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.693188] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS543232L9SA00, FB4OC43C, max UDMA/133
[    4.693195] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    4.694504] ata1.00: configured for UDMA/133
[    4.694743] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54323 FB4O PQ: 0 ANSI: 5
[    4.694892] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    4.694911] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.694948] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    4.694951] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    4.694988] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    4.700060] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    4.704133] ata6.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, RT04, max UDMA/133
[    4.709022] ata6.00: configured for UDMA/133
[    4.714633] scsi 5:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N  RT04 PQ: 0 ANSI: 5
[    4.719539] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    4.719543] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    4.719691] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    4.719786] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    4.736834]  sda: sda1 sda2 < sda5 sda6 >
[    4.737510] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    4.737552] Freeing unused kernel memory: 712k freed
[    4.737825] Write protecting the kernel text: 5632k
[    4.737888] Write protecting the kernel read-only data: 2324k
[    4.755770] udevd[99]: starting version 175
[    4.845306] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    4.845339] r8169 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    4.845413] r8169 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[    4.845598] r8169 0000:02:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X
[    4.846201] r8169 0000:02:00.0: eth0: RTL8102e at 0xf8000000, 00:1e:33:a4:2f:28, XID 14a00000 IRQ 45
[    4.870928] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    4.870932] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    4.871235] sdhci-pci 0000:04:06.1: SDHCI controller found [1180:0822] (rev 22)
[    4.871253] sdhci-pci 0000:04:06.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    4.872276] sdhci-pci 0000:04:06.1: Will use DMA mode even though HW doesn't fully claim to support it.
[    4.872304] mmc0: no vmmc regulator found
[    4.873332] Registered led device: mmc0::
[    4.875360] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:04:06.1] using DMA
[    4.876158] firewire_ohci 0000:04:06.0: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    4.876166] firewire_ohci 0000:04:06.0: setting latency timer to 64
[    4.940051] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:04:06.0, OHCI v1.10, 4 IR + 4 IT contexts, quirks 0x11
[    5.035168] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    5.224398] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    5.224404] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
[    5.440146] firewire_core: created device fw0: GUID 00080d1e33a42f28, S400
[    6.493753] EXT4-fs (sda1): recovery complete
[    6.494375] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   11.250943] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   11.457858] Adding 2928636k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2928636k
[   11.472090] udevd[469]: starting version 175
[   12.073502] lp: driver loaded but no devices found
[   12.619240] acpi device:3b: registered as cooling_device3
[   12.619364] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:39/LNXVIDEO:00/input/input4
[   12.619448] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[   12.748511] wmi: Mapper loaded
[   12.844442] toshiba_bluetooth: Detected Toshiba ACPI Bluetooth device - installing RFKill handler
[   12.844507] toshiba_bluetooth: Re-enabling Toshiba Bluetooth
[   12.864152] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.19
[   12.865757] input: Toshiba input device as /devices/virtual/input/input5
[   12.897679] Registered led device: toshiba::illumination
[   13.048500] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   13.400543] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   13.438954] [drm] radeon defaulting to kernel modesetting.
[   13.438958] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[   13.439029] radeon 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   13.439036] radeon 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[   13.439330] [drm] initializing kernel modesetting (RV620 0x1002:0x95C4 0x1179:0xFF1E).
[   13.439359] [drm] register mmio base: 0xD6300000
[   13.439361] [drm] register mmio size: 65536
[   13.441090] ATOM BIOS: TOS_POTOMAC_DDR2
[   13.441111] radeon 0000:01:00.0: VRAM: 256M 0x0000000000000000 - 0x000000000FFFFFFF (256M used)
[   13.441114] radeon 0000:01:00.0: GTT: 512M 0x0000000010000000 - 0x000000002FFFFFFF
[   13.443272] [drm] Detected VRAM RAM=256M, BAR=256M
[   13.443275] [drm] RAM width 64bits DDR
[   13.443357] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 430790 kiB.
[   13.443361] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1548172 kiB.
[   13.443363] [TTM] Initializing pool allocator.
[   13.443391] [drm] radeon: 256M of VRAM memory ready
[   13.443394] [drm] radeon: 512M of GTT memory ready.
[   13.443412] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   13.443414] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   13.443475] radeon 0000:01:00.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[   13.443483] radeon 0000:01:00.0: radeon: using MSI.
[   13.443519] [drm] radeon: irq initialized.
[   13.443524] [drm] GART: num cpu pages 131072, num gpu pages 131072
[   13.444211] [drm] Loading RV620 Microcode
[   13.543288] Bluetooth: Core ver 2.16
[   13.543325] NET: Registered protocol family 31
[   13.543328] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   13.543331] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   13.543333] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   13.543339] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   13.688311] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[   13.688825] usbcore: registered new interface driver btusb
[   13.709671] r592 0000:04:06.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   13.709679] r592 0000:04:06.2: setting latency timer to 64
[   13.709788] r592: driver successfully loaded
[   13.804301] Linux video capture interface: v2.00
[   13.806495] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.0, id: 0x1e0b1, caps: 0xd04711/0xa00000/0x20000
[   13.806501] psmouse serio1: synaptics: Toshiba Satellite A300 detected, limiting rate to 40pps.
[   13.885534] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   13.888499] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Chicony USB 2.0 Camera (04f2:b008)
[   13.891702] input: Chicony USB 2.0 Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input7
[   13.891799] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   13.891801] USB Video Class driver (1.1.1)
[   13.917249] Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux, in-tree:
[   13.917253] Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[   13.917367] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   13.917395] iwlwifi 0000:03:00.0: power state changed by ACPI to D0
[   13.917451] iwlwifi 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   13.917488] iwlwifi 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[   13.917531] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_len = 0x00002000
[   13.917534] iwlwifi 0000:03:00.0: pci_resource_base = f809c000
[   13.917536] iwlwifi 0000:03:00.0: HW Revision ID = 0x0
[   13.917758] iwlwifi 0000:03:00.0: irq 47 for MSI/MSI-X
[   13.917867] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) WiFi Link 5100 AGN, REV=0x54
[   13.918001] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   13.939775] iwlwifi 0000:03:00.0: device EEPROM VER=0x11f, CALIB=0x4
[   13.939778] iwlwifi 0000:03:00.0: Device SKU: 0Xf0
[   13.939793] iwlwifi 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 24 802.11a channels
[   14.183151] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 8.83.5.1 build 33692
[   14.183415] Registered led device: phy0-led
[   14.183448] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[   14.508566] r852 0000:04:06.3: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   14.508575] r852 0000:04:06.3: setting latency timer to 64
[   14.508654] r852: driver loaded successfully
[   14.573620] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[   14.822008] [drm] PCIE GART of 512M enabled (table at 0x0000000000040000).
[   14.822073] radeon 0000:01:00.0: WB enabled
[   14.856231] [drm] ring test succeeded in 1 usecs
[   14.856410] [drm] radeon: ib pool ready.
[   14.856492] [drm] ib test succeeded in 0 usecs
[   14.858250] [drm] Radeon Display Connectors
[   14.858253] [drm] Connector 0:
[   14.858255] [drm]   LVDS
[   14.858258] [drm]   DDC: 0x7f68 0x7f68 0x7f6c 0x7f6c 0x7f70 0x7f70 0x7f74 0x7f74
[   14.858260] [drm]   Encoders:
[   14.858262] [drm]     LCD1: INTERNAL_KLDSCP_LVTMA
[   14.858264] [drm] Connector 1:
[   14.858265] [drm]   VGA
[   14.858268] [drm]   DDC: 0x7e40 0x7e40 0x7e44 0x7e44 0x7e48 0x7e48 0x7e4c 0x7e4c
[   14.858270] [drm]   Encoders:
[   14.858271] [drm]     CRT1: INTERNAL_KLDSCP_DAC1
[   14.858273] [drm] Connector 2:
[   14.858275] [drm]   HDMI-A
[   14.858276] [drm]   HPD1
[   14.858279] [drm]   DDC: 0x7e50 0x7e50 0x7e54 0x7e54 0x7e58 0x7e58 0x7e5c 0x7e5c
[   14.858281] [drm]   Encoders:
[   14.858282] [drm]     DFP1: INTERNAL_UNIPHY
[   14.858284] [drm] Connector 3:
[   14.858286] [drm]   DIN
[   14.858287] [drm]   Encoders:
[   14.858289] [drm]     TV1: INTERNAL_KLDSCP_DAC2
[   14.858369] [drm] radeon: power management initialized
[   15.176386] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
[   15.176390] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   15.176392] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[   15.176396] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176399] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176402] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176404] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.176407] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[   15.630268] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[   15.630340] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 48 for MSI/MSI-X
[   15.631386] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[   15.710397] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   15.710537] input: HDA Intel Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   16.011144] [drm] fb mappable at 0xC0142000
[   16.011147] [drm] vram apper at 0xC0000000
[   16.011149] [drm] size 4096000
[   16.011151] [drm] fb depth is 24
[   16.011153] [drm]    pitch is 5120
[   16.011323] fbcon: radeondrmfb (fb0) is primary device
[   16.011514] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[   16.011547] fb0: radeondrmfb frame buffer device
[   16.011549] drm: registered panic notifier
[   16.011557] [drm] Initialized radeon 2.12.0 20080528 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   16.011609] snd_hda_intel 0000:01:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   16.011876] snd_hda_intel 0000:01:00.1: irq 49 for MSI/MSI-X
[   16.011912] snd_hda_intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[   16.096611] HDMI status: Codec=0 Pin=3 Presence_Detect=0 ELD_Valid=0
[   16.096704] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[   16.365522] type=1400 audit(1348060829.579:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/sbin/dhclient" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.365599] type=1400 audit(1348060829.579:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.365665] type=1400 audit(1348060829.579:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=760 comm="apparmor_parser"
[   16.399294] type=1400 audit(1348060829.611:5): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.399371] type=1400 audit(1348060829.611:6): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.399436] type=1400 audit(1348060829.611:7): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=759 comm="apparmor_parser"
[   16.518094] type=1400 audit(1348060829.731:8): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   16.518170] type=1400 audit(1348060829.731:9): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   16.518238] type=1400 audit(1348060829.731:10): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=768 comm="apparmor_parser"
[   18.790764] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   19.057768] EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   19.427317] init: failsafe main process (912) killed by TERM signal
[   21.187352] ppdev: user-space parallel port driver
[   21.368687] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   21.368691] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   21.434835] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   21.434841] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   21.434843] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   22.189536] type=1400 audit(1348060835.403:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=994 comm="apparmor_parser"
[   22.189910] type=1400 audit(1348060835.403:12): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/sbin/cupsd" pid=994 comm="apparmor_parser"
[   22.317511] type=1400 audit(1348060835.531:13): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/sbin/dhclient" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.317666] type=1400 audit(1348060835.531:14): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.317759] type=1400 audit(1348060835.531:15): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=1027 comm="apparmor_parser"
[   22.337637] type=1400 audit(1348060835.551:16): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/lightdm/lightdm/lightdm-guest-session-wrapper" pid=1026 comm="apparmor_parser"
[   22.846971] type=1400 audit(1348060836.059:17): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/freshclam" pid=1034 comm="apparmor_parser"
[   22.980109] r8169 0000:02:00.0: eth0: link down
[   22.980338] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[   22.982689] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   22.985766] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   23.106347] iwlwifi 0000:03:00.0: L1 Enabled; Disabling L0S
[   23.109416] iwlwifi 0000:03:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0
[   23.160320] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[   23.917487] type=1400 audit(1348060837.131:18): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/mission-control-5" pid=1040 comm="apparmor_parser"
[   23.917938] type=1400 audit(1348060837.131:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/lib/telepathy/telepathy-*" pid=1040 comm="apparmor_parser"
[   24.616639] type=1400 audit(1348060837.831:20): apparmor="STATUS" operation="profile_replace" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1049 comm="apparmor_parser"
[   31.079629] wlan0: authenticate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1)
[   31.081681] wlan0: authenticated
[   31.086288] wlan0: associate with 00:26:44:7f:00:64 (try 1)
[   31.091027] wlan0: RX AssocResp from 00:26:44:7f:00:64 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[   31.091032] wlan0: associated
[   31.098502] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[   31.491667] audit_printk_skb: 9 callbacks suppressed
[   31.491671] type=1400 audit(1348060844.703:24): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.492897] type=1400 audit(1348060844.707:25): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//launchpad_integration" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.493332] type=1400 audit(1348060844.707:26): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.494386] type=1400 audit(1348060844.707:27): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.495244] type=1400 audit(1348060844.707:28): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//launchpad_integration" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.495675] type=1400 audit(1348060844.707:29): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.496500] type=1400 audit(1348060844.711:30): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   31.497090] type=1400 audit(1348060844.711:31): apparmor="STATUS" operation="profile_load" name="/usr/bin/evince-thumbnailer//sanitized_helper" pid=1032 comm="apparmor_parser"
[   32.507569] init: isc-dhcp-server pre-start process (1115) terminated with status 127
[   41.212013] wlan0: no IPv6 routers present
[   46.485534] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   46.539392] init: plymouth-stop pre-start process (1829) terminated with status 1
[   91.566565] iwlwifi 0000:03:00.0: Tx aggregation enabled on ra = 00:26:44:7f:00:64 tid = 0


Τα υπόλοιπα σφάλματα δεν είναι κάτι σοβαρό;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-34-generic
3 Intel Core2 Duo CPU T6400 2.00GHz ‖ RAM 3028 MiB ‖ TOSHIBA Portable PC - TOSHIBA Satellite A300
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] [1002:95c4] {radeon}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E Ethernet [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Chris_th
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: 08 Μαρ 2012, 15:36
Τοποθεσία: Thessaloniki
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Learner » 19 Σεπ 2012, 16:46

Chris_th έγραψε:Τα υπόλοιπα σφάλματα δεν είναι κάτι σοβαρό;
Κώδικας: Επιλογή όλων
[ 32.507569] init: isc-dhcp-server pre-start process (1115) terminated with status 127

Ακόμη το βλέπω το σφάλμα σχετικά με τον isc-dhcp-server . Δοκίμασε και
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get --purge autoremove


Τα υπόλοιπα δεν μου φαίνονται (εμένα) σοβαρά. Λάθη είναι ναι , αλλά όχι σοβαρά. Εκτός και αν έχεις κάποιο πρόβλημα με τις usb , έχεις ;
Κώδικας: Επιλογή όλων
[2.108021] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9761
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Chris_th » 19 Σεπ 2012, 17:07

Οκ με το
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get --purge autoremove
καθάρισε κι αυτό το πακέτο οπότε τώρα δεν το εμφανίζει στα σφάλματα. Με τις usb δεν έχω κανένα πρόβλημα. btw έχω απενεργοποιήσει το IPv6 και το βλέπω και στο dmesg με τον πυρήνα της υπογραφής μου. Με άλλο πυρήνα δεν μου το εμφανίζει στο dmesg. Αυτό σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιώ άλλο πυρήνα δεν είναι απενεργοποιημένο;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-34-generic
3 Intel Core2 Duo CPU T6400 2.00GHz ‖ RAM 3028 MiB ‖ TOSHIBA Portable PC - TOSHIBA Satellite A300
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] [1002:95c4] {radeon}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E Ethernet [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Chris_th
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: 08 Μαρ 2012, 15:36
Τοποθεσία: Thessaloniki
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό the_eye » 19 Σεπ 2012, 17:20

Δεν πειράζει το IPv6.
Δες αν έχεις και κάποια αναβάθμιση για το Bios.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11593
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Chris_th » 20 Σεπ 2012, 01:37

ΤΟ BIOS μου είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo dmidecode -t 0
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.4 present.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
   Vendor: INSYDE
   Version: 2.20
   Release Date: 12/07/2009


Βρήκα ότι υπάρχει νεώτερη έκδοση εδώ: http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/jsp/supportMyProduct.do?service=EU αλλά το αρχείο είναι .exe
Μετά από λίγο ψάξιμο βρήκα αυτήν την διαδικασία για ubuntu http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/TSB9902P80000R01.htm αλλά δεν είναι για το μοντέλο μου. Να το προχωρήσω;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-34-generic
3 Intel Core2 Duo CPU T6400 2.00GHz ‖ RAM 3028 MiB ‖ TOSHIBA Portable PC - TOSHIBA Satellite A300
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] [1002:95c4] {radeon}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E Ethernet [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Chris_th
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: 08 Μαρ 2012, 15:36
Τοποθεσία: Thessaloniki
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό the_eye » 20 Σεπ 2012, 01:41

Chris_th έγραψε:δεν είναι για το μοντέλο μου. Να το προχωρήσω;

Όχι, αν κάτι πάει στραβά στο bios το λαπτοπ δεν θα ανοίγει.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11593
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Αξιολόγηση μηνυμάτων εκκίνησης dmesg parser

Δημοσίευσηαπό Chris_th » 20 Σεπ 2012, 01:45

Το .exe που κατέβασα είναι για το μοντέλο μου. Αλλά η διαδικασία που βρήκα δεν είναι για το μοντέλο μου. Πως μπορώ να το τρέξω σαν .exe; Μέσω wine ή VM;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-35-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-34-generic
3 Intel Core2 Duo CPU T6400 2.00GHz ‖ RAM 3028 MiB ‖ TOSHIBA Portable PC - TOSHIBA Satellite A300
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV620/M82 [Mobility Radeon HD 3450/3470] [1002:95c4] {radeon}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E Ethernet [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
Chris_th
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 86
Εγγραφή: 08 Μαρ 2012, 15:36
Τοποθεσία: Thessaloniki
Εκτύπωση

ΠροηγούμενηΕπόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Ανάπτυξη Λογισμικού / Αλγόριθμοι