Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό akounadis » 30 Σεπ 2011, 19:59

Κώδικας: Επιλογή όλων
rory@rory-laptop:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
    GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
    GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
    GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R600 (RV620 95C2) 20090101  TCL DRI2
OpenGL version string: 1.5 Mesa 7.7.1
OpenGL extensions:
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_MESAX_texture_float,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_array_bgra,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos,
    GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_convolution, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_fog_coord,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
    GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
    GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_APPLE_packed_pixels,
    GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_env_combine3,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATI_separate_stencil,
    GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
    GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos,
    GL_NV_blend_square, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program, GL_OES_read_format,
    GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
    GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays

64 GLX Visuals
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc3 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc4 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xc5 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc6 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xc7 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xc8 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xc9 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xca 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xcb 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xcc 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xcd 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xce 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xcf 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd0 24 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd1 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xd2 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xd3 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd4 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xd5 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd6 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xd7 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xd8 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xd9 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xda 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdb 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xdc 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xdd 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xde 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xdf 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe0 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xe1 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe2 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xe3 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe4 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xe5 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe6 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xe7 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xe8 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xe9 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xea 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xeb 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xec 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xed 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xee 24 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xef 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xf0 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xf1 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf2 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xf3 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf4 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xf5 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf6 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xf7 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xf8 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xf9 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xfa 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xfb 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xfc 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xfd 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xfe 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xff 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x62 32 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None

96 GLXFBConfigs:
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x63  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x64  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x65  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x66  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x67  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x68  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x69  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6a  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6b  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6c  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6d  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x6e  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x6f  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x70  0 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x71  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x72  0 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x73  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x74  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x75  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x76  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x77  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x78  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x79  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7a  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7b  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7c  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7d  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x7e  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x7f  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x80  0 tc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x81  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x82  0 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0x83  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x84  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x85  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x86  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x87  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x88  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x89  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8a  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8b  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8c  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8d  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x8e  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0x8f  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x90  0 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x91  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0x92  0 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0x93  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x94  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x95  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0x96  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x97  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x98  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x99  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9a  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9b  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9c  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9d  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0x9e  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0x9f  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xa0  0 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa1  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xa2  0 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa3  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa4  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa5  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa6  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0  0  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa7  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xa8  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xa9  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xaa  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xab  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xac  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xad  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xae  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  0 16 16 16  0  0 0 Slow
0xaf  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb0  0 dc  0 24  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb1  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xb2  0 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16  0  0 0 Slow
0xb3  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb4  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xb5  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb6  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0  0  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xb7  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xb8  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xb9  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
0xba  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbb  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbc  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbd  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0  0  0  0  0  0 0 None
0xbe  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  0 16 16 16 16  0 0 Slow
0xbf  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc0  0 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow
0xc1  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8  0  0  0  0  0 0 None
0xc2  0 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 Slow


Κώδικας: Επιλογή όλων
rory@rory-laptop:~$ locate fglrx
/usr/lib/fglrx
/usr/lib/fglrx/etc
/usr/lib/fglrx/libXvBAW.so.1
/usr/lib/fglrx/etc/ati
/usr/lib/fglrx/etc/ati/amdpcsdb
/usr/lib32/fglrx
/usr/lib32/fglrx/libAMDXvBA.so.1
/usr/lib32/fglrx/libGL.so.1
/usr/lib32/fglrx/libXvBAW.so.1
/usr/lib32/fglrx/libfglrx_gamma.so.1
/usr/share/app-install/desktop/fglrx-driver.desktop
/usr/share/apport/package-hooks/source_fglrx-installer.py
/usr/share/doc/fglrx-modaliases
/usr/share/doc/fglrx-modaliases/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fglrx-modaliases/copyright
/usr/share/jockey/handlers/fglrx.py
/usr/share/jockey/handlers/fglrx.pyc
/usr/share/jockey/modaliases/fglrx-modules.alias.override
/var/lib/dpkg/info/fglrx-modaliases.list
/var/lib/dpkg/info/fglrx-modaliases.md5sums
rory@rory-laptop:~$


Κώδικας: Επιλογή όλων
rory@rory-laptop:~$ dpkg -l '*fglrx*'
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Όνομα     Έκδοση   Περιγραφή
+++-==============-==============-============================================
un  fglrx          <κανένα> (χωρίς διαθέσιμη περιγρ
un  fglrx-amdcccle <κανένα> (χωρίς διαθέσιμη περιγρ
un  fglrx-control  <κανένα> (χωρίς διαθέσιμη περιγρ
un  fglrx-control- <κανένα> (χωρίς διαθέσιμη περιγρ
ii  fglrx-modalias 2:8.723.1-0ubu Identifiers supported by the ATI graphics dr
rory@rory-laptop:~$


Τον φάκελο ati δεν τον έχω.
Η θερμοκρασία ανέβηκε από 46 βαθμούς στους 57 με 62.
Δεν είναι εγκατεστημένος ο κλειστός.
Τα γρανάζια γυρνάνε τέλεια...
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 01 Οκτ 2011, 00:25

Ακολούθησε αυτόν τον οδηγό εκεί που λέει "στην συνέχεια" κάνε πρώτα επανεκκίνηση όταν τελειώσεις θα έχουν εγκατασταθεί αλλά δεν θα φαίνονται στο jockey ή στο synaptic δώσε απλά σε τερματικό fglrxinfo
http://osarena.net/2011/09/etimos-o-catalyst-11-9-%E2%80%93-lini-ta-provlimata-me-to-gnome-3.html
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό akounadis » 01 Οκτ 2011, 00:43

Κώδικας: Επιλογή όλων
rory@rory-laptop:~$ fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Mobility Radeon HD 3430
OpenGL version string: 3.3.11079 Compatibility Profile Context


...αλλά πάλι απ τους οδηγούς υλικού μου αναφέρει ότι δεν είναι ενεργοποιημένος ο κλειστός
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 01 Οκτ 2011, 00:52

Σε έχω ήδη ενημερώση ότι δεν θα στο εμφανίζει, δεν εγκατέστησες πακέτο deb,πρέπει τώρα να είσαι εντάξει,ανοίγει το catalyst;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό akounadis » 01 Οκτ 2011, 01:09

ανοίγει το catalyst αλλά η θερμοκρασία ανέβηκε λίγο
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 01 Οκτ 2011, 10:22

Με ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος και χωρίς να τρέχεις τίποτα πες μου πόση διαφορά έχεις και από πια έκδοση του catalyst.Πάντως λένε ότι η 11.7 ήταν η πιο δροσερή.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό akounadis » 01 Οκτ 2011, 10:58

Χωρίς να γίνεται κάποια εργασία 53. Τώρα που έβγαλα τον κλειστό 43.
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 01 Οκτ 2011, 12:20

Συγνώμη μήπως δεν κατάλαβα καλά, με τον κλειστό είχες 53 και τώρα που τον έβγαλες (δηλαδή με τον ανοικτό) έχεις 43
Μήπως είναι ανάποδα τα πράγματα;
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό akounadis » 01 Οκτ 2011, 13:18

sotos21 έγραψε:Συγνώμη μήπως δεν κατάλαβα καλά, με τον κλειστό είχες 53 και τώρα που τον έβγαλες (δηλαδή με τον ανοικτό) έχεις 43
Μήπως είναι ανάποδα τα πράγματα;


...τώρα με τον ανοιχτό χωρίς να γίνεται κάποια εργασία είναι στους 43. Ναι με τον κλειστό όπως τον εγκαταστήσαμε πριν ήταν στους 53.
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Εγκατάσταση-Αναβαθμιση οδηγων καρτας γραφικων

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 01 Οκτ 2011, 14:35

Σου παραθέτω τι μου έχεις γράψει μήπως βγάλει κανένας άλλος νόημα εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά.
Η θερμοκρασία ανέβηκε από 46 βαθμούς στους 57 με 62.
Δεν είναι εγκατεστημένος ο κλειστός.
.
Άρα ο κλειστός έχει περίπου 46 και ο ανοικτός περίπου 60 (και σε εμένα έτσι είναι)
Μετά μου γράφεις
...τώρα με τον ανοιχτό χωρίς να γίνεται κάποια εργασία είναι στους 43. Ναι με τον κλειστό όπως τον εγκαταστήσαμε πριν ήταν στους 53

Η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω για την αύξηση της θερμοκρασίας των κλειστών είναι ότι δεν ταιριάζει η έκδοση αυτή στον υπολογιστή σου και για την μείωση της θερμοκρασίας των ανοικτών ότι με τον πλήρη καθαρισμό που κάναμε(και επέμενα γι'αυτό) αφαιρέσαμε κάποια υπολείμματα των κλειστών που προκαλούσαν δυσλειτουργία στο μηχάνημα.
Κάτσε με τους ανοικτούς και μη μιλάς καθόλου είσαι τυχερός.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

ΠροηγούμενηΕπόμενο

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials