Openbox από το μηδέν

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό headless » 27 Οκτ 2010, 23:17

Εικόνα

Ο Openbox είναι ένας lightweight window manager,που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ανασάνει ο υπολογιστής μας από τα περιττά μπιχλιμπίδια του gnome.
Στα ελληνικά ένας διαχειριστής παραθύρων,ένα software που καθορίζει την θέση και την εμφάνιση των παραθύρων μέσα στον Χ11.
Θα δούμε εδώ πώς να τον εγκαταστήσουμε,πώς να τον σετάρουμε και πώς να τον χρησιμοποιούμε.
Από το κλασικό desktop του gnome αν ακολουθήσετε αυτό τον οδηγό η επιφάνεια εργασίας σας θα γίνει κάπως έτσι.

Ποιά πακέτα θα χρειαστούμε

Δεν είναι πολλά,είπαμε ο openbox δεν είναι ένα πλήρες desktop environment.
Θα εγκαταστήσουμε από το Synaptic τα εξής πακέτα:

openbox ( το κυρίως πακέτο )
obconf ( o διαχειριστής ρυθμίσεων του)
obmenu ( tool για την gui διαμόρφωση του openbox μενού)
openbox-themes (διάφορα θέματα για την εμφάνισή του)
tint2 (το πάνελ που βλέπετε κάτω)
conky (το system monitor που βλέπετε πάνω)
pcmanfm (ένας lighweight περιηγητής αρχείων-πλεονέκτημά του οτι είναι και mount manager για να μην μπλέκουμε με gvfs)
gmrun (ένας απλός application launcher)
gxmessage (προγραμματάκι που εμφανίζει ένα απλό μύνημα στην οθόνη)
nitrogen (ένας απλός wallpaper changer)

Επίσης το volumeicon , ένα applet για την ένταση του ήχου,αυτό θα το πάρουμε από εδώ:
http://softwarebakery.com/maato/volumeicon.html , έχει έτοιμα .deb ανάλογα με την αρχιτεκτονική σας.


Nitrogen,Obconf και pcmanfm.


Βασικές ρυθμίσεις

Ο διαχειριστής παραθύρων μας έχει τις ρυθμίσεις του στο ~/.config/openbox ,δηλαδή στο /home/το_username-σας/.config/openbox
Τα αρχεία που μας ενδιαφέρουν είναι καταρχήν τρία.

1.menu.xml
Περιέχει τις εγγραφές του μενού που εμφανίζεται όταν κάνουμε δεξί κλίκ οπουδήποτε.
(Το Openbox δεν έχει start button)
Αυτό το αρχείο γίνεται generate όταν ξεκινάτε τον window manager και δεν χρειάζεται να το τροποποιήσετε με το χέρι.
Μπορείτε να το τροποποιήσετε μέσα από γραφικό χρησιμοποιώντας το obmenu
Παραθέτω το δικό μου για να πάρετε μια ιδέα

Κώδικας: Επιλογή όλων
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openbox_menu xmlns="http://openbox.org/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://openbox.org/                 file:///usr/share/openbox/menu.xsd">
   <menu id="root-menu" label="Openbox 3">
<item label="Run Program">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gmrun
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Terminal ">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gnome-terminal
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="File manager">
         <action name="Execute">
            <execute>
               pcmanfm
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Web browser">
         <action name="Execute">
            <execute>
               /home/headless/firefox/firefox
            </execute>
         </action>
      </item>
      <!-- This requires the presence of the 'menu' package to work -->
      <menu id="Debian"/>
      <separator/>
      <menu id="client-list-menu"/>
      <separator/>
      <item label="ObConf">
         <action name="Execute">
            <execute>
               obconf
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Reconfigure">
         <action name="Reconfigure"/>
      </item>
      <item label="Restart">
         <action name="Restart"/>
      </item>
      <separator/>
      <item label="Exit">
         <action name="Exit"/>
      </item>
   </menu>
</openbox_menu>


2.autostart.sh
Εδώ βρίσκονται οι εντολές που εκτελούνται όταν αρχίζει μια Openbox συνεδρία.Αυτό το αρχείο το φτιάχνουμε εμείς δίνοντας
Κώδικας: Επιλογή όλων
touch ~/.config/openbox/autostart.sh

Δείτε το δικό μου και θα σας εξηγήσω τι είναι το καθετί:
Κώδικας: Επιλογή όλων
# Run the system-wide support stuff
#. $GLOBALAUTOSTART

# Programs to launch at startup
# =============================

# Start session manager
gnome-settings-daemon

# Start Bluetooth applet
#bluetooth-applet &

# Enable power management
gnome-power-manager &

#Start volume control applet
volumeicon &

# Force openoffice.org to use GTK theme
# enable this if you install openoffice
export OOO_FORCE_DESKTOP=gnome


# Set desktop wallpaper
nitrogen --restore &


# Start screensaver deamon
gnome-screensaver &

# Launch network manager applet
#(sleep 4s && nm-applet) &

# Launch clipboard manager
#(sleep 1s && parcellite) &

# Uncomment to enable system updates at boot
#(sleep 180s && system-update) &

# Check for restricted hardware
#(sleep 60s && jockey-gtk --check) &


# Launch Conky
conky &

# Launch panel
tint2 &


Από πάνω πρός τα κάτω:
To gnome-settings-daemon είναι ένας δαίμονας που πρέπει να εκτελεστεί για να έχουν το gtk theme που θέλουμε οι gtk εφαρμογές μας.
To volumeicon είναι το applet για την ένταση του ήχου.
To nitrogen --restore επαναφέρει το wallpaper που έχουμε διαλέξει.
Τα conky και tint2 ξεκινούν το conky (doh) και το πάνελ μας αντίστοιχα.
Οι γραμμές που ξεκινούν με # είναι comments.
Σημαντικό: Κάθε εφαρμογή που θέλουμε να τρέχει εσαεί όσο κρατάει η συνεδρία,πρέπει να έχει μετά την εντολή το &

3. rc.xml
Και τώρα ,όπως λέει ο και συμπαθής αοιδός, αρχίζουν τα δύσκολα.
Στο rc.xml υπάρχουν ένα σωρό ρυθμίσεις για την συμπεριφορά των παραθύρων.
Κυρίως όμως,υπάρχουν τα keyboard shortcuts που θα κάνουν την ζωή μας με το Openbox πολύ πιο εύκολη.
Το αρχείο:
Κώδικας: Επιλογή όλων
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Do not edit this file, it will be overwritten on install.
        Copy the file to $HOME/.config/openbox/ instead. -->
<openbox_config xmlns="http://openbox.org/3.4/rc">
  <resistance>
    <strength>10</strength>
    <screen_edge_strength>20</screen_edge_strength>
  </resistance>
  <focus>
    <focusNew>yes</focusNew>
    <!-- always try to focus new windows when they appear. other rules do
       apply -->
    <followMouse>no</followMouse>
    <!-- move focus to a window when you move the mouse into it -->
    <focusLast>yes</focusLast>
    <!-- focus the last used window when changing desktops, instead of the one
       under the mouse pointer. when followMouse is enabled -->
    <underMouse>no</underMouse>
    <!-- move focus under the mouse, even when the mouse is not moving -->
    <focusDelay>200</focusDelay>
    <!-- when followMouse is enabled, the mouse must be inside the window for
       this many milliseconds (1000 = 1 sec) before moving focus to it -->
    <raiseOnFocus>no</raiseOnFocus>
    <!-- when followMouse is enabled, and a window is given focus by moving the
       mouse into it, also raise the window -->
  </focus>
  <placement>
    <policy>Smart</policy>
    <!-- 'Smart' or 'UnderMouse' -->
    <center>yes</center>
    <!-- whether to place windows in the center of the free area found or
       the top left corner -->
    <monitor>Active</monitor>
    <!-- with Smart placement on a multi-monitor system, try to place new windows
       on: 'Any' - any monitor, 'Mouse' - where the mouse is, 'Active' - where
       the active window is -->
    <primaryMonitor>1</primaryMonitor>
    <!-- The monitor where Openbox should place popup dialogs such as the
       focus cycling popup, or the desktop switch popup.  It can be an index
       from 1, specifying a particular monitor.  Or it can be one of the
       following: 'Mouse' - where the mouse is, or
                  'Active' - where the active window is -->
  </placement>
  <theme>
    <name>Clearlooks-Evolving</name>
    <titleLayout>NLIMC</titleLayout>
    <!--
      available characters are NDSLIMC, each can occur at most once.
      N: window icon
      L: window label (AKA title).
      I: iconify
      M: maximize
      C: close
      S: shade (roll up/down)
      D: omnipresent (on all desktops).
  -->
    <keepBorder>yes</keepBorder>
    <animateIconify>yes</animateIconify>
    <font place="ActiveWindow">
      <name>Aurulent Sans</name>
      <size>10</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>Normal</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>Normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
    <font place="InactiveWindow">
      <name>Aurulent Sans</name>
      <size>10</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>Normal</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>Normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
    <font place="MenuHeader">
      <name>Aurulent Sans</name>
      <size>10</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>Normal</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>Normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
    <font place="MenuItem">
      <name>Aurulent Sans</name>
      <size>10</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>Normal</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>Normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
    <font place="OnScreenDisplay">
      <name>Aurulent Sans</name>
      <size>10</size>
      <!-- font size in points -->
      <weight>Normal</weight>
      <!-- 'bold' or 'normal' -->
      <slant>Normal</slant>
      <!-- 'italic' or 'normal' -->
    </font>
  </theme>
  <desktops>
    <!-- this stuff is only used at startup, pagers allow you to change them
       during a session

       these are default values to use when other ones are not already set
       by other applications, or saved in your session

       use obconf if you want to change these without having to log out
       and back in -->
    <number>4</number>
    <firstdesk>1</firstdesk>
    <names>
      <!-- set names up here if you want to, like this:
    <name>desktop 1</name>
    <name>desktop 2</name>
    -->
    </names>
    <popupTime>875</popupTime>
    <!-- The number of milliseconds to show the popup for when switching
       desktops.  Set this to 0 to disable the popup. -->
  </desktops>
  <resize>
    <drawContents>yes</drawContents>
    <popupShow>Nonpixel</popupShow>
    <!-- 'Always', 'Never', or 'Nonpixel' (xterms and such) -->
    <popupPosition>Center</popupPosition>
    <!-- 'Center', 'Top', or 'Fixed' -->
    <popupFixedPosition>
      <!-- these are used if popupPosition is set to 'Fixed' -->
      <x>10</x>
      <!-- positive number for distance from left edge, negative number for
         distance from right edge, or 'Center' -->
      <y>10</y>
      <!-- positive number for distance from top edge, negative number for
         distance from bottom edge, or 'Center' -->
    </popupFixedPosition>
  </resize>
  <!-- You can reserve a portion of your screen where windows will not cover when
     they are maximized, or when they are initially placed.
     Many programs reserve space automatically, but you can use this in other
     cases. -->
  <margins>
    <top>0</top>
    <bottom>0</bottom>
    <left>0</left>
    <right>0</right>
  </margins>
  <dock>
    <position>TopLeft</position>
    <!-- (Top|Bottom)(Left|Right|)|Top|Bottom|Left|Right|Floating -->
    <floatingX>0</floatingX>
    <floatingY>0</floatingY>
    <noStrut>no</noStrut>
    <stacking>Above</stacking>
    <!-- 'Above', 'Normal', or 'Below' -->
    <direction>Vertical</direction>
    <!-- 'Vertical' or 'Horizontal' -->
    <autoHide>no</autoHide>
    <hideDelay>300</hideDelay>
    <!-- in milliseconds (1000 = 1 second) -->
    <showDelay>300</showDelay>
    <!-- in milliseconds (1000 = 1 second) -->
    <moveButton>Middle</moveButton>
    <!-- 'Left', 'Middle', 'Right' -->
  </dock>
  <keyboard>
    <chainQuitKey>C-g</chainQuitKey>
    <!-- Keybindings for desktop switching -->
    <keybind key="C-A-Left">
      <action name="DesktopLeft">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Right">
      <action name="DesktopRight">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Up">
      <action name="DesktopUp">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Down">
      <action name="DesktopDown">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Left">
      <action name="SendToDesktopLeft">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Right">
      <action name="SendToDesktopRight">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Up">
      <action name="SendToDesktopUp">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="S-A-Down">
      <action name="SendToDesktopDown">
        <dialog>no</dialog>
        <wrap>no</wrap>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F1">
      <action name="Desktop">
        <desktop>1</desktop>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F2">
      <action name="Desktop">
        <desktop>2</desktop>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F3">
      <action name="Desktop">
        <desktop>3</desktop>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-F4">
      <action name="Desktop">
        <desktop>4</desktop>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-d">
      <action name="ToggleShowDesktop"/>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for windows -->
    <keybind key="A-F4">
      <action name="Close"/>
    </keybind>
    <keybind key="A-Escape">
      <action name="Lower"/>
      <action name="FocusToBottom"/>
      <action name="Unfocus"/>
    </keybind>
    <keybind key="A-space">
      <action name="ShowMenu">
        <menu>client-menu</menu>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="A-space">
      <action name="ShowMenu">
        <menu>client-menu</menu>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="Print">
      <action name="Execute">
        <execute>gnome-screenshot</execute>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="A-Print">
      <action name="Execute">
        <execute>gnome-screenshot -w</execute>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for window switching -->
    <keybind key="A-Tab">
      <action name="NextWindow"/>
    </keybind>
    <keybind key="A-S-Tab">
      <action name="PreviousWindow"/>
    </keybind>
    <keybind key="C-A-Tab">
      <action name="NextWindow">
        <panels>yes</panels>
        <desktop>yes</desktop>
      </action>
    </keybind>
    <!-- Keybindings for running applications -->
    <keybind key="A-F2">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Run Program</name>
        </startupnotify>
        <command>gmrun</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-f">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>PCManFM</name>
        </startupnotify>
        <command>pcmanfm</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-w">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Firefox</name>
        </startupnotify>
        <command>/οpt/firefox/firefox</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-t">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Terminal</name>
        </startupnotify>
        <command>gnome-terminal</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-x">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Logout</name>
        </startupnotify>
        <command>/home/headless/.config/openbox/gmessage</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-e">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Gedit</name>
        </startupnotify>
        <command>gedit</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-m">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>claws-mail</name>
        </startupnotify>
        <command>claws-mail</command>
      </action>
    </keybind>
  <keybind key="W-g">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Gimp</name>
        </startupnotify>
        <command>gimp</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-s">
      <action name="Execute">
        <startupnotify>
          <enabled>true</enabled>
          <name>Synaptic</name>
        </startupnotify>
        <command>gksu synaptic</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="W-space">
      <action name="ShowMenu">
        <menu>root-menu</menu>
      </action>
    </keybind>
  </keyboard>
  <mouse>
    <dragThreshold>8</dragThreshold>
    <!-- number of pixels the mouse must move before a drag begins -->
    <doubleClickTime>200</doubleClickTime>
    <!-- in milliseconds (1000 = 1 second) -->
    <screenEdgeWarpTime>400</screenEdgeWarpTime>
    <!-- Time before changing desktops when the pointer touches the edge of the
       screen while moving a window, in milliseconds (1000 = 1 second).
       Set this to 0 to disable warping -->
    <context name="Frame">
      <mousebind button="A-Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Left" action="Click">
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Left" action="Drag">
        <action name="Move"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Right" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Middle" action="Press">
        <action name="Lower"/>
        <action name="FocusToBottom"/>
        <action name="Unfocus"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-S-Up" action="Click">
        <action name="SendToDesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-S-Down" action="Click">
        <action name="SendToDesktopNext"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Titlebar">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Move"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="DoubleClick">
        <action name="ToggleMaximizeFull"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Press">
        <action name="Lower"/>
        <action name="FocusToBottom"/>
        <action name="Unfocus"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Up" action="Click">
        <action name="Shade"/>
        <action name="FocusToBottom"/>
        <action name="Unfocus"/>
        <action name="Lower"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Down" action="Click">
        <action name="Unshade"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Top">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize">
          <edge>top</edge>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Left">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize">
          <edge>left</edge>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Right">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize">
          <edge>right</edge>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Bottom">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize">
          <edge>bottom</edge>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Press">
        <action name="Lower"/>
        <action name="FocusToBottom"/>
        <action name="Unfocus"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="BLCorner">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="BRCorner">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="TLCorner">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="TRCorner">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Drag">
        <action name="Resize"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Client">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Icon">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="AllDesktops">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="ToggleOmnipresent"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Shade">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="ToggleShade"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Iconify">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="Iconify"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Maximize">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="ToggleMaximizeFull"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Middle" action="Click">
        <action name="ToggleMaximizeVert"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Click">
        <action name="ToggleMaximizeHorz"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Close">
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
        <action name="Unshade"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Click">
        <action name="Close"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Desktop">
      <mousebind button="Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="C-A-Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Left" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="Focus"/>
        <action name="Raise"/>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="Root">
      <!-- Menus -->
      <mousebind button="Middle" action="Press">
        <action name="ShowMenu">
          <menu>client-list-combined-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
      <mousebind button="Right" action="Press">
        <action name="ShowMenu">
          <menu>root-menu</menu>
        </action>
      </mousebind>
    </context>
    <context name="MoveResize">
      <mousebind button="Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Up" action="Click">
        <action name="DesktopPrevious"/>
      </mousebind>
      <mousebind button="A-Down" action="Click">
        <action name="DesktopNext"/>
      </mousebind>
    </context>
  </mouse>
  <menu><!-- You can specify more than one menu file in here and they are all loaded,
       just don't make menu ids clash or, well, it'll be kind of pointless --><!-- default menu file (or custom one in $HOME/.config/openbox/) --><!-- system menu files on Debian systems --><file>/var/lib/openbox/debian-menu.xml</file><file>debian-menu.xml</file><file>menu.xml</file><hideDelay>200</hideDelay><!-- if a press-release lasts longer than this setting (in milliseconds), the
       menu is hidden again --><middle>no</middle><!-- center submenus vertically about the parent entry --><submenuShowDelay>100</submenuShowDelay><!-- time to delay before showing a submenu after hovering over the parent
       entry.
       if this is a negative value, then the delay is infinite and the
       submenu will not be shown until it is clicked on --><submenuHideDelay>400</submenuHideDelay><!-- time to delay before hiding a submenu when selecting another
       entry in parent menu -->
       if this is a negative value, then the delay is infinite and the
       submenu will not be hidden until a different submenu is opened --&gt;
  <applicationIcons>yes</applicationIcons>
  <!-- controls if icons appear in the client-list-(combined-)menu -->
  <manageDesktops>yes</manageDesktops>
  <!-- show the manage desktops section in the client-list-(combined-)menu -->
</menu>
  <applications>
    <!--
  # this is an example with comments through out. use these to make your
  # own rules, but without the comments of course.

  <application name="the window's _OB_APP_NAME property (see obxprop)"
              class="the window's _OB_APP_CLASS property (see obxprop)"
               role="the window's _OB_APP_ROLE property (see obxprop)"
               type="the window's _OB_APP_TYPE property (see obxprob)..
                      (if unspecified, then it is 'dialog' for child windows)">
  # you may set only one of name/class/role/type, or you may use more than one
  # together to restrict your matches.

  # the name, class, and role use simple wildcard matching such as those
  # used by a shell. you can use * to match any characters and ? to match
  # any single character.

  # the type is one of: normal, dialog, splash, utility, menu, toolbar, dock,
  #    or desktop

  # when multiple rules match a window, they will all be applied, in the
  # order that they appear in this list


    # each rule element can be left out or set to 'default' to specify to not
    # change that attribute of the window

    <decor>yes</decor>
    # enable or disable window decorations

    <shade>no</shade>
    # make the window shaded when it appears, or not

    <position force="no">
      # the position is only used if both an x and y coordinate are provided
      # (and not set to 'default')
      # when force is "yes", then the window will be placed here even if it
      # says you want it placed elsewhere.  this is to override buggy
      # applications who refuse to behave
      <x>center</x>
      # a number like 50, or 'center' to center on screen. use a negative number
      # to start from the right (or bottom for <y>), ie -50 is 50 pixels from the
      # right edge (or bottom).
      <y>200</y>
      <monitor>1</monitor>
      # specifies the monitor in a xinerama setup.
      # 1 is the first head, or 'mouse' for wherever the mouse is
    </position>

    <focus>yes</focus>
    # if the window should try be given focus when it appears. if this is set
    # to yes it doesn't guarantee the window will be given focus. some
    # restrictions may apply, but Openbox will try to

    <desktop>1</desktop>
    # 1 is the first desktop, 'all' for all desktops

    <layer>normal</layer>
    # 'above', 'normal', or 'below'

    <iconic>no</iconic>
    # make the window iconified when it appears, or not

    <skip_pager>no</skip_pager>
    # asks to not be shown in pagers

    <skip_taskbar>no</skip_taskbar>
    # asks to not be shown in taskbars. window cycling actions will also
    # skip past such windows

    <fullscreen>yes</fullscreen>
    # make the window in fullscreen mode when it appears

    <maximized>true</maximized>
    # 'Horizontal', 'Vertical' or boolean (yes/no)
  </application>

  # end of the example
-->
  </applications>
</openbox_config>


Oι συντομεύσεις που επιτυγχάνουμε είναι οι εξής:
Super (win key) + Space - εμφανίζει το Oepnbox menu
Control+Alt+δεξιά / αριστερά - μετακίνηση στην επιφάνεια εργασίας δεξιά/αριστερά αντίστοιχα
Super (win key) + F1,F2,F3,F4 - μετακίνηση στην επιφάνεια υπ αρ. 1,2,3,4
Καθώς και αυτές που βλέπετε στην εικόναΠροφανώς μπορείτε να τροποποιήσετε το αρχείο ανάλογα με το δικό σας σύστημα,χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές που θέτλετε εσείς,και τα shortcuts που θέλετε εσείς.
Για παράδειγμα εγώ τρέχω την τελευταία έκδοση του firefox από mozilla,γι αυτό και το keybind στέλνει στο /opt/firefox/firefox
Κάποιος άλλος θα πρέπει να γράψει απλά firefox σαν εντολή.
Ή ας πούμε αντί για το Claws Mail να βάλει το Win key + M να ξεκινάει το Evolution ή το Thunderbird ή όποιο άλλο έχει.

Οι τελευταίες πινελιές
Κουράγιο,τελειώνουμε (αν έχει μείνει κανείς τόσο υπομονετικός που να έφτασε ως εδώ)
Μένει να ρυθμίσουμε το πανελ μας και να κανονίσουμε ένα μικρό προβληματάκι.

Το tint2 πάνελ έχει τις ρυθμίσεις του στο αρχείο ~/.config/tint2/tint2rc
Το δικό μου έχει ως εξής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
#---------------------------------------------
# TINT2 CONFIG FILE
#---------------------------------------------

#---------------------------------------------
# BACKGROUND AND BORDER
#---------------------------------------------
rounded = 0
border_width = 1
background_color = #888888 30
border_color = #000000 30

rounded = 3
border_width = 1
background_color = #888888 70
border_color = #ffffff 50

rounded = 3
border_width = 1
background_color = #888888 30
border_color = #ffffff 20

#---------------------------------------------
# PANEL
#---------------------------------------------
panel_monitor = all
panel_position = bottom center
panel_size = 100% 35
panel_margin = 0 0
panel_padding = 0 0
font_shadow = 0
panel_background_id = 1

#---------------------------------------------
# TASKBAR
#---------------------------------------------
taskbar_mode = multi_desktop
taskbar_padding = 6 1 6
taskbar_background_id = 0

#---------------------------------------------
# TASKS
#---------------------------------------------
task_icon = 1
task_text = 0
task_width = 40
task_centered = 1
task_padding = 6 3
task_font = kroeger 06_55 6
task_font_color = #222222 100
task_active_font_color = #000000 100
task_background_id = 3
task_active_background_id = 2

#---------------------------------------------
# SYSTRAYBAR
#---------------------------------------------
systray_padding = 0 4 5
systray_background_id = 0

#---------------------------------------------
# CLOCK
#---------------------------------------------
time1_format =%I:%M %p
time1_font = sans 9
time2_format = %d %b
time2_font = sans 7
clock_font_color = #000000 100
clock_padding = 10 3
clock_background_id = 0

#---------------------------------------------
# MOUSE ACTION ON TASK
#---------------------------------------------
mouse_middle = none
mouse_right = close
mouse_scroll_up = toggle
mouse_scroll_down = iconify


Επιπροσθέτως το tint2 έχει από τα καλύτερα documentation που έχω δεί.
http://code.google.com/p/tint2/wiki/Configure
Όπως βλέπετε είναι πολύ καλύτερο σε εμφάνιση από το gnome-panel :D


Ένα άλλο μικρό πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε είναι οτι τo μενού του Openbox δεν έχει επιλογή για επανεκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή.
Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα μικρό scriptάκι γι αυτό τον σκοπό,το οποίο θα καλούμε με την συντόμευση Super (win key) + X
Μέσα λοιπόν στο ~/.config/openbox για να μην το ψάχνουμε δημιουργούμε το αρχείο με
Κώδικας: Επιλογή όλων
touch gmessage

και επικολλούμε σαν περιεχόμενό του τα εξής :
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash

gmessage "Awww...Leaving so soon?" -center -title "Take action" -font "Sans bold 10" -default "Cancel" -buttons "_Cancel":1,"_Log out":2,"_Reboot":3,"_Shut down":4 >/dev/null

case $? in
   1)
      echo "Exit";;
   2)
      killall openbox;;
   3)
      sudo shutdown -r now;;
   4)
      sudo shutdown -h now;;
esac

Σώζουμε και το κάνουμε εκτελέσιμο με
Κώδικας: Επιλογή όλων
chmod a+x gmessage

Έτσι πετύχαμε να μας εμφανίζει το εξής μύνημα:

Εικόνα

όπου default action είναι το Cancel και τα υπογραμμισμένα γράμματα εκτελούν την αντίστοιχη πράξη,δηλαδή
C=Cancel , L=Log out , R=-Reboot , S=Shutdown
δεν τελειώσαμε όμως...οι κανονικοί χρήστες για να κάνουν shutdown ή reboot πρέπει να δώσουν κωδικό,και προφανώς εμείς δεν θέλουμε να δίνουμε κωδικό κάθε φορά που θέλουμε να κλείσουμε το pc.
Αυτό διορθώνεται ως εξης:
δίνουμε
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo visudo

και στο τέλος του αρχείου προσθέτουμε τα εξής :

Κώδικας: Επιλογή όλων
ALL     ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown


και σώζουμε,αυτό ηταν όλο.
Στο login screen τώρα,αν επιλέξουμε αντί για Gnome , Openbox session θα αρχίσει η openbox συνεδρία μας.
Ελπίζω με όλα αυτά να πήρατε μια καλή γεύση από τον αγαπημένο μου window manager.
Αν κάποιος αποφασίσει να ακολουθήσει τον οδηγό,ή έχει οποιαδήποτε απορία θα χαρώ να βοηθήσω.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι :
http://openbox.org/
http://box-look.org/index.php?xcontentmode=7402
http://code.google.com/p/tint2/
http://conky.sourceforge.net/variables.html

Creative Commons License
Η εργασία υπάγεται στην άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη εμπορική χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα
Γνώσεις ⇛ Linux: Καλές ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό: debian wheezy/sid 64-bit (en_US.utf8)
Προδιαγραφές ⇛ CPU: 2x Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz │ RAM 3965 MiB │ ASUS INC. P5QL/EPU
Κάρτα γραφικών: nVidia GF104 [GeForce GTX 460] [10de:0e22]
Δίκτυα: eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168]
My Blog
Άβαταρ μέλους
headless
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 2173
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 17:30
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: headl3ss
IRC: h3adl3ss
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό ftso » 28 Οκτ 2010, 01:16

πολύ ωραίος :clap:
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό monkgr » 28 Οκτ 2010, 11:24

Ἐξαιρετικὸς ὁδηγός. Ἕνα μεγάλο μπράβο καὶ ἕνα ἐξ ἴσου μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπὸ μένα - τὸ ἔχω ὡς ἐπιλογὴ στὸ λαπτοπάκι μου, ἀλλὰ δὲν εἶχα καταφέρει νὰ τοῦ πάρω τὸν ἀέρα. Τώρα μοῦ δίνεις τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ δουλέψω καὶ μᾶλλον νὰ τὸ καθιερώσω, μπᾶς καὶ ἐλαφρύνω λίγο τὸ φουκαριάρικο τὸ μηχανάκι μου!:
Μήγαρις ἔχω ἄλλο στὸ νοῦ μου, πάρεξ ἐλευθερία καὶ γλῶσσα; (Διονύσιος Σολωμός)

[i][color=#FF0040]Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Μόνο LaTeX ┃ Ἀγγλικά: Καλά
Άβαταρ μέλους
monkgr
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 924
Εγγραφή: 26 Μαρ 2009, 21:07
Τοποθεσία: Ρόδος
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό kzlazy » 28 Οκτ 2010, 11:37

Τεράστιο ευχαριστώ για τον οδηγό.
Εχω ένα παλιό μηχάνημα που το χρησιμοποιώ κατά καιρούς ως πειραματόζωο, αλλά θέλω να έχει και μια σταθερή μορφή συστήματος πια. Του έχω βάλει arch και ήθελα έναν ελαφρύ WM αλλά επειδή δεν βρήκα χρόνο να ασχοληθώ με το openbox πήρα το gnome. Τώρα θα το κάνω ακόμα πιο χρηστικό, μια που πάντα ήθελα να δοκιμάσω και το openbox. Την άλλη βδομάδα, θα έχει εγχείρηση...

ΥΓ Σαν συμπλήρωμα εδώ υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις ακόμα https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=93126&p=1
Τελευταία επεξεργασία από kzlazy και 28 Οκτ 2010, 11:58, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Now there sits a man with an open mind. You can feel the draft from here...
Groucho (τι θα πει ποιός Groucho) ?

Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Μέτριο / Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
Arch 64b με KDE
Acer Aspire 5680 laptop / Intel core 2 duo / 2 x 2048 Mb / nVidia GeForce Go 7600 / 1280x800
Άβαταρ μέλους
kzlazy
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 626
Εγγραφή: 09 Ιούλ 2008, 15:02
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό headless » 28 Οκτ 2010, 11:57

Μερικές ιδέες για να απεξαρτηθείτε ακόμα περισσότερο από το gnome:

Αντί για gedit,leafpad http://ns2.canonical.com/maverick/leafpad
Αντί για gnome network manager,wicd http://ns2.canonical.com/maverick/wicd
Αντί για gnome-terminal,terminator http://ns2.canonical.com/maverick/terminator
Αντί για eye of gnome,gpicview http://ns2.canonical.com/maverick/gpicview

Επίσης αν θέλετε σώνει και καλά να έχετε εικονίδια στο Openbox desktop σας,υπάρχει το iDesk
http://ns2.canonical.com/maverick/idesk
http://idesk.sourceforge.net/wiki/index.php/Idesk-usage
Γνώσεις ⇛ Linux: Καλές ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό: debian wheezy/sid 64-bit (en_US.utf8)
Προδιαγραφές ⇛ CPU: 2x Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz │ RAM 3965 MiB │ ASUS INC. P5QL/EPU
Κάρτα γραφικών: nVidia GF104 [GeForce GTX 460] [10de:0e22]
Δίκτυα: eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168]
My Blog
Άβαταρ μέλους
headless
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 2173
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 17:30
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: headl3ss
IRC: h3adl3ss
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό taratatzoum » 28 Οκτ 2010, 12:06

μπράβο!!! εξαιρετικός οδηγός :)
Ιστολόγιο
1 Γνώσεις → Linux: Προχωρημένος ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Λειτουργικό → Slackware 13.37.0 64-bit (el_GR.utf-8)
3 Προδιαγραφές → CPU: 8x Intel Core i7 CPU Q 740 1.73GHz ‖ RAM 3894 MiB ‖ Dell Inc. - Dell Inc. Inspiron N5010
4 Κάρτες γραφικών: ATI Redwood [Radeon HD 5600 Series] ⎨1002:68c1⎬
5 Δίκτυα: wlan0: Broadcom BCM4313 802.11b/g/n Wireless LAN Controller ⎨14e4:4727⎬ ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller ⎨10ec:8136⎬
taratatzoum
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 849
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 20:29
Τοποθεσία: Χανιά
Launchpad: rizitis
IRC: rizitis or rtz
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό kzlazy » 28 Οκτ 2010, 17:20

Φανταστικό wallpaper, επίσης. Μπορείς να δώσεις link? Γιατί νομίζω ότι δεν έρχεται με το nitrogen.
Now there sits a man with an open mind. You can feel the draft from here...
Groucho (τι θα πει ποιός Groucho) ?

Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Μέτριο / Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
Arch 64b με KDE
Acer Aspire 5680 laptop / Intel core 2 duo / 2 x 2048 Mb / nVidia GeForce Go 7600 / 1280x800
Άβαταρ μέλους
kzlazy
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 626
Εγγραφή: 09 Ιούλ 2008, 15:02
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό headless » 28 Οκτ 2010, 20:33

kzlazy έγραψε:Φανταστικό wallpaper, επίσης. Μπορείς να δώσεις link? Γιατί νομίζω ότι δεν έρχεται με το nitrogen.

To nitrogen απλά σου δείχνει τις εικόνες σου για να επιλέξεις,δεν έχει κάποιες δικές του.
Το wallpaper είναι από το deviantart,μόνο που δεν βρίσκω το link. :(
Anyway here it is:

Γνώσεις ⇛ Linux: Καλές ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό: debian wheezy/sid 64-bit (en_US.utf8)
Προδιαγραφές ⇛ CPU: 2x Intel Core2 Duo CPU E8400 3.00GHz │ RAM 3965 MiB │ ASUS INC. P5QL/EPU
Κάρτα γραφικών: nVidia GF104 [GeForce GTX 460] [10de:0e22]
Δίκτυα: eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168]
My Blog
Άβαταρ μέλους
headless
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 2173
Εγγραφή: 14 Μάιος 2008, 17:30
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: headl3ss
IRC: h3adl3ss
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό kzlazy » 28 Οκτ 2010, 20:52

Ευχαριστώ.
Now there sits a man with an open mind. You can feel the draft from here...
Groucho (τι θα πει ποιός Groucho) ?

Επίπεδο Γνώσεων: Linux: Μέτριο / Προγραμματισμός: Όχι / Αγγλικά: Καλά
Arch 64b με KDE
Acer Aspire 5680 laptop / Intel core 2 duo / 2 x 2048 Mb / nVidia GeForce Go 7600 / 1280x800
Άβαταρ μέλους
kzlazy
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 626
Εγγραφή: 09 Ιούλ 2008, 15:02
Εκτύπωση

Re: Openbox από το μηδέν

Δημοσίευσηαπό jim137 » 29 Οκτ 2010, 06:43

Πολύ καλό! και εγώ χρησιμοποιώ πολύ το openbox!
Spoiler: show
Γνώσεις ⇛GNU/Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος┃ Αγγλικά: Σκράπας
Ubuntu 12.04 (el_GR.UTF-8),
Intel Atom CPU D525 1.80GHz ‖ RAM 3945 MiB ‖ Intel D525MW -
Intel N10 Family Integrated Graphics Controller [8086:a001] (rev 02)
eth0: Realtek RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
Άβαταρ μέλους
jim137
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 905
Εγγραφή: 15 Φεβ 2010, 14:27
Τοποθεσία: /usr/local/bin/bash
IRC: jim137
Εκτύπωση

Επόμενο

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials