Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04  Το θέμα επιλύθηκε

Δημοσίευσηαπό modenas88 » 26 Μάιος 2012, 19:16

Έχω στα χέρια μου ένα netbook Acer ao751h και είχε τη «γνωστή» κάρτα γραφικών gma500 με το chipset Poulsbo. Συγκεκριμένα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
acer@AO751h:~$ lspci -d 8086:8108 -vv
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation System Controller Hub (SCH Poulsbo) Graphics Controller (rev 07) (prog-if 00 [VGA controller])
   Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 0244
   Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
   Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
   Latency: 0
   Interrupt: pin A routed to IRQ 16
   Region 0: Memory at b0080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
   Region 1: I/O ports at 1800 [size=8]
   Region 2: Memory at c0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256M]
   Region 3: Memory at b0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256K]
   Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
   Capabilities: <access denied>
   Kernel driver in use: gma500
   Kernel modules: psb_gfx


Με την συγκεκριμένη κάρτα είχα δύο (2) λειτουργικά προβλήματα. Η διανομή που δοκίμασα ήταν η Lubuntu 12.04. Οι λύσεις θα είναι ίδιες και για το κλασσικό Ubuntu, αφού τα προβλήματα σχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με τον διαχειριστή σύνδεσης LightDM που είναι το πρώτο γραφικό πρόγραμμα που εκτελείται(φαίνεται) και είναι υπεύθυνο για το γραφικό περιβάλλον. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένες λύσεις δεν θα δουλέψουν και για άλλους διαχειριστές σύνδεσης (gdm, kdm, ...) ή και σε άλλες διανομές.

Πρόβλημα - Λύση 1
Μόλις ολοκλήρωνε η εκκίνηση έπαιρνα στο τέλος μια blank black sceen (κενή μαύρη οθόνη). Η «χειροκίνητη» λύση, για να δεις τελικά τον διαχειριστή σύνδεσης (ή την επιφάνεια εργασίας, αν έχεις επιλέξει αυτόματη είσοδο) είναι να μεταβείς μια φορά σε μια εικονική κονσόλα του Linux και πάλι πίσω. Δηλαδή πατάμε μια φορά τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+F2 και στην συνέχεια Alt+F7.

Για να αυτοματοποιήσω όμως αυτήν την διαδικασία έτσι ώστε να βλέπω κατευθείαν γραφικό, πρόσθεσα μερικές εγγραφές στο αρχείο /etc/rc.local. Το μετέτρεψα δηλαδή ως εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sleep 2
chvt 2
sleep 1
chvt 7
exit 0
[ Όποια γραμμή ξεκινάει με δίεση #, θεωρείτε σχόλιο και δεν διαβάζεται. Εκτός βέβαια της πρώτης, που δηλώνει ότι είναι σενάριο κελύφους (shell script) ]

Αν δεν δουλέψει κάτι τέτοιο αντικαταστήστε τους αριθμούς των εντολών sleep σε μεγαλύτερους (πχ 3 και 2). Η εντολή sleep μας παρέχει μια καθυστέρηση-παύση και οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν δευτερόλεπτα.

Πρόβλημα - λύση 2
Και το δεύτερο πρόβλημα παρουσιαζόταν κατά την εκκίνηση, αφού το γραφικό είχε «ανέβει» «μισή» οθόνη πάνω. Και αφού έκανα τη σύνδεση, πάλι τι ίδιο. Για να καταλάβετε τι εννοώ, η κάτω μπάρα του Lubuntu βρισκόταν στην μέση της οθόνης.
Εδώ η «χειροκίνητη» λύση ήταν να εκτελέσω από κάποιο κονσόλα/τερματικό την εντολή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo restart lightdm ή
sudo service lightdm restart (είναι το ίδιο)

για να επανεκκινήσω τον Lightdm που είναι ο υπεύθυνος για το γραφικό.

Η λύση θα μπορούσε να είναι και σαν το παραπάνω workaround, αλλά ευτυχώς, γίνεται κάπως διαφορετικά. Επεξεργαζόμαστε ως διαχειριστές (root/sudoer) το αρχείο /etc/default/grub. Συγκεκριμένα μετατρέπουμε την γραμμή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

ως εξής...
Κώδικας: Επιλογή όλων
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash console=tty1 acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux mem=896mb"
(η τελευταία παράμετρος, mem, είναι ανάλογα με την μνήμη RAM του κάθε μηχανήματος)

, το αποθηκεύουμε και στην συνέχεια εκτελούμε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo update-grub
για να ενημερωθεί και το αρχείο που διαβάζει ο εκκινητής GRUB2.
/------------------------------------------------------------------------/

Άλλες πληροφορίες για το μηχάνημα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
acer@AO751h:~$ uname -r
3.2.0-24-generic
acer@AO751h:~$ sudo dmidecode
[sudo] password for acer:
# dmidecode 2.11
SMBIOS 2.5 present.
35 structures occupying 1154 bytes.
Table at 0x3F6BF000.

Handle 0x0000, DMI type 0, 24 bytes
BIOS Information
   Vendor: Acer   
   Version: V0.3206
   Release Date: 06/23/2009
   Address: 0xE6F10
   Runtime Size: 102640 bytes
   ROM Size: 1024 kB
   Characteristics:
      ISA is supported
      PCI is supported
      PC Card (PCMCIA) is supported
      PNP is supported
      BIOS is upgradeable
      BIOS shadowing is allowed
      ESCD support is available
      Boot from CD is supported
      ACPI is supported
      USB legacy is supported
      AGP is supported
      BIOS boot specification is supported
      Targeted content distribution is supported

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
   Manufacturer: Acer           
   Product Name: AO751h           
   Version: Not Applicable
   Serial Number: LUS990B0499330519A2500
   UUID: 00BC2BE5-2730-DE11-8815-00269E11B131
   Wake-up Type: Power Switch
   SKU Number: Not Specified
   Family: Not Specified

Handle 0x0002, DMI type 2, 8 bytes
Base Board Information
   Manufacturer: Acer           
   Product Name: JV11-ML         
   Version: Not Applicable
   Serial Number: 931HVJMBQTF004BC

Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
   Manufacturer: Acer           
   Type: Other
   Lock: Not Present
   Version: N/A         
   Serial Number: None       
   Asset Tag:                                 
   Boot-up State: Safe
   Power Supply State: Safe
   Thermal State: Safe
   Security Status: None
   OEM Information: 0x00001234

Handle 0x0004, DMI type 4, 40 bytes
Processor Information
   Socket Designation: U3E1
   Type: Central Processor
   Family: Other
   Manufacturer: Intel
   ID: C2 06 01 00 FF FB E9 BF
   Version: A0
   Voltage: 1.8 V
   External Clock: Unknown
   Max Speed: 1330 MHz
   Current Speed: 1330 MHz
   Status: Populated, Enabled
   Upgrade: ZIF Socket
   L1 Cache Handle: 0x0005
   L2 Cache Handle: 0x0006
   L3 Cache Handle: Not Provided
   Serial Number: Not Specified
   Asset Tag: Not Specified
   Part Number: Not Specified
   Core Count: 1
   Core Enabled: 1
   Thread Count: 2
   Characteristics: None

Handle 0x0005, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
   Socket Designation: L1 Cache
   Configuration: Enabled, Socketed, Level 1
   Operational Mode: Write Back
   Location: Internal
   Installed Size: 64 kB
   Maximum Size: 64 kB
   Supported SRAM Types:
      Burst
      Pipeline Burst
      Asynchronous
   Installed SRAM Type: Asynchronous
   Speed: Unknown
   Error Correction Type: Unknown
   System Type: Unknown
   Associativity: Unknown

Handle 0x0006, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
   Socket Designation: L2 Cache
   Configuration: Enabled, Socketed, Level 2
   Operational Mode: Write Back
   Location: External
   Installed Size: 512 kB
   Maximum Size: 512 kB
   Supported SRAM Types:
      Burst
      Pipeline Burst
      Asynchronous
   Installed SRAM Type: Burst
   Speed: Unknown
   Error Correction Type: Unknown
   System Type: Unknown
   Associativity: Unknown

Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J2A1
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: USB 0&1
   External Connector Type: None
   Port Type: Other

Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J3A1
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: USB 3&4
   External Connector Type: None
   Port Type: Other

Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J6G3
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: FP USB 5
   External Connector Type: None
   Port Type: Other

Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J6G2
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: FP USB 6&7
   External Connector Type: None
   Port Type: Other

Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J1A2
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: Keyboard
   External Connector Type: Circular DIN-8 male
   Port Type: Keyboard Port

Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
   Internal Reference Designator: J1A2
   Internal Connector Type: None
   External Reference Designator: PS/2 Mouse
   External Connector Type: Circular DIN-8 male
   Port Type: Mouse Port

Handle 0x000D, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express Slot J7C1
   Type: 32-bit PCI Express
   Current Usage: In Use
   Length: Long
   ID: 7
   Characteristics:
      5.0 V is provided
      3.3 V is provided

Handle 0x000E, DMI type 9, 13 bytes
System Slot Information
   Designation: PCI Express Slot J8C1
   Type: 32-bit PCI Express
   Current Usage: In Use
   Length: Long
   ID: 8
   Characteristics:
      5.0 V is provided
      3.3 V is provided

Handle 0x000F, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
   Type: Sound
   Status: Disabled
   Description: HD-Audio

Handle 0x0010, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
   String 1: This is the Intel Poulsbo
   String 2: Chipset CEB Platform

Handle 0x0011, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
   Option 1: Jumper settings can be described here.

Handle 0x0012, DMI type 15, 29 bytes
System Event Log
   Area Length: 16 bytes
   Header Start Offset: 0x0000
   Header Length: 16 bytes
   Data Start Offset: 0x0010
   Access Method: General-purpose non-volatile data functions
   Access Address: 0x0000
   Status: Valid, Not Full
   Change Token: 0x000000C0
   Header Format: Type 1
   Supported Log Type Descriptors: 3
   Descriptor 1: POST error
   Data Format 1: POST results bitmap
   Descriptor 2: Single-bit ECC memory error
   Data Format 2: Multiple-event
   Descriptor 3: Multi-bit ECC memory error
   Data Format 3: Multiple-event

Handle 0x0013, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
   Location: System Board Or Motherboard
   Use: System Memory
   Error Correction Type: None
   Maximum Capacity: 1 GB
   Error Information Handle: Not Provided
   Number Of Devices: 1

Handle 0x0014, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
   Array Handle: 0x0013
   Error Information Handle: No Error
   Total Width: 32 bits
   Data Width: 32 bits
   Size: 1024 MB
   Form Factor: SODIMM
   Set: 1
   Locator: DIMM0 J6D1
   Bank Locator: Bank 0
   Type: DDR2
   Type Detail: Synchronous
   Speed: Unknown
   Manufacturer: Not Specified
   Serial Number: Not Specified
   Asset Tag: Not Specified
   Part Number: Not Specified

Handle 0x0015, DMI type 19, 15 bytes
Memory Array Mapped Address
   Starting Address: 0x00000000000
   Ending Address: 0x0003FFFFFFF
   Range Size: 1 GB
   Physical Array Handle: 0x0013
   Partition Width: 2

Handle 0x0016, DMI type 20, 19 bytes
Memory Device Mapped Address
   Starting Address: 0x00000000000
   Ending Address: 0x0003FFFFFFF
   Range Size: 1 GB
   Physical Device Handle: 0x0014
   Memory Array Mapped Address Handle: 0x0015
   Partition Row Position: Unknown
   Interleave Position: Unknown
   Interleaved Data Depth: Unknown

Handle 0x0017, DMI type 23, 13 bytes
System Reset
   Status: Enabled
   Watchdog Timer: Present
   Boot Option: Do Not Reboot
   Boot Option On Limit: Do Not Reboot
   Reset Count: Unknown
   Reset Limit: Unknown
   Timer Interval: Unknown
   Timeout: Unknown

Handle 0x0018, DMI type 24, 5 bytes
Hardware Security
   Power-On Password Status: Disabled
   Keyboard Password Status: Unknown
   Administrator Password Status: Disabled
   Front Panel Reset Status: Unknown

Handle 0x0019, DMI type 25, 9 bytes
   System Power Controls
   Next Scheduled Power-on: 12-31 23:59:59

Handle 0x001A, DMI type 26, 20 bytes
Voltage Probe
   Description: Voltage Probe
   Location: Processor
   Status: OK
   Maximum Value: Unknown
   Minimum Value: Unknown
   Resolution: Unknown
   Tolerance: Unknown
   Accuracy: Unknown
   OEM-specific Information: 0x00000000

Handle 0x001B, DMI type 27, 12 bytes
Cooling Device
   Temperature Probe Handle: 0x001C
   Type: Fan
   Status: OK
   OEM-specific Information: 0x00000000

Handle 0x001C, DMI type 28, 20 bytes
Temperature Probe
   Description: Temperature Probe
   Location: Processor
   Status: OK
   Maximum Value: Unknown
   Minimum Value: Unknown
   Resolution: Unknown
   Tolerance: Unknown
   Accuracy: Unknown
   OEM-specific Information: 0x00000000

Handle 0x001D, DMI type 29, 20 bytes
Electrical Current Probe
   Description: Electrical Current Probe
   Location: Processor
   Status: OK
   Maximum Value: Unknown
   Minimum Value: Unknown
   Resolution: Unknown
   Tolerance: Unknown
   Accuracy: Unknown
   OEM-specific Information: 0x00000000

Handle 0x001E, DMI type 30, 6 bytes
Out-of-band Remote Access
   Manufacturer Name: Intel
   Inbound Connection: Enabled
   Outbound Connection: Disabled

Handle 0x001F, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
   Status: <OUT OF SPEC>

Handle 0x0020, DMI type 136, 6 bytes
OEM-specific Type
   Header and Data:
      88 06 20 00 FF FF

Handle 0x0021, DMI type 150, 14 bytes
OEM-specific Type
   Header and Data:
      96 0E 21 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
   Strings:
      ABSOLUTE(PHOENIX) CLM

Handle 0x0022, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table


Η πηγή που με βοήθησε είναι ευτυχώς η επίσημη: https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupport ... rdsPoulsbo

υ.γ: Να αναφέρω πως υπάρχει και ακόμα ένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο λειτουργικό. Δεν βλέπω την αρχική οθόνη του GRUB2, αλλά πάλι μια blank black screen, αλλά αφού το συγκεκριμένο φορητό έχει μονο ένα λειτουργικό. Φυσικά ο ότι δεν φαίνεται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εννοώ ότι μπορείτε να πλοηγηθείτε με τα βελάκια του πληκτρολογίου ή το πλήκτρο Enter, αν γνωρίζετε το μενού του GRUB2.

υ.γ2: Στο φόρουμ υπάρχει και άλλος ένας οδηγός που πραγματεύεται το ίδιο ζήτημα: Ubuntu και gma500: The salvation
Τελευταία επεξεργασία από modenas88 και 27 Μάιος 2012, 14:18, έχει επεξεργασθεί 5 φορά/ες συνολικά
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγο (Pascal>mysql>html>uml>C) ┃ Αγγλικά: Καλά
Διανομές ⇛ Ubuntu 12.04 64-bit [κανονική εγκατάσταση, ΌΧΙ wubi] +..
Προδιαγραφές ⇛ Pentium IV 64-bit!│ RAM 3GB │ GeForce 6200 TurboCache │ HD Audio │ TFT 19"
# < Τί είναι το Linux; >_&&_< Γιατί το Linux είναι καλύτερο? >_&&_< Κάτι δεν πάει καλά με τα Vista >
Αν είσαι αρχάριος στο Ubuntu, ακούμπησε το ποντίκι στην λέξη... drivers ;)
Άβαταρ μέλους
modenas88
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 815
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2008, 22:21
Εκτύπωση

Re: Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

Δημοσίευσηαπό simosx » 26 Μάιος 2012, 21:21

Πολύ καλό, και πράγματι χρειάζεται να πάει στους οδηγούς του φόρουμ!
προσωπικό ιστολόγιο ϗ πλανήτης Ubuntu-gr
Συμβάλετε και εσείς στο ελληνικό βιβλίο Ubuntu!
1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 13.10 saucy 3.11.0-031100rc1-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu)
3 AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3555 MiB ‖ Sony Corporation VAIO
4 AMD nee ATI Wrestler [Radeon HD 6320] [1002:9806] {fglrx_pci}
5 eth0: Atheros Inc. AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet [1969:1083] (rev c0) ⋮ wlan0: Atheros Inc. AR9285 [168c:002b] (rev 01)
Φτιάξτε και εσείς τη δική σας υπογραφή (παραπάνω κείμενο) αυτόματα με κλικ εδώ!
simosx
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 10334
Εγγραφή: 11 Μάιος 2008, 18:52
Launchpad: simosx
IRC: simosx
Εκτύπωση

Re: Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Μάιος 2012, 11:38

Μεταφέρθηκε στους οδηγούς.Επιτέλους μια λύση για την gma500
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11583
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

Δημοσίευσηαπό nikos02031976 » 15 Ιουν 2012, 22:04

Αγαπητέ φίλε.
Kατ' αρχάς θα ήθελα να σε ευχαριστήσω καθώς έχω ένα μικρό netbook AspireOne/AO751h το οποίο με έκανε να περάσω από τα windows σε linux, λόγω διαφόρων προβλημάτων που αντιμετώπισα. Μετά από ενάμισι χρόνο και μετάβαση από έκδοση σε έκδοση, πέρασα και στο ubuntu 12.04 και μετά από διάφορες ρυθμίσεις που δοκίμασα έκανα δοκιμή και στις ρυθμίσεις που προτείνεις εσύ και διαπίστωσα την επίλυση σχεδόν όλων των προβλημάτων μου με απλότητα.
Συνδυάζοντας λοιπόν ρυθμίσεις από το ξένο forum, μαζί με τις δικές σου επίλυσα όλα τα προβλήματα.
Παραθέτω λοιπόν παρακάτω την διαδικασία που ακολούθησα από την αρχική εγκατάσταση μέσω usb stick μέχρι την ολοκλήρωση της.
1. Κατά την αρχική εγκατάσταση επέλεξα ελληνική γλώσσα και δοκιμή για να αποφύγω το πρόβλημα με την μισή οθόνη.
2. Στην συνέχεια επέλεξα και έκανα εγκατάσταση μέσα από το δοκιμαστικό περιβάλλον.
3. Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση τερμάτισα την εφαρμογή, αφαίρεσα το usb και επανεκκίνησα.
4. Με την εκκίνηση είχα μαύρη οθόνη και ακολούθησα την διαδικασία που προτείνεις Πρόβλημα - Λυση 1 με τον συνδυασμό των πλήκτρων Alt+Ctrl+F2 και εν συνεχεία με Alt+F7.
5. Έχοντας μπροστά μου μισή οθόνη, συνδέθηκα και αποσυνδέθηκα αμέσως για να πάρω μια ολόκληρη οθόνη.
6. Τώρα αφού επανασυνδέθηκα μπορούσα να κάνω ευανάγνωστα τις ρυθμίσεις.
7. Άνοιξα το τερματικό και γράφοντας την παρακάτω εντολή :

gksudo gedit /etc/rc.local

επεξεργάστηκα το rc.local όπως προτείνεις προσθέτωντας πριν την εντολή exit 0 τα παρακάτω :

sleep 2
chvt 2
sleep 1
chvt 7


αποθήκευσα και έκλεισα.
Με το παραπάνω διόρθωσα την αρχική οθόνη.

8. Στο Πρόβλημα - Λύση 2 που προτείνεις έκανα μια τροποποίηση. Επεξεργάστηκα το αρχείο /etc/default/grub όπως προτείνεις γράφοντας στο τερματικό την παρακάτω εντολή :

gksudo gedit /etc/default/grub

στο αρχείο βρήκα από την εγκατάσταση τις παρακάτω ρυθμίσεις

GRUB_CMDLINE_LINUX="acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""


αντί αυτών και αντί για τις ρυθμίσεις που προτείνεις εγώ πρόσθεσα το παρακάτω :

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash console=tty1 acpi_backlight=vendor acpi_osi=Linux acer_wmi.blacklist=yes mem=1920mb"

έχω 2Gb μνήμη γιαυτό 1920 και όχι 896 και με την επιπλέον ρύθμιση acer_wmi.blacklist=yes δεν έχασα την αυξομείωση της φωτεινότητας σε real time.

9. Ολοκλήρωσα με αποθήκευση και με την sudo update-grub έκανα ενημέρωση από το τερματικό.

10. Τέλος επίλυσα και το πρόβλημα κατά το οποίο το netbook κρεμούσε σε κατάσταση αναστολής όπως παρακάτω:
Δημιούργησα ένα αρχείο gma500 γράφοντας στο τερματικό :

gksu gedit /etc/pm/config.d/gma500

και πρόσθεσα τη γραμμή

ADD_PARAMETERS='--quirk-vbemode-restore'

αποθήκευσα. έκλεισα όλες τις εφαρμογές και επανεκκίνησα.
τώρα νομίζω ότι το netbook δουλεύει τέλεια. καλή επιτυχία σε όλους!!!
nikos02031976
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 15 Ιουν 2012, 20:33
Εκτύπωση

Re: Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

Δημοσίευσηαπό modenas88 » 18 Ιουν 2012, 16:26

@nikos02031976
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση/ανατροφοδότηση. Χρειάζονται κάτι τέτοια...
Το συγκεκριμένο netbook δεν το έχω πλέον. Το είχα για 1-2 μέρες για εγκαταστήσω το Lubuntu 12.04 για κάποιον γνωστό. Αν το είχα, θα δοκίμαζα και τη λύση με την αναστολή (suspend) που ανέφερες.

υ.γ: Καλώς ήλθες στην ελληνική κοινότητα Ubuntu-gr.
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγο (Pascal>mysql>html>uml>C) ┃ Αγγλικά: Καλά
Διανομές ⇛ Ubuntu 12.04 64-bit [κανονική εγκατάσταση, ΌΧΙ wubi] +..
Προδιαγραφές ⇛ Pentium IV 64-bit!│ RAM 3GB │ GeForce 6200 TurboCache │ HD Audio │ TFT 19"
# < Τί είναι το Linux; >_&&_< Γιατί το Linux είναι καλύτερο? >_&&_< Κάτι δεν πάει καλά με τα Vista >
Αν είσαι αρχάριος στο Ubuntu, ακούμπησε το ποντίκι στην λέξη... drivers ;)
Άβαταρ μέλους
modenas88
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 815
Εγγραφή: 16 Νοέμ 2008, 22:21
Εκτύπωση

Re: Λύση για κάρτα Intel GMA500 ( Poulsbo ) σε 12.04

Δημοσίευσηαπό antogr » 24 Σεπ 2013, 14:43

ευχαριστούμε πολύ για τον οδηγό
1 Γνώσεις Linux: Ικανοποιητικό ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-46-generic 64bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-32-generic
3 AMD FX-6200 Six-Core Processor ‖ RAM 7962 MiB ‖ ASRock 970 Extreme3
4 Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Cypress PRO [Radeon HD 5850] [1002:6899] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
antogr
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 45
Εγγραφή: 23 Μαρ 2011, 15:20
Εκτύπωση


  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials