Σελίδα 1 από 1

Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 06:11
από jeff
Αναλυτικός οδηγός για συγχρονισμό αρχείων μεταξύ δυο υπολογιστών
χρησιμοποιώντας luckyBackup, ssh και το NotificationOSD του Gnome.


Εικόνα


Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ το luckyBackup, και τις δυνατότητες που μας δίνει αλλά και την εύκολη χρήση του
για να συγχρονίζουμε η να παίρνουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας.

Για αρχή θα κάνω μερικές υποθέσεις της χρήσης του luckyBackup ή αν θέλετε, του αποτελέσματος αυτού του οδηγού (Έτσι για να σας εμπνεύσω λίγο πρίν αρχίσουμε ;) )
  • Έστω λοιπόν ότι έχετε 2 υπολογιστές στο δίκτυο..
  • ή Server στο σπίτι και είσαστε εκτός, για βόλτα ή δουλειά/ραντεβού με το netbook/laptop σας..
  • ή το ίδιο με το παραπάνω, μόνο που αντί server είναι desktop και τυχαίνει να δουλεύει κάποιος εκείνη τη στιγμή στο pc..
    η γυναίκα σας, ο μικρός σας αδερφός/γιός, η μάνα σας ή ο συνάδελφος/συνεργάτης σας.
  • Θέλουμε απλά να το γνωρίζουν και αυτοί, είτε για να μην σας διακόψουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο,
    είτε γιατί δουλεύετε και από τα δύο άκρα σε συγκεκριμένα έγγραφα και τα ενημερώνετε συχνά.

Εδώ λοιπόν θα δούμε πως το luckyBackup θα σας ενημερώνει όταν παίρνει αντίγραφα ασφαλείας ή όταν γίνεται συγχρονισμός αρχείων με το NotificationOSD του Gnome.

Εδώ υποτίθεται πως ο 'source' είναι ο server και 'destination' το netbook. Το luckyBackup είναι εγκατεστημένο και στους δύο υπολογιστές,
για να γίνεται συγχρονισμός και απο τις δύο μεριές όταν αυτό χρειάζεται. Παρόλα αυτά ο συγχρονισμός γίνεται πρισσότερο απο το netbook.


Για να το πετύχετε όλο αυτό θα πρέπει να στήσετε και στους δύο υπολογιστές ssh server,
τον οποίο και θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε κατάλληλα ώστε να δέχεται κάθε μηχάνημα τις συνδέσεις αυτόματα,
σε περίπτωση που θα το cronάρετε ώστε να μην σας ζητάει κωδικό κάθε φορά.


Κανόνας: Πρώτα διαβάζουμε τον οδηγό και μετά περνάμε στην πράξη!- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση SSH

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install openssh-server

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

εδώ αν θέλετε αλλάζετε port
επίσης για λόγους ασφαλείας αλλάζετε την γραμμή
Κώδικας: Επιλογή όλων
PermitRootLogin no

και σε περίπτωση που θέλετε η σύνδεση στον υπολογιστή να γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση του public key,
ΑΦΟΥ τελειώσετε με την δημιουργία των Public Keys παρακάτω, τότε βρίσκετε και αλλάζετε τις παρακάτω γραμμές σε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
PasswordAuthentication no
UsePAM no

τέλος για επανεκκίνηση της υπηρεσίας και για να ισχύσουν οι αλλαγές, εκτελείτε
Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/ssh restart


- Δημιουργία Public Keys
Δημιουργήστε public keys και στα δύο:


Τις εντολές τις δίνετε μία-μία στο τερματικό!


στον πρώτο υπολογιστή:
(δημιουργήστε το public key,
μπείτε στον φάκελο που δημιουργήθηκε,
και το στέλνετε με scp στον 2ο υπολογιστή, όπου συμπληρώνετε με τα στοιχεία του)
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh-keygen -t rsa

Θα σας ζητήσει σε ποιόν φάκελο να αποθηκεύσει το key, πατάτε enter για default
Επίσης θα ζητηθεί password, πατάτε enter χωρίς να γράψετε τίποτε (άλλωστε αυτό θέλουμε, να γίνεται συγχρονισμός χωρίς πολλά-πολλά!
Μην ανησυχείτε για να συνδεθεί κάποιος με ssh στο PC σας θα χρειαστεί το public key. Το ρυθμίσαμε ήδη αυτό παραπάνω.


Κώδικας: Επιλογή όλων
cd .ssh/
scp id_rsa.pub όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή:./id_rsa.pub

σε περίπτωση που έχετε αλλάξει port στον ssh, τότε αλλάζετε την εντολή σε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
scp -P PORTNUMBER id_rsa.pub όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή:./id_rsa.pub

όπου PORTNUMBER το port που ορίσατε στο /etc/ssh/sshd_config.

Συνεχίζετε κάνοντας login με ssh στον άλλο υπολογιστή.
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh -p PORTNUMBER -l όνομα-χρήστη όνομα-υπολογιστή

βάζετε port αν έχετε δηλώσει και "-l όνομα" άν το όνομα στο άλλο pc είναι διαφορετικό.

Όταν συνδεθείτε δίνετε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
cd .ssh/
touch authorized_keys2
chmod 600 authorized_keys2
cat ../id_rsa.pub >> authorized_keys2
rm ../id_rsa.pub

exit απο την ssh συνδεσή μας και ξανά login με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh -p PORTNUMBER -l όνομα-χρήστη όνομα-υπολογιστή

για να συνδεθείτε πλέον με το public key.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Σε περίπτωση που ΔΕΝ σας επιτρέπει να συνδεθείτε και σας ζητάει ακόμα κωδικό,
και εφόσον έχετε ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα σωστά, τότε δώστε στο τερματικό:


Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh-add


Κάνετε την ίδια διαδικασία και απο το άλλο pc για δημιουργία του public key.
έπειτα θα δημιουργήσετε 2 scripts για να τα προσθέσετε αργότερα στο luckyBackup.


Αντί "όνομα-υπολογιστή" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την IP του υπολογιστή.
Συνδυάστε το με το http://www.dyndns.org για να έχετε πρόσβαση και μέσω internet.- Scripts

Καταρχάς θα χρειαστείτε το libnotify-bin, το οποίο θα στέλνει τα μηνύματά σας στο NotificationOSD του Gnome.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install libnotify-bin


Το πρώτο script θα εκτελείται πρίν αρχίσει ο συγχρονισμός και έχει ώς εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
#
# Ενημέρωση με OSD notification στους υπολογιστές
# πρίν τον συγχρονισμό των δεδομένων τους.
#
ssh -p PORTNUMBER -X όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή 'DISPLAY=:0 notify-send "luckyBackup" "Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ Zeus και aod150." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png'
notify-send "luckyBackup" "Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ Zeus και aod150." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png
exit


και το δεύτερο, αφού τελειώσει:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
#
# Ενημέρωση με OSD notification στους υπολογιστές
# μετά τον συγχρονισμό των δεδομένων τους.
#
ssh -p PORTNUMBER -X όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή 'DISPLAY=:0 notify-send "luckyBackup" "Ο συγχρονισμός των αρχείων μόλις τελείωσε." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png'
notify-send "luckyBackup" "Ο συγχρονισμός των αρχείων μόλις τελείωσε." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png
exit

αποθηκεύστε τα με όνομα και σε φάκελο όπου θα τα αναγνωρίζετε και κάντε τα εκτελέσιμα.

Σε περίπτωση που το luckyBackup δεν είναι εγκατεστημένο στον “source” υπολογιστή,
τότε αφαιρείτε την παρακάτω γραμμή του κώδικα απο την ssh σύνδεση:
Κώδικας: Επιλογή όλων
-i /user/share/pixmaps/luckybackup.png- Ρύθμιση του luckyBackup

Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να ρυθμίσετε και το luckyBackup.Στο Πηγή (source) ορίζετε τον φάκελο του remote pc απο το οποίο θα “τραβήξετε” τα δεδομένα σας χωρίς κάτι extra, έτσι απλά.
Επιλέγετε την καρτέλα 'Απομακρυσμένο' τσεκάρετε το 'Χρήση απομακρυσμένου υπολογιστη' και επιλέγετε -source-.
Δίνετε τα στοιχεία του remote pc, όνομα χρήστη, και όνομα υπολογιστή στο host.
Βάζετε τον αριθμό του port αφού έχετε επιλέξει και ssh.Στην καρτέλα επιπρόσθετη εκτέλεση – μενού 'Πρίν', φορτώνετε το πρώτο script που φτιάξατε παραπάνω, ώστε να ενημερώσετε την “πηγή” ότι γίνεται συγχρονισμός.
Κάνετε το ίδιο και στο μενού 'Μετά' με το δεύτερο script.

Τέλος πηγαίνετε στην αρχική οθόνη του luckyBackup, τσεκάρετε το δοκιμή και πατάτε έναρξη.
Αν όλα πήγαν καλά, ο συγχρονισμός θα γίνει εικονικά, δεν θα σας ζητηθεί κωδικός για την σύνδεση ssh
και το NotificationOSD θα σας ενημερώσει και στους δύο υπολογιστές.- Το αποτέλεσμα:
Εικόνα

Εικόνα


Υ.Γ. ΚΑΛΑ BACKUP & ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ! :mrgreen:

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 17:32
από linuxman
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Πολύ μεγάλο μπράβο , άψογος !!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Off topic:
ΘΑ το έχεις κάνει αυτό φαντάζομαι :mrgreen:

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 18:07
από jeff
linuxman έγραψε:Off topic:
ΘΑ το έχεις κάνει αυτό φαντάζομαι :mrgreen:

Off topic:
Ναι το έχω κάνει -μετά απο λιγάκι ψάξιμο-, και επειδή ήμουν τόσο ευχαριστημένος
και ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, είπα να το μοιραστώ μαζί σας :)

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 20:49
από sudobash
Εξαιρετικός οδηγός!! Πολλά μπράβο!

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 20:56
από luckyb
Κοίτα να δεις τι μπορεί να κάνει κανείς με το luckybackup :P

Όμορφο jeff
:bow: :bow: :bow:

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 28 Οκτ 2009, 22:03
από Mitsakos
Πολύ καλή δουλειά jeff! Μπράβο! :thumbup:

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 09 Νοέμ 2009, 03:28
από jeff
Έγινε ενημέρωση του οδηγού για να καλύψει τυχών θεματάκια που μπορεί να δημιουργηθούν στον χρήστη,
όσο αφορά την ssh-keygen, τις ρυθμίσεις και την παραμετροποίηση του ssh.

Όποιος ακολουθήσει τον οδηγό ας μη διστάσει να μου πεί τυχών απορίες η δυσκολίες που συνάντησε.
Ή ακόμα αν βρείτε κάτι λάθος στον οδηγό, το λέτε ανοιχτά.

;)

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 20 Νοέμ 2011, 12:29
από OPanos
Προφανώς δεν διάβασα σωστά..

Ας το σβήσει κάποιος.

Sorry