Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

...hardware-drivers για περιφερειακά (εκτυπωτές, κάμερες, εξ. σκληροί, κλπ)
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα της εντολής στο τερματικό :
lsusb

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 12 Απρ 2017, 20:35

dmesg
Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.481226] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.481230] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.481232] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.481234] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.481236] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.481238] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.481251] pci 0000:00:00.0: [8086:2a00] type 00 class 0x060000
[    0.481401] pci 0000:00:02.0: [8086:2a02] type 00 class 0x030000
[    0.481418] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xd1000000-0xd10fffff 64bit]
[    0.481429] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.481436] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x30d0-0x30d7]
[    0.481568] pci 0000:00:02.1: [8086:2a03] type 00 class 0x038000
[    0.481582] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0xd1100000-0xd11fffff 64bit]
[    0.481780] pci 0000:00:1b.0: [8086:284b] type 00 class 0x040300
[    0.481809] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xd2400000-0xd2403fff 64bit]
[    0.481937] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.482072] pci 0000:00:1c.0: [8086:283f] type 01 class 0x060400
[    0.482202] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.482266] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.482347] pci 0000:00:1d.0: [8086:2830] type 00 class 0x0c0300
[    0.482411] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0x3080-0x309f]
[    0.482545] pci 0000:00:1d.1: [8086:2831] type 00 class 0x0c0300
[    0.482610] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0x3060-0x307f]
[    0.482746] pci 0000:00:1d.2: [8086:2832] type 00 class 0x0c0300
[    0.482811] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0x3040-0x305f]
[    0.482954] pci 0000:00:1d.7: [8086:2836] type 00 class 0x0c0320
[    0.482979] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xd2404800-0xd2404bff]
[    0.483098] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.483217] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[    0.483348] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.483424] pci 0000:00:1f.0: [8086:2815] type 00 class 0x060100
[    0.483551] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.483558] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0500-0x053f] claimed by ICH6 GPIO
[    0.483564] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff2c (mask 0003)
[    0.483709] pci 0000:00:1f.1: [8086:2850] type 00 class 0x01018a
[    0.483728] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [io  0x30c8-0x30cf]
[    0.483742] pci 0000:00:1f.1: reg 0x14: [io  0x30e4-0x30e7]
[    0.483755] pci 0000:00:1f.1: reg 0x18: [io  0x30c0-0x30c7]
[    0.483768] pci 0000:00:1f.1: reg 0x1c: [io  0x30e0-0x30e3]
[    0.483781] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0x30a0-0x30af]
[    0.483811] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.483813] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.483815] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.483816] pci 0000:00:1f.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.483932] pci 0000:00:1f.2: [8086:2829] type 00 class 0x010601
[    0.483957] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x30b8-0x30bf]
[    0.483971] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x30dc-0x30df]
[    0.483984] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x30b0-0x30b7]
[    0.483997] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x30d8-0x30db]
[    0.484015] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0x3020-0x303f]
[    0.484029] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xd2404000-0xd24047ff]
[    0.484100] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.484216] pci 0000:00:1f.3: [8086:283e] type 00 class 0x0c0500
[    0.484236] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xd2404c00-0xd2404cff]
[    0.484283] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x3000-0x301f]
[    0.484521] pci 0000:01:00.0: [168c:001c] type 00 class 0x020000
[    0.484561] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xd1300000-0xd130ffff 64bit]
[    0.484850] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.484865] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.484870] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.484876] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd1300000-0xd23fffff]
[    0.484884] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd0ffffff 64bit pref]
[    0.484957] pci 0000:02:01.0: [10ec:8139] type 00 class 0x020000
[    0.484982] pci 0000:02:01.0: reg 0x10: [io  0x1000-0x10ff]
[    0.484997] pci 0000:02:01.0: reg 0x14: [mem 0xd1200000-0xd12000ff]
[    0.485113] pci 0000:02:01.0: supports D1 D2
[    0.485115] pci 0000:02:01.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[    0.485251] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02] (subtractive decode)
[    0.485256] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.485262] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd1200000-0xd12fffff]
[    0.485270] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.485272] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.485274] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.485276] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.485296] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.485392] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.485493] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 *10 11 12)
[    0.485582] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.485671] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.485759] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.485846] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.485934] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.486022] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
[    0.486645] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 1F
[    0.486795] ACPI : EC: EC stopped
[    0.486841] ACPI : EC: GPE = 0x1c, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.486842] ACPI : EC: EC started
[    0.596477] SCSI subsystem initialized
[    0.596495] libata version 3.00 loaded.
[    0.596495] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.596495] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.596495] vgaarb: loaded
[    0.596495] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.596495] ACPI: bus type USB registered
[    0.596495] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.596495] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.596495] usbcore: registered new device driver usb
[    0.596495] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.605418] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.605488] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.605491] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf4d2000-0xbfffffff]
[    0.605493] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf534000-0xbfffffff]
[    0.605495] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf5bb000-0xbfffffff]
[    0.605496] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf678000-0xbfffffff]
[    0.605674] NetLabel: Initializing
[    0.605675] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.605676] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.605693] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.608120] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.608127] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.608132] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.610144] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.623671] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.623700] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.623872] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.623976] pnp: PnP ACPI init
[    0.696259] pnp 00:00: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1e.0 BAR 13 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.696341] system 00:00: [io  0x0600-0x060f] has been reserved
[    0.696343] system 00:00: [io  0x0610] has been reserved
[    0.696346] system 00:00: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
[    0.696348] system 00:00: [io  0x0810-0x0817] has been reserved
[    0.696350] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.696353] system 00:00: [io  0x0500-0x053f] has been reserved
[    0.696355] system 00:00: [io  0xff2c-0xff2f] has been reserved
[    0.696359] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.696362] system 00:00: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.696364] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.696367] system 00:00: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.696369] system 00:00: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.696376] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.696379] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.696385] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.696452] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.696549] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.696601] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs AUI0214 PNP0f13 (active)
[    0.696695] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
[    0.696699] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.734951] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.734992] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.734996] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.735004] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd1300000-0xd23fffff]
[    0.735009] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd0ffffff 64bit pref]
[    0.735018] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.735022] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.735028] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd1200000-0xd12fffff]
[    0.735041] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.735043] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.735045] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.735047] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.735049] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.735051] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xd1300000-0xd23fffff]
[    0.735053] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd0ffffff 64bit pref]
[    0.735055] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.735057] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xd1200000-0xd12fffff]
[    0.735059] pci_bus 0000:02: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.735060] pci_bus 0000:02: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.735062] pci_bus 0000:02: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.735064] pci_bus 0000:02: resource 7 [mem 0xc0000000-0xfebfffff window]
[    0.735113] NET: Registered protocol family 2
[    0.735353] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.735371] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.735402] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.735443] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.735453] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.735511] NET: Registered protocol family 1
[    0.735536] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.737129] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.737216] Unpacking initramfs...
[    1.657707] Freeing initrd memory: 39344K (f3318000 - f5984000)
[    1.658032] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    1.658580] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    1.658626] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.658659] audit: type=2000 audit(1492010960.656:1): initialized
[    1.659092] Initialise system trusted keyrings
[    1.659232] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    1.662274] zbud: loaded
[    1.662875] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.663238] fuse init (API version 7.25)
[    1.663485] Allocating IMA blacklist keyring.
[    1.665183] Key type asymmetric registered
[    1.665185] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.665206] bounce: pool size: 64 pages
[    1.665276] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[    1.665321] io scheduler noop registered
[    1.665323] io scheduler deadline registered (default)
[    1.665422] io scheduler cfq registered
[    1.666025] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.666033] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.666096] vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0
[    1.666097] vesafb: scrolling: redraw
[    1.666099] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.666122] vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xf8600000, using 3072k, total 3072k
[    1.666294] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    1.666321] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    1.666345] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[    1.752097] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
[    1.752212] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    1.752217] ACPI: Power Button [PWRB]
[    1.752285] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    1.752307] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    1.752377] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    1.752379] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[    1.752460] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[    1.752463] ACPI: Power Button [PWRF]
[    1.752637] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[    1.752660] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[    1.752680] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[    1.752694] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    1.772603] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.772605] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (63 C)
[    1.772653] GHES: HEST is not enabled!
[    1.772725] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.772807] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    1.775348] Linux agpgart interface v0.103
[    1.777952] loop: module loaded
[    1.778198] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    1.779353] scsi host0: ata_piix
[    1.779483] scsi host1: ata_piix
[    1.779553] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x30a0 irq 14
[    1.779554] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x30a8 irq 15
[    1.779700] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.779702] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.779702] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.779772] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.779847] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.779853] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.780131] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    1.780141] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.780159] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[    1.784062] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
[    1.784088] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd2404800
[    1.800031] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.800108] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.800110] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.800112] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.800114] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.8.0-46-generic ehci_hcd
[    1.800116] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    1.800310] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.800320] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[    1.800590] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.800615] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.800622] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.800640] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.800652] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.800880] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    1.800888] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.800897] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    1.800934] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 21, io base 0x00003080
[    1.801010] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.801012] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.801014] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.801015] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.8.0-46-generic uhci_hcd
[    1.801017] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    1.801195] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.801207] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.801544] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    1.801551] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.801559] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    1.801591] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 20, io base 0x00003060
[    1.801676] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.801678] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.801680] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.801682] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.8.0-46-generic uhci_hcd
[    1.801683] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    1.801842] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.801851] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.802182] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    1.802190] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.802197] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    1.802230] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 19, io base 0x00003040
[    1.802302] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.802304] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.802306] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.802308] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.8.0-46-generic uhci_hcd
[    1.802309] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    1.802471] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.802479] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.802712] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:MSE0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.836257] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.836265] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.836483] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.839003] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    1.839184] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.839219] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.839228] i2c /dev entries driver
[    1.839325] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.839432] device-mapper: ioctl: 4.35.0-ioctl (2016-06-23) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.839470] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    1.839473] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    1.839475] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    1.839477] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    1.839479] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    1.839481] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    1.839483] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    1.839484] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    1.839486] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    1.839488] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    1.839490] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    1.839497] cpufreq_nforce2: No nForce2 chipset
[    1.860960] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[    1.865562] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.865930] NET: Registered protocol family 10
[    1.866275] NET: Registered protocol family 17
[    1.866286] Key type dns_resolver registered
[    1.866629] microcode: sig=0x6fd, pf=0x80, revision=0xa3
[    1.866692] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.866697] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.866885] registered taskstats version 1
[    1.866891] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.874363] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 646e693a2464f9e5810dba9cbb1f1e238b4f32fa'
[    1.874401] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.900645] Key type big_key registered
[    1.903221] Key type trusted registered
[    1.906091] Key type encrypted registered
[    1.906096] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.906100] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.906135] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.906472]   Magic number: 13:405:487
[    1.906612] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2017-04-12 15:29:21 UTC (1492010961)
[    1.907044] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.907045] EDD information not available.
[    1.907168] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.976381] ata1.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40L, KC07, max MWDMA2
[    2.005151] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    2.040419] ata1.00: configured for MWDMA2
[    2.052008] random: fast init done
[    2.083831] isapnp: No Plug & Play device found
[    2.087626] scsi 0:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T40L  KC07 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.115325] sr 0:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.115328] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.115563] sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.115678] sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[    2.116373] Freeing unused kernel memory: 984K (dcc27000 - dcd1d000)
[    2.116446] Write protecting the kernel text: 8252k
[    2.116589] Write protecting the kernel read-only data: 3336k
[    2.116590] NX-protecting the kernel data: 6084k
[    2.116859] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    2.340065] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.379338] wmi: Mapper loaded
[    2.387053] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.1 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    2.414599] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    2.421184] 8139cp: 8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.3 (Mar 22, 2004)
[    2.421189] 8139cp 0000:02:01.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip, use 8139too
[    2.427441] 8139too: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.28
[    2.470419] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    2.470773] ahci 0000:00:1f.2: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[    2.470805] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
[    2.470808] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf ilck stag pm led clo pmp pio slum part ccc ems
[    2.475799] 8139too 0000:02:01.0 eth0: RealTek RTL8139 at 0x00011000, 00:1e:ec:a5:80:3c, IRQ 16
[    2.503239] scsi host2: ahci
[    2.512809] scsi host3: ahci
[    2.518825] scsi host4: ahci
[    2.518952] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xd2404000 port 0xd2404100 irq 25
[    2.518954] ata4: DUMMY
[    2.518955] ata5: DUMMY
[    2.519372] pci 0000:00:00.0: Intel 965GM Chipset
[    2.519398] pci 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
[    2.519644] pci 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
[    2.519699] [drm] Memory usable by graphics device = 512M
[    2.519704] checking generic (c0000000 300000) vs hw (c0000000 10000000)
[    2.519705] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    2.519748] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    2.519970] [drm] Replacing VGA console driver
[    2.526209] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.526212] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.529291] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    2.565579] 8139too 0000:02:01.0 enp2s1: renamed from eth0
[    2.640122] usb 3-1: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=08a1
[    2.640125] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.640127] usb 3-1: Product: EPSON L210 Series
[    2.640129] usb 3-1: Manufacturer: EPSON
[    2.640131] usb 3-1: SerialNumber: 5332384B3037323821
[    2.667391] [drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
[    2.667412] [drm] initialized overlay support
[    2.684777] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x39830e1903a, max_idle_ns: 881590624965 ns
[    2.689151] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
[    2.689923] ACPI: Video Device [OVGA] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    2.700020] [Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness
[    2.721030] acpi device:15: registered as cooling_device2
[    2.721145] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input7
[    2.721873] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160711 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    2.996076] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.999699] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[    2.999703] ata3.00: ATA-8: SAMSUNG HM250JI, HS100-10, max UDMA/100
[    2.999705] ata3.00: 488397168 sectors, multi 16: LBA48
[    3.003389] ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out
[    3.003395] ata3.00: configured for UDMA/100
[    3.003645] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HM250JI  0-10 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.034124] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
[    3.034193] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    3.034216] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.034220] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.034250] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.040067] usb 1-6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    3.088859]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    3.089446] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.623285] usb 1-6: New USB device found, idVendor=174f, idProduct=5212
[    3.623287] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
[    3.623290] usb 1-6: Product: USB2.0 UVC PC Camera
[    3.623291] usb 1-6: Manufacturer: Syntek
[    3.623293] usb 1-6: SerialNumber: 0001
[    3.890332] input: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   13.020086] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
[   13.124081] ------------[ cut here ]------------
[   13.124116] WARNING: CPU: 1 PID: 96 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.124117] vblank wait timed out on crtc 0
[   13.124118] Modules linked in: i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   13.124136] CPU: 1 PID: 96 Comm: kworker/u4:5 Not tainted 4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   13.124137] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   13.124143] Workqueue: events_unbound async_run_entry_fn
[   13.124146]  dcb58967 ef9dda27 00000286 f54fbb84 dc3db6e5 f54fbbc8 f858d000 f54fbbb4
[   13.124151]  dc07200a f858d3b4 f54fbbe8 00000060 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   13.124156]  f56f0000 00000000 00000000 f54fbbd4 dc072076 00000009 00000000 f54fbbc8
[   13.124162] Call Trace:
[   13.124167]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   13.124170]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   13.124186]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.124188]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   13.124203]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.124207]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   13.124282]  [<f8b721db>] intel_get_load_detect_pipe+0x74b/0x760 [i915]
[   13.124330]  [<f8baefb2>] intel_tv_detect+0x112/0x660 [i915]
[   13.124334]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   13.124353]  [<f8577ab0>] ? drm_get_edid+0x30/0x430 [drm]
[   13.124363]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   13.124367]  [<dc0aa09e>] ? set_next_entity+0x4e/0xce0
[   13.124377]  [<f891216a>] drm_fb_helper_initial_config+0x9a/0x420 [drm_kms_helper]
[   13.124380]  [<dc0ae072>] ? pick_next_task_fair+0x492/0x520
[   13.124424]  [<f8b87b96>] intel_fbdev_initial_config+0x16/0x30 [i915]
[   13.124427]  [<dc092575>] async_run_entry_fn+0x35/0x180
[   13.124429]  [<dc08a898>] process_one_work+0x1b8/0x420
[   13.124431]  [<dc08ab37>] worker_thread+0x37/0x4b0
[   13.124433]  [<dc08ab00>] ? process_one_work+0x420/0x420
[   13.124436]  [<dc08ff26>] kthread+0xa6/0xc0
[   13.124439]  [<dc80bda2>] ret_from_kernel_thread+0xe/0x24
[   13.124442]  [<dc08fe80>] ? kthread_create_on_node+0x180/0x180
[   13.124443] ---[ end trace d2e6dc093fc74e0e ]---
[   13.269763] ------------[ cut here ]------------
[   13.269780] WARNING: CPU: 1 PID: 96 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.269781] vblank wait timed out on crtc 0
[   13.269782] Modules linked in: i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   13.269795] CPU: 1 PID: 96 Comm: kworker/u4:5 Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   13.269797] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   13.269799] Workqueue: events_unbound async_run_entry_fn
[   13.269801]  dcb58967 ef9dda27 00000286 f54fbb08 dc3db6e5 f54fbb4c f858d000 f54fbb38
[   13.269806]  dc07200a f858d3b4 f54fbb6c 00000060 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   13.269811]  f56f0000 00000000 00000000 f54fbb58 dc072076 00000009 00000000 f54fbb4c
[   13.269816] Call Trace:
[   13.269820]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   13.269822]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   13.269837]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.269839]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   13.269854]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   13.269857]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   13.269901]  [<f8b6b218>] intel_pre_plane_update+0x158/0x160 [i915]
[   13.269945]  [<f8b6b80d>] intel_atomic_commit_tail+0x13d/0xf50 [i915]
[   13.269950]  [<dc1dc0fd>] ? kmem_cache_alloc_trace+0x18d/0x1a0
[   13.269960]  [<f890d794>] ? drm_atomic_helper_setup_commit+0x2a4/0x300 [drm_kms_helper]
[   13.269969]  [<f890b1a8>] ? drm_atomic_helper_swap_state+0x1b8/0x2d0 [drm_kms_helper]
[   13.270013]  [<f8b6ca2e>] intel_atomic_commit+0x40e/0x510 [i915]
[   13.270032]  [<f857dc2b>] ? drm_atomic_check_only+0x19b/0x660 [drm]
[   13.270051]  [<f857e122>] drm_atomic_commit+0x32/0x60 [drm]
[   13.270095]  [<f8b72212>] intel_release_load_detect_pipe+0x22/0xa0 [i915]
[   13.270097]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   13.270139]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   13.270181]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   13.270227]  [<f8baf1cd>] intel_tv_detect+0x32d/0x660 [i915]
[   13.270230]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   13.270240]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   13.270242]  [<dc0aa09e>] ? set_next_entity+0x4e/0xce0
[   13.270253]  [<f891216a>] drm_fb_helper_initial_config+0x9a/0x420 [drm_kms_helper]
[   13.270255]  [<dc0ae072>] ? pick_next_task_fair+0x492/0x520
[   13.270299]  [<f8b87b96>] intel_fbdev_initial_config+0x16/0x30 [i915]
[   13.270302]  [<dc092575>] async_run_entry_fn+0x35/0x180
[   13.270304]  [<dc08a898>] process_one_work+0x1b8/0x420
[   13.270306]  [<dc08ab37>] worker_thread+0x37/0x4b0
[   13.270308]  [<dc08ab00>] ? process_one_work+0x420/0x420
[   13.270310]  [<dc08ff26>] kthread+0xa6/0xc0
[   13.270312]  [<dc80bda2>] ret_from_kernel_thread+0xe/0x24
[   13.270315]  [<dc08fe80>] ? kthread_create_on_node+0x180/0x180
[   13.270316] ---[ end trace d2e6dc093fc74e0f ]---
[   13.331001] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[   13.331122] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[   13.331158] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[   13.971363] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   15.344928] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[   15.372781] random: crng init done
[   15.550272] systemd[1]: systemd 231 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[   15.550470] systemd[1]: Detected architecture x86.
[   15.566232] systemd[1]: Set hostname to <vasilis-Compaq-Presario-C700-Notebook-PC>.
[   16.765424] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[   16.765566] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[   16.765679] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   16.765769] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   16.765840] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[   16.766081] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[   16.766339] systemd[1]: Created slice System Slice.
[   17.926948] lp: driver loaded but no devices found
[   17.954210] ppdev: user-space parallel port driver
[   22.097520] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   22.273764] systemd-journald[232]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   25.243282] audit: type=1400 audit(1492010984.832:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=366 comm="apparmor_parser"
[   25.243295] audit: type=1400 audit(1492010984.832:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=366 comm="apparmor_parser"
[   25.243303] audit: type=1400 audit(1492010984.832:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=366 comm="apparmor_parser"
[   25.243309] audit: type=1400 audit(1492010984.832:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=366 comm="apparmor_parser"
[   25.489331] audit: type=1400 audit(1492010985.080:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=365 comm="apparmor_parser"
[   25.489344] audit: type=1400 audit(1492010985.080:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=365 comm="apparmor_parser"
[   25.627699] audit: type=1400 audit(1492010985.216:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=371 comm="apparmor_parser"
[   25.627714] audit: type=1400 audit(1492010985.216:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper" pid=371 comm="apparmor_parser"
[   25.690415] audit: type=1400 audit(1492010985.280:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=374 comm="apparmor_parser"
[   25.690427] audit: type=1400 audit(1492010985.280:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=374 comm="apparmor_parser"
[   26.352904] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMBA) (20160422/utaddress-255)
[   26.352914] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000043B (\_SB.PCI0.LPC.PMA1) (20160422/utaddress-255)
[   26.352919] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   26.352923] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000052D (\GPIO) (20160422/utaddress-255)
[   26.352927] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   26.352984] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   26.489967] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   26.837296] intel_powerclamp: No package C-state available
[   26.868511] intel_powerclamp: No package C-state available
[   27.027261] usblp 3-1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x08A1
[   27.027302] usbcore: registered new interface driver usblp
[   27.381536] media: Linux media interface: v0.10
[   27.397682] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20561 (Hermosa): BIOS auto-probing.
[   27.398247] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20561 (Hermosa): line_outs=1 (0x1a/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   27.398250] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   27.398252] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x16/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   27.398254] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   27.398255] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    inputs:
[   27.398258] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x1d
[   27.398260] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Mic=0x18
[   27.399043] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: Enable sync_write for stable communication
[   27.402177] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[   27.402303] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[   27.472776] Linux video capture interface: v2.00
[   27.478174] ath5k 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   27.478361] ath5k 0000:01:00.0: registered as 'phy0'
[   27.776866] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 UVC PC Camera (174f:5212)
[   27.821653] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
[   27.844932] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Processing 3 was not initialized!
[   27.844945] uvcvideo 1-6:1.0: Entity type for entity Camera 1 was not initialized!
[   27.845062] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   27.845063] USB Video Class driver (1.1.1)
[   28.040084] ath: EEPROM regdomain: 0x67
[   28.040087] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
[   28.040090] ath: Country alpha2 being used: 00
[   28.040090] ath: Regpair used: 0x67
[   28.115459] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[   28.118009] ath5k: phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: 0xe2, PHY: 0x70)
[   28.735779] gpio_ich: GPIO from 462 to 511 on gpio_ich
[   28.740226] input: HP WMI hotkeys as /devices/virtual/input/input10
[   30.383459] ath5k 0000:01:00.0 wlp1s0: renamed from wlan0
[   32.047883] Adding 3133436k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:3133436k FS
[   41.360364] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s1: link is not ready
[   41.360511] 8139too 0000:02:01.0 enp2s1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1
[   41.389272] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp1s0: link is not ready
[   42.204109] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
[   42.307117] ------------[ cut here ]------------
[   42.307158] WARNING: CPU: 1 PID: 425 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.307159] vblank wait timed out on crtc 0
[   42.307160] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   42.307208] CPU: 1 PID: 425 Comm: plymouthd Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   42.307209] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   42.307211]  dcb58967 87c8fef6 00000286 f3707a90 dc3db6e5 f3707ad4 f858d000 f3707ac0
[   42.307217]  dc07200a f858d3b4 f3707af4 000001a9 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   42.307222]  f56f0000 00000000 00000000 f3707ae0 dc072076 00000009 00000000 f3707ad4
[   42.307227] Call Trace:
[   42.307235]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   42.307239]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   42.307254]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.307257]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   42.307272]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.307275]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   42.307332]  [<f8b721db>] intel_get_load_detect_pipe+0x74b/0x760 [i915]
[   42.307368]  [<f8baefb2>] intel_tv_detect+0x112/0x660 [i915]
[   42.307372]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   42.307390]  [<f8577ab0>] ? drm_get_edid+0x30/0x430 [drm]
[   42.307408]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   42.307424]  [<f856b98b>] ? get_properties+0xab/0xf0 [drm]
[   42.307441]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   42.307459]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   42.307477]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   42.307491]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   42.307494]  [<dc068cb0>] ? kmap_atomic_prot+0xe0/0x100
[   42.307512]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   42.307517]  [<dc1f0650>] ? mem_cgroup_commit_charge+0x70/0x3e0
[   42.307531]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   42.307534]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   42.307536]  [<dc068b8b>] ? __kunmap_atomic+0x5b/0xa0
[   42.307539]  [<dc1b606b>] ? handle_mm_fault+0x3eb/0xf60
[   42.307541]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   42.307544]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   42.307547]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   42.307549] ---[ end trace d2e6dc093fc74e10 ]---
[   42.494450] ------------[ cut here ]------------
[   42.494487] WARNING: CPU: 0 PID: 425 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.494488] vblank wait timed out on crtc 0
[   42.494489] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   42.494538] CPU: 0 PID: 425 Comm: plymouthd Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   42.494539] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   42.494541]  dcb58967 87c8fef6 00000286 f3707a14 dc3db6e5 f3707a58 f858d000 f3707a44
[   42.494547]  dc07200a f858d3b4 f3707a78 000001a9 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   42.494552]  f56f0000 00000000 00000000 f3707a64 dc072076 00000009 00000000 f3707a58
[   42.494557] Call Trace:
[   42.494565]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   42.494568]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   42.494583]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.494586]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   42.494601]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   42.494605]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   42.494663]  [<f8b6b218>] intel_pre_plane_update+0x158/0x160 [i915]
[   42.494696]  [<f8b6b80d>] intel_atomic_commit_tail+0x13d/0xf50 [i915]
[   42.494700]  [<dc1dc0fd>] ? kmem_cache_alloc_trace+0x18d/0x1a0
[   42.494718]  [<f890d794>] ? drm_atomic_helper_setup_commit+0x2a4/0x300 [drm_kms_helper]
[   42.494727]  [<f890b1a8>] ? drm_atomic_helper_swap_state+0x1b8/0x2d0 [drm_kms_helper]
[   42.494760]  [<f8b6ca2e>] intel_atomic_commit+0x40e/0x510 [i915]
[   42.494779]  [<f857dc2b>] ? drm_atomic_check_only+0x19b/0x660 [drm]
[   42.494799]  [<f857e122>] drm_atomic_commit+0x32/0x60 [drm]
[   42.494832]  [<f8b72212>] intel_release_load_detect_pipe+0x22/0xa0 [i915]
[   42.494834]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   42.494865]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   42.494897]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   42.494932]  [<f8baf1cd>] intel_tv_detect+0x32d/0x660 [i915]
[   42.494936]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   42.494945]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   42.494962]  [<f856b98b>] ? get_properties+0xab/0xf0 [drm]
[   42.494979]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   42.494996]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   42.495014]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   42.495029]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   42.495032]  [<dc068cb0>] ? kmap_atomic_prot+0xe0/0x100
[   42.495049]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   42.495054]  [<dc1f0650>] ? mem_cgroup_commit_charge+0x70/0x3e0
[   42.495068]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   42.495071]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   42.495073]  [<dc068b8b>] ? __kunmap_atomic+0x5b/0xa0
[   42.495076]  [<dc1b606b>] ? handle_mm_fault+0x3eb/0xf60
[   42.495079]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   42.495081]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   42.495085]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   42.495099] ---[ end trace d2e6dc093fc74e11 ]---
[   55.260180] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
[   55.364136] ------------[ cut here ]------------
[   55.364185] WARNING: CPU: 1 PID: 425 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.364187] vblank wait timed out on crtc 0
[   55.364257] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   55.364264] CPU: 1 PID: 425 Comm: plymouthd Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   55.364267] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   55.364278]  dcb58967 87c8fef6 00000286 f370782c dc3db6e5 f3707870 f858d000 f370785c
[   55.364286]  dc07200a f858d3b4 f3707890 000001a9 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   55.364295]  f56f0000 00000000 00000000 f370787c dc072076 00000009 00000000 f3707870
[   55.364296] Call Trace:
[   55.364308]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   55.364314]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   55.364352]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.364357]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   55.364394]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.364401]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   55.364493]  [<f8b721db>] intel_get_load_detect_pipe+0x74b/0x760 [i915]
[   55.364583]  [<f8baefb2>] intel_tv_detect+0x112/0x660 [i915]
[   55.364591]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   55.364636]  [<f8577ab0>] ? drm_get_edid+0x30/0x430 [drm]
[   55.364660]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   55.364685]  [<f8911f9a>] drm_fb_helper_hotplug_event+0xfa/0x160 [drm_kms_helper]
[   55.364731]  [<f857cc6e>] ? drm_modeset_unlock_all+0x2e/0x60 [drm]
[   55.364756]  [<f8912055>] drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked+0x55/0x70 [drm_kms_helper]
[   55.364779]  [<f891209d>] drm_fb_helper_set_par+0x2d/0x60 [drm_kms_helper]
[   55.364861]  [<f8b86955>] intel_fbdev_set_par+0x15/0x50 [i915]
[   55.364867]  [<dc466663>] fb_set_var+0x243/0x490
[   55.364873]  [<dc27f0dc>] ? ext4_da_update_reserve_space+0x1dc/0x1f0
[   55.364880]  [<dc2c3982>] ? ext4_es_free_extent+0x92/0x130
[   55.364887]  [<dc0ac6ce>] ? update_group_capacity+0x2e/0x210
[   55.364892]  [<dc3f0d2a>] ? find_next_bit+0x1a/0x30
[   55.364896]  [<dc3db514>] ? cpumask_next_and+0x24/0x30
[   55.364905]  [<dc45d1b6>] fbcon_blank+0x346/0x390
[   55.364915]  [<dc4ee8a6>] do_unblank_screen+0xc6/0x1b0
[   55.364919]  [<dc4e4d22>] vt_ioctl+0x522/0x13a0
[   55.364926]  [<dc07c5a5>] ? ns_capable_common+0x55/0x80
[   55.364931]  [<dc3ea1b0>] ? _copy_to_user+0x40/0x50
[   55.364966]  [<f8563d9c>] ? drm_ioctl+0x1dc/0x4e0 [drm]
[   55.364972]  [<dc0ea609>] ? ktime_get+0x49/0x110
[   55.365003]  [<f855e4f0>] ? drm_setmaster_ioctl+0xa0/0xa0 [drm]
[   55.365008]  [<dc4e4800>] ? complete_change_console+0xe0/0xe0
[   55.365014]  [<dc4d9910>] tty_ioctl+0x320/0xbf0
[   55.365019]  [<dc0e3d8b>] ? hrtimer_interrupt+0xbb/0x1a0
[   55.365028]  [<dc80b2e1>] ? schedule_hrtimeout_range_clock+0xc1/0x200
[   55.365033]  [<dc0777a3>] ? irq_exit+0x63/0xb0
[   55.365037]  [<dc4d95f0>] ? no_tty+0x40/0x40
[   55.365042]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   55.365048]  [<dc2414aa>] ? ep_poll+0x32a/0x340
[   55.365054]  [<dc1f74c9>] ? __check_object_size+0xa9/0x12c
[   55.365059]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   55.365064]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   55.365069]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   55.365073] ---[ end trace d2e6dc093fc74e12 ]---
[   55.506216] ------------[ cut here ]------------
[   55.506258] WARNING: CPU: 1 PID: 425 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.506260] vblank wait timed out on crtc 0
[   55.506322] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   55.506328] CPU: 1 PID: 425 Comm: plymouthd Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   55.506330] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   55.506340]  dcb58967 87c8fef6 00000286 f37077b0 dc3db6e5 f37077f4 f858d000 f37077e0
[   55.506349]  dc07200a f858d3b4 f3707814 000001a9 f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   55.506357]  f56f0000 00000000 00000000 f3707800 dc072076 00000009 00000000 f37077f4
[   55.506359] Call Trace:
[   55.506366]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   55.506371]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   55.506408]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.506413]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   55.506449]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   55.506456]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   55.506540]  [<f8b6b218>] intel_pre_plane_update+0x158/0x160 [i915]
[   55.506622]  [<f8b6b80d>] intel_atomic_commit_tail+0x13d/0xf50 [i915]
[   55.506630]  [<dc1dc0fd>] ? kmem_cache_alloc_trace+0x18d/0x1a0
[   55.506654]  [<f890d794>] ? drm_atomic_helper_setup_commit+0x2a4/0x300 [drm_kms_helper]
[   55.506676]  [<f890b1a8>] ? drm_atomic_helper_swap_state+0x1b8/0x2d0 [drm_kms_helper]
[   55.506758]  [<f8b6ca2e>] intel_atomic_commit+0x40e/0x510 [i915]
[   55.506805]  [<f857dc2b>] ? drm_atomic_check_only+0x19b/0x660 [drm]
[   55.506853]  [<f857e122>] drm_atomic_commit+0x32/0x60 [drm]
[   55.506935]  [<f8b72212>] intel_release_load_detect_pipe+0x22/0xa0 [i915]
[   55.506941]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   55.507017]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   55.507095]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   55.507182]  [<f8baf1cd>] intel_tv_detect+0x32d/0x660 [i915]
[   55.507188]  [<dc0e0001>] ? perf_trace_timer_expire_entry+0x81/0xe0
[   55.507211]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   55.507236]  [<f8911f9a>] drm_fb_helper_hotplug_event+0xfa/0x160 [drm_kms_helper]
[   55.507283]  [<f857cc6e>] ? drm_modeset_unlock_all+0x2e/0x60 [drm]
[   55.507307]  [<f8912055>] drm_fb_helper_restore_fbdev_mode_unlocked+0x55/0x70 [drm_kms_helper]
[   55.507331]  [<f891209d>] drm_fb_helper_set_par+0x2d/0x60 [drm_kms_helper]
[   55.507412]  [<f8b86955>] intel_fbdev_set_par+0x15/0x50 [i915]
[   55.507417]  [<dc466663>] fb_set_var+0x243/0x490
[   55.507423]  [<dc27f0dc>] ? ext4_da_update_reserve_space+0x1dc/0x1f0
[   55.507429]  [<dc2c3982>] ? ext4_es_free_extent+0x92/0x130
[   55.507436]  [<dc0ac6ce>] ? update_group_capacity+0x2e/0x210
[   55.507441]  [<dc3f0d2a>] ? find_next_bit+0x1a/0x30
[   55.507445]  [<dc3db514>] ? cpumask_next_and+0x24/0x30
[   55.507453]  [<dc45d1b6>] fbcon_blank+0x346/0x390
[   55.507462]  [<dc4ee8a6>] do_unblank_screen+0xc6/0x1b0
[   55.507466]  [<dc4e4d22>] vt_ioctl+0x522/0x13a0
[   55.507473]  [<dc07c5a5>] ? ns_capable_common+0x55/0x80
[   55.507478]  [<dc3ea1b0>] ? _copy_to_user+0x40/0x50
[   55.507512]  [<f8563d9c>] ? drm_ioctl+0x1dc/0x4e0 [drm]
[   55.507518]  [<dc0ea609>] ? ktime_get+0x49/0x110
[   55.507549]  [<f855e4f0>] ? drm_setmaster_ioctl+0xa0/0xa0 [drm]
[   55.507554]  [<dc4e4800>] ? complete_change_console+0xe0/0xe0
[   55.507559]  [<dc4d9910>] tty_ioctl+0x320/0xbf0
[   55.507564]  [<dc0e3d8b>] ? hrtimer_interrupt+0xbb/0x1a0
[   55.507571]  [<dc80b2e1>] ? schedule_hrtimeout_range_clock+0xc1/0x200
[   55.507576]  [<dc0777a3>] ? irq_exit+0x63/0xb0
[   55.507580]  [<dc4d95f0>] ? no_tty+0x40/0x40
[   55.507585]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   55.507590]  [<dc2414aa>] ? ep_poll+0x32a/0x340
[   55.507596]  [<dc1f74c9>] ? __check_object_size+0xa9/0x12c
[   55.507601]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   55.507606]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   55.507611]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   55.507615] ---[ end trace d2e6dc093fc74e13 ]---
[   67.293274] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
[   67.396336] ------------[ cut here ]------------
[   67.396388] WARNING: CPU: 0 PID: 1055 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.396391] vblank wait timed out on crtc 0
[   67.396393] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   67.396498] CPU: 0 PID: 1055 Comm: Xorg Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   67.396500] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   67.396504]  dcb58967 034f9cc0 00000286 f1f35a90 dc3db6e5 f1f35ad4 f858d000 f1f35ac0
[   67.396518]  dc07200a f858d3b4 f1f35af4 0000041f f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   67.396531]  f56f0000 00000000 00000000 f1f35ae0 dc072076 00000009 00000000 f1f35ad4
[   67.396544] Call Trace:
[   67.396556]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   67.396563]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   67.396601]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.396607]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   67.396645]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.396653]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   67.396746]  [<f8b721db>] intel_get_load_detect_pipe+0x74b/0x760 [i915]
[   67.396836]  [<f8baefb2>] intel_tv_detect+0x112/0x660 [i915]
[   67.396844]  [<dc2b4329>] ? __ext4_handle_dirty_metadata+0x39/0x200
[   67.396869]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   67.396876]  [<dc231700>] ? generic_write_end+0xd0/0x110
[   67.396918]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   67.396963]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   67.396970]  [<dc1ddc2f>] ? __check_heap_object+0x5f/0xa0
[   67.397016]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   67.397051]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   67.397057]  [<dc23e0d0>] ? fcntl_dirnotify+0x300/0x300
[   67.397061]  [<dc23e114>] ? inotify_merge+0x44/0x50
[   67.397066]  [<dc23e27d>] ? inotify_free_event+0xd/0x10
[   67.397110]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   67.397119]  [<dc36d430>] ? common_file_perm+0x50/0x1b0
[   67.397155]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   67.397161]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   67.397167]  [<dc212ba7>] ? dput+0xd7/0x230
[   67.397173]  [<dc1fde9a>] ? __sb_end_write+0x1a/0x20
[   67.397179]  [<dc1fba7d>] ? vfs_write+0x15d/0x1c0
[   67.397185]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   67.397191]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   67.397197]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   67.397219] ---[ end trace d2e6dc093fc74e14 ]---
[   67.537010] ------------[ cut here ]------------
[   67.537061] WARNING: CPU: 0 PID: 1055 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.537064] vblank wait timed out on crtc 0
[   67.537066] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   67.537168] CPU: 0 PID: 1055 Comm: Xorg Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   67.537171] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   67.537175]  dcb58967 034f9cc0 00000286 f1f35a14 dc3db6e5 f1f35a58 f858d000 f1f35a44
[   67.537189]  dc07200a f858d3b4 f1f35a78 0000041f f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   67.537202]  f56f0000 00000000 00000000 f1f35a64 dc072076 00000009 00000000 f1f35a58
[   67.537215] Call Trace:
[   67.537226]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   67.537233]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   67.537271]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.537277]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   67.537315]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   67.537322]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   67.537414]  [<f8b6b218>] intel_pre_plane_update+0x158/0x160 [i915]
[   67.537497]  [<f8b6b80d>] intel_atomic_commit_tail+0x13d/0xf50 [i915]
[   67.537505]  [<dc1dc0fd>] ? kmem_cache_alloc_trace+0x18d/0x1a0
[   67.537531]  [<f890d794>] ? drm_atomic_helper_setup_commit+0x2a4/0x300 [drm_kms_helper]
[   67.537554]  [<f890b1a8>] ? drm_atomic_helper_swap_state+0x1b8/0x2d0 [drm_kms_helper]
[   67.537636]  [<f8b6ca2e>] intel_atomic_commit+0x40e/0x510 [i915]
[   67.537683]  [<f857dc2b>] ? drm_atomic_check_only+0x19b/0x660 [drm]
[   67.537732]  [<f857e122>] drm_atomic_commit+0x32/0x60 [drm]
[   67.537815]  [<f8b72212>] intel_release_load_detect_pipe+0x22/0xa0 [i915]
[   67.537820]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   67.537898]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   67.537976]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   67.538064]  [<f8baf1cd>] intel_tv_detect+0x32d/0x660 [i915]
[   67.538088]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   67.538095]  [<dc231700>] ? generic_write_end+0xd0/0x110
[   67.538137]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   67.538181]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   67.538188]  [<dc1ddc2f>] ? __check_heap_object+0x5f/0xa0
[   67.538233]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   67.538269]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   67.538274]  [<dc23e0d0>] ? fcntl_dirnotify+0x300/0x300
[   67.538279]  [<dc23e114>] ? inotify_merge+0x44/0x50
[   67.538284]  [<dc23e27d>] ? inotify_free_event+0xd/0x10
[   67.538327]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   67.538336]  [<dc36d430>] ? common_file_perm+0x50/0x1b0
[   67.538372]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   67.538378]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   67.538383]  [<dc212ba7>] ? dput+0xd7/0x230
[   67.538390]  [<dc1fde9a>] ? __sb_end_write+0x1a/0x20
[   67.538396]  [<dc1fba7d>] ? vfs_write+0x15d/0x1c0
[   67.538401]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   67.538407]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   67.538414]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   67.538419] ---[ end trace d2e6dc093fc74e15 ]---
[   77.788547] [drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:26:pipe A] flip_done timed out
[   77.888229] ------------[ cut here ]------------
[   77.888281] WARNING: CPU: 1 PID: 1055 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   77.888284] vblank wait timed out on crtc 0
[   77.888286] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   77.888392] CPU: 1 PID: 1055 Comm: Xorg Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   77.888395] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   77.888399]  dcb58967 034f9cc0 00000286 f1f35a90 dc3db6e5 f1f35ad4 f858d000 f1f35ac0
[   77.888413]  dc07200a f858d3b4 f1f35af4 0000041f f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   77.888426]  f56f0000 00000000 00000000 f1f35ae0 dc072076 00000009 00000000 f1f35ad4
[   77.888439] Call Trace:
[   77.888451]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   77.888458]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   77.888497]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   77.888503]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   77.888540]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   77.888548]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   77.888641]  [<f8b721db>] intel_get_load_detect_pipe+0x74b/0x760 [i915]
[   77.888731]  [<f8baefb2>] intel_tv_detect+0x112/0x660 [i915]
[   77.888739]  [<dc2b4329>] ? __ext4_handle_dirty_metadata+0x39/0x200
[   77.888765]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   77.888771]  [<dc231700>] ? generic_write_end+0xd0/0x110
[   77.888814]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   77.888858]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   77.888904]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   77.888939]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   77.888945]  [<dc23e0d0>] ? fcntl_dirnotify+0x300/0x300
[   77.888950]  [<dc23e114>] ? inotify_merge+0x44/0x50
[   77.888955]  [<dc23e27d>] ? inotify_free_event+0xd/0x10
[   77.888998]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   77.889008]  [<dc36d430>] ? common_file_perm+0x50/0x1b0
[   77.889044]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   77.889050]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   77.889056]  [<dc212ba7>] ? dput+0xd7/0x230
[   77.889062]  [<dc1fde9a>] ? __sb_end_write+0x1a/0x20
[   77.889069]  [<dc1fba7d>] ? vfs_write+0x15d/0x1c0
[   77.889074]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   77.889080]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   77.889087]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   77.889091] ---[ end trace d2e6dc093fc74e16 ]---
[   78.076329] ------------[ cut here ]------------
[   78.076382] WARNING: CPU: 1 PID: 1055 at /build/linux-nZoKF8/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   78.076385] vblank wait timed out on crtc 0
[   78.076387] Modules linked in: hp_wmi gpio_ich sparse_keymap arc4 uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core ath5k videodev snd_hda_codec_conexant ath media mac80211 snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec snd_hda_core snd_hwdep usblp cfg80211 snd_pcm joydev input_leds coretemp serio_raw snd_timer snd shpchp soundcore lpc_ich mac_hid binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 i915 ahci psmouse i2c_algo_bit drm_kms_helper libahci syscopyarea sysfillrect 8139too sysimgblt 8139cp fb_sys_fops pata_acpi drm mii fjes video wmi
[   78.076492] CPU: 1 PID: 1055 Comm: Xorg Tainted: G        W       4.8.0-46-generic #49-Ubuntu
[   78.076495] Hardware name: Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC/30D9, BIOS F.34 09/25/2008
[   78.076498]  dcb58967 034f9cc0 00000286 f1f35a14 dc3db6e5 f1f35a58 f858d000 f1f35a44
[   78.076512]  dc07200a f858d3b4 f1f35a78 0000041f f858d000 000004c8 f8565751 000004c8
[   78.076525]  f56f0000 00000000 00000000 f1f35a64 dc072076 00000009 00000000 f1f35a58
[   78.076538] Call Trace:
[   78.076549]  [<dc3db6e5>] dump_stack+0x58/0x73
[   78.076556]  [<dc07200a>] __warn+0xea/0x110
[   78.076595]  [<f8565751>] ? drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   78.076601]  [<dc072076>] warn_slowpath_fmt+0x46/0x60
[   78.076638]  [<f8565751>] drm_wait_one_vblank+0x191/0x1a0 [drm]
[   78.076646]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   78.076737]  [<f8b6b218>] intel_pre_plane_update+0x158/0x160 [i915]
[   78.076820]  [<f8b6b80d>] intel_atomic_commit_tail+0x13d/0xf50 [i915]
[   78.076828]  [<dc1dc0fd>] ? kmem_cache_alloc_trace+0x18d/0x1a0
[   78.076855]  [<f890d794>] ? drm_atomic_helper_setup_commit+0x2a4/0x300 [drm_kms_helper]
[   78.076878]  [<f890b1a8>] ? drm_atomic_helper_swap_state+0x1b8/0x2d0 [drm_kms_helper]
[   78.076961]  [<f8b6ca2e>] intel_atomic_commit+0x40e/0x510 [i915]
[   78.077008]  [<f857dc2b>] ? drm_atomic_check_only+0x19b/0x660 [drm]
[   78.077057]  [<f857e122>] drm_atomic_commit+0x32/0x60 [drm]
[   78.077140]  [<f8b72212>] intel_release_load_detect_pipe+0x22/0xa0 [i915]
[   78.077146]  [<dc0b3ef0>] ? wake_atomic_t_function+0x70/0x70
[   78.077224]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   78.077301]  [<f8b44450>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915]
[   78.077389]  [<f8baf1cd>] intel_tv_detect+0x32d/0x660 [i915]
[   78.077413]  [<f8903e58>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x258/0x530 [drm_kms_helper]
[   78.077420]  [<dc231700>] ? generic_write_end+0xd0/0x110
[   78.077462]  [<f856b440>] ? _object_find+0x60/0xe0 [drm]
[   78.077507]  [<f8570da5>] drm_mode_getconnector+0x285/0x2f0 [drm]
[   78.077552]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   78.077588]  [<f8563d73>] drm_ioctl+0x1b3/0x4e0 [drm]
[   78.077593]  [<dc23e0d0>] ? fcntl_dirnotify+0x300/0x300
[   78.077598]  [<dc23e114>] ? inotify_merge+0x44/0x50
[   78.077603]  [<dc23e27d>] ? inotify_free_event+0xd/0x10
[   78.077646]  [<f8570b20>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[   78.077655]  [<dc36d430>] ? common_file_perm+0x50/0x1b0
[   78.077691]  [<f8563bc0>] ? drm_getunique+0x60/0x60 [drm]
[   78.077698]  [<dc20ed21>] do_vfs_ioctl+0x91/0x740
[   78.077703]  [<dc212ba7>] ? dput+0xd7/0x230
[   78.077709]  [<dc1fde9a>] ? __sb_end_write+0x1a/0x20
[   78.077716]  [<dc1fba7d>] ? vfs_write+0x15d/0x1c0
[   78.077721]  [<dc20f430>] SyS_ioctl+0x60/0x70
[   78.077727]  [<dc0037cd>] do_fast_syscall_32+0x8d/0x140
[   78.077734]  [<dc80be3a>] sysenter_past_esp+0x47/0x75
[   78.077739] ---[ end trace d2e6dc093fc74e17 ]---
[  127.634439] usblp0: removed
[  517.938607] perf: interrupt took too long (2512 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[  883.752454] perf: interrupt took too long (3142 > 3140), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 7060.480259] usb 3-1: USB disconnect, device number 2
[ 7066.428113] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ 7066.732132] usb 3-1: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=08a1
[ 7066.732139] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7066.732145] usb 3-1: Product: EPSON L210 Series
[ 7066.732149] usb 3-1: Manufacturer: EPSON
[ 7066.732153] usb 3-1: SerialNumber: 5332384B3037323821
[ 7067.037159] usblp 3-1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x08A1
[ 7142.067366] usblp0: removed
[ 7220.078123] perf: interrupt took too long (3945 > 3927), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[ 7278.720210] usb 3-1: USB disconnect, device number 3
[ 7282.840095] usb 3-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ 7283.140194] usb 3-1: New USB device found, idVendor=04b8, idProduct=08a1
[ 7283.140201] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7283.140206] usb 3-1: Product: EPSON L210 Series
[ 7283.140211] usb 3-1: Manufacturer: EPSON
[ 7283.140215] usb 3-1: SerialNumber: 5332384B3037323821
[ 7283.443417] usblp 3-1:1.1: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 1 alt 0 proto 2 vid 0x04B8 pid 0x08A1
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 06 Απρ 2017, 19:44
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό the_eye » 12 Απρ 2017, 21:51

Έχεις πρόβλημα στο pc σου έχεις πολλά kernel panic, δεν ξέρω αν είναι σχετικό αλλά δεν είναι καλό.
Δοκίμασε αν θες με ένα 16.04 64bit livedvd να δεις εκεί αν όλα είναι οκ.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11334
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 13 Απρ 2017, 10:45

Δηλ. επειδή είμαι και αρχάριος, να χρησιμοποιήσω το stick εγκατάστασης της προηγούμενης έκδοσης σαν δοκιμή (όχι εγκατάσταση) και να δοκιμάσω να εγκαταστήσω τους drivers στο στικάκι? Και γιατί 64bit?32bit έχω.

Γενικά έχω προβλήματα με το linux. Και με ubuntu 16.04 και με ubuntu mate 16.04. Νομίζω ότι με τα lubuntu είναι κάπως καλύτερα από σφάλματα. Π.χ. μετά από κάποια εγκατάσταση μπορεί να κολλήσει στο boot. ή όταν μπαίνει σε sleep mode είναι πολύ πιθανό μετά το password να μην ξεκινήσει αλλά να δώσει μαύρη οθόνη με σφάλματα και να κολλήσει εκεί.Γι'αυτό απενεργοποίησα το sleep mode. Επίσης κάποια προγράμματα δε μου εγκαθίστανται. Δηλ. το wine γίνεται επιτυχής εγκατάσταση αλλά δεν το βλέπω στο menu..Δεν ξέρω αν έχουν κάποια σχέση αυτά βέβαια...
Πάντως όσον αφορά το scanner μια φορά κατάφερα να το λειτουργήσω με την εντολή (ή έτσι νομίζω τουλάχιστον, μετά από αυτό το δοκίμασα) sudo apt-get install sane. Το αναγνώριζε κανονικά. Μετά από επανεκκίνηση όμως όχι. Και από τότε δεν ξανάγινε αυτο.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 06 Απρ 2017, 19:44
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό the_eye » 13 Απρ 2017, 18:01

vasiliszaf έγραψε:να χρησιμοποιήσω το stick εγκατάστασης της προηγούμενης έκδοσης σαν δοκιμή (όχι εγκατάσταση) και να δοκιμάσω να εγκαταστήσω τους drivers στο στικάκι?

Ναι

vasiliszaf έγραψε:γιατί 64bit?32bit έχω

Ο επεξεργαστής σου είναι 64bit

vasiliszaf έγραψε:μετά από κάποια εγκατάσταση μπορεί να κολλήσει στο boot.

Να κάνεις έλεγχο δίσκου
viewtopic.php?f=9&t=19749
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11334
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 13 Απρ 2017, 18:46

Ο επεξεργαστής σου είναι 64bit


Πώς το πες αυτό? (Που λέει κι ο Βέγγος) :) . Από που φαίνεται αυτό? Δηλαδή έπρεπε να εγκαταστήσω την 64 bit έκδοση Lubuntu? Μήπως αυτό μου δημιουργεί τα προβλήματα?
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 06 Απρ 2017, 19:44
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό the_eye » 14 Απρ 2017, 05:32

Όλοι οι Intel Pentium Dual CPU είναι 64bit και για λεπτομέρειες δες το lscpu

Όχι δεν δημιουργεί πρόβλημα, απλά δεν εκμεταλλεύεται πλήρως την cpu σου.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11334
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 18 Απρ 2017, 10:40

Γειά και χρόνια πολλά!

vasiliszaf έγραψε:
να χρησιμοποιήσω το stick εγκατάστασης της προηγούμενης έκδοσης σαν δοκιμή (όχι εγκατάσταση) και να δοκιμάσω να εγκαταστήσω τους drivers στο στικάκι?

Ναι


Το δοκίμασα χωρίς καμιά επιτυχία..Μάλιστα ούτε τον εκτυπωτή δεν αναγνώριζε τώρα..Τώρα κάνω αναβάθμιση στα 17.04 μπας και γίνει τίποτα..

Με το δίσκο με μια πρόχειρη ματιά που έριξα με το εργαλείο δίσκων μου έβγαλε "Ο δίσκος είναι εντάξει, 19 ελαττωματικοί τομείς"
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 06 Απρ 2017, 19:44
Εκτύπωση

Re: Πρόβλημα αναγνώρισης Epson L210 scanner (πολυμηχάνημα)

Δημοσίευσηαπό vasiliszaf » 18 Απρ 2017, 12:23

Λοιπόν είμαι πανευτυχής να ανακοινώσω ότι το θέμα λύθηκε! :clap:
Δεν ξέρω αν επαιξε ρόλο και η αναβάθμιση σε 17.04 (πάλι 32 bit) αλλά μετά την αναβάθμιση δε δουλευε απο μόνο του. Ακολούθησε μια οδηγία στο διαδίκτυο την οποία νομίζω είχα ακολουθήσει και στο παρελθόν χωρίς επιτυχία. Τώρα όμως δούλεψε. Να πως

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install sane sane-utils libsane-extras xsane


Το είχα ξανακάνει στο παρελθόν, οπότε δε μου εγκατέστησε τίποτα

μετά
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/sane.d/dll.conf

εβαλα # σε epson και epson2 και αποκάτω πρόσθεσα μια γραμμή με epkowa (χωρίς #)

μετά
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo gedit /etc/sane.d/epkowa.conf
και μετά τη γραμμή usb πρόσθεσα στη συνέχεια του 0x04b8 0x08a1 και αποθήκευση.
Στη συνέχεια δε δούλεψε αμέσως, αλλά μετά από reboot to xsane αναγνωρίζει epson L210/L350/L351 S flatbed scanner [epkowa:usb003:002] και λειτουργεί κανονικά! Το simple scan στις προτιμήσεις μου βγάζει unknown Epson scanner αλλά σκανάρει κανονικά!

Νομίζω ότι είχα ξαναδοκιμάσει αυτή τη διαδικασία αλλά ίσως να κόλλαγε κάτι στο reboot? Ίσως να έπαιξε κάποιο ρόλο η αναβάθμιση.

The_eye ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις!
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Πρώτα βήματα ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 16.10 yakkety 32bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Pentium Dual CPU T2410 2.00GHz ‖ RAM 3017 MiB ‖ Hewlett-Packard 30D9 - Hewlett-Packard Compaq Presario C700 Notebook PC
4 Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary) [8086:2a02] (rev 03)
5 wlp1s0: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:001c] (rev 01) ⋮ enp2s1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter [10ec:8139] (rev 10)
vasiliszaf
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 16
Εγγραφή: 06 Απρ 2017, 19:44
Εκτύπωση

Προηγούμενη

  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Περιφερειακά