Συνεχείς αποσυνδέσεις  Το θέμα επιλύθηκε

...κάρτες δικτύου, modems, προβλήματα internet
Κανόνες Δ. Συζήτησης
Για την ευκολότερη επίλυση του προβλήματός σας.
Καλό είναι να δημοσιεύσετε τα αποτελέσματα των εντολών στο τερματικό :
lspci -nn
lsusb
rfkill list

Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 25 Μάιος 2017, 20:38

Σε καινούργιο Lenovo-ideapad-300-15IBR με Intel® Celeron(R) CPU N3060 @ 1.60GHz × 2
μου κάνει ανά τακτά διαστήματα αποσυνδέσεις και πρέπει να κάνω χειροκίνητα επανασύνδεση η επανεκκίνηση
Εχω δοκιμάση και άλλα λειτουργικά αλλά σε όλα το ίδιο συμβαίνει και αναρωτιέμαι μήπως φταίει η κάρτα δικτίου μου.
Κώδικας: Επιλογή όλων
  lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:2280] (rev 35)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:22b1] (rev 35)
00:13.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Device [8086:22a3] (rev 35)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:22b5] (rev 35)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Device [8086:2298] (rev 35)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:2284] (rev 35)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:22c8] (rev 35)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:22cc] (rev 35)
00:1c.3 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:22ce] (rev 35)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:229c] (rev 35)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation Device [8086:2292] (rev 35)
02:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8821AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter [10ec:8821]
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)

Κώδικας: Επιλογή όλων
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 174f:14e9 Syntek
Bus 001 Device 003: ID 0bda:0821 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 04fc:05da Sunplus Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub


Κώδικας: Επιλογή όλων
rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
   Soft blocked: yes
   Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
   Soft blocked: no
   Hard blocked: no

Κώδικας: Επιλογή όλων
dmesg
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.0-78-generic (buildd@lgw01-11) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #99-Ubuntu SMP Thu Apr 27 15:29:09 UTC 2017 (Ubuntu 4.4.0-78.99-generic 4.4.62)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-78-generic root=UUID=72aca51a-1216-4bfe-8a58-bd2e59eaf38d ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x0000000079f02fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000079f03000-0x000000007a902fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007a903000-0x000000007ab02fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ab03000-0x000000007ab42fff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ab43000-0x000000007b6effff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b6f0000-0x000000007bfeffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007bff0000-0x000000007bffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007c400000-0x000000007fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fea00000-0x00000000feafffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed03000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed08000-0x00000000fed09fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1cfff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed80000-0x00000000fedbffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffb00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.8 present.
[    0.000000] DMI: LENOVO 80M3/Paris G 5A6, BIOS C9CN40WW 02/24/2016
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x180000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FFC00000 mask FFFC00000 write-protect
[    0.000000]   1 base 0FFB00000 mask FFFF00000 write-protect
[    0.000000]   2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   3 base 07E000000 mask FFE000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 07D000000 mask FFF000000 uncachable
[    0.000000]   5 base 07C800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   6 base 07C400000 mask FFFC00000 uncachable
[    0.000000]   7 base 100000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT 
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x7c000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000098000] 98000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x0220b000, 0x0220bfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x0220c000, 0x0220cfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x0220d000, 0x0220dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x0220e000, 0x0220efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x0220f000, 0x0220ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x02210000, 0x02210fff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x33762000-0x35ba8fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 LENOVO)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007AB42120 000094 (v01 LENOVO CB-01    00000001      01000013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007AB3D000 00010C (v05 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007AB31000 008586 (v02 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007AAEF000 000040
[    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007AB2C000 000034 (v03 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AB2D000 000432 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007AB3C000 000084 (v03 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AB2E000 00017A (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AB2F000 000290 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AB30000 000763 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000007AB3A000 000176 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007AB3B000 00003C (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AB3E000 000042 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: POAT 0x000000007AB3F000 000055 (v03 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: TCPA 0x000000007AB40000 000032 (v02 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AB41000 000236 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007AB2B000 000044 (v01 LENOVO CB-01    00000001 ACPI 00040000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x17fff7000-0x17fffbfff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000020200000-0x0000000079f02fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007ab43000-0x000000007b6effff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007bff0000-0x000000007bffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000017fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1026141
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 7779 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 497856 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 8192 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0x7cc00000-0x7ebfffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-114
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009efff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x20000000-0x201fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x79f03000-0x7a902fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7a903000-0x7ab02fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7ab03000-0x7ab42fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b6f0000-0x7bfeffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7c000000-0x7c3fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7c400000-0x7fffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x80000000-0xdfffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe4000000-0xfe9fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfed00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xfed02fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed03000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed07fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed08000-0xfed09fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed0a000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1d000-0xfed7ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed80000-0xfedbffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfedc0000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffafffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffb00000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xdfffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88017fc00000 s98264 r8192 d28712 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s98264 r8192 d28712 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 1010085
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-78-generic root=UUID=72aca51a-1216-4bfe-8a58-bd2e59eaf38d ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 3916428K/4104564K available (8469K kernel code, 1294K rwdata, 3984K rodata, 1484K init, 1316K bss, 188136K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] tsc: PIT calibration matches PMTIMER. 1 loops
[    0.000000] tsc: Detected 1599.919 MHz processor
[    0.000043] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3199.83 BogoMIPS (lpj=6399676)
[    0.000050] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000065] ACPI: Core revision 20150930
[    0.016792] ACPI: 5 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.016839] Security Framework initialized
[    0.016844] Yama: becoming mindful.
[    0.016885] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.017468] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.019643] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.020640] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.020657] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.021091] Initializing cgroup subsys io
[    0.021102] Initializing cgroup subsys memory
[    0.021119] Initializing cgroup subsys devices
[    0.021125] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.021131] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.021136] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.021143] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.021152] Initializing cgroup subsys hugetlb
[    0.021157] Initializing cgroup subsys pids
[    0.021187] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.021190] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.021197] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.021200] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.026631] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.026645] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.026651] process: using mwait in idle threads
[    0.026659] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
[    0.026662] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 16, 4MB 16, 1GB 0
[    0.027097] Freeing SMP alternatives memory: 32K (ffffffff820b8000 - ffffffff820c0000)
[    0.030494] ftrace: allocating 32120 entries in 126 pages
[    0.052336] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[    0.052343] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.054623] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.094341] TSC deadline timer enabled
[    0.094348] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU  N3060  @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x4c, stepping: 0x4)
[    0.094386] Performance Events: PEBS fmt2+, 8-deep LBR, Silvermont events, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.094405] ... version:                3
[    0.094408] ... bit width:              40
[    0.094411] ... generic registers:      2
[    0.094413] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.094415] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.094418] ... fixed-purpose events:   3
[    0.094420] ... event mask:             0000000700000003
[    0.096242] x86: Booting SMP configuration:
[    0.096249] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.103830] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.103836] smpboot: Total of 2 processors activated (6399.67 BogoMIPS)
[    0.104011] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.104879] devtmpfs: initialized
[    0.113470] evm: security.selinux
[    0.113474] evm: security.SMACK64
[    0.113476] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.113478] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.113481] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.113483] evm: security.ima
[    0.113485] evm: security.capability
[    0.113623] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7a903000-0x7ab02fff] (2097152 bytes)
[    0.113837] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.113861] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.114067] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.114310] RTC time: 16:09:33, date: 05/25/17
[    0.114633] NET: Registered protocol family 16
[    0.123831] cpuidle: using governor ladder
[    0.135845] cpuidle: using governor menu
[    0.135853] PCCT header not found.
[    0.136016] ACPI: bus type PCI registered
[    0.136021] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.136178] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
[    0.136185] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in E820
[    0.136199] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.148757] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.148762] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.148765] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.148768] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.160242] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.160260] ACPI: SSDT 0xFFFF88017A5AA000 0006B8 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20121220)
[    0.161324] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.161337] ACPI: SSDT 0xFFFF88017A601000 0003A5 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20121220)
[    0.162822] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.162833] ACPI: SSDT 0xFFFF88017A5D7400 00015F (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20121220)
[    0.163837] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.163848] ACPI: SSDT 0xFFFF88017A5C2900 00008D (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20121220)
[    0.165156] ACPI : EC: EC started
[    0.169403] ACPI: Interpreter enabled
[    0.169448] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.169452] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.169522] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.173827] ACPI: Power Resource [USBC] (on)
[    0.176743] ACPI: Power Resource [ID3C] (on)
[    0.182110] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.182124] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.182218] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[    0.182221] _OSC request data:1 1f 0
[    0.182231] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[    0.182255] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    0.182802] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.182809] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
[    0.182814] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
[    0.182819] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.182824] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.182828] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.182833] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.182837] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.182842] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.182847] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.182862] pci 0000:00:00.0: [8086:2280] type 00 class 0x060000
[    0.183062] pci 0000:00:02.0: [8086:22b1] type 00 class 0x030000
[    0.183101] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
[    0.183119] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
[    0.183131] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x3000-0x303f]
[    0.183346] pci 0000:00:13.0: [8086:22a3] type 00 class 0x010601
[    0.183425] pci 0000:00:13.0: reg 0x20: [io  0x3060-0x307f]
[    0.183440] pci 0000:00:13.0: reg 0x24: [mem 0x91414000-0x914147ff]
[    0.183494] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D3hot
[    0.183661] pci 0000:00:14.0: [8086:22b5] type 00 class 0x0c0330
[    0.183710] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0x91400000-0x9140ffff 64bit]
[    0.183804] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.183913] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.184025] pci 0000:00:1a.0: [8086:2298] type 00 class 0x108000
[    0.184065] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x91300000-0x913fffff]
[    0.184080] pci 0000:00:1a.0: reg 0x14: [mem 0x91200000-0x912fffff]
[    0.184167] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.184406] pci 0000:00:1b.0: [8086:2284] type 00 class 0x040300
[    0.184458] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0x91410000-0x91413fff 64bit]
[    0.184558] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.184647] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.184739] pci 0000:00:1c.0: [8086:22c8] type 01 class 0x060400
[    0.184851] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.184933] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.185027] pci 0000:00:1c.2: [8086:22cc] type 01 class 0x060400
[    0.185141] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.185226] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.185321] pci 0000:00:1c.3: [8086:22ce] type 01 class 0x060400
[    0.185435] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.185517] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.185617] pci 0000:00:1f.0: [8086:229c] type 00 class 0x060100
[    0.185901] pci 0000:00:1f.3: [8086:2292] type 00 class 0x0c0500
[    0.185983] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0x91415000-0x9141501f]
[    0.186103] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x3040-0x305f]
[    0.186476] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.186620] pci 0000:02:00.0: [10ec:8821] type 00 class 0x028000
[    0.186687] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0x2000-0x20ff]
[    0.186740] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0x91100000-0x91103fff 64bit]
[    0.186899] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.186904] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.186985] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.191973] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[    0.191982] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.191990] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.192124] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.192181] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0x1000-0x10ff]
[    0.192222] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0x91004000-0x91004fff 64bit]
[    0.192248] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0x91000000-0x91003fff 64bit]
[    0.192358] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.192363] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.192446] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.199974] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[    0.199983] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.199990] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.201612] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[    0.201767] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.201926] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.202075] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.202225] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.202373] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.202522] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *7
[    0.202670] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.203439] ACPI: Enabled 5 GPEs in block 00 to 3F
[    0.203578] ACPI : EC: GPE = 0x16, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.203823] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
[    0.203829] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.203835] vgaarb: loaded
[    0.203838] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
[    0.204389] SCSI subsystem initialized
[    0.204506] libata version 3.00 loaded.
[    0.204558] ACPI: bus type USB registered
[    0.204599] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.204625] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.204662] usbcore: registered new device driver usb
[    0.205025] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.207652] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.207732] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[    0.207737] e820: reserve RAM buffer [mem 0x79f03000-0x7bffffff]
[    0.207740] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b6f0000-0x7bffffff]
[    0.208015] NetLabel: Initializing
[    0.208019] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.208022] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
[    0.208046] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.208218] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[    0.208250] clocksource: Switched to clocksource refined-jiffies
[    0.221423] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.221577] pnp: PnP ACPI init
[    0.222789] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.222795] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
[    0.222800] system 00:00: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
[    0.222810] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.222935] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.223057] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0640 ETD0000 PNP0f13 (active)
[    0.224091] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.224288] system 00:04: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
[    0.224294] system 00:04: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
[    0.224299] system 00:04: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
[    0.224304] system 00:04: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
[    0.224309] system 00:04: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
[    0.224314] system 00:04: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
[    0.224319] system 00:04: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
[    0.224324] system 00:04: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
[    0.224329] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.224336] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.224734] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.224866] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.234094] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.234126] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[    0.234159] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.234166] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.234172] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.234203] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.234209] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.234214] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.234219] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.234224] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.234229] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.234242] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0x91500000-0x916fffff]
[    0.234254] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0x91700000-0x918fffff 64bit pref]
[    0.234262] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x4000-0x4fff]
[    0.234268] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.234275] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
[    0.234284] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91500000-0x916fffff]
[    0.234292] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x91700000-0x918fffff 64bit pref]
[    0.234303] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 02]
[    0.234309] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.234317] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.234330] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[    0.234336] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.234344] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.234358] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
[    0.234363] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
[    0.234367] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
[    0.234372] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.234376] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.234380] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.234385] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000fffff window]
[    0.234389] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x80000000-0xdfffffff window]
[    0.234394] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
[    0.234398] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91500000-0x916fffff]
[    0.234402] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x91700000-0x918fffff 64bit pref]
[    0.234407] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.234411] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
[    0.234415] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.234420] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x91000000-0x910fffff]
[    0.234490] NET: Registered protocol family 2
[    0.234923] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.235092] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.235277] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.235353] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.235402] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.235559] NET: Registered protocol family 1
[    0.235600] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[    0.237991] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.238150] Unpacking initramfs...
[    1.407714] Freeing initrd memory: 37148K (ffff880033762000 - ffff880035ba9000)
[    1.407829] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.407840] software IO TLB [mem 0x75f03000-0x79f03000] (64MB) mapped at [ffff880075f03000-ffff880079f02fff]
[    1.408201] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    1.409032] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    1.409073] audit: type=2000 audit(1495728574.407:1): initialized
[    1.409817] Initialise system trusted keyring
[    1.410068] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.413916] zbud: loaded
[    1.414416] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.414505] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.415186] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    1.415825] fuse init (API version 7.23)
[    1.416163] Key type big_key registered
[    1.416197] Allocating IMA MOK and blacklist keyrings.
[    1.417281] Key type asymmetric registered
[    1.417289] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.417383] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.417472] io scheduler noop registered
[    1.417479] io scheduler deadline registered (default)
[    1.417559] io scheduler cfq registered
[    1.418413] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    1.418431] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    1.418516] efifb: probing for efifb
[    1.418525] efifb: framebuffer at 0xa0000, mapped to 0xffff8800000a0000, using 64k, total 64k
[    1.418528] efifb: mode is 640x480x1, linelength=80, pages=1
[    1.418531] efifb: scrolling: redraw
[    1.418535] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.418727] Console: switching to colour frame buffer device 80x30
[    1.418749] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.418771] intel_idle: MWAIT substates: 0x33000020
[    1.418775] intel_idle: v0.4.1 model 0x4C
[    1.418778] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    1.419835] ACPI: AC Adapter [ADP0] (on-line)
[    1.419982] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
[    1.420021] ACPI: Lid Switch [LID0]
[    1.420117] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[    1.420124] ACPI: Power Button [PWRB]
[    1.420219] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[    1.420225] ACPI: Power Button [PWRF]
[    1.423984] GHES: HEST is not enabled!
[    1.424230] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    1.444772] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    1.449645] Linux agpgart interface v0.103
[    1.455504] loop: module loaded
[    1.456006] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.456014] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    1.456017] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[    1.456154] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.456289] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.456301] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    1.456331] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.456357] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.456367] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    1.456391] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    1.456412] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.456725] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.456740] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.457911] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01109810
[    1.457925] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    1.458242] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.458248] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.458253] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.458257] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-78-generic xhci-hcd
[    1.458261] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.458884] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.458917] hub 1-0:1.0: 7 ports detected
[    1.460574] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    1.460584] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.460678] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    1.460684] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.460689] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.460693] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-78-generic xhci-hcd
[    1.460697] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    1.460990] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.461078] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[    1.461532] usb: port power management may be unreliable
[    1.463098] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.478749] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.478761] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.479094] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.479570] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.479871] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.479949] rtc_cmos 00:05: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
[    1.479968] i2c /dev entries driver
[    1.480129] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.480288] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.480320] Intel P-state driver initializing.
[    1.480524] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.484122] NET: Registered protocol family 10
[    1.485614] NET: Registered protocol family 17
[    1.485764] Key type dns_resolver registered
[    1.486681] microcode: CPU0 sig=0x406c4, pf=0x1, revision=0x408
[    1.486694] microcode: CPU1 sig=0x406c4, pf=0x1, revision=0x408
[    1.486764] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.487004] registered taskstats version 1
[    1.487099] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.489027] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 779fd75203f0d36b99b83c7328fac831ec7adf9e'
[    1.489062] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.493746] Key type trusted registered
[    1.500034] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[    1.501195] Key type encrypted registered
[    1.501209] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.501213] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    1.501258] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.501809]   Magic number: 1:187:187
[    1.502016] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2017-05-25 16:09:34 UTC (1495728574)
[    1.502199] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.502202] EDD information not available.
[    1.502343] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.573492] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[    1.576380] Freeing unused kernel memory: 1484K (ffffffff81f45000 - ffffffff820b8000)
[    1.576387] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[    1.578340] Freeing unused kernel memory: 1760K (ffff880001848000 - ffff880001a00000)
[    1.579215] Freeing unused kernel memory: 112K (ffff880001de4000 - ffff880001e00000)
[    1.612465] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.612619] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.612659] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.613297] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.613403] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.613748] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.613874] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.613998] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.614124] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.614323] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 6 bits of entropy available)
[    1.685253] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[    1.695463] wmi: Mapper loaded
[    1.702021] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
[    1.711988] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    1.713938] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    1.713956] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.722390] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    1.722398] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq pm led clo only pio slum part deso sadm apst
[    1.724024] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0xffffc90000778000, 50:7b:9d:d7:46:41, XID 14100800 IRQ 117
[    1.724029] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.730652] scsi host0: ahci
[    1.734014] scsi host1: ahci
[    1.734126] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91414000 port 0x91414100 irq 116
[    1.734131] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91414000 port 0x91414180 irq 116
[    1.774204] usb 1-2: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.792198] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    1.792206] checking generic (a0000 10000) vs hw (80000000 10000000)
[    1.792208] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
[    1.792252] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    1.792336] [drm] Replacing VGA console driver
[    1.792878] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    1.792881] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    1.807155] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.874579] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    1.909793] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04fc, idProduct=05da
[    1.909803] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.909810] usb 1-2: Product: MEDIA-TECH MT1065K
[    1.909816] usb 1-2: Manufacturer: MLK
[    1.910658] usb 1-2: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microframes
[    1.998424] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    1.998448] [Firmware Bug]: ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    1.998766] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[    1.998887] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    2.026580] usb 1-3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.041148] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    2.041252] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[    2.041288] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    2.054622] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.057760] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GUE0N, T.02, max UDMA/33
[    2.062440] ata2.00: configured for UDMA/33
[    2.078664] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    2.105850] ata1.00: ATA-8: ST500LT012-1DG142, 0002LVM1, max UDMA/133
[    2.105858] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    2.145977] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.146823] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST500LT012-1DG14 LVM1 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.147486] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    2.147537] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    2.147544] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    2.147713] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.147718] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.147781] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.150038] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GUE0N     T.02 PQ: 0 ANSI: 5
[    2.156733] usb 1-3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0821
[    2.156739] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.156743] usb 1-3: Product: Bluetooth Radio
[    2.156745] usb 1-3: Manufacturer: Realtek
[    2.156748] usb 1-3: SerialNumber: 00e04c000001
[    2.170198] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    2.170203] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    2.170965] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    2.171115] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    2.207569]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.208530] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.326689] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.400654] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 4 (with firmware version 0x594f03)
[    2.406244] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1599.948 MHz
[    2.406249] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x170ff3c37d3, max_idle_ns: 440795211487 ns
[    2.416554] psmouse serio1: elantech: Synaptics capabilities query result 0x70, 0x15, 0x0a.
[    2.433789] psmouse serio1: elantech: Elan sample query result 05, 20, 97
[    2.527956] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[    2.538091] usb 1-4: New USB device found, idVendor=174f, idProduct=14e9
[    2.538100] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[    2.538105] usb 1-4: Product: Lenovo EasyCamera
[    2.538110] usb 1-4: Manufacturer: 151129000136
[    2.538114] usb 1-4: SerialNumber: 200901010001
[    2.549397] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.558161] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.558207] usbhid: USB HID core driver
[    2.561835] input: MLK MEDIA-TECH MT1065K as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/0003:04FC:05DA.0001/input/input7
[    2.616290] hid-generic 0003:04FC:05DA.0001: input,hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [MLK MEDIA-TECH MT1065K] on usb-0000:00:14.0-2/input0
[    2.939520] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.407428] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.812087] random: nonblocking pool is initialized
[    4.236566] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[    4.236796] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.256254] systemd[1]: Set hostname to <y-Lenovo-ideapad-300-15IBR>.
[    5.931798] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    5.931942] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    5.932115] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    5.932173] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    5.932296] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    5.932427] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    5.932461] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    5.932480] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    5.932566] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    5.932588] systemd[1]: Reached target Slices.
[    5.932613] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    5.932688] systemd[1]: Started Trigger resolvconf update for networkd DNS.
[    5.932711] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    5.932773] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    5.932833] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.933075] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    5.933160] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    5.947227] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    5.948696] systemd[1]: Starting Set console keymap...
[    5.949723] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    5.950812] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    6.046916] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    6.190955] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    6.192023] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    6.193029] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[    6.194366] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[    6.194514] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    6.195588] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    6.470534] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[    6.482625] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    6.548509] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[    6.672365] systemd[1]: Started Journal Service.
[    7.053559] lp: driver loaded but no devices found
[    7.154810] ppdev: user-space parallel port driver
[    8.194960] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    8.324739] systemd-journald[191]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    8.946689] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    9.276834] input: Ideapad extra buttons as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.0/PNP0C09:00/VPC2004:00/input/input8
[    9.999009] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[   10.144824] Bluetooth: Core ver 2.21
[   10.144860] NET: Registered protocol family 31
[   10.144863] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.144869] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.144875] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.144884] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.355826] media: Linux media interface: v0.10
[   10.437167] Linux video capture interface: v2.00
[   10.447281] usbcore: registered new interface driver btusb
[   10.451507] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000a lmp_ver=06 lmp_subver=8821
[   10.451513] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8821a_fw.bin
[   10.680954] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Lenovo EasyCamera (174f:14e9)
[   10.690507] input: Lenovo EasyCamera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input9
[   10.694132] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[   10.694136] USB Video Class driver (1.1.1)
[   10.763774] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   10.817444] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[   10.902686] kvm: disabled by bios
[   11.148462] rtl8821ae: Using firmware rtlwifi/rtl8821aefw.bin
[   11.148475] rtl8821ae: Using firmware rtlwifi/rtl8821aefw_wowlan.bin
[   11.179327] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[   11.180056] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[   11.187948] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: CX20751/2: BIOS auto-probing.
[   11.188294] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: autoconfig for CX20751/2: line_outs=1 (0x17/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   11.188298] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   11.188302] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x16/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   11.188304] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   11.188307] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:    inputs:
[   11.188310] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x1a
[   11.188314] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0:      Mic=0x19
[   11.189127] snd_hda_codec_conexant hdaudioC0D0: Enable sync_write for stable communication
[   11.453378] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   11.453386] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   11.487617] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   11.487732] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[   11.487835] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[   12.381783] rtl8821ae 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[   12.426217] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   12.426224] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   12.426227] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   12.426231] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.426234] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.426236] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.426239] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.426243] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.426245] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.426248] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.426250] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   14.287526] Adding 4103164k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:4103164k FS
[   14.655122] audit: type=1400 audit(1495728587.649:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=644 comm="apparmor_parser"
[   14.656354] audit: type=1400 audit(1495728587.649:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=644 comm="apparmor_parser"
[   14.657402] audit: type=1400 audit(1495728587.649:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=644 comm="apparmor_parser"
[   14.658225] audit: type=1400 audit(1495728587.649:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=644 comm="apparmor_parser"
[   14.812002] audit: type=1400 audit(1495728587.805:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=643 comm="apparmor_parser"
[   14.813154] audit: type=1400 audit(1495728587.805:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=643 comm="apparmor_parser"
[   14.903476] audit: type=1400 audit(1495728587.897:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/ubuntu-core-launcher" pid=662 comm="apparmor_parser"
[   17.505653] audit: type=1400 audit(1495728590.497:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="webbrowser-app" pid=664 comm="apparmor_parser"
[   17.506935] audit: type=1400 audit(1495728590.501:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="webbrowser-app//oxide_helper" pid=664 comm="apparmor_parser"
[   18.054527] audit: type=1400 audit(1495728591.049:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/snapd/snap-confine" pid=666 comm="apparmor_parser"
[   22.222187] audit_printk_skb: 21 callbacks suppressed
[   22.222193] audit: type=1400 audit(1495728595.213:19): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   22.223911] audit: type=1400 audit(1495728595.217:20): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince//sanitized_helper" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   22.226726] audit: type=1400 audit(1495728595.221:21): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-previewer" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   22.227813] audit: type=1400 audit(1495728595.221:22): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   22.230134] audit: type=1400 audit(1495728595.221:23): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-thumbnailer" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   22.231244] audit: type=1400 audit(1495728595.225:24): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/evince-thumbnailer//sanitized_helper" pid=658 comm="apparmor_parser"
[   25.528259] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   25.528264] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   25.528272] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   29.195172] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   29.435559] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   29.441646] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   29.501868] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   29.501872] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   29.501975] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   30.164281] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   32.567934] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[   32.567959] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   47.871092] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   47.871109] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   47.871121] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  739.417119] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[  767.370475] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[  767.377023] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  767.383791] wlp2s0: authenticated
[  767.386317] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  767.401294] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[  767.506363] wlp2s0: associated
[  767.506386] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  848.670734] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=48333 end=48334) time 350 us, min 763, max 767, scanline start 757, end 774
[  992.796519] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 1012.060272] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1012.060280] cfg80211:  DFS Master region: unset
[ 1012.060282] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 1012.060287] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1012.060289] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1012.060292] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1012.060295] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1012.060298] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1012.060301] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1012.060304] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1012.060306] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 1024.608164] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[ 1029.447437] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 1029.451190] wlp2s0: authenticated
[ 1029.453047] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 1029.457827] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 1029.640859] wlp2s0: associated
[ 1067.132554] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=61441 end=61442) time 348 us, min 763, max 767, scanline start 748, end 781
[ 1082.398807] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=62357 end=62358) time 349 us, min 763, max 767, scanline start 762, end 779
[ 1106.267102] perf interrupt took too long (2534 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
[ 1899.395210] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 1917.803478] wlp2s0: Connection to AP 00:00:00:00:00:00 lost
[ 1917.808321] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1917.808330] cfg80211:  DFS Master region: unset
[ 1917.808334] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 1917.808341] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1917.808346] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1917.808351] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1917.808405] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1917.808414] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1917.808419] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 1917.808423] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 1917.808428] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 1953.053024] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 1955.779639] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[ 1955.783355] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 1955.787116] wlp2s0: authenticated
[ 1955.789671] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 1955.794607] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 1955.904172] wlp2s0: associated
[ 1955.904203] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 2111.142483] wlp2s0: Connection to AP a6:b7:b8:a6:a3:d5 lost
[ 2125.580180] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 2125.580188] cfg80211:  DFS Master region: unset
[ 2125.580191] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 2125.580195] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2125.580198] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2125.580201] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2125.580205] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2125.580208] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 2125.580212] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 2125.580214] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 2125.580217] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 2141.192241] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 2178.064423] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[ 2180.768408] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[ 2180.772086] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 2180.774864] wlp2s0: authenticated
[ 2180.777585] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[ 2180.782393] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=4)
[ 2180.891226] wlp2s0: associated
[ 2180.891279] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 4411.084307] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=13946 end=13947) time 355 us, min 763, max 767, scanline start 752, end 769
[ 4466.096821] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[ 4622.081601] perf interrupt took too long (5048 > 5000), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25000
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό the_eye » 26 Μάιος 2017, 00:08

Δώσε και την iwconfig
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11333
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 26 Μάιος 2017, 05:45

Με καλώδιο η σύνδεση
Κώδικας: Επιλογή όλων
iwconfig
lo        no wireless extensions.

enp3s0    no wireless extensions.

wlp2s0    IEEE 802.11abgn  ESSID:"yiannis66" 
          Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: A6:B7:B8:A6:A3:D5   
          Bit Rate=150 Mb/s   Tx-Power=20 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-26 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:12   Missed beacon:0
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 26 Μάιος 2017, 05:49

μετά από επανεκκίνηση με ασύρματη
Κώδικας: Επιλογή όλων
y@y-Lenovo-ideapad-300-15IBR:~$ iwconfig
lo        no wireless extensions.

enp3s0    no wireless extensions.

wlp2s0    IEEE 802.11abgn  ESSID:"yiannis66" 
          Mode:Managed  Frequency:2.447 GHz  Access Point: A6:B7:B8:A6:A3:D5   
          Bit Rate=150 Mb/s   Tx-Power=20 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-28 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:1   Missed beacon:0
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό the_eye » 26 Μάιος 2017, 21:45

Κώδικας: Επιλογή όλων
[ 1899.395210] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 1917.803478] wlp2s0: Connection to AP 00:00:00:00:00:00 lost

Εδώ φαίνεται το πρόβλημα. Δοκίμασε να βάλεις ένα σταθερό κανάλι στον router.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11333
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 26 Μάιος 2017, 22:17

το κανάλι το είχα χειροκίνητα στο 8 το άλαξα στο 1 και πάλι τα ίδια
Κώδικας: Επιλογή όλων
[   20.808919] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   20.808925] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.808934] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   26.228962] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   26.234788] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   26.338527] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   26.338563] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   26.338711] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   29.305253] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[   29.305276] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   35.604694] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   35.604709] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   35.604721] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   36.247223] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   36.418825] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   42.672013] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[   42.675260] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   42.679684] wlp2s0: authenticated
[   42.688166] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   42.694585] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[   42.799431] wlp2s0: associated
[   42.799455] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[   65.478378] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   78.385633] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[   78.476771] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   78.476778] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   78.476780] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   78.476784] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   78.476787] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   78.476789] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   78.476792] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   78.476795] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   78.476798] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   78.476801] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   78.476803] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   81.385589] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[   81.390172] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   81.393630] wlp2s0: authenticated
[   81.397333] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   81.402205] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[   81.583668] wlp2s0: associated
[  236.241688] wlp2s0: Connection to AP a6:b7:b8:a6:a3:d5 lost
[  236.313077] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  236.313084] cfg80211:  DFS Master region: unset
[  236.313086] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  236.313090] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  236.313093] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  236.313096] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  236.313099] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  236.313102] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  236.313105] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  236.313107] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  236.313110] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  239.245240] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[  239.245693] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  239.351976] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 2/3)
[  239.455972] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 3/3)
[  239.559997] wlp2s0: authentication with a6:b7:b8:a6:a3:d5 timed out
[  252.178078] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  288.033085] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  362.042966] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
y@y-Lenovo-ideapad-300-15IBR:~$
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό the_eye » 27 Μάιος 2017, 01:13

Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11333
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 27 Μάιος 2017, 05:30

Το δοκίμασα χωρίς επιτυχία
Κώδικας: Επιλογή όλων
[   22.035228] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   22.035234] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   22.035241] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   25.040867] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   25.114778] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   25.114847] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[   25.114881] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
[   25.163513] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   25.403813] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   25.904547] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[   28.162813] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link up
[   28.162839] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   31.851933] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[   31.859776] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   31.863524] wlp2s0: authenticated
[   31.868182] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[   31.874653] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[   32.016664] wlp2s0: associated
[   32.016686] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[   36.671981] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   36.671997] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   36.672007] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[  353.888556] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[  353.945646] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  353.945654] cfg80211:  DFS Master region: unset
[  353.945656] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  353.945660] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  353.945663] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  353.945665] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  353.945669] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  353.945672] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  353.945675] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  353.945677] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  353.945680] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  354.646381] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[  354.653307] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  354.656035] wlp2s0: authenticated
[  354.661864] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  354.667171] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  354.842087] wlp2s0: associated
[  355.275362] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
[  523.100585] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=29369 end=29370) time 353 us, min 763, max 767, scanline start 749, end 766
[  547.150565] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=30812 end=30813) time 354 us, min 763, max 767, scanline start 742, end 776
[  549.150565] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=30932 end=30933) time 349 us, min 763, max 767, scanline start 745, end 778
[  582.647929] wlp2s0: deauthenticating from a6:b7:b8:a6:a3:d5 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[  582.696494] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  582.696508] cfg80211:  DFS Master region: unset
[  582.696512] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  582.696516] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  582.696519] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  582.696521] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  582.696525] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  582.696528] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  582.696531] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  582.696533] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  582.696536] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  583.194230] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  589.065748] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[  589.072424] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  589.075191] wlp2s0: authenticated
[  589.079241] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  589.084699] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  589.228285] wlp2s0: associated
[  589.228316] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  619.467610] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=35151 end=35152) time 350 us, min 763, max 767, scanline start 748, end 781
[  695.571151] wlp2s0: Connection to AP a6:b7:b8:a6:a3:d5 lost
[  709.999557] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  709.999564] cfg80211:  DFS Master region: unset
[  709.999566] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  709.999571] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  709.999574] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  709.999577] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  709.999580] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  709.999584] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  709.999587] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  709.999590] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  709.999593] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  725.226800] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  762.066191] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
[  765.171929] wlp2s0: authenticate with a6:b7:b8:a6:a3:d5
[  765.176006] wlp2s0: send auth to a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  765.179741] wlp2s0: authenticated
[  765.181341] wlp2s0: associate with a6:b7:b8:a6:a3:d5 (try 1/3)
[  765.193327] wlp2s0: RX AssocResp from a6:b7:b8:a6:a3:d5 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  765.298446] wlp2s0: associated
[  765.298469] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  866.424869] wlp2s0: Connection to AP a6:b7:b8:a6:a3:d5 lost
[  880.873626] cfg80211: World regulatory domain updated:
[  880.873635] cfg80211:  DFS Master region: unset
[  880.873639] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[  880.873645] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  880.873650] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  880.873654] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  880.873660] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  880.873665] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  880.873670] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[  880.873674] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[  880.873679] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[  896.221975] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp2s0: link is not ready
y@y-Lenovo-ideapad-300-15IBR:~$
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 28 Μάιος 2017, 12:58

Με εγκατάσταση του wicd και απεγκατάσταση του network manager τα προβλήματα ελαχιστοποιούνται.
Οι αποσυνδέσεις είναι ελάχιστες και με την εντολή sudo killall wpa_supplicant και επανεκκίνηση είναι ακόμη καλύτερα.
Είμαι ακόμη σε δοκιμές και αν όλα πάνε καλά θα γράψω τι ακριβώς έκανα με λεπτομέριες
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Re: Συνεχείς αποσυνδέσεις

Δημοσίευσηαπό yiannis66 » 29 Μάιος 2017, 17:23

Tελικά δεν κατάφερα και πολλα.
Πάω για αναβάθμιση διανομής και βλέπω.
1 Γνώσεις Linux: O.K ┃ Προγραμματισμού: 0 ┃ Αγγλικών: O.K
2Ubuntu 17.04 zesty 64bit (el_GR.UTF-8),
3 Intel Celeron CPU E3300 2.50GHz ‖ RAM 1997 MiB ‖ ASRock G31M-S.
4 nVidia G96 [GeForce 9400 GT] [10de:0641] (rev a1)
5 enp1s0: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02)
Άβαταρ μέλους
yiannis66
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 998
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2009, 22:52
Τοποθεσία: Ροδος
Εκτύπωση

Επόμενο

Επιστροφή στο Κάρτες Δικτύου (Ethernet, WiFi, Bluetooth) / Internet