Προβλημα με boot

...εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, διαχείριση partitions, boot-loader, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στην ενότητα αυτή γράφουμε θέματα/ προβλήματα μόνο για το UBUNTU ή τα παράγωγά του.

Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 12 Μάιος 2017, 12:29

Γεια σας. Εκανα εγκατασταση το ubuntu απο live usb στον σταθερο μου υπολογιστη
Χωρις dual boot . Ολα πήγαν μια χαρά.
Οταν εκανα restart τον υπολογιστη μετα απο την οθονη του bios εβγαλε
Την οθονη του grub . Πατησα την επιλογη ubuntu και φορτωνει για λιγο και κανει restart. Αυτο το κανει συνεχεια. Ο μονος τροπος για να μπω στο λειτουργικο ειναι να επιλεξω safe mode
Τι πρεπει να κανω ?
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 116
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 12 Μάιος 2017, 19:33

Κώδικας: Επιλογή όλων
Boot Info Script cfd9efe + Boot-Repair extra info      [Boot-Info 26Apr2016]


============================= Boot Info Summary: ===============================

=> Grub2 (v2.00) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of
    the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks
    for (,msdos1)/boot/grub. It also embeds following components:
   
    modules
    ---------------------------------------------------------------------------
    fshelp ext2 part_msdos biosdisk
    ---------------------------------------------------------------------------
=> Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdb.

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Linux Mint 18.1
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab
                       /boot/grub/i386-pc/core.img

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  Unknown
    Boot sector info:

sda5: __________________________________________________________________________

    File system:       swap
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:

sdb1: __________________________________________________________________________

    File system:       vfat
    Boot sector type:  SYSLINUX 6.03 2014-10-06................................................2....0............A20 gate n
    Boot sector info:  Syslinux looks at sector 11567872 of /dev/sdb1 for
                       its second stage. SYSLINUX is installed in the 
                       directory. No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /syslinux/syslinux.cfg /ldlinux.sys

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1    *          2,048   970,076,159   970,074,112  83 Linux
/dev/sda2         970,078,206   976,771,071     6,692,866   5 Extended
/dev/sda5         970,078,208   976,771,071     6,692,864  82 Linux swap / Solaris


Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8029470208 bytes, 15682559 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sdb1    *          2,048    15,682,558    15,680,511   c W95 FAT32 (LBA)


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/sda1        d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b   ext4       
/dev/sda5        c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6   swap       
/dev/sdb1        6684-8E59                              vfat       MYLINUXLIVE

========================= "ls -l /dev/disk/by-id" output: ======================

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Feb 11  2016 ata-TSSTcorp_CDDVDW_SH-224BB_R8WS68ECB001K7 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 ata-WDC_WD5000AAKX-00ERMA0_WD-WCC2EL409512-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 12 19:18 usb-SanDisk_Cruzer_Pattern_11022307AB1253C4-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 usb-SanDisk_Cruzer_Pattern_11022307AB1253C4-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 12 19:18 wwn-0x50014ee2b244c43d-part5 -> ../../sda5

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/sda1        /                        ext4       (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
/dev/sdb1        /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE vfat       (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)


=========================== sda1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=el_GR
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=10
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=menu
    set timeout=10
  # Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  else
    set timeout=10
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=white/light-gray
### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
   set gfxpayload="${1}"
   if [ "${1}" = "keep" ]; then
      set vt_handoff=vt.handoff=7
   else
      set vt_handoff=
   fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
   recordfail
   load_video
   gfxmode $linux_gfx_mode
   insmod gzio
   if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   fi
        linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro  nomodeset acpi=force
   initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
}
submenu 'Advanced options for Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro  nomodeset acpi=force
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
   }
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-init-upstart-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro  nomodeset acpi=force init=/sbin/upstart
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
   }
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-77-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-77-generic-recovery-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-77-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro recovery nomodeset
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
   }
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-advanced-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro  nomodeset acpi=force
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
   }
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (upstart)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-init-upstart-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      gfxmode $linux_gfx_mode
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro  nomodeset acpi=force init=/sbin/upstart
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
   }
   menuentry 'Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit, with Linux 4.4.0-53-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.0-53-generic-recovery-d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b' {
      recordfail
      load_video
      insmod gzio
      if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
      insmod part_msdos
      insmod ext2
      set root='hd0,msdos1'
      if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      else
        search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
      fi
      echo   'Loading Linux 4.4.0-53-generic ...'
           linux   /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro recovery nomodeset
      echo   'Loading initial ramdisk ...'
      initrd   /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
   }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_lupin ###
### END /etc/grub.d/10_lupin ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry 'Memory test (memtest86+)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   fi
   knetbsd   /boot/memtest86+.elf
}
menuentry 'Memory test (memtest86+, serial console 115200)' {
   insmod part_msdos
   insmod ext2
   set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   else
     search --no-floppy --fs-uuid --set=root d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b
   fi
   linux16   /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda1/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6 none            swap    sw              0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda1: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)

412.144641876 = 442.536939520  boot/grub/grub.cfg                             1
248.320682526 = 266.632302592  boot/grub/i386-pc/core.img                     1
388.139301300 = 416.761401344  boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic                  1
   3.546268463 = 3.807776768    boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic                  1
   3.546268463 = 3.807776768    vmlinuz                                        1
388.139301300 = 416.761401344  vmlinuz.old                                    1
   5.194274902 = 5.577310208    boot/initrd.img-4.4.0-53-generic               5
   4.485691071 = 4.816474112    boot/initrd.img-4.4.0-77-generic               3
   4.485691071 = 4.816474112    initrd.img                                     3
   5.194274902 = 5.577310208    initrd.img.old                                 5

=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------

if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
   set gfxmode=auto
   insmod efi_gop
   insmod efi_uga
   insmod gfxterm
   terminal_output gfxterm
fi

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray

menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "Start Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit (compatibility mode)" {
   linux   /casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed boot=casper xforcevesa iso-scan/filename=${iso_path} ramdisk_size=1048576 root=/dev/ram rw noapic noacpi nosplash irqpoll --
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
   set gfxpayload=keep
   linux   /casper/vmlinuz  file=/cdrom/preseed/linuxmint.seed oem-config/enable=true only-ubiquity boot=casper iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
   initrd   /casper/initrd.lz
}
menuentry "Check the integrity of the medium" {
   linux   /casper/vmlinuz  boot=casper integrity-check iso-scan/filename=${iso_path} quiet splash --
   initrd   /casper/initrd.lz
}
--------------------------------------------------------------------------------

========================= sdb1/syslinux/syslinux.cfg: ==========================

--------------------------------------------------------------------------------
default vesamenu.c32
timeout 100
menu background splash.jpg
menu title Welcome to Linux Mint
menu color border 0 #00eeeeee #00000000
menu color sel 7 #ffffffff #33eeeeee
menu color title 0 #ffeeeeee #00000000
menu color tabmsg 0 #ffeeeeee #00000000
menu color unsel 0 #ffeeeeee #00000000
menu color hotsel 0 #ff000000 #ffffffff
menu color hotkey 7 #ffffffff #ff000000
menu color timeout_msg 0 #ffffffff #00000000
menu color timeout 0 #ffffffff #00000000
menu color cmdline 0 #ffffffff #00000000
menu hidden
menu hiddenrow 5
label persist
menu label ^Persistent Mode
  kernel /casper/vmlinuz
  append  bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us  persistent noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live
  menu label ^Live Mode
  kernel /casper/vmlinuz
  append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label live-install
  menu label ^Install
  kernel /casper/vmlinuz
  append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us  only-ubiquity noprompt cdrom-detect/try-usb=true file=/cdrom/preseed/mint.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz splash --
label check
  menu label ^File Integrity Check
  kernel /casper/vmlinuz
  append   bootkbd=us console-setup/layoutcode=en_US console-setup/variantcode=nodeadkeys locale=us_us noprompt boot=casper integrity-check initrd=/casper/initrd.lz splash --
label memtest
  menu label ^Memory Test
  kernel /install/mt86plus--------------------------------------------------------------------------------

=================== sdb1: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)

            ?? = ??             boot/grub/grub.cfg                             1

================= sdb1: Location of files loaded by Syslinux: ==================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)

            ?? = ??             syslinux/syslinux.cfg                          1
            ?? = ??             ldlinux.sys                                    1
            ?? = ??             ldlinux.c32                                    1
            ?? = ??             syslinux/chain.c32                             1
            ?? = ??             syslinux/ldlinux.c32                           1
            ?? = ??             syslinux/libcom32.c32                          1
            ?? = ??             syslinux/libutil.c32                           1
            ?? = ??             syslinux/vesamenu.c32                          1

============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============

ldlinux.c32                        :  not a COM32/COM32R module
syslinux/chain.c32                 :  not a COM32/COM32R module
syslinux/ldlinux.c32               :  not a COM32/COM32R module
syslinux/libcom32.c32              :  not a COM32/COM32R module
syslinux/libutil.c32               :  not a COM32/COM32R module
syslinux/vesamenu.c32              :  not a COM32/COM32R module

======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================

Unknown BootLoader on sda2

00000000  4d 45 53 53 41 47 45 3d  70 63 69 20 30 30 30 30  |MESSAGE=pci 0000|
00000010  3a 30 30 3a 31 31 2e 30  3a 20 72 65 67 20 30 78  |:00:11.0: reg 0x|
00000020  31 34 3a 20 5b 69 6f 20  20 30 78 66 31 33 30 2d  |14: [io  0xf130-|
00000030  30 78 66 31 33 33 5d 00  03 00 00 00 00 00 00 00  |0xf133].........|
00000040  00 01 00 00 00 00 00 00  34 01 00 00 00 00 00 00  |........4.......|
00000050  4d 6c ed 50 bb 47 05 00  81 15 f8 00 00 00 00 00  |Ml.P.G..........|
00000060  cb e8 28 4e 7a b8 4d a8  ab e7 33 5c 0e 12 ba 37  |..(Nz.M...3\...7|
00000070  e8 55 40 32 a4 f8 53 1f  b0 ee 01 00 00 00 00 00  |.U@2..S.........|
00000080  fb ea 0e e1 10 54 3f 1a  50 ef 01 00 00 00 00 00  |.....T?.P.......|
00000090  98 11 01 1a 99 38 ac dc  f8 ef 01 00 00 00 00 00  |.....8..........|
000000a0  f6 b9 30 7b db ac 2a 2e  b8 f3 01 00 00 00 00 00  |..0{..*.........|
000000b0  32 1f c9 c1 9d fe 37 58  10 f4 01 00 00 00 00 00  |2.....7X........|
000000c0  e5 e1 d7 19 f8 dc fc a1  68 f4 01 00 00 00 00 00  |........h.......|
000000d0  e1 c8 c7 b1 52 b8 a0 8c  d0 05 02 00 00 00 00 00  |....R...........|
000000e0  18 60 4f 8d 16 4b f9 23  50 05 04 00 00 00 00 00  |.`O..K.#P.......|
000000f0  79 36 6c 34 34 29 d5 4c  60 36 04 00 00 00 00 00  |y6l44).L`6......|
00000100  57 93 cf ee 8c 6b 5f b9  c0 36 04 00 00 00 00 00  |W....k_..6......|
00000110  43 27 46 eb a6 18 68 e3  58 3b 04 00 00 00 00 00  |C'F...h.X;......|
00000120  7b 28 8b 8f 78 ac ec 6f  c0 3b 04 00 00 00 00 00  |{(..x..o.;......|
00000130  45 eb 87 e8 b1 1f 76 d8  01 00 00 00 00 00 00 00  |E.....v.........|
00000140  62 00 00 00 00 00 00 00  d3 84 a6 f8 6f cd 2e 2c  |b...........o..,|
00000150  10 90 21 00 00 00 00 00  58 3b 04 00 00 00 00 00  |..!.....X;......|
00000160  18 3e 04 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.>..............|
00000170  01 00 00 00 00 00 00 00  5f 53 4f 55 52 43 45 5f  |........_SOURCE_|
00000180  4d 4f 4e 4f 54 4f 4e 49  43 5f 54 49 4d 45 53 54  |MONOTONIC_TIMEST|
00000190  41 4d 50 3d 32 33 31 35  30 30 00 00 00 00 00 00  |AMP=231500......|
000001a0  01 00 00 00 00 00 00 00  77 00 00 00 00 00 00 00  |........w.......|
000001b0  30 8c 94 83 c3 72 c5 c4  00 00 00 00 00 00 00 fe  |0....r..........|
000001c0  ff ff 82 fe ff ff 02 00  00 00 00 20 66 00 00 00  |........... f...|
000001d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200


=============================== StdErr Messages: ===============================

File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 10667: bash
File descriptor 63 (pipe:[29585]) leaked on lvs invocation. Parent PID 10667: bash

ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 2017-05-12__19h18 ===================
boot-repair version : 4ppa40
boot-sav version : 4ppa40
glade2script version : 3.2.3~ppa1
boot-sav-extra version :
File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 4095: /bin/sh
boot-repair is executed in installed-session (Linux Mint 18.1 Serena, serena, LinuxMint, i686)
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic root=UUID=d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b ro nomodeset acpi=force

=================== os-prober:
/dev/sda1:Το λειτουργικό σύστημα σε χρήση τώρα - Linux Mint 18.1 Serena CurrentSession:linux

=================== blkid:
/dev/sda1: UUID="d2b7cee5-98fa-4e41-88fa-127b057c521b" TYPE="ext4" PARTUUID="4018bb56-01"
/dev/sda5: UUID="c74f697f-7174-4e5d-a801-e61b7b6ecab6" TYPE="swap" PARTUUID="4018bb56-05"
/dev/sdb1: LABEL="MYLINUXLIVE" UUID="6684-8E59" TYPE="vfat" PARTUUID="0a217143-01"


1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.


=================== /etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x  2 root root     4096 Φεβ  11  2016 grub.d
σύνολο 108
-rwxr-xr-x 1 root root  9791 Ιούλ 23  2016 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root  6258 Μάρ  15  2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root  1180 Οκτ  25  2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12524 Φεβ  11  2016 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 12273 Μάι  10 18:08 10_linux.dpkg-old
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Οκτ   1  2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 Ιούλ 23  2016 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root  1992 Ιαν  28  2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 Ιούλ 23  2016 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root  1418 Ιούλ 23  2016 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root   214 Ιούλ 23  2016 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root   216 Ιούλ 23  2016 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root   483 Ιούλ 23  2016 README
=================== /etc/default/grub :

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="nomodeset acpi=force"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"=================== No kernel in /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE/boot:
grub=================== UEFI/Legacy mode:
This installed-session is not EFI-compatible.
EFI in dmesg.
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000008D23BD78 000042 (v01 ALASKA A M I    01072009      00000000)
SecureBoot disabled.


=================== PARTITIONS & DISKS:
sda1   : sda,   not-sepboot,   grubenv-ok   grub2,   grub-pc ,   update-grub,   32,   with-boot,   is-os,   not--efi--part,   fstab-without-boot,   fstab-without-efi,   no-nt,   no-winload,   no-recov-nor-hid,   no-bmgr,   notwinboot,   apt-get,   grub-install,   with--usr,   fstab-without-usr,   not-sep-usr,   standard,   farbios,   .
sdb1   : sdb,   not-sepboot,   no-grubenv   nogrub,   no-docgrub,   no-update-grub,   32,   no-kernel,   no-os,   is-correct-EFI,   part-has-no-fstab,   part-has-no-fstab,   no-nt,   no-winload,   no-recov-nor-hid,   no-bmgr,   notwinboot,   nopakmgr,   nogrubinstall,   no---usr,   part-has-no-fstab,   not-sep-usr,   standard,   not-far,   /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE.

sda   : not-GPT,   BIOSboot-not-needed,   has-no-EFIpart,    not-usb,   has-os,   2048 sectors * 512 bytes
sdb   : not-GPT,   BIOSboot-not-needed,   has-no-EFIpart,    liveusb,   no-os,   2048 sectors * 512 bytes


=================== parted -l:

Model: ATA WDC WD5000AAKX-0 (scsi)
Disk /dev/sda: 500GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End    Size    Type      File system     Flags
1      1049kB  497GB  497GB   primary   ext4            boot
2      497GB   500GB  3427MB  extended
5      497GB   500GB  3427MB  logical   linux-swap(v1)


Model: SanDisk Cruzer Pattern (scsi)
Disk /dev/sdb: 8029MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
1      1049kB  8029MB  8028MB  primary  fat32        boot, lba

=================== parted -lm:

BYT;
/dev/sda:500GB:scsi:512:512:msdos:ATA WDC WD5000AAKX-0:;
1:1049kB:497GB:497GB:ext4::boot;
2:497GB:500GB:3427MB:::;
5:497GB:500GB:3427MB:linux-swap(v1)::;

BYT;
/dev/sdb:8029MB:scsi:512:512:msdos:SanDisk Cruzer Pattern:;
1:1049kB:8029MB:8028MB:fat32::boot, lba;

=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE   SIZE LABEL
sda   disk        465,8G
sda1  part ext4   462,6G
sda2  part            1K
sda5  part swap     3,2G
sdb   disk          7,5G
sdb1  part vfat     7,5G MYLINUXLIVE
sr0   rom          1024M

KNAME ROTA RO RM STATE   MOUNTPOINT
sda      1  0  0 running
sda1     1  0  0         /
sda2     1  0  0
sda5     1  0  0         [SWAP]
sdb      1  0  1 running
sdb1     1  0  1         /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE
sr0      1  0  1 running


=================== mount:
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1629088k,nr_inodes=205820,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=329800k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=24,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=329800k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdb1 on /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)


=================== ls:
/sys/block/sda (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sr0 (filtered):  alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered):  autofs block bsg btrfs-control bus cdrom cdrw char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dvd dvdrw ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hidraw1 hidraw2 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 initctl input kmsg kvm lightnvm log lp0 mapper mcelog mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null parport0 port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda5 sdb sdb1 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sr0 stderr stdin stdout uhid uinput urandom usb userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net zero
ls /dev/mapper:  control
ls: αδυναμία πρόσβασης του '': Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο ή κατάλογος

=================== hexdump -n512 -C /dev/sdb1
00000000  eb 58 90 53 59 53 4c 49  4e 55 58 00 02 08 9c 08  |.X.SYSLINUX.....|
00000010  02 00 00 00 00 f8 00 00  3f 00 ff 00 00 08 00 00  |........?.......|
00000020  ff 43 ef 00 b2 3b 00 00  00 00 00 00 02 00 00 00  |.C...;..........|
00000030  01 00 06 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  80 01 29 59 8e 84 66 4e  4f 20 4e 41 4d 45 20 20  |..)Y..fNO NAME  |
00000050  20 20 46 41 54 33 32 20  20 20 fa fc 31 c9 8e d1  |  FAT32   ..1...|
00000060  bc 76 7b 52 06 57 1e 56  8e c1 b1 26 bf 78 7b f3  |.v{R.W.V...&.x{.|
00000070  a5 8e d9 bb 78 00 0f b4  37 0f a0 56 20 d2 78 1b  |....x...7..V .x.|
00000080  31 c0 b1 06 89 3f 89 47  02 f3 64 a5 8a 0e 18 7c  |1....?.G..d....||
00000090  88 4d f8 50 50 50 50 cd  13 eb 62 8b 55 aa 8b 75  |.M.PPPP...b.U..u|
000000a0  a8 c1 ee 04 01 f2 83 fa  4f 76 31 81 fa b2 07 73  |........Ov1....s|
000000b0  2b f6 45 b4 7f 75 25 38  4d b8 74 20 66 3d 21 47  |+.E..u%8M.t f=!G|
000000c0  50 54 75 10 80 7d b8 ed  75 0a 66 ff 75 ec 66 ff  |PTu..}..u.f.u.f.|
000000d0  75 e8 eb 0f 51 51 66 ff  75 bc eb 07 51 51 66 ff  |u...QQf.u...QQf.|
000000e0  36 1c 7c b4 08 e8 e9 00  72 13 20 e4 75 0f c1 ea  |6.|.....r. .u...|
000000f0  08 42 89 16 1a 7c 83 e1  3f 89 0e 18 7c fb bb aa  |.B...|..?...|...|
00000100  55 b4 41 e8 cb 00 72 10  81 fb 55 aa 75 0a f6 c1  |U.A...r...U.u...|
00000110  01 74 05 c6 06 46 7d 00  66 b8 00 83 b0 00 66 ba  |.t...F}.f.....f.|
00000120  00 00 00 00 bb 00 80 e8  0e 00 66 81 3e 1c 80 8e  |..........f.>...|
00000130  c1 80 6a 75 74 e9 f8 02  66 03 06 60 7b 66 13 16  |..jut...f..`{f..|
00000140  64 7b b9 10 00 eb 2b 66  52 66 50 06 53 6a 01 6a  |d{....+fRfP.Sj.j|
00000150  10 89 e6 66 60 b4 42 e8  77 00 66 61 8d 64 10 72  |...f`.B.w.fa.d.r|
00000160  01 c3 66 60 31 c0 e8 68  00 66 61 e2 da c6 06 46  |..f`1..h.fa....F|
00000170  7d 2b 66 60 66 0f b7 36  18 7c 66 0f b7 3e 1a 7c  |}+f`f..6.|f..>.||
00000180  66 f7 f6 31 c9 87 ca 66  f7 f7 66 3d ff 03 00 00  |f..1...f..f=....|
00000190  77 17 c0 e4 06 41 08 e1  88 c5 88 d6 b8 01 02 e8  |w....A..........|
000001a0  2f 00 66 61 72 01 c3 e2  c9 31 f6 8e d6 bc 68 7b  |/.far....1....h{|
000001b0  8e de 66 8f 06 78 00 be  da 7d ac 20 c0 74 09 b4  |..f..x...}. .t..|
000001c0  0e bb 07 00 cd 10 eb f2  31 c0 cd 16 cd 19 f4 eb  |........1.......|
000001d0  fd 8a 16 74 7b 06 cd 13  07 c3 42 6f 6f 74 20 65  |...t{.....Boot e|
000001e0  72 72 6f 72 0d 0a 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |rror............|
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  fe 02 b2 3e 18 37 55 aa  |...........>.7U.|
00000200

=================== df -Th:

Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     323M  9.4M  313M   3% /run
/dev/sda1      ext4      456G  7.9G  425G   2% /
tmpfs          tmpfs     1.6G  768K  1.6G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /sys/fs/cgroup
cgmfs          tmpfs     100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs          tmpfs     323M   16K  323M   1% /run/user/1000
/dev/sdb1      vfat      7.5G  5.8G  1.8G  77% /media/lokatzis78/MYLINUXLIVE

=================== fdisk -l:
Disk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4018bb56

Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048 970076159 970074112 462.6G 83 Linux
/dev/sda2       970078206 976771071   6692866   3.2G  5 Extended
/dev/sda5       970078208 976771071   6692864   3.2G 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 7.5 GiB, 8029470208 bytes, 15682559 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0a217143

Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1  *     2048 15682558 15680511  7.5G  c W95 FAT32 (LBA)=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of sda1 into the MBRs of all disks (except USB without OS).
Grub-efi will not be selected by default because: no-win-efi
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10sReinstall the GRUB of sda1 into all MBRs of disks with OS or not-USB

*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
00:01.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7480D] [1002:9993]
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Trinity [Radeon HD 7480D] [1462:7721]
Kernel modules: radeon
00:01.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller [1002:9902]
*******

grub-install --version
grub-install.real (GRUB) 2.02~beta2-36ubuntu3.9,grub-install.

Reinstall the GRUB of sda1 into the MBR of sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
grub-install /dev/sda: exit code of grub-install /dev/sda:0

update-grub
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-77-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-77-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.4.0-53-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.4.0-53-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
File descriptor 9 (/proc/2270/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 8411: /bin/sh
File descriptor 63 (pipe:[29585]) leaked on lvs invocation. Parent PID 8411: /bin/sh
Unhide GRUB boot menu in sda1/boot/grub/grub.cfg


Η επιδιόρθωση της εκκίνησης επέτυχε.

Μπορείτε τώρα να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.
Παρακαλώ μη ξεχάσετε να κάνετε το BIOS να εκκινεί από το δίσκο sda (500GB)!

Τα αρχεία εκκίνησης του [Το λειτουργικό σύστημα σε χρήση τώρα - Linux Mint 18.1 Serena] είναι μακριά από την αρχή του δίσκου. Το BIOS σας ίσως να μην τα ανιχνεύσει. Μπορείτε αν θέλετε να προσπαθήσετε ξανά αφού δημιουργήσετε μια κατάτμηση /boot (EXT4, >200MB, αρχή του δίσκου). Αυτό μπορεί να εκτελεστεί με τη χρήση εργαλείων όπως το gParted. Στη συνέχεια, επιλέξτε αυτή την κατάτμηση μέσω της ρύθμισης [Ξεχωριστή /boot κατάτμηση:] του [Boot Repair (Διόρθωση Εκκίνησης)]. (https://help.ubuntu.com/community/BootPartition)
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 05 Ιουν 2017, 01:09, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: Το κώδικα τον βάζουμε μέσα σε <code> bbcode
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 116
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό Μίλτος » 04 Ιουν 2017, 18:29

lokatzis78 έγραψε:Παρακαλώ μη ξεχάσετε να κάνετε το BIOS να εκκινεί από το δίσκο sda (500GB)!

Μπήκες στο BIOS με F2 ή del για να δεις αν εκκινεί από τον sda ?

Απ' ότι βλέπω από την υπογραφή σου δεν έχεις άλλο παράλληλο λειτουργικό.
Γνώσεις ⇛ Linux: Ποντικαράς με ουρά┃ Προγραμματισμός: δε νομίζω ┃ Αγγλικά: Καλά
Spoiler: show
1.Ubuntu 16.04 LTS 64bit │Ubuntu 14.04 LTS 64bit│ Win XP Pro, Ver 2002, SP2
Προδιαγραφές ⇛ Intel Pentium Dual E2160 στα 1.80GHz│RAM 2GB│nVidia NX85T [GeForce 8500 GT]│ Μητρική: ASRock (Wolfdale1333-GLAN/M)│HD: WD 1TB με 14.04 - WD 500GB με 16.04 - WD 150GB με Windows.

2. Ubuntu 14.04 LTS 64bit│Win 10 ...σε Laptop HP 15-d012sv
Προδιαγραφές ⇛ Intel Core i3-3110M 2.40 GHz │RAM 4GB │ nVidia GeForce 820M │HD:1 TB.
Άβαταρ μέλους
Μίλτος
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 255
Εγγραφή: 16 Ιουν 2012, 18:51
Τοποθεσία: Κόρινθος
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό the_eye » 05 Ιουν 2017, 01:12

Ubuntu έβαλες ή Mint ; Γιατί το boot repair που τρέχεις λέει Mint.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 4.15.0-42-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel Sky Lake Integrated Graphics [8086:1912] {i915_bpo}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11316
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 07 Ιουν 2017, 08:24

Μετά απο πολλές προσπάθειες κατάλβα οτι υπάρχει πρόβλημα με το kernel. Εβαλα μια παλιότερη έκδοση ubuntu 14.10 lts και λειτουργεί κανονικα . Μολις κάνω αναβάθμισει στην καινούργια κάνει πάλι το ίδιο . Διαβάζοντας στα site κατάλαβα οτι υπάρχει πρόβλημα με τον kernel . βέβαια θα ήθελα να βάλω την καινούργια εκδοσή αν γίνετε . Τωρα αυτην την στιγμη έχω την 14.10 lts και λειτουργεί μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα .
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 116
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό George Pantelis » 08 Ιουν 2017, 01:10

lokatzis78 έγραψε:Τωρα αυτην την στιγμη έχω την 14.10 lts


Είσαι σίγουρος ότι μιλάς γι αυτήν την έκδοση; Καμία έκδοση που τελειώνει σε 10 δεν είναι LTS. LTS είναι αυτές που τα δύο πρώτα ψηφία τους είναι ζυγός αριθμός & τα δύο τελευταία 04. Η 14.10 έχει πάψει να υποστηρίζεται εδώ και κοντά 2 χρόνια (23 Ιουλίου 2015).
Οπότε, οι υποστηριζόμενες εκδόσεις αυτή τη στιγμή είναι:
14.04 LTS, με υποστήριξη 5 χρόνια
16.04 LTS, με υποστήριξη 5 χρόνια
17.04 με υποστήριξη 9 μήνες (από τον Απρίλιο που εκδόθηκε).
1 Γνώσεις Linux: Μέτριες ┃ Προγραμματισμού: Οχι ┃ Αγγλικών: Αριστο
2 Antergos Rolling KDE plasma / Gnome, Ubuntu 18.10 4.17.0-9-generic 64bit (el_GR.UTF-8,Gnome ubuntu), Arch linux (VM)
3 Intel Core2 Duo CPU P8400 2.26GHz ‖ RAM 3908 MiB ‖ Dell Inc. 0F328M - Dell Inc. Latitude E6500
4 Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics [8086:2a42] {i915
5 eth0: Intel 82567LM Gigabit Network Connection [8086:10f5] (rev 03) ⋮ wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232]
Άβαταρ μέλους
George Pantelis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 970
Εγγραφή: 23 Νοέμ 2013, 19:24
Τοποθεσία: Xαλκίδα
Launchpad: George Pantelis
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 08 Ιουν 2017, 19:38

Εχεις δίκιο είναι η 14.04
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 116
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση

Re: Προβλημα με boot

Δημοσίευσηαπό lokatzis78 » 12 Ιουν 2017, 08:16

Αν μπτορείτε να βρούμε μια λυση .
Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 15.04 64ΒΙΤ
3 AMD A4-5300 APU with Radeon HD Graphics ‖ RAM 3993 MiB ‖ Gigabyte F2A55M-DS2 - Gigabyte To be filled by O.E.M.
4 AMD nee ATI Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350 Series] [1002:68f9] {radeon}
5 eth0: Realtek RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)
lokatzis78
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 116
Εγγραφή: 18 Σεπ 2010, 23:35
Εκτύπωση


  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
    ΠΡΟΒΟΛΕΣ
    ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Λειτουργικό Σύστημα