Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

...εγκαταστάσεις, αναβαθμίσεις, διαχείριση partitions, boot-loader, κλπ

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Στην ενότητα αυτή γράφουμε θέματα/ προβλήματα μόνο για το UBUNTU ή τα παράγωγά του.

Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 07 Αύγ 2019, 12:48

Το πρόβλημα το είχα και πριν.
Επανεκκινοὺσε το σύστημα και κάποια στιγμή δεν εκκινούσε καθόλου.
Ο μάστορας μου είπε ότι ήταν η μπαταρία και μετά όλα καλά μέχρι χθες που το ξανάκανε 2 φόρες.
Ο σκληρός που φορτώνει είναι σε καλή κατάσταση.
Επίσης οι θερμοκρασίες είναι 35-36 σε κατάσταση ηρεμίας και βλέπω αύξηση λογική μόνο όταν είμαι στο ίντερνετ.
Τέλος βλέποντας απαντήσεις σε παρόμοιο πρόβλημα ανεβάζω αποτελέσματα
Κώδικας: Επιλογή όλων
cat /var/log/Xorg.0.log.old
cat /var/log/Xorg.0.logauth.log


Xorg.0.log.old


Κώδικας: Επιλογή όλων
[    33.072] (II) modeset(0): #5: hsize: 1600  vsize 900  refresh: 60  vid: 49321
[    33.072] (II) modeset(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[    33.072] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    33.072] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[    33.072] (II) modeset(0): h_active: 1920  h_sync: 2008  h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[    33.072] (II) modeset(0): v_active: 1080  v_sync: 1084  v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[    33.072] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[    33.072] (II) modeset(0): clock: 85.5 MHz   Image Size:  477 x 268 mm
[    33.072] (II) modeset(0): h_active: 1366  h_sync: 1436  h_sync_end 1579 h_blank_end 1792 h_border: 0
[    33.073] (II) modeset(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 774 v_blanking: 798 v_border: 0
[    33.073] (II) modeset(0): Ranges: V min: 60 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 81 kHz, PixClock max 175 MHz
[    33.073] (II) modeset(0): Monitor name: T22C300
[    33.073] (II) modeset(0): EDID (in hex):
[    33.073] (II) modeset(0):    00ffffffffffff004c2db10a30334354
[    33.073] (II) modeset(0):    3416010368301b782a2621a65555a028
[    33.073] (II) modeset(0):    0d5054bdef80714f81c0810081809500
[    33.073] (II) modeset(0):    a9c0b3000101023a801871382d40582c
[    33.073] (II) modeset(0):    4500dd0c1100001e662156aa51001e30
[    33.073] (II) modeset(0):    468f3300dd0c1100001e000000fd003c
[    33.073] (II) modeset(0):    4b1e5111000a202020202020000000fc
[    33.073] (II) modeset(0):    00543232433330300a202020202000b0
[    33.073] (II) modeset(0): Printing probed modes for output VGA-1
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  108.00  1600 1624 1704 1800  900 901 904 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x59.8   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.25  1280 1390 1430 1650  720 725 730 750 +hsync +vsync (45.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x75.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x70.1   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x72.2   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x72.8   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x66.7   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    33.073] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    33.082] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1
[    33.082] (II) modeset(0): Output VGA-1 connected
[    33.082] (II) modeset(0): Output HDMI-1 disconnected
[    33.082] (II) modeset(0): Using exact sizes for initial modes
[    33.082] (II) modeset(0): Output VGA-1 using initial mode 1920x1080 +0+0
[    33.082] (==) modeset(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    33.082] (==) modeset(0): DPI set to (96, 96)
[    33.082] (II) Loading sub module "fb"
[    33.082] (II) LoadModule: "fb"
[    33.082] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[    33.083] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    33.083]    compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[    33.083]    ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    33.083] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    33.083] (II) Unloading fbdev
[    33.083] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[    33.083] (II) Unloading fbdevhw
[    33.083] (II) UnloadModule: "vesa"
[    33.083] (II) Unloading vesa
[    33.083] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    33.115] (==) modeset(0): Backing store enabled
[    33.115] (==) modeset(0): Silken mouse enabled
[    33.115] (II) modeset(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    33.123] (==) modeset(0): DPMS enabled
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2] Setup complete
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    33.124] (II) modeset(0): [DRI2]   VDPAU driver: i965
[    33.124] (--) RandR disabled
[    33.155] (II) SELinux: Disabled on system
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_profile
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_create_context_es{,2}_profile
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_framebuffer_sRGB
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_fbconfig_float
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_EXT_fbconfig_packed_float
[    33.165] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[    33.165] (II) AIGLX: enabled GLX_ARB_create_context_robustness
[    33.165] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[    33.165] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[    33.198] (II) modeset(0): Damage tracking initialized
[    33.198] (II) modeset(0): Setting screen physical size to 508 x 285
[    33.297] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    33.297] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.297] (II) LoadModule: "libinput"
[    33.297] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[    33.397] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[    33.397]    compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[    33.397]    Module class: X.Org XInput Driver
[    33.397]    ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[    33.397] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    33.397] (**) Power Button: always reports core events
[    33.397] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[    33.398] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.398] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.398] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    33.398] (II) event1  - Power Button: device removed
[    33.412] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[    33.412] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    33.412] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.412] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.412] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.412] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.436] (II) event1  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.436] (II) event1  - Power Button: device is a keyboard
[    33.436] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event2)
[    33.436] (**) Video Bus: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.436] (II) Using input driver 'libinput' for 'Video Bus'
[    33.436] (**) Video Bus: always reports core events
[    33.436] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[    33.436] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: device is a keyboard
[    33.437] (II) event2  - Video Bus: device removed
[    33.452] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2/event2"
[    33.452] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    33.452] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.452] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.452] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.452] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.452] (II) event2  - Video Bus: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.452] (II) event2  - Video Bus: device is a keyboard
[    33.453] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[    33.453] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.453] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[    33.453] (**) Power Button: always reports core events
[    33.453] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[    33.453] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.453] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.453] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    33.453] (II) event0  - Power Button: device removed
[    33.468] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[    33.468] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    33.468] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.468] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.468] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.468] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.469] (II) event0  - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.469] (II) event0  - Power Button: device is a keyboard
[    33.469] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event11)
[    33.469] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.469] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.470] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event12)
[    33.470] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.470] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.470] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event13)
[    33.470] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.470] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.471] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event14)
[    33.471] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.471] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.471] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 (/dev/input/event15)
[    33.471] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.471] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.472] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event3)
[    33.472] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.472] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.472] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.472] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[    33.472] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.473] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device removed
[    33.496] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.0/0003:0C45:760B.0001/input/input3/event3"
[    33.496] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 9)
[    33.496] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.496] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.496] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.496] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    33.496] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.496] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.496] (II) config/udev: Adding input device SONiX USB Keyboard (/dev/input/event4)
[    33.496] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.497] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.497] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.497] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    33.497] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.497] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device removed
[    33.512] (II) libinput: SONiX USB Keyboard: needs a virtual subdevice
[    33.512] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4/event4"
[    33.512] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: MOUSE, id 10)
[    33.512] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) selected scheme none/0
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) acceleration factor: 2.000
[    33.512] (**) SONiX USB Keyboard: (accel) acceleration threshold: 4
[    33.512] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[    33.512] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device is a keyboard
[    33.513] (II) config/udev: Adding input device  USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/event5)
[    33.513] (**)  USB OPTICAL MOUSE: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[    33.513] (II) Using input driver 'libinput' for ' USB OPTICAL MOUSE'
[    33.513] (**)  USB OPTICAL MOUSE: always reports core events
[    33.513] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[    33.513] (**) Option "_source" "server/udev"
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    33.572] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device removed
[    33.604] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-8/3-8:1.0/0003:0000:0538.0003/input/input5/event5"
[    33.604] (II) XINPUT: Adding extended input device " USB OPTICAL MOUSE" (type: MOUSE, id 11)
[    33.604] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) selected scheme none/0
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration factor: 2.000
[    33.604] (**)  USB OPTICAL MOUSE: (accel) acceleration threshold: 4
[    33.664] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: is tagged by udev as: Mouse
[    33.664] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device is a pointer
[    33.664] (II) config/udev: Adding input device  USB OPTICAL MOUSE (/dev/input/mouse0)
[    33.664] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.664] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.664] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Headphone (/dev/input/event10)
[    33.664] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.664] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Front Mic (/dev/input/event6)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Rear Mic (/dev/input/event7)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line (/dev/input/event8)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.665] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line Out (/dev/input/event9)
[    33.665] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    33.665] (II) This device may have been added with another device file.
[    33.674] (**) SONiX USB Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[    33.674] (II) Using input driver 'libinput' for 'SONiX USB Keyboard'
[    33.674] (**) SONiX USB Keyboard: always reports core events
[    33.674] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[    33.674] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[    33.674] (II) libinput: SONiX USB Keyboard: is a virtual subdevice
[    33.674] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-1/3-1:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4/event4"
[    33.674] (II) XINPUT: Adding extended input device "SONiX USB Keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[    33.674] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[    33.674] (**) Option "xkb_layout" "us,gr"
[    33.674] (**) Option "xkb_variant" ","
[    33.674] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[    50.342] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.343] (II) modeset(0): Using EDID range info for horizontal sync
[    50.343] (II) modeset(0): Using EDID range info for vertical refresh
[    50.343] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.343] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.392] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    50.392] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    50.392] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.392] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    50.466] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    50.466] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    50.466] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    50.466] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): EDID vendor "SAM", prod id 2737
[    54.260] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
[    54.260] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
[    54.260] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2008 2052 2200  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (67.5 kHz eP)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1366x768"x0.0   85.50  1366 1436 1579 1792  768 771 774 798 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 664 704 832  480 489 492 520 -hsync -vsync (37.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   30.24  640 704 768 864  480 483 486 525 -hsync -vsync (35.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync (56.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync (48.1 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x60.0   74.48  1280 1336 1472 1664  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x60.0  119.00  1600 1696 1864 2128  900 901 904 932 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[    54.260] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[   229.514] (II) event1  - Power Button: device removed
[   229.536] (II) event2  - Video Bus: device removed
[   229.556] (II) event0  - Power Button: device removed
[   229.572] (II) event3  - SONiX USB Keyboard: device removed
[   229.576] (II) event5  -  USB OPTICAL MOUSE: device removed
[   229.612] (II) event4  - SONiX USB Keyboard: device removed
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.628] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.629] (II) UnloadModule: "libinput"
[   229.771] (II) Server terminated successfully (0). Closing log file.


Xorg.0.logauth.log[

cat: /var/log/Xorg.0.logauth.log: No such file or directory


Αν υπαρχει κατι αλλο ειμαι ολος αυτια .
Ευχαριστω
Τελευταία επεξεργασία από the_eye και 09 Αύγ 2019, 18:14, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Αιτία: code bbcode
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 08 Αύγ 2019, 18:32

Αφού δεν έβρισκα μια λύση είπα να καθαρίσω τον πύργο.
Είχε μαζέψει αρκετή σκόνη στους ανεμιστήρες και το τροφοδοτικό ήταν γεμάτο χνούδια κλπ.
Αφού καθαρίστηκαν όλα και μπήκαν στη θέση τους ευτυχώς σωστά.
Η θερμοκρασία από 35-36 που ήταν έπεσε στους 30-31 (στο ρελαντί ) και έχω την ελπίδα ότι αυτή ήταν η αιτία των επενεκιννὴσεων.
Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι έβγαλα και τον ανεμιστήρα του επεξεργαστή και κάτω από την ψήκτρα η πάστα ήταν ξεραμένη.
Θα παρακολουθώ συνέχεια την θερμοκρασία για ενδεχόμενη αύξηση και μακάρι να μην χρειαστώ βοήθεια σύντομα.
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 09 Αύγ 2019, 18:18

joe iwannou έγραψε:Ο σκληρός που φορτώνει είναι σε καλή κατάσταση.

Δείξε μας το αποτέλεσμα
viewtopic.php?f=9&t=19749

και τρέξε και memtest
https://askubuntu.com/questions/591488/ ... t86/591502

ακόμα το dmesg μπορεί να βοηθήσει να δούμε τυχών προβλήματα
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11563
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 10 Αύγ 2019, 20:58

Κώδικας: Επιλογή όλων
20 april 2016
sda
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       132364504
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       645
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   072   060   030    Pre-fail  Always       -       19075405
  9 Power_On_Hours          0x0032   095   095   000    Old_age   Always       -       4831
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       815
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       0 0 4
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   065   058   045    Old_age   Always       -       35 (Min/Max 20/36)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       15
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       832
194 Temperature_Celsius     0x0022   035   042   000    Old_age   Always       -       35 (0 10 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       5292h+39m+56.309s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       4301374901
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       79258301865

10 Αυγ 2019
sda   

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       155234392
  3 Spin_Up_Time            0x0003   097   097   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1554
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   075   060   030    Pre-fail  Always       -       41911382
  9 Power_On_Hours          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       10831
10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   020    Old_age   Always       -       1813
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   099   000    Old_age   Always       -       0 0 10
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   059   056   045    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 27/41)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       58
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1841
194 Temperature_Celsius     0x0022   041   044   000    Old_age   Always       -       41 (0 4 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       11562h+17m+15.496s
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       8282180047
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       566937413470

20 april 2016
sdb
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   135   127   021    Pre-fail  Always       -       6241
  4 Start_Stop_Count        0x0032   092   092   000    Old_age   Always       -       8382
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   076   076   000    Old_age   Always       -       17563
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2175
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       37
193 Load_Cycle_Count        0x0032   198   198   000    Old_age   Always       -       8372
194 Temperature_Celsius     0x0022   112   092   000    Old_age   Always       -       35
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0


10 Αυγ 2019
sdb

ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   136   119   021    Pre-fail  Always       -       6166
  4 Start_Stop_Count        0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       9374
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   100   253   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   068   068   000    Old_age   Always       -       23816
10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
12 Power_Cycle_Count       0x0032   097   097   000    Old_age   Always       -       3167
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       45
193 Load_Cycle_Count        0x0032   197   197   000    Old_age   Always       -       9364
194 Temperature_Celsius     0x0022   104   092   000    Old_age   Always       -       43
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0

Χρησιμοποιώ μόνο τον sdb
Πάω για memtest
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 11 Αύγ 2019, 00:11

Νομίζω ότι 4 περάσματα είναι αρκετάΓια dmesg βοηθάει ;

Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 11 Αύγ 2019, 22:32

Από αυτά που βλέπω είναι ο δίσκος σου, έχει τεράστιο αριθμό σφαλμάτων.
Κώδικας: Επιλογή όλων
1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   117   099   006    Pre-fail  Always       -       132364504
7 Seek_Error_Rate         0x000f   072   060   030    Pre-fail  Always       -       19075405


για το dmesg, απλά δίνουμε στο τερματικό την εντολή dmesg
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11563
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 12 Αύγ 2019, 01:17

Τον άλλο δίσκο χρησιμοποιώ αυτός είναι μόνο συνδεδεμένος.

Κώδικας: Επιλογή όλων
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x27, date = 2019-02-26
[    0.000000] Linux version 4.15.0-55-generic (buildd@lcy01-amd64-029) (gcc version 7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-1ubuntu1~18.04.1)) #60-Ubuntu SMP Tue Jul 2 18:22:20 UTC 2019 (Ubuntu 4.15.0-55.60-generic 4.15.18)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=09a05de8-964d-4587-882c-616798f6d274 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bc190fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc191000-0x00000000bc197fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc198000-0x00000000bc909fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bc90a000-0x00000000bcb45fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bcb46000-0x00000000cc5b9fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc5ba000-0x00000000cc7bffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7c0000-0x00000000cc7fbfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc7fc000-0x00000000cc8a3fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cc8a4000-0x00000000ccffefff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cf800000-0x00000000df9fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./H81M-DGS R2.0, BIOS P1.70 03/10/2016
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x11f600 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-E7FFF uncachable
[    0.000000]   E8000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 0100000000 mask 7FE0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 00E0000000 mask 7FE0000000 uncachable
[    0.000000]   3 base 00D0000000 mask 7FF0000000 uncachable
[    0.000000]   4 base 00CF800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.000000]   5 base 011F800000 mask 7FFF800000 uncachable
[    0.000000]   6 base 011F600000 mask 7FFFE00000 uncachable
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT 
[    0.000000] total RAM covered: 3822M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K    chunk_size: 16M    num_reg: 7     lose cover RAM: 0G
[    0.000000] e820: update [mem 0xcf800000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xcd000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fc290-0x000fc29f] mapped at [        (ptrval)]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [        (ptrval)] 97000 size 24576
[    0.000000] Using GB pages for direct mapping
[    0.000000] BRK [0x11113f000, 0x11113ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111140000, 0x111140fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111141000, 0x111141fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111142000, 0x111142fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111143000, 0x111143fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111144000, 0x111144fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111145000, 0x111145fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111146000, 0x111146fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111147000, 0x111147fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111148000, 0x111148fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x111149000, 0x111149fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x11114a000, 0x11114afff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x31421000-0x34a07fff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0490 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000CC880080 00007C (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CC88AAF8 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CC880190 00A961 (v02 ALASKA A M I    00000170 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CC8A2080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CC88AC08 000072 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000CC88AC80 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88ACC8 000539 (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88B208 000AD8 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CC88BCE0 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CC88BD20 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88BD58 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CC88C0C8 003493 (v01 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: AAFT 0x00000000CC88F560 000208 (v01 ALASKA OEMAAFT  01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: UEFI 0x00000000CC88F768 000042 (v01 ALASKA A M I    01072009      00000000)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x11f5d4000-0x11f5fefff]
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bc190fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bc198000-0x00000000bc909fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000bcb46000-0x00000000cc5b9fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000cc7c0000-0x00000000cc7fbfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ccfff000-0x00000000ccffffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] Reserved but unavailable: 15536 pages
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000011f5fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 964944
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 13007 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 832436 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 2008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 128512 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000cfa00000-0x00000000df9fffff
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbc191000-0xbc197fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbc90a000-0xbcb45fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc5ba000-0xcc7bffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc7fc000-0xcc8a3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcc8a4000-0xccffefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcd000000-0xcf7fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xcf800000-0xdf9fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdfa00000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x99/0x4fd with crng_init=0
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @        (ptrval) s151552 r8192 d28672 u524288
[    0.000000] pcpu-alloc: s151552 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 949844
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-55-generic root=UUID=09a05de8-964d-4587-882c-616798f6d274 ro quiet splash vt.handoff=1
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 3648184K/3859776K available (12300K kernel code, 2473K rwdata, 4276K rodata, 2408K init, 2416K bss, 211592K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 39219 entries in 154 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]    RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.000000]    Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#1
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] ACPI: Core revision 20170831
[    0.000000] ACPI: 5 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.020000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.024000] tsc: Detected 3499.205 MHz processor
[    0.024000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6998.41 BogoMIPS (lpj=13996820)
[    0.024000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.024000] Security Framework initialized
[    0.024000] Yama: becoming mindful.
[    0.024000] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.024000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.024000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.024000] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.024000] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.024000] mce: CPU supports 7 MCE banks
[    0.024000] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.024000] process: using mwait in idle threads
[    0.024000] Last level iTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024
[    0.024000] Last level dTLB entries: 4KB 1024, 2MB 1024, 4MB 1024, 1GB 4
[    0.024000] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.024000] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.024000] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.024000] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.024000] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[    0.024000] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[    0.024000] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[    0.024000] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.028048] TSC deadline timer enabled
[    0.028050] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3c, stepping: 0x3)
[    0.028098] Performance Events: PEBS fmt2+, Haswell events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.028126] ... version:                3
[    0.028126] ... bit width:              48
[    0.028127] ... generic registers:      4
[    0.028127] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.028128] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.028128] ... fixed-purpose events:   3
[    0.028128] ... event mask:             000000070000000f
[    0.028152] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.028818] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.028830] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.028885] x86: Booting SMP configuration:
[    0.028886] .... node  #0, CPUs:      #1 #2
[    0.030373] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/hw-vuln/mds.html for more details.
[    0.030373]  #3
[    0.030373] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.030373] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.030373] smpboot: Total of 4 processors activated (27993.64 BogoMIPS)
[    0.032130] devtmpfs: initialized
[    0.032130] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.032270] evm: security.selinux
[    0.032270] evm: security.SMACK64
[    0.032271] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.032271] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.032271] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.032272] evm: security.apparmor
[    0.032272] evm: security.ima
[    0.032272] evm: security.capability
[    0.032283] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbc191000-0xbc197fff] (28672 bytes)
[    0.032283] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xcc7fc000-0xcc8a3fff] (688128 bytes)
[    0.032283] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.032283] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.032283] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.032283] RTC time: 12:16:44, date: 08/11/19
[    0.032283] NET: Registered protocol family 16
[    0.032283] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.032283] audit: type=2000 audit(1565525804.032:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.032283] cpuidle: using governor ladder
[    0.032283] cpuidle: using governor menu
[    0.032283] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.032283] ACPI: bus type PCI registered
[    0.032283] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.032283] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.032283] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.032283] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.032283] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.032680] HugeTLB registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.032680] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.032680] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.032680] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.037119] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.037553] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037553] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA356000 0003D3 (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037554] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA278800 0005AA (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.037554] ACPI: SSDT 0xFFFF98E3DA31FE00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.037554] ACPI: Interpreter enabled
[    0.037554] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.037554] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.037554] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.037554] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 3F
[    0.049390] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.049394] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.049618] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.049773] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.049774] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.050166] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.050168] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.050169] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.050170] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.050171] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.050172] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.050173] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.050174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.050174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.050175] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.050176] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.050177] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.050183] pci 0000:00:00.0: [8086:0c00] type 00 class 0x060000
[    0.050253] pci 0000:00:02.0: [8086:041e] type 00 class 0x030000
[    0.050261] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xf0000000-0xf03fffff 64bit]
[    0.050265] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.050268] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0xf000-0xf03f]
[    0.050332] pci 0000:00:03.0: [8086:0c0c] type 00 class 0x040300
[    0.050339] pci 0000:00:03.0: reg 0x10: [mem 0xf0514000-0xf0517fff 64bit]
[    0.050423] pci 0000:00:14.0: [8086:8c31] type 00 class 0x0c0330
[    0.050439] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf0500000-0xf050ffff 64bit]
[    0.050489] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.050547] pci 0000:00:16.0: [8086:8c3a] type 00 class 0x078000
[    0.050564] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf051e000-0xf051e00f 64bit]
[    0.050617] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050679] pci 0000:00:1a.0: [8086:8c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.050697] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf051c000-0xf051c3ff]
[    0.050767] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050827] pci 0000:00:1b.0: [8086:8c20] type 00 class 0x040300
[    0.050843] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf0510000-0xf0513fff 64bit]
[    0.050900] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.050965] pci 0000:00:1c.0: [8086:8c10] type 01 class 0x060400
[    0.051025] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051130] pci 0000:00:1c.3: [8086:8c16] type 01 class 0x060400
[    0.051190] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051294] pci 0000:00:1d.0: [8086:8c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.051312] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf051b000-0xf051b3ff]
[    0.051382] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.051444] pci 0000:00:1f.0: [8086:8c5c] type 00 class 0x060100
[    0.051588] pci 0000:00:1f.2: [8086:8c02] type 00 class 0x010601
[    0.051601] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.051606] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.051612] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf090-0xf097]
[    0.051617] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf080-0xf083]
[    0.051623] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf060-0xf07f]
[    0.051628] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf051a000-0xf051a7ff]
[    0.051657] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.051709] pci 0000:00:1f.3: [8086:8c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.051723] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf0519000-0xf05190ff 64bit]
[    0.051739] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf040-0xf05f]
[    0.051832] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.051879] pci 0000:02:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.051906] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.051932] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xf0404000-0xf0404fff 64bit]
[    0.051948] pci 0000:02:00.0: reg 0x20: [mem 0xf0400000-0xf0403fff 64bit pref]
[    0.052040] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[    0.052041] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.064030] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.064033] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.064035] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.064829] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.064876] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.064923] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.064970] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.065016] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.065062] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.065110] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.065156] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.065491] SCSI subsystem initialized
[    0.065498] libata version 3.00 loaded.
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.065498] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.065498] vgaarb: loaded
[    0.065498] ACPI: bus type USB registered
[    0.065498] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.065498] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.065498] usbcore: registered new device driver usb
[    0.065498] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.065498] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.065498] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbc191000-0xbfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbc90a000-0xbfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc5ba000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcc7fc000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcd000000-0xcfffffff]
[    0.065498] e820: reserve RAM buffer [mem 0x11f600000-0x11fffffff]
[    0.065498] NetLabel: Initializing
[    0.065498] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.065498] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.065498] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.068306] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.068310] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.070326] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.075049] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.075061] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.075135] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.075156] pnp: PnP ACPI init
[    0.075251] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.075255] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.075418] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.075419] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075420] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075421] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.075422] system 00:01: [io  0x1c00-0x1cfe] has been reserved
[    0.075423] system 00:01: [io  0x1d00-0x1dfe] has been reserved
[    0.075424] system 00:01: [io  0x1e00-0x1efe] has been reserved
[    0.075425] system 00:01: [io  0x1f00-0x1ffe] has been reserved
[    0.075426] system 00:01: [io  0x1800-0x18fe] has been reserved
[    0.075427] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.075430] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.075447] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.075486] system 00:03: [io  0x1854-0x1857] has been reserved
[    0.075489] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.075557] system 00:04: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.075559] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.075828] pnp 00:05: [dma 3]
[    0.075912] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.076100] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.076103] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.076244] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.076276] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.076649] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.076650] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.076651] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.076652] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.076653] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.076654] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.076655] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.076656] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.076657] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.076658] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.076660] system 00:08: [mem 0xf7fef000-0xf7feffff] has been reserved
[    0.076661] system 00:08: [mem 0xf7ff0000-0xf7ff0fff] has been reserved
[    0.076663] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.076913] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.082531] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.082541] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 01] add_size 1000
[    0.082543] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.082544] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 200000 add_align 100000
[    0.082554] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082559] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082561] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082562] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.082564] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082567] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082570] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082574] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 02]
[    0.082575] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.082579] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.082584] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.082585] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.082586] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.082587] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[    0.082588] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[    0.082589] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.082590] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.082591] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[    0.082592] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[    0.082593] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xdfa00000-0xfeafffff window]
[    0.082594] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.082595] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdfa00000-0xdfbfffff]
[    0.082596] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xdfc00000-0xdfdfffff 64bit pref]
[    0.082597] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.082598] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf0400000-0xf04fffff]
[    0.082682] NET: Registered protocol family 2
[    0.082817] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.082855] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.082906] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.082925] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.082934] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.082966] NET: Registered protocol family 1
[    0.082975] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.128081] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    0.128104] Unpacking initramfs...
[    0.669969] Freeing initrd memory: 55196K
[    0.669974] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.669976] software IO TLB [mem 0xc85ba000-0xcc5ba000] (64MB) mapped at [        (ptrval)-        (ptrval)]
[    0.670166] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.670582] Initialise system trusted keyrings
[    0.670588] Key type blacklist registered
[    0.670607] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.671312] zbud: loaded
[    0.671644] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.671728] fuse init (API version 7.26)
[    0.672696] Key type asymmetric registered
[    0.672697] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.672721] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    0.672747] io scheduler noop registered
[    0.672747] io scheduler deadline registered
[    0.672764] io scheduler cfq registered (default)
[    0.673089] vesafb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=0
[    0.673089] vesafb: scrolling: redraw
[    0.673090] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.673099] vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0x        (ptrval), using 8128k, total 8128k
[    0.673162] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.673180] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.673188] intel_idle: MWAIT substates: 0x42120
[    0.673189] intel_idle: v0.4.1 model 0x3C
[    0.673281] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.673356] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.673363] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.673384] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.673401] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.673635] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.694056] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.695317] Linux agpgart interface v0.103
[    0.696246] loop: module loaded
[    0.696347] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.696347] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.696367] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.696391] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.696392] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.696469] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.696473] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.696482] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.700387] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.700396] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf051c000
[    0.716040] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.716067] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.716068] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.716069] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.716070] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic ehci_hcd
[    0.716071] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.716219] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.716223] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.716390] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.716394] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.716402] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.720283] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.720290] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf051b000
[    0.736049] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.736074] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.736075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.736076] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.736077] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic ehci_hcd
[    0.736078] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.736216] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.736219] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.736311] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.736316] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.736318] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.736323] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.736326] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.736404] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.736408] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.737467] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x0000000000009810
[    0.737470] xhci_hcd 0000:00:14.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.737554] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.737556] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.737556] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.737557] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic xhci-hcd
[    0.737558] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.737698] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.737707] hub 3-0:1.0: 10 ports detected
[    0.738277] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    0.738280] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.738282] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0  SuperSpeed
[    0.738301] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.738302] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.738303] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.738303] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.15.0-55-generic xhci-hcd
[    0.738304] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    0.738443] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.738447] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.738623] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.738804] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.738946] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    0.739053] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.739075] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.739080] i2c /dev entries driver
[    0.739110] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.739167] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.739171] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    0.739283] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.739512] NET: Registered protocol family 10
[    0.742056] Segment Routing with IPv6
[    0.742070] NET: Registered protocol family 17
[    0.742095] Key type dns_resolver registered
[    0.742243] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.742266] microcode: sig=0x306c3, pf=0x2, revision=0x27
[    0.742296] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.742302] sched_clock: Marking stable (742294335, 0)->(721499880, 20794455)
[    0.742423] registered taskstats version 1
[    0.742428] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.744046] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 2ed9c0a78927f1fed24db33f01fd983502d97350'
[    0.744058] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.746236] Key type big_key registered
[    0.746238] Key type trusted registered
[    0.747275] Key type encrypted registered
[    0.747277] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.747278] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[    0.747281] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.747292] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.747529]   Magic number: 15:828:278
[    0.747552] tty tty15: hash matches
[    0.747615] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2019-08-11 12:16:45 UTC (1565525805)
[    0.747646] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    0.747647] EDD information not available.
[    0.748950] Freeing unused kernel image memory: 2408K
[    0.772048] Write protecting the kernel read-only data: 20480k
[    0.772406] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    0.772620] Freeing unused kernel image memory: 1868K
[    0.777737] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.777737] x86/mm: Checking user space page tables
[    0.782703] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    0.852525] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[    0.852533] r8169 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    0.852622] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[    0.852789] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 4 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.852792] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems
[    0.865074] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168g/8111g at 0x        (ptrval), 60:02:92:b3:c4:3e, XID 0c000800 IRQ 26
[    0.865076] r8169 0000:02:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[    0.866143] scsi host0: ahci
[    0.866207] scsi host1: ahci
[    0.866275] scsi host2: ahci
[    0.868258] scsi host3: ahci
[    0.868290] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf051a000 port 0xf051a100 irq 25
[    0.868292] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf051a000 port 0xf051a180 irq 25
[    0.868292] ata3: DUMMY
[    0.868293] ata4: DUMMY
[    0.876853] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    0.894036] [drm] PipeC fused off
[    0.894043] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[    0.894044] checking generic (e0000000 7f0000) vs hw (e0000000 10000000)
[    0.894045] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[    0.894063] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    0.894148] [drm] Replacing VGA console driver
[    0.900060] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    0.900060] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    0.902109] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    0.904903] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171023 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.905916] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.906134] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
[    0.969612] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    0.969645] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    0.969663] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.052021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.072016] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.072023] usb 3-5: new low-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.182952] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    1.182966] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[    1.183675] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.183844] ata1.00: ATA-9: ST1000DM003-1ER162, CC43, max UDMA/133
[    1.183845] ata1.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.183855] ata2.00: ATA-8: WDC WD5000AAVS-00G9B0, 05.04C05, max UDMA/133
[    1.183856] ata2.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[    1.184833] ata2.00: configured for UDMA/133
[    1.186101] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[    1.187593] ata1.00: configured for UDMA/133
[    1.187781] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000DM003-1ER1 CC43 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.187967] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.188002] sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[    1.188003] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[    1.188017] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.188020] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.188043] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.188108] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD5000AAVS-0 4C05 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.188276] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[    1.188293] sd 1:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[    1.188301] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    1.188303] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.188318] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.208403] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8008
[    1.208405] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.208555] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.208654] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.228837] usb 3-5: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=760b
[    1.228838] usb 3-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.228839] usb 3-5: Product: USB Keyboard
[    1.228840] usb 3-5: Manufacturer: SONiX
[    1.231482]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[    1.232071] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.232277] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8000
[    1.232278] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.232422] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.232542] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[    1.238662]  sdb: sdb1 sdb2 < sdb5 sdb6 > sdb3
[    1.239103] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[    1.461037] random: fast init done
[    1.499966] usb 3-10: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.650893] usb 3-10: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=0538
[    1.650895] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.650896] usb 3-10: Product:  USB OPTICAL MOUSE
[    1.651001] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.651007] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.651020] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    1.653506] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.660288] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.660289] usbhid: USB HID core driver
[    1.661763] input: SONiX USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.0/0003:0C45:760B.0001/input/input3
[    1.699964] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3498.984 MHz
[    1.699970] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x326f9112de0, max_idle_ns: 440795205848 ns
[    1.720126] hid-generic 0003:0C45:760B.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [SONiX USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input0
[    1.720251] input: SONiX USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-5/3-5:1.1/0003:0C45:760B.0002/input/input4
[    1.780054] hid-generic 0003:0C45:760B.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Device [SONiX USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-5/input1
[    1.780134] input:  USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-10/3-10:1.0/0003:0000:0538.0003/input/input5
[    1.780200] hid-generic 0003:0000:0538.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:14.0-10/input0
[    2.285669] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.720073] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    3.470354] random: crng init done
[    3.470356] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    4.034282] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    4.151154] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    4.168026] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    4.183136] systemd[1]: Set hostname to <joe-desktop>.
[    7.535747] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    7.535855] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    7.535928] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    7.535988] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    7.536075] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    7.536532] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[    7.537265] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.115234] EXT4-fs (sdb1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.193261] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[    9.193830] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
[    9.193900] systemd[1]: Started Journal Service.
[   10.230004] systemd-journald[329]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   20.412132] Adding 1108240k swap on /swapfile.  Priority:-2 extents:5 across:1141008k FS
[   20.426950] lp: driver loaded but no devices found
[   20.561381] ppdev: user-space parallel port driver
[   20.715564] parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
[   20.715616] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 5, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[   20.812053] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   22.314962] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001828-0x000000000000182F conflicts with OpRegion 0x0000000000001800-0x000000000000187F (\PMIO) (20170831/utaddress-247)
[   22.314970] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314972] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314976] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C40-0x0000000000001C4F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.314980] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314981] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314985] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20170831/utaddress-247)
[   22.314989] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C30-0x0000000000001C3F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.314993] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.314994] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR2) (20170831/utaddress-247)
[   22.314997] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001C3F (\GPRL) (20170831/utaddress-247)
[   22.315001] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000001C00-0x0000000000001C2F conflicts with OpRegion 0x0000000000001C00-0x0000000000001FFF (\GPR) (20170831/utaddress-247)
[   22.315005] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   22.315006] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   22.325963] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   22.376338] snd_hda_intel 0000:00:03.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   22.389650] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0: autoconfig for ALC662 rev1: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[   22.389653] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   22.389655] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   22.389657] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    mono: mono_out=0x0
[   22.389658] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:    inputs:
[   22.389660] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Front Mic=0x19
[   22.389662] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Rear Mic=0x18
[   22.389663] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D0:      Line=0x1a
[   22.399378] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input6
[   22.399435] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input7
[   22.399484] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input8
[   22.399528] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input9
[   22.399573] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input10
[   22.415290] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[   22.415291] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[   22.415292] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[   22.415292] RAPL PMU: hw unit of domain dram 2^-14 Joules
[   22.415293] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[   22.426135] AVX2 version of gcm_enc/dec engaged.
[   22.426136] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   22.473373] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   22.473375] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   22.473376] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   22.473377] intel_rapl: Found RAPL domain dram
[   22.498786] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input11
[   22.498837] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input12
[   22.498885] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input13
[   22.498933] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input14
[   22.498977] input: HDA Intel HDMI HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0/input15
[   29.066218] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   29.117616] audit: type=1400 audit(1565525833.864:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117620] audit: type=1400 audit(1565525833.864:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117622] audit: type=1400 audit(1565525833.864:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=809 comm="apparmor_parser"
[   29.117873] audit: type=1400 audit(1565525833.864:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=805 comm="apparmor_parser"
[   29.117876] audit: type=1400 audit(1565525833.864:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=805 comm="apparmor_parser"
[   29.118407] audit: type=1400 audit(1565525833.864:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118409] audit: type=1400 audit(1565525833.864:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118412] audit: type=1400 audit(1565525833.864:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118414] audit: type=1400 audit(1565525833.864:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=806 comm="apparmor_parser"
[   29.118615] audit: type=1400 audit(1565525833.864:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=811 comm="apparmor_parser"
[   35.875271] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   36.142130] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   36.142131] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[   36.142232] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   38.564031] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[   38.564037] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[ 7290.317046] perf: interrupt took too long (2523 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[10186.274299] perf: interrupt took too long (3164 > 3153), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[15877.174304] perf: interrupt took too long (3964 > 3955), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50250
[18000.527727] PM: suspend entry (deep)
[18000.527730] PM: Syncing filesystems ... done.
[18000.931137] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[18000.932863] OOM killer disabled.
[18000.932864] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[18000.934034] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[18000.934557] serial 00:07: disabled
[18000.934710] parport_pc 00:05: disabled
[18000.951448] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[18000.951450] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
[18000.951681] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[18001.111512] sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[18001.695679] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[18002.111626] PM: Saving platform NVS memory
[18002.111634] Disabling non-boot CPUs ...
[18002.127677] IRQ 25: no longer affine to CPU1
[18002.128689] smpboot: CPU 1 is now offline
[18002.152030] IRQ 27: no longer affine to CPU2
[18002.153637] smpboot: CPU 2 is now offline
[18002.175894] IRQ 26: no longer affine to CPU3
[18002.176907] smpboot: CPU 3 is now offline
[18002.178723] ACPI: Low-level resume complete
[18002.178765] PM: Restoring platform NVS memory
[18002.180928] Enabling non-boot CPUs ...
[18002.181016] x86: Booting SMP configuration:
[18002.181017] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[18002.182441]  cache: parent cpu1 should not be sleeping
[18002.182593] CPU1 is up
[18002.182616] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x1
[18002.182931]  cache: parent cpu2 should not be sleeping
[18002.183229] CPU2 is up
[18002.183277] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
[18002.183563]  cache: parent cpu3 should not be sleeping
[18002.183700] CPU3 is up
[18002.186106] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[18002.227492] parport_pc 00:05: activated
[18002.228404] serial 00:07: activated
[18002.231152] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[18002.231206] sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
[18002.299611] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18002.613484] usb 3-10: reset low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[18002.905487] OOM killer enabled.
[18002.905489] Restarting tasks ... done.
[18002.917116] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
[18002.917118] PM: suspend exit
[18004.798840] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[18007.593279] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[18007.597313] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[18011.381317] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[18011.382337] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[18011.385103] ata1.00: supports DRM functions and may not be fully accessible
[18011.386698] ata1.00: configured for UDMA/133
[18012.033324] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[18012.058276] ata2.00: configured for UDMA/133
[18012.470010] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[18012.543398] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18012.543430] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link down
[18012.543501] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[18014.962911] r8169 0000:02:00.0 enp2s0: link up
[18014.962926] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό the_eye » 12 Αύγ 2019, 16:39

joe iwannou έγραψε:Τον άλλο δίσκο χρησιμοποιώ αυτός είναι μόνο συνδεδεμένος.

Δεν ισχύει αυτό που λες, από την στιγμή που ο δίσκος είναι επάνω και είναι mount γίνεται χρήση από το λειτουργικό σύστημα.

Οπότε με χαλασμένο δίσκο, έχεις ασταθές σύστημα.
Όσο λιγότερο κλειστό λογισμικό έχεις, τόσα λιγότερα προβλήματα.
1 Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι PHP, MySQL ┃ Αγγλικά: Καλά
2 Ubuntu 18.04 bionic 5.3.0-53-generic 64bit (el_GR.UTF-8, GNOME-Flashback:Unity gnome-flashback-compiz)
3 Intel Core i3-6100 CPU @ 3.70GHz ‖ RAM 3832 MiB ‖ Gigabyte B150M-HD3 DDR3-CF
4 Intel HD Graphics 530 [8086:1912] {i915}
5 enp1s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Οδηγοί Ubuntu Βίντεο Οδηγοί
Άβαταρ μέλους
the_eye
Διαχειριστής
Διαχειριστής
 
Δημοσιεύσεις: 11563
Εγγραφή: 16 Μαρ 2010, 17:19
Launchpad: ntoulasd
IRC: the_eye_
Εκτύπωση

Re: Επανεκκινηση λειτουργικου 18.04

Δημοσίευσηαπό joe iwannou » 12 Αύγ 2019, 19:06

Σ ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
Spoiler: show
1 Γνώσεις Linux: ⅜ Προγραμματισμού: ‱ ┃ Αγγλικών: ⅜
Desktop
Ubuntu-Mate 20.04
Intel Core i3-4150 CPU @ 3.50GHz ‖ RAM 7,5 GB ‖ ASRock H81M-DGS R2.0
Intel Device [8086:041e] {i915}
eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
joe iwannou
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1148
Εγγραφή: 25 Απρ 2010, 04:54
Τοποθεσία: Πες με τι δεν καταλαβαινεις
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Λειτουργικό Σύστημα

cron