Τα πάντα για το Bash...

...του ubuntu και έργων ΕΛ/ΛΑΚ (Έργα-Οδηγοί-Προτάσεις)

Συντονιστής: konnn

Τα πάντα για το Bash...

Δημοσίευσηαπό ftso » 22 Μαρ 2009, 21:02

Εδώ θα γράφουμε ότι αφορά το Bash και το (Bash) Shell Scripting...
Προβλήματα, ερωτήσεις, απαντήσεις, δικά μας shell scripts και ότι σχετικό.Εικόνα


------------------------------------------------------------
~Παρακαλώ να γίνετε οπωσδήποτε χρήση του code tag όπου υπάρχει κώδικας~[/center]
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό Dimitris » 23 Μαρ 2009, 15:55

Μη ξεχνάμε τον οδηγό για το τερματικό viewtopic.php?f=9&t=367 και την εισαγωγή στον προγραμματισμό κελύφους viewtopic.php?f=9&t=1545

Το αγαπημένο μου lazy scriptάκι :mrgreen: :
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!bin/bash
make clean
make
./$1

Επειδή βαριέμαι να γράφω κάθε φορά make clean, make, τρέξε το εκτελέσιμο που προκύπτει. Σαν όρισμα δέχεται το όνομα του εκτελέσιμο που θα προκύψει από το make.
Άβαταρ μέλους
Dimitris
saintTUX
saintTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1357
Εγγραφή: 13 Μάιος 2008, 13:57
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό ftso » 23 Μαρ 2009, 16:11

Αυτός είναι ο κώδικας του ProTV...
Το γραφικό δημιουργείτε με το zenity το οποίο είναι είναι αρκετά καλό και απλό για την εμφάνιση παραθυρικού...

Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
#proTV is a bash script that shows the tv program of various Greek channels.

#Depends on:zenity

#Copyright (C) 2008 Dimitris Diamantis (aka ftso)
#This is free software. You may redistribute copies of it under the terms of
#the GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/GPL.html>
#There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

#in.gr webiste is copyright of Lambrakis Press

while [ 1 ];
do
system_encoding="utf8"
i_am=`whoami`

test1=/tmp/$i_am-mtv1
test2=/tmp/$i_am-mtv21
tes1=/tmp/$i_am-mtv2
tes2=/tmp/$i_am-mtv3
tes3=/tmp/$i_am-mtv4
tes4=/tmp/$i_am-mtv5

rm -f $test1 $tes1 $tes2 $tes3 $tes4 $test2
touch $test1 $tes1 $tes2 $tes3 $tes4 $test2

pdate=$(zenity --calendar --text "Διαλέξτε μέρα" --title "Date" --date-format=%Y-%m-%d);
if [ $? != 0 ]; then exit 0; fi

ping -c 1 www.google.gr
if [ $? != 0 ]; then
zenity --error --title="Error" --text="Connection Problem!"
exit 0;
fi

wget -O - "http://www.in.gr/TV/results.asp?dtmDate=$pdate" 2>&1 > $test2 | sed -u 's/.*\ \([0-9]\+%\)\ \+\([0-9.]\+\ [KMB\/s]\+\)$/\1\n# Downloading \2/' | zenity --width=300 --height=100 --progress --auto-close --title="Downloading Tv program from in.gr..." --text="Downloading Tv program from in.gr..."
if [ $? != 0 ]; then
rm -f $test1 $tes1 $tes2 $tes3 $tes4 $test2
exit 0;
fi
cat $test2 | iconv -f iso-8859-7 -t $system_encoding > $test1


zn=$(grep ChannelID $test1|grep -vE "class|size"|sort -u|sed -e 's/.*ChannelID=\(.*\)">\(.*\)<\/a.*/ \2/'|grep -E -n "[0-9A-Za-zα-ωΑ-Ω]"|awk '{print "FALSE " $1$2$3$4}')

input=$(zenity --title="Channels" --text="Επιλογή καναλιού" --list --radiolist --height=430 --width=295 --column "#" --column "Κανάλι" $zn --separator=" ")
if [ $? != 0 ]; then
rm -f $test1 $tes1 $tes2 $tes3 $tes4 $test2
exit 0;
fi

cn=$(echo $input | awk 'BEGIN { FS=":" } ; {print $1}')
cn1=$(echo $input | awk 'BEGIN { FS=":" } ; {print $2}')

Channel=`grep ChannelID $test1|grep -vE "class|size"|sort -u|sed -e 's/.*ChannelID=\(.*\)">\(.*\)<\/a.*/\1/'|sed -n ${cn}p`


grep -v class $test1|grep -C3 "ID=$Channel"|sed -e 's/<td>\(.*\)<\/td>/\1/'|sed -e 's/<a \(.*\)">\(.*\)<\/a>/\2/'|sed -n 1~8p|sed 's/[\t]*//' > $tes1
grep -v class $test1|grep -C3 "ID=$Channel"|sed -e 's/<td>\(.*\)<\/td>/\1/'|sed -e 's/<a \(.*\)">\(.*\)<\/a>/\2/'|sed -n 2~8p|sed 's/[\t]*//' > $tes2
grep -v class $test1|grep -C3 "ID=$Channel"|sed -e 's/<td>\(.*\)<\/td>/\1/'|sed -e 's/<a \(.*\)">\(.*\)<\/a>/\2/'|sed -n 6~8p|sed 's/[\t]*//' > $tes3

for ((i=1; i<=`cat $tes1 | wc -l`; i++));
do echo -e "`sed -n ${i}p $tes1`\t`sed -n ${i}p $tes2`\t\t\t\t\t\t\t`sed -n ${i}p $tes3`" >> $tes4 ; done
cat $tes4 | zenity --title="TV Program" --text="Το πρόγραμμα του καναλιού $cn1 για τις $pdate" --list --width 680 --height=380 --column="Ώρα" --column="Τίτλος" --column="Είδος" --separator=" "
if [ $? != 0 ]; then
rm -f $test1 $tes1 $tes2 $tes3 $tes4 $test2
exit 0;
fi
doneΛεπτομέρειες εδώ viewtopic.php?f=6&t=123&p=676#p676
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

shell flv to avi

Δημοσίευσηαπό sokoban4ever » 18 Απρ 2009, 23:09

Ένα sript που έκανα για τι είχα πολλά flv απο youtube και ήθελα να τα κάνω avi
ηταν ακόμα ποιό πρόχειρο αλλά το "εφτιαξα " λιγάκι
θέλει το espeak και το ffmpeg
Tο πετάς μέσα στο φάκελο με τα flvs το εκτελείς και στα κάνει avis η'mpg στο Desktop


Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/sh
# made by giannis in GPL >= 3 ;)
# Usage : drop me in a folder with flv videos and i make avis or mpg (with ffmpeg )


ffmpeg -h > /dev/null 2>/dev/null
if [ $? != 0 ]; then
echo "Install ffmpeg  --> sudo apt-get install ffmpeg"
return 1 
exit
fi;

giveformat(){
espeak -h > /dev/null 2>/dev/null
if [ $? != 0 ]; then
echo "missing espeak so try withou -s or instal it "
else

espeak -s 130 -v el "Δώσε το format  που θέλεις , μόνο άβι ή έμ μπί τζί "
fi

}main(){
echo
echo "*******************************************************************************"
echo "*******************************************************************************"
echo "********extremely simple ffmpeg converter of many flvs"
echo "********Drop me in the directory with the flvs"
echo "********Working with file '$0' with  PID: $$"
echo "*******************************************************************************"
echo "*******************************************************************************"


echo

echo "Give the  format you want:  Type ONLY avi or mpg gege ?"
giveformat

read format


case $format in
    avi|mpg) ;;
    *)
    echo "******************************************************************"
    echo no i dont want to convert anything except avi or mpg  buxaxaxaxaxa 
    espeak -s 130 -v el "Υποστηρίζω μόνο άβι ή έμ μπέγκ  χα χα χα , λόλ "
    echo Try again 
    echo "******************************************************************"
   
    exit
    ;;
   
esac   

echo

}

convertstaff(){
for i in *.flv

do

echo "$0  is working in $i "
mkdir $HOME/Desktop/`date +"%d-%m-%y"`
if [ $? = 1 ]; then
echo
echo "****************************************************************"
echo "!!!!!!!File exists"
echo "!!!!!!!please delete $HOME/Desktop/`date +"%d-%m-%y"` and start again"
    espeak -s 160 -v el "Παρακαλώ διάγραψε το φάκελο στην επιφάνειας εργασίας η μετονόμασε το τώρα  "
    espeak -s 160 -v el " και μετα ξανά δοκίμασε να με εκτελέσεις"
echo "!!!!!!!bye bye"
echo "****************************************************************"
echo
kill $$
fic_name=`echo $i |sed s/.flv//`
echo trying to save at
echo $HOME/Desktop/`date +"%d-%m-%y"`/$c_name.$format
echo go..........

ffmpeg -i $i $HOME/Desktop/$c_name.$format $i

if [ $? != 0 ]
then
echo "****************************************************************"
echo "****************************************************************"
echo Something went wrong so i simply  kill mysef
echo  execute man ffmpeg and do it your self lol
espeak -s 160 -v el " Κάτι πήγε στραβά πρέπει να κοιτάξεις το μάν πέιτζ του έφ έφ έμ μπέγκ τώρα "
  espeak -s 140 -v en " do it your self i don't care,  figure it out with the, ffmpeg man page,  bye "
echo bye
echo "****************************************************************"
echo "****************************************************************"
kill $$
fi

echo "*****************DONE $c_name.$format***************************"

done

echo "--------------------------------------------------------------------"
echo "    pfff ... job finished "
echo "    $0 should have finished so PID $$ is no more used ;)          "
echo "    bye               "
echo "--------------------------------------------------------------------"
espeak -s 110 -v el "  ούφ . , η δουλειά έγινε, τα αρχεία πρέπει να μεταράπηκαν , πάπαλα "
echo

return 0
}


main
convertstaff
Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή και όσο θα ζούμε θα προσπαθούμε να την αποκτήσουμε ακόμα και αν πεθάνουμε προσπαθώντας, και αν κάποια στιγμή λιγίσουμε έχουμε το επίπεδο να πούμε κουράστηκα λίγο να ,να ξαποστάσουμε , ώστε να συνεχίσουμε πάλι δυνατοί ξανά.

Μήνυμα με αγάπη και αληλλεγγύη σε όλους τους ανθρώπους από όλους τους λαούς , ιδίως του Ελληνικού.
Άβαταρ μέλους
sokoban4ever
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 2331
Εγγραφή: 13 Φεβ 2009, 02:22
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό Μάριος Ζηντίλης » 19 Απρ 2009, 00:46

Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε ως επίσημη εφαρμογή στην πλατφόρμα GNOME, γιατί τρελαίνομαι να μεταφράσω αυτά τα σκαμπρόζικα μηνύματα του "γραφικού" περιβάλλοντος :lol: :lol: :lol:
Άβαταρ μέλους
Μάριος Ζηντίλης
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 220
Εγγραφή: 25 Σεπ 2008, 11:16
Εκτύπωση

viewline

Δημοσίευσηαπό medigeek » 19 Απρ 2009, 02:31

Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
# Returns the line you want to see
# Usage: bash viewline myfile 4
head -n $2 "$1" | tail -n 1


$ bash viewline remoteftpbackup.pl 1
#!/usr/bin/perl
Τελευταία επεξεργασία από medigeek και 19 Απρ 2009, 03:05, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Κύπριος; Κόπιασε στο ubuntu-cy! ┃ Launchpad Debian Github
Οδηγός για νεοεισερχόμενους -- Αρχικές οδηγίες για αρχάριους χρήστες του Ubuntu

1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 12.10 quantal 3.5.0-21-generic 64bit (en_US.UTF-8, GNOME cinnamon2d), Ubuntu 3.5.0-19-generic, Windows 7
3 Intel Core2 Duo CPU E6550 2.33GHz ‖ RAM 5970 MiB ‖ MSI MS-7235
4 nVidia G73 [GeForce 7300 GT] [10de:0393] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
Άβαταρ μέλους
medigeek
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 5023
Εγγραφή: 24 Μάιος 2008, 14:49
Τοποθεσία: Σερβία/Κύπρος
Launchpad: medigeek
IRC: savvas
Εκτύπωση

Cleanup script

Δημοσίευσηαπό medigeek » 19 Απρ 2009, 03:03

Καλά αυτό μπορεί να σας αρέσει περισσότερο :)
Χρειάζεται τα πακέτα: bash zenity gksu
και ένα desktop manager (gnome/xfce/kde?)

Σημείωση: ΔΕΝ φερω ευθύνη αν δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά για το μέρος όπου κάνει εκκαθάριση του kernel, είναι δοκιμασμένο, αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις... :)
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.


Εικόνα

Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
# Clean up script for the Ubuntu Operating System
# Requires: bash zenity gksu (and a desktop manager obviously)

#  Copyright (c) 2008 Savvas Radevic
#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#  GNU General Public License for more details.
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# Clear variables
aptupdate=0
cspoweroff=0
aptnonpurged=""
aptkernels=""
grubkernels=""
kernelstopurge=""

# Main
IFS='|'
cleanuplist=`zenity --width 500 --height 300 --list --checklist --text "Choose what type of cleanup you wish:" --hide-column=2 --column "Do" --column "ID" --column "Description" \
TRUE 10 "APT: clears all unnecessary package dependencies (apt-get autoremove --purge)" \
TRUE 20 "APT: clears all unnecessary packages (apt-get autoclean)" \
FALSE 30 "APT: clears all cached/downloaded packages (apt-get clean)" \
TRUE 40 "APT: clears all configuration files of non-purged packages (aptitude purge non-purged packages)" \
FALSE 50 "Kernel: purge all obsolete/local GNU/Linux kernels (except the last two)" \
FALSE 100 "Temporary files: Clear Gedit/text editor temporary files in $HOME (removes *~ files)" \
FALSE 500 "Shutdown when done"`

for i in $cleanuplist; do
  if [ "$i" = "10" ]; then
    echo -e "\nAPT: Clearing unnecessary package dependencies.."
    gksu --description "Clean-up script" "apt-get autoremove --purge -y"
    aptupdate=1
  fi
  if [ "$i" = "20" ]; then
    echo -e "\nAPT: Removing unnecessary cached/downloaded packages.."
    gksu --description "Clean-up script" "apt-get autoclean"
    aptupdate=1
  fi
  if [ "$i" = "30" ]; then
    echo -e "\nAPT: Clearing all cached/downloaded packages.."
    gksu --description "Clean-up script" "apt-get clean"
    aptupdate=1
  fi
  if [ "$i" = "40" ]; then
    IFS=$'\n'
    echo -e "\nAPT: Clearing all non-purged packages.."
    aptnonpurged="`aptitude search '~c' -F '%p' | xargs -n 30`"
    if [ "$aptnonpurged" ]; then
      for line in $aptnonpurged; do
        gksu --description "Clean-up script" "aptitude -y purge $line"
      done
      aptupdate=1
    else
      echo "No non-purged packages found"
    fi
  fi
  if [ "$i" = "50" ]; then
    unset IFS
    echo -e "\nKernel: purge all obsolete/local GNU/Linux kernels (except the last two).."
    echo "Getting the last two kernels from grub.."
    grubkernels=`cat /boot/grub/menu.lst | grep '^title.*kernel' | grep -o 'kernel [0-9][^ ]*' | cut -d ' ' -f 2 | sort -u -r | head -n 2`
    echo "Getting the versions of the obsolete kernel packages.."
    aptkernels="`aptitude search '~o^linux-image' -F '%p' | cut -d- -f3-`"
    echo "Comparing kernel packages.."
    for k in $aptkernels; do
      kernelmatch=`echo "$grubkernels" | grep $k`
      if [ ! "$kernelmatch" ]; then
        if [ ! "$kernelstopurge" ]; then
          kernelstopurge+="$k"
        else
          kernelstopurge+=" $k"
        fi
      else
        echo "Ignoring $k (it's in the latest two kernels)"
      fi
    done
    if [ "$kernelstopurge" ]; then
      list="`for i in $kernelstopurge; do echo linux-image-$i; done`"
      echo "Will purge the following obsolete kernels: $list"
      gksu --description "Clean-up script" "aptitude -y purge $list"
    else
      echo "No actions taken"
    fi
  fi
  if [ "$i" = "100" ]; then
    echo -e "\nTemporary files: Clearing *~ temporary files in $HOME.."
    find $HOME -depth -name "*~" -delete
  fi
  if [ "$i" = "500" ]; then
    echo -e "\nShutdown requested.."
    cspoweroff=1
  fi
done
unset IFS

if [ "$aptupdate" = "1" ]; then
  echo -e "\nAPT: Updating/refreshing the APT package database.."
  gksu --description "Clean-up script" 'apt-get update'
fi

if [ "$cspoweroff" = "1" ]; then
  gksu --description "Clean-up script" gksu --description "Clean-up script (shutdown)" "shutdown -P now"
fi
Κύπριος; Κόπιασε στο ubuntu-cy! ┃ Launchpad Debian Github
Οδηγός για νεοεισερχόμενους -- Αρχικές οδηγίες για αρχάριους χρήστες του Ubuntu

1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Πολύ καλό ┃ Αγγλικών: Πολύ καλό
2 Ubuntu 12.10 quantal 3.5.0-21-generic 64bit (en_US.UTF-8, GNOME cinnamon2d), Ubuntu 3.5.0-19-generic, Windows 7
3 Intel Core2 Duo CPU E6550 2.33GHz ‖ RAM 5970 MiB ‖ MSI MS-7235
4 nVidia G73 [GeForce 7300 GT] [10de:0393] {nvidia}
5 eth0: Realtek RTL-8110SC/8169SC Gigabit Ethernet [10ec:8167] (rev 10)
Άβαταρ μέλους
medigeek
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 5023
Εγγραφή: 24 Μάιος 2008, 14:49
Τοποθεσία: Σερβία/Κύπρος
Launchpad: medigeek
IRC: savvas
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό ftso » 27 Απρ 2009, 01:28

Zombie killer! Δεν είναι δικό μου, αλλά κάνει καλή δουλειά :D
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
# Zombie processes killing script.
# Must be run under root.
case "$1" in
--admin)
        stat=`ps ax | awk '{print $1}' | grep -v "PID" | xargs -n 1 ps lOp | grep -v "UID" | awk '{print"pid: "$3" *** parent_pid: "$4" *** status: "$10" *** process: "$13}' | grep ": Z"`

        if ((${#stat} > 0));then
           echo zombie processes found:
       echo .
       ps ax | awk '{print $1}' | grep -v "PID" | xargs -n 1 ps lOp | grep -v "UID" | awk '{print"pid: "$3" *** parent_pid: "$4" *** status: "$10" *** process: "$13}' | grep ": Z"
       echo -n "Kill zombies? [y/n]: "
       read keyb
       if [ $keyb == 'y' ];then
      echo killing zombies..
      ps ax | awk '{print $1}' | grep -v "PID" | xargs -n 1 ps lOp | grep -v "UID" | awk '{print$4" status:"$10}' | grep "status:Z" | awk '{print $1}' | xargs -n 1 kill -9
       fi
   else
       echo no zombies found!
   fi
;;
--cron)
   stat=`ps ax | awk '{print $1}' | grep -v "PID" | xargs -n 1 ps lOp | grep -v "UID" | awk '{print"pid: "$3" *** parent_pid: "$4" *** status: "$10" *** process: "$13}' | grep ": Z"`
        if ((${#stat} > 0));then
        ps ax | awk '{print $1}' | grep -v "PID" | xargs -n 1 ps lOp | grep -v "UID" | awk '{print$4" status:"$10}' | grep "status:Z" | awk '{print $1}' | xargs -n 1 kill -9
   echo `date`": killed some zombie proceses!" >> /var/log/zombies.log
   fi
;;
*)   echo 'usage: zombies {--cron|--admin}'
;;
esac
exit 0
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό sokoban4ever » 27 Απρ 2009, 01:45

Off topic:
cool :P και δεν τα πάω καθόλου τα zombies :mrgreen:
Θέλουμε και μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή και όσο θα ζούμε θα προσπαθούμε να την αποκτήσουμε ακόμα και αν πεθάνουμε προσπαθώντας, και αν κάποια στιγμή λιγίσουμε έχουμε το επίπεδο να πούμε κουράστηκα λίγο να ,να ξαποστάσουμε , ώστε να συνεχίσουμε πάλι δυνατοί ξανά.

Μήνυμα με αγάπη και αληλλεγγύη σε όλους τους ανθρώπους από όλους τους λαούς , ιδίως του Ελληνικού.
Άβαταρ μέλους
sokoban4ever
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 2331
Εγγραφή: 13 Φεβ 2009, 02:22
Εκτύπωση

Re: Τα πάντα για το Shell Scripting...

Δημοσίευσηαπό ftso » 27 Απρ 2009, 01:52

sokoban4ever έγραψε:Off topic:
cool :P και δεν τα πάω καθόλου τα zombies :mrgreen:

Αν θες και γραφικό (για να βλογήσω και τα γένια μου) http://www.kde-apps.org/content/show.ph ... tent=77291 :mrgreen:
Άβαταρ μέλους
ftso
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6409
Εγγραφή: 12 Μάιος 2008, 13:40
Τοποθεσία: Αθήνα
IRC: ftso
Εκτύπωση

Επόμενο

Επιστροφή στο Ανάπτυξη Λογισμικού / Αλγόριθμοι