Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέα

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέα

Δημοσίευσηαπό eliasps » 12 Νοέμ 2013, 08:06

Σε αυτόν τον οδηγό είδαμε πως να εγκαταστήσουμε το Ubuntu με χειροκίνητη διαμόρφωση των κατατμήσεων, ώστε να τοποθετήσουμε τον ριζικό κατάλογο / και τον κατάλογο /home σε διαφορετικές κατατμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά μας αρχεία και τις ρυθμίσεις των εφαρμογών μας στην περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε νέα εγκατάσταση, είτε επειδή δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα που είναι χρονοβόρο ή αδύνατον να επιλυθεί, είτε γιατί προτιμάμε την νέα εγκατάσταση από την αναβάθμιση για να είμαστε σίγουροι πως όλα είναι εντάξει στο σύστημα.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, επιλέγουμε για την νέα εγκατάσταση να γίνει format στην κατάτμηση με τον παλιό ριζικό κατάλογο / και προσάρτησή του εκ νέου. Επίσης γίνεται προσάρτηση του /home στην κατάτμηση με το παλιό /home, χωρίς όμως να επιλέξουμε format, διατηρώντας έτσι τα προσωπικά μας αρχεία ανέπαφα.

Τί γίνεται όμως με τον ριζικό κατάλογο και το περιεχόμενό του;
Δυστυχώς αυτό θα διαγραφεί και θα δημιουργηθεί εκ νέου, πράγμα που σημαίνει πως τα εγκατεστημένα προγράμματα που είχαμε στην προηγούμενη εγκατάσταση δεν θα υπάρχουν πλέον και θα πρέπει να τα εγκαταστήσουμε ξανά.

Σε αυτόν τον οδηγό θα δούμε πως μπορούμε να πάρουμε μία λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα από το σύστημά μας, καθώς και αντίγραφα σημαντικών αρχείων που περιέχουν ρυθμίσεις και αποθετήρια και στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσουμε για την εγκατάσταση αυτών των προγραμμάτων στο νέο σύστημα.

Μην εφαρμόσετε αυτή την διαδικασία αν πρώτα δεν διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο τον οδηγό, ειδικά την ενότητα «Έλεγχος για ειδικές περιπτώσεις».


Τα βήματα που θα ακολουθήσουμε καθώς και οι λεπτομέρειες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, αναγράφονται παρακάτω.

 1. Στο "παλιό" Ubuntu
 2. Έλεγχος για ειδικές περιπτώσεις
 3. Στο νέο Ubuntu
 4. Σύνοψη διαδικασίας
Στο "παλιό" Ubuntu:
Βρισκόμαστε στο σύστημα που πρόκειται να αντικαταστήσουμε κάνοντας νέα εγκατάσταση. Πριν κάνουμε την νέα εγκατάσταση θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια βήματα προκειμένου να πάρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουμε στο Ubuntu που σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε αργότερα.

 • Αρχικά, δημιουργούμε στον προσωπικό φάκελο "Home" έναν φάκελο όπου θα τοποθετήσουμε τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε. Στο τερματικό εκτελούμε:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  mkdir System_Backup
 • Συνεχίζουμε δημιουργώντας ένα αρχείο που θα περιέχει τη λίστα με τα εγκατεστημένα πακέτα που έχουμε στο Ubuntu:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  dpkg --get-selections | grep -v deinstall > ~/System_Backup/installed_packages.txt
 • Aντγράφουμε το αρχείο με τις πηγές λογισμικού καθώς και αυτά που περιέχουν τα αποθετήρια που έχουμε προσθέσει. Tα αρχεία αυτά είναι το /etc/apt/sources.list και ότι βρίσκεται μέσα στον κατάλογο /etc/apt/sources.list.d/:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  find /etc/apt/ -name '*.list' -ls -exec cat {} \; > ~/System_Backup/repositories.txt
 • Aντιγράφουμε τα κλειδιά των αποθετηρίων:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-key exportall > ~/System_Backup/repositories.keys
Όσοι ΔΕΝ έχετε τον ριζικό κατάλογο / και τον κατάλογο /home σε διαφορετικές κατατμήσεις, αφού εκτελέσετε όλα τα παραπάνω, θα χρειαστεί να πάρετε backup των προσωπικών σας αρχείων και ρυθμίσεων υπό το /home/$USER. Aυτό μπορεί να γίνει με την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
rsync -avh --progress /home/$USER /διαδρομή/για/το/backup/

Όπου το "/διαδρομή/για/το/backup/" αντιστοιχεί στη διαδρομή του εξωτερικού μέσου (π.χ. σκληρού δίσκου) που θα αποθηκεύσετε τα αρχεία σας.
Αν υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων τότε η διαδικασία θα αργήσει να ολοκληρωθεί. Αφού ολοκληρωθεί πρέπει να ελέγξετε αν η αντιγραφή έγινε σωστά στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης που χρησιμοποιήσατε.

Αντί του παραπάνω, το Backup μπορείτε να το κάνετε χειροκίνητα και να επιλέξετε ποια αρχεία θέλετε να σώσετε.
Αν θέλετε να κρατήσετε και τις ρυθμίσεις των εφαρμογών, θα πρέπει να σώσετε τα κρυφά αρχεία και τους κρυφούς φακέλους που υπάρχουν στον προσωπικό φάκελο.
Για να τα δείτε αυτά θα πρέπει να πατήσετε Ctrl + H στον Nautilus, ώστε να εμφανιστούν και να τα αντιγράψετε.

Συνοψίζοντας:
Κώδικας: Επιλογή όλων
mkdir System_Backup
dpkg --get-selections | grep -v deinstall > ~/System_Backup/installed_packages.txt
find /etc/apt/ -name '*.list' -ls -exec cat {} \; > ~/System_Backup/repositories.txt
sudo apt-key exportall > ~/System_Backup/repositories.keys


Έχοντας συλλέξει όλα τα παραπάνω, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην νέα εγκατάσταση.Έλεγχος για ειδικές περιπτώσεις:

Πρέπει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή εάν ισχύει κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις. Αν ναι, τότε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα που αναγράφονται εδώ προτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία «Στο νέο Ubuntu».


 • Έχουμε στο παλιό Ubuntu κλειστούς οδηγούς υλικού:
  Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε τα πακέτα των κλειστών οδηγών βρίσκονται στην λίστα των εγκατεστημένων πακέτων που δημιουργήθηκε από την διαδικασία που ακολουθήσαμε «Στο "παλιό" Ubuntu». Αυτή η λίστα είναι το περιεχόμενο του αρχείου installed_packages.txt.
  Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρέσουμε από τη λίστα τις γραμμές που αναφέρονται στα πακέτα των κλειστών οδηγών και να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές στο αρχείο. Αφού το κάνουμε τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία «Στο νέο Ubuntu»
  Τους κλειστούς οδηγούς του εγκαθιστούμε χειροκίνητα και αυτόνομα, χωρίς ομαδοποίηση με άλλα πακέτα.
 • Το σύστημα που είχαμε και το σύστημα που εγκαταστήσαμε είναι Ubuntu διαφορετικών εκδόσεων:
  Kαι εδώ χρειάζεται προσοχή, διότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, το αρχείο με τις πηγές λογισμικού που περάσαμε στο νέο σύστημα περιέχει πηγές για άλλη έκδοση, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις σωστές προτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία «Στο νέο Ubuntu».
  Οι πηγές λογισμικού βρίσκονται στο αρχείο repositories.txt.
  Οι σύνδεσμοι για τις πηγές λογισμικού του Ubuntu διακρίνονται με την κωδική ονομασία της έκδοσης. Οπότε θα αλλάξουμε από τους συνδέσμους την ονομασία της παλιάς έκδοσης και θα την αντικαταστήσουμε με αυτήν της νέας. Αυτό γίνεται με την εντολή:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sed -i 's/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/g' ~/System_Backup/repositories.txt

  Για παράδειγμα αν το παλιό μας σύστημα ήταν το Ubuntu 13.10 Saucy Salamander και το νέο σύστημα είναι το 14.04 Trusty Tahr, θα πρέπει να εκτελέσουμε την εντολή:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sed -i 's/saucy/trusty/g' ~/System_Backup/repositories.txt

  Έτσι, το αρχείο θα περιέχει τις πηγές για την 14.04.

  Δεν τελειώσαμε εδώ όμως. Θα πρέπει να ελέγξουμε αν οι πηγές τρίτων που υπάρχουν στο αρχείο, έχουν αναβαθμιστεί για να ισχύουν για την νέα έκδοση.
  Αυτές οι πηγές βρίσκονται τελευταίες στο αρχείο repositories.txt.
  Αν κάποια από αυτές δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα για την έκδοση που χρησιμοποιούμε, τότε την σβήνουμε από το αρχείο.
 • Το σύστημα που είχαμε και το σύστημα που εγκαταστήσαμε είναι διαφορετικά παράγωγα του Ubuntu:
  Δηλαδή αν το σύστημα που είχαμε ήταν π.χ Ubuntu και το σύστημα που εγκαταστήσαμε είναι π.χ. Kubuntu. Αυτή η περίπτωση είναι πιο περίπλοκη από τις παραπάνω.
  Κάθε παράγωγο του Ubuntu έχει πακέτα που υπάρχουν μόνο σε αυτό και όχι στα υπόλοιπα και αυτά τα πακέτα από το παλιό σύστημα υπάρχουν στην λίστα προς εγκατάσταση στο νέο σύστημα.
  Όπως και στην πρώτη περίπτωση, αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να βρούμε στη λίστα του αρχείου installed_packages.txt τα πακέτα που είναι συγκεκριμένα για το παράγωγο του παλιού μας συστήματος και να τα αφαιρέσουμε από τη λίστα προτού ξεκινήσουμε τη διαδικασία «Στο νέο Ubuntu».

Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να ισχύει μόνο ένα από τα παραπάνω, αλλά δύο ή ακόμη και τα τρία. Τότε ακολουθούμε τις οδηγίες για κάθε περίπτωση.Στο νέο Ubuntu:
Έχουμε κάνει την νέα εγκατάσταση του Ubuntu και είμαστε έτοιμοι να εγκαταστήσουμε τα πακέτα που είχαμε στο παλιό σύστημα. Αφού έχουμε ελέγξει αν ισχύει κάποια/κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις και έχουμε ακολουθήσει τα αντίστοιχα βήματα για κάθε μία, συνεχίζουμε με τα βήματα παρακάτω:

 • Πρώτα θα πρέπει να τροποποιήσουμε κατάλληλα το περιεχόμενο του αρχείου repositories.txt διότι θα το χρησιμοποιήσουμε ως αρχείο πηγών λογισμικού και περιέχει γραμμές που δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα.
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sed -i '/sources.list/d' ~/System_Backup/repositories.txt

  Όσοι ΔΕΝ είχατε τον ριζικό κατάλογο / και τον κατάλογο /home σε διαφορετικές κατατμήσεις, θα πρέπει πρώτα να τοποθετήσετε τον φάκελο System_Backup στο προσωπικό φάκελο.
 • Παίρνουμε backup του /etc/apt/sources.list:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
 • Αντικαθιστούμε με το αρχείο repositories.txt:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo mv ~/System_Backup/repositories.txt /etc/apt/sources.list

  Το παραπάνω αρχείο αντικατέστησε το αρχείο πηγών λογισμικού του νέου Ubuntu, ώστε να προστεθούν τα αποθετήρια που υπήρχαν στο παλιό.
 • Πραγματοποιούμε ενημέρωση των πηγών και αναβάθμιση των πακέτων:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade
 • Κάνουμε επανεκκίνηση:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo reboot
 • Eγκαθιστούμε το dselect:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-get install dselect
 • Στην συνέχεια δίνουμε στον διαχειριστή πακέτων την λίστα με τα πακέτα από την προηγούμενη εγκατάσταση:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo dpkg --clear-selections
  sudo dpkg --set-selections < ~/System_Backup/installed_packages.txt
 • Aν πάρουμε σφάλματα του τύπου "dpkg: warning: package not in database at line Χ", τότε εκτελούμε:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo dselect update
  sudo dpkg --set-selections < ~/System_Backup/installed_packages.txt
 • Kαι τέλος, εγκαθιστούμε τα πακέτα:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-get dselect-upgrade

  Eίναι σημαντικό να ελέγξουμε εδώ αν πρόκειται να αφαιρεθούν πακέτα και ποια είναι αυτά.
  Αν όλα είναι εντάξει, τότε προχωράμε με την εγκατάσταση (πατάμε Y) διαφορετικά δεν συνεχίζουμε (πατάμε N).
 • Για παν ενδεχόμενο, μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εκτελούμε:
  Κώδικας: Επιλογή όλων
  sudo apt-get install -f
  sudo dpkg --configure -a
Και το σύστημα είναι έτοιμο!

Αν πάρετε σφάλματα για αδυναμία εύρεσης και εγκατάστασης μερικών πακέτων, τότε πιθανότατα αυτά τα πακέτα να έχουν εγκατασταθεί με τη χρήση αρχείων .deb.
Σε αυτή την περίπτωση βλέπετε από το τερματικό ποια πακέτα είναι αυτά και τα αφαιρείτε από την λίστα στο installed_packages.txt, με την εντολή:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sed -i '/όνομα_πακέτου/d' ~/System_Backup/installed_packages.txt

Θα πρέπει να κατεβάσετε ξανά τα αρχεία .deb αυτών των πακέτων για να τα εγκαταστήσετε.

Συνοψίζοντας:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sed -i '/sources.list/d' ~/System_Backup/repositories.txt
sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
sudo mv ~/System_Backup/repositories.txt /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update && sudo apt-get -y dist-upgrade
sudo reboot
sudo apt-get install dselect
sudo dselect update
sudo dpkg --clear-selections
sudo dpkg --set-selections < ~/System_Backup/installed_packages.txt
sudo apt-get dselect-upgrade
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
Σύνοψη διαδικασίας:
Όλα τα παραπάνω εξηγούν αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένου να εγκαταστήσουμε τα πακέτα από ένα σύστημα σε ένα άλλο μετά από νέα εγκατάσταση. Συνοπτικά, όλα τα παραπάνω είναι το αποτέλεσμα των παρακάτων εντολών.
 • Στο "παλιό" Ubuntu:
  Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
  mkdir System_Backup
  dpkg --get-selections | grep -v deinstall > ~/System_Backup/installed_packages.txt
  find /etc/apt/ -name '*.list' -ls -exec cat {} \; > ~/System_Backup/repositories.txt
  sudo apt-key exportall > ~/System_Backup/repositories.keys
  rsync -avh --progress /home/$USER /διαδρομή/για/το/backup/ #Backup για όσους δεν έχουν τα / και /home σε διαφορετικές κατατμήσεις.

 • Στο "νέο" Ubuntu:
  Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
  rsync -avh --progress /διαδρομή/για/το/backup/ /home/$USER #Επαναφορά Backup για όσους δεν είχαν τα / και /home σε διαφορετικές κατατμήσεις.
  sed -i 's/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΛΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/g' ~/System_Backup/repositories.txt #Aν το παλιό και το νέο σύστημα είναι Ubuntu διαφορετικών εκδόσεων.
  sed -i '/sources.list/d' ~/System_Backup/repositories.txt
  sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
  sudo mv ~/System_Backup/repositories.txt /etc/apt/sources.list
  sudo apt-get update
  sudo apt-key add ~/System_Backup/repositories.keys #Αν στο update αντιμετωπίσατε πρόβλημα με κλειδιά αποθετηρίων.
  sudo apt-get -y dist-upgrade
  sudo reboot
  sudo apt-get install dselect
  sudo dselect update
  sudo dpkg --clear-selections
  sudo dpkg --set-selections < ~/System_Backup/installed_packages.txt
  sudo apt-get dselect-upgrade
  sudo apt-get install -f
  sudo dpkg --configure -a

Άβαταρ μέλους
eliasps
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4017
Εγγραφή: 16 Δεκ 2011, 22:25
Τοποθεσία: Αθήνα, Αττική
Launchpad: eliasps
IRC: eliasps
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 12 Νοέμ 2013, 09:34

Μπράβο Ηλία για τον οδηγό.
Προτείνω να γράψουμε εδώ τις ιδιαίτερες ενέργειες που κάνει κάποιος από εμάς για να επαναφέρει το σύστημα του.
Αρχίζω από εμένα.
Καταρχήν την πρώτη φορά που ξεκίνησα έκανα κάποιες ενέργειες, όπως η εγκατάσταση να έχει ξεχωριστό home και να δημιουργήσω λίγους φακέλους και αρχεία. Μετά όσες επανεγκαταστάσεις να κάνω γίνονται σε ελάχιστο χρόνο(κάτω από τρία τέταρτα της ώρας)
Την πρώτη φορά δημιούργησα ένα φάκελο με την ονομασία "Πακέτα", μέσα έβαλα ένα αρχείο κειμένου που γράφω τις εντολές που χρειάζεται να δώσω στο καινούργιο σύστημα, ένα φάκελο που αντέγραψα(τον apt από το etc) και ένα άλλο φάκελο που μέσα βάζω τα deb που θα εγκαταστήσω (π.χ. teamviewer κ.α.)
Η δουλειά μου δηλαδή στην καινούργια εγκατάσταση είναι να αντιγράψω τον apt στο /etc/ να κάνω ενημέρωση, μετά να δώσω την εντολή που εγκαθιστά τα extra πακέτα και μετά τις υπόλοιπες που αφορούν ρυθμίσεις στο /
Τέλος μπαίνω στο άλλο φάκελο και δίνω την εντολή για να εγκατασταθούν τα deb.
Ρυθμίζω-καθαρίζω το σύστημα και τέλος.
Όταν κάνω εγκατάσταση σε καινούργια έκδοση επεξεργάζομαι τον apt
Παράδειγμα για εντολή που εγκαθιστά τα extra πακέτα είναι
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install compiz-plugins-default compiz-plugins compiz-plugins-extra compiz-plugins-main compiz-plugins-main-default bleachbit  dh-make dkms execstack dh-modaliases fakeroot libqtgui4 lib32gcc1 libc6-i386 checkinstall autotools-dev ubuntu-restricted-extras lm-sensors cheese unetbootin agave openjdk-7-jre gtk2-engines-pixbuf libva-glx1  joystick jstest-gtk unrar rar unzip vlc ntfs-3g p7zip-full conky conky-all radiotray gksu gparted radeontop skype synaptic compizconfig-settings-manager glines nautilus-open-terminal vdpauinfo vainfo mesa-utils google-chrome ubuntu-tweak

Άμα δω κάποιο που μου αρέσει αφού το δοκιμάσω, το προσθέτω στην παραπάνω εντολή.
Παράδειγμα εντολών ρυθμίσεων στο /
Κώδικας: Επιλογή όλων
gksudo gedit /etc/sysctl.conf
sudo ln -s ~/.themes /root/.themes
sudo gsettings set org.gnome.nautilus.preferences enable-delete true
gksudo gedit /etc/default/apport

Παράδειγμα ρύθμισης-καθαρισμού
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove

Εννοείται κάθε φορά που προσθέτω ppa αντιγράφω τον καινούργιο apt
Επίσης επειδή έχω αλλάξει μερικά αρχεία π.χ. rc.local, fstab και grub κρατάω αντίγραφα για να τα αλλάξω γρήγορα στο καινούργιο σύστημα.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό akounadis » 12 Νοέμ 2013, 11:09

Μπράβο για τον οδηγό. Σωτήριος !!
Intel Core i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz ‖ RAM 7617 MiB ‖ Dell Inc. 065C71 - Dell Inc. Inspiron 15 7000 Gaming
Intel Device [8086:591b] {i915} ⋮ nVidia Device [10de:1c8c] {nouveau}
wlp3s0: Intel Wireless 3165 [8086:3165] (rev 79) ⋮ enp2s0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
Συναντήσεις φίλων του Ubuntu-gr σε πόλεις της Ελλάδας
Άβαταρ μέλους
akounadis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1050
Εγγραφή: 23 Δεκ 2009, 17:40
Τοποθεσία: Πειραιάς
Launchpad: akounadis
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό konnn » 12 Νοέμ 2013, 11:19

Συγχαρητήρια..
1 Linux: Μέτριος ┃ Προγραμματισμός: Μέτριος ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
2 Desktop : Ubuntu 16.04 64bit
a Intel Core i3 CPU 530 2.93GHz ‖ RAM 3824 MiB ‖ Intel DH55HC -
b nVidia Device [10de:1040] (rev a1)
c eth0: Intel 82578DC Gigabit Network Connection
3 Notebook : Ubuntu 16.04 64 bit
a Intel Core i3-2365M CPU @ 1.40GHz ‖ RAM 3854 MiB ‖ LENOVO 20197
b Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
c 5 wlan0: Intel Centrino Wireless-N 2230 ⋮ eth0: Realtek RTL8101E/RTL8102E

Αυτόματη υπογραφή.
Άβαταρ μέλους
konnn
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 3567
Εγγραφή: 12 Ιούλ 2010, 17:54
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Launchpad: konnn
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 12 Νοέμ 2013, 12:37

Μπράβο eliasps, είναι ένας οδηγός που θα χρησιμεύσει πολύ σε αρκετό κόσμο. :clap: :clap:
sotos21 έγραψε:Προτείνω να γράψουμε εδώ τις ιδιαίτερες ενέργειες που κάνει κάποιος από εμάς για να επαναφέρει το σύστημα του.

Καλή ιδέα.
Εγώ χρησιμοποιώ install scripts που έχω φτιάξει.
Έχω ένα για κάθε διαχειριστή πακέτων (ένα για deb, ένα για rpm, ένα για equo κτλ) που από μόνο του προσθέτει όλα τα αποθετήρια και τις εφαρμογές που χρησιμοποιώ ανάλογα με τη διανομή στην οποία εκτελείται και την αρχιτεκτονική της, τροποποιεί κάποια αρχεία συστήματος (πχ /etc/bash.bashrc) και κάνει και κάποια άλλα πραγματάκια.
Γι αυτό και μου είναι πολύ εύκολο να εγκαταστήσω μια διανομή, γιατί η ρύθμισή της γίνεται σχεδόν αυτόματα.
Παραδείγματα:
 • Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
  if [ "$DESKTOP_SESSION" = "ubuntu" ]
  then
  sudo apt-get -y install --auto-remove unity-tweak-tool
  sudo apt-get -y install --auto-remove myunity
  sudo apt-get -y install --auto-remove compizconfig-settings-manager
  fi
 • Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
  if arch==x86_64
  then
  if [ -f /usr/bin/nautilus ]
  then
  cd /tmp/
  wget -O dropbox_1.6.0_amd64.deb https://www.dropbox.com/download?dl=pac ... _amd64.deb
  sudo gdebi --non-interactive dropbox_1.6.0_amd64.deb
  rm dropbox_1.6.0_amd64.deb
  cd ~
  else
  cd ~
  wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
  fi
  else
  if [ -f /usr/bin/nautilus ]
  then
  cd /tmp/
  wget -O dropbox_1.6.0_i386.deb https://www.dropbox.com/download?dl=pac ... 0_i386.deb
  sudo gdebi --non-interactive dropbox_1.6.0_i386.deb
  rm dropbox_1.6.0_i386.deb
  cd ~
  else
  cd ~
  wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
  fi
  fi
Όταν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον που το προσθέτω στο σύστημά μου και μου αρέσει, το προσθέτω και στο ανάλογο script, οπότε από τότε και έπειτα μπαίνει και αυτό αυτόματα.

Off topic:
Και ναι, το ξέρω, μη μου το πείτε, είναι εντελώς geek τρόπος Εικόνα
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό Learner » 12 Νοέμ 2013, 14:55

Μπράβο eliasps για τον οδηγό. Θα φανεί χρήσιμος σίγουρα :clap:

sotos21 έγραψε:Προτείνω να γράψουμε εδώ τις ιδιαίτερες ενέργειες που κάνει κάποιος από εμάς για να επαναφέρει το σύστημα του.

Χμμμμ... για να σκεφτώ...

...τίποτα ; :P
About Me
NickTux@GitHub

Spoiler: show
1. Ubuntu 18.04 LTS
2. Intel Core i3 CPU M 380 2.53GHz ‖ RAM 6GB ‖ Acer Aspire 5733
3. Intel Integrated Graphics [8086:0046] {i915}
4. wlan0: Atheros Inc. AR9485 Wireless Network Adapter [168c:0032] (rev 01)
Άβαταρ μέλους
Learner
Συντονιστής
Συντονιστής
 
Δημοσιεύσεις: 9759
Εγγραφή: 08 Νοέμ 2010, 21:24
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: nicktux
IRC: NickTux
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό eliasps » 12 Νοέμ 2013, 18:45

sotos21 έγραψε:Προτείνω να γράψουμε εδώ τις ιδιαίτερες ενέργειες που κάνει κάποιος από εμάς για να επαναφέρει το σύστημα του.

Όντως καλή ιδέα. Να έχουμε υλικό να πειραματιζόμαστε και να παίρνουμε ιδέες!
Εγώ προσπαθώ να κάνω τα βήματα του οδηγού σε script ώστε να λειτουργεί άσχετως αν πάω από μία έκδοση σε άλλη, ή από ένα παράγωγο σε άλλο κλπ.
Δηλαδή να ελέγχει τις περιπτώσεις.

@sotos21 Πολύ καλό το σύστημα που έχεις. :thumbup:
Έχεις δοκιμάσει να τα ομαδοποιήσεις όλα σε ένα αρχείο .sh με τροποποίηση κάποιων εντολών, για να αποφευχθούν έξτρα κινήσεις;
Και έτσι, να τρέχεις το αρχείο στο νέο σύστημα και τέλος. Π.χ. ένα αρχείο setup.sh:
Μορφοποιημένος Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/sh

###Eγκατάσταση πακέτων:###
sudo apt-get install compiz-plugins-default compiz-plugins compiz-plugins-extra compiz-plugins-main compiz-plugins-main-default bleachbit dh-make dkms execstack dh-modaliases fakeroot libqtgui4 lib32gcc1 libc6-i386 checkinstall autotools-dev ubuntu-restricted-extras lm-sensors cheese unetbootin agave openjdk-7-jre gtk2-engines-pixbuf libva-glx1 joystick jstest-gtk unrar rar unzip vlc ntfs-3g p7zip-full conky conky-all radiotray gksu gparted radeontop skype synaptic compizconfig-settings-manager glines nautilus-open-terminal vdpauinfo vainfo mesa-utils google-chrome ubuntu-tweak

###Ρυθμίσεις:###
sudo sed -i ...... /etc/sysctl.conf #ανάλογα την αλλαγή που κάνεις τροποποιείς την εντολή.
sudo ln -s ~/.themes /root/.themes
sudo gsettings set org.gnome.nautilus.preferences enable-delete true
sudo sed -i ...... /etc/default/apport #ανάλογα την αλλαγή που κάνεις τροποποιείς την εντολή.

###Kαθαρισμός:###
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove

Kαι στο νέο σύστημα:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo bash setup.sh

Με προσθήκη εντολών για την εγκατάσταση των .deb και την μεταφορά του φακέλου apt στο /etc .
Αν ναι τα sudo δεν χρειάζονται μέσα στο αρχείο.

@fkol k4 Φαντάζομαι έναν φάκελο με δεκάδες scripts. :lol:
Μπράβο για τα scripts, όντως σου λύνουν τα χέρια. :clap:

Ο Learner νομίζω έχει βρει το νόημα. :P
Άβαταρ μέλους
eliasps
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4017
Εγγραφή: 16 Δεκ 2011, 22:25
Τοποθεσία: Αθήνα, Αττική
Launchpad: eliasps
IRC: eliasps
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό sotos21 » 12 Νοέμ 2013, 20:43

Ηλία γιατί να κάνω scripts δεν γλυτώνω κάτι από χρόνο.
Για να σου δώσω να καταλάβεις δίνω μια εντολή την
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install dconf-tools gksu lm-sensors
και μετά την μεγάλη. Για να μην κάθομαι μέχρι να ολοκληρωθεί κάνω copy-paste τις υπόλοιπες(είναι και άλλες, όπως π.χ. sudo sensors-detect που θέλει κάποια ώρα).
Έτσι έχω περίπου 20 λεπτά την εγκατάσταση και βαριά άλλα 15 - 20 μετά για να φέρω το σύστημα στην μορφή που είχε πριν το διαλύσω.
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Καθόλου
2 Ubuntu 20.04 5.4.0-52 64bit (el_GR.UTF-8, gnome-shell)
3 Intel Core i7-4500U CPU @ 1.80GHz ‖ RAM 15944 MiB ‖ Sony VAIO - SVF1532X1EB
4 Intel Haswell-ULT Integrated Graphics [8086:0a16] {i915} ‖ NVIDIA GK208M [GeForce GT 740M] [10de:1292] {nvidia}
5 wlan0: Broadcom BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
Άβαταρ μέλους
sotos21
Freedom
Freedom
 
Δημοσιεύσεις: 6287
Εγγραφή: 21 Φεβ 2011, 21:28
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό fkol k4 » 12 Νοέμ 2013, 20:50

sotos21 έγραψε:Ηλία γιατί να κάνω scripts δεν γλυτώνω κάτι από χρόνο.
Για να σου δώσω να καταλάβεις δίνω μια εντολή την
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install dconf-tools gksu
και μετά την μεγάλη. Για να μην κάθομαι μέχρι να ολοκληρωθεί κάνω copy-paste τις υπόλοιπες(είναι και άλλες, όπως π.χ. sudo sensors-detect που θέλει κάποια ώρα).
Έτσι έχω περίπου 20 λεπτά την εγκατάσταση και βαριά άλλα 15 - 20 μετά για να φέρω το σύστημα στην μορφή που είχε πριν το διαλύσω.


:ugeek: :ugeek:
Εικόνα

http://www.howtogeek.com/102420/geeks-versus-non-geeks-when-doing-repetitive-tasks-funny-chart
Πχ στο script δεν έχεις sudo sensors-detect, αλλά
Κώδικας: Επιλογή όλων
yes | sudo sensors-detect
sudo service module-init-tools start

και όλα γίνονται αυτόματα ;)
eliasps έγραψε:@fkol k4 Φαντάζομαι έναν φάκελο με δεκάδες scripts. :lol:

Ω, ναι... :oops: :oops:
Γνώσεις: Linux: ★★★☆☆ Προγραμματισμός: ★☆☆☆☆ Αγγλικά: ★★★★★
Η υπογραφή μου
Οδηγίες για αρχάριους στο Ubuntu (12.04 LTS)Οδηγοί του forum
Άβαταρ μέλους
fkol k4
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4829
Εγγραφή: 28 Φεβ 2011, 22:56
Τοποθεσία: Αθήνα
Launchpad: fkol-k4
IRC: fkol_k4
Εκτύπωση

Re: Επανεγκατάσταση πακέτων παλιάς εγκατάστασης Ubuntu σε νέ

Δημοσίευσηαπό eliasps » 12 Νοέμ 2013, 21:07

Nαι, το μόνο που γλιτώνεις είναι τα extra copy/paste και θεωρητικά ασύμαντο χρονικό διάστημα για σύντομες διαδικασίες. Το script το κάνεις γιατί μπορείς. :P
Όχι ότι είναι ταλαιπωρία να τα κάνεις χειροκίνητα σε αυτή την περίπτωση.

Το κακό με τη δική μου περίπτωση είναι πως έχω διάφορα ογκώδη πακέτα με το texlive-full (τα συστατικά του) να έχει την πρώτη θέση. Μερικά χρειάζονται κάποιες extra ρυθμίσεις, πράγμα που σημαίνει περισσότερες εντολές.
Έχω την τάση να βάζω στο σύστημα πολλά πακέτα ακόμα και για προγράμματα που χρησιμοποιώ σπάνια ή μπορώ να αποφύγω την χρήση τους με εναλλακτικούς τρόπους.
Ένα παράδειγμα είναι η τελευταία εγκατάσταση που έκανα στον υπολογιστή, προχθές συγκεκριμένα γιατί χάλασα τα δικαιώματα των χρηστών του συστήματος και δεν μπορούσα να τα φτιάξω. Δεν είχα ήχο, για να μπω σε γραφικό περιβάλλον έπρεπε πρώτα να μπω σε κονσόλα, o GDM δεν εμφανιζόταν κλπ.
Αφού έκανα την νέα εγκατάσταση λοιπόν, όταν εκτέλεσα την εντολή για την εγκατάσταση των πακέτων που υπήρχαν στο προηγούμενο σύστημα, έπρεπε να γίνει λήψη 2,5GB δεδομένων με 5GB χρήση στον δίσκο μετά την εγκατάσταση. Αυτό καθυστερεί αρκετά.
Σε αυτή την περίπτωση βολεύει η "αυτοματοποιημένη" διαδικασία, γιατί παράλληλα κοιτάω διάφορα στο internet και ελέγχω που και που το τερματικό για την πρόοδο και τυχόν σφάλματα.

Προσπαθώ να βρω τρόπο τώρα να βελτιώσω την διαδικασία με όσο το δυνατόν λιγότερες εντολές και χωρίς περιθώρια σφαλμάτων.


:lol:
Άβαταρ μέλους
eliasps
antiwinTUX
antiwinTUX
 
Δημοσιεύσεις: 4017
Εγγραφή: 16 Δεκ 2011, 22:25
Τοποθεσία: Αθήνα, Αττική
Launchpad: eliasps
IRC: eliasps
Εκτύπωση

Επόμενο

 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΒΟΛΕΣ
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials