Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό mixalns » 12 Ιαν 2010, 00:08

Θα προσπαθήσω να κάνω όσο ποιο αναλυτικά γίνεται για το πως θα φέρουμε σε λειτουργία το πρόγραμμα conky.
Τι είναι το conky; είναι μια κονσόλα πληροφοριών, είτε έχει να κάνει με email, μετεωρολογικές πληροφορίες, ή θερμοκρασίες του υπολογιστή, εργασίες που απασχολούν την cpu, ram, και πολλά άλλα, δεν υπάρχουνε σύνορα, μετατροπές χωρίς σύνορα, χρώματα, γραμματοσειρές, σύμβολα.
Είναι, μπορούμε να το πούμε, μέρος της επιφάνειας εργασίας μας.
Το conky έχει πάρει του αρχικούς κωδικούς από το torso http://torsmo.sourceforge.net/ μα φυσικά με πολύ καλύτερο αποτελέσματα, για αυτό υποστηρίζω θερμά προσωπικά προγράμματα ανοιχτού κώδικα, αυτό είναι ένα μικρο παράδειγμα. ;)
1)Εγκατάσταση(synaptic)
conky
libx11-dev
libxext-dev
libxft-dev
x-dev
libxt-dev
libxdamage-dev
libglib2.0-dev
libxml2-dev
libcurl4-gnutls-dev
libiw-dev
ή
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install libx11-dev libxext-dev libxft-dev x-dev libxt-dev libxdamage-dev libglib2.0-dev libxml2-dev libcurl4-gnutls-dev libiw-dev

Το να εγκαταστήσουμε αυτά τα αρχεία δεν θα δούμε καμιά διαφορά, εάν προσπαθήσουμε να το ξεκινήσουμε από "terminal".
Τι χρειάζεται; το conky όταν "ξεκινάει" ζητάει μια πληροφορία (κείμενο, αρχείο) δλδ θέλει να ξέρει τι θέλει ο χρήστης για να του το εμφανίσει στην επιφάνεια εργασίας!!
αυτό το αρχείο το δημιουργούμε μέσα στο /home ονομάζεται ".conkyrc" είναι ας το πούμε η "ρίζα" του όλου Θέματος, που θα το αναλύσω παρακάτω.

Χρειαζόμαστε επίσης μια παράμετρο Εκκίνησης (Autostart) Ξεκίνημα με την Εκκίνηση του Υπολογιστή (Εάν το επιθυμούμε)
Μπορουν, αλλά δεν είναι αναγκαία όλα αυτά, αρκετά θα τα δούμε και στο κύριο κείμενο δλδ ".conkyrc"

Παράμετρος Επιχείρημα Λειτουργία
-v, -V Εμφάνιση πληροφοριών έκδοσης και έξοδος

-a Ευθυγράμμιση Οδηγίες σχετικά με την οθόνη,
top/bottom, left/right ή none


-b χρήση διπλού buffering

-d Daemonize. Conky εκτέλεση στο παρασκήνιο. (χρήσιμο για μικροπροβλήματα με compiz)

-f Γραμματοσειρά Επιλογή γραμματοσειρών

-h Παρουσίαση βοήθειας και έξοδος

-t Κείμενο, μεταβλητές Εμφάνιση κειμένου,Πρόσθεση εισαγωγικών
(π.χ. -t ’ $uptime ’)!


-u δευτερόλεπτα η ανανέωση της ενημέρωσης στην οθόνη μας

-x -X Συντεταγμένες -X Θέση στην Επιφάνεια

-y -Y Συντεταγμένες -Y Θέση στην Επιφάνεια

-c Αρχείο ρυθμίσεων ~/.conkyrc που πρέπει να χρησιμοποιούμε

Ένα απλό παράδειγμα
Αυτό είναι ένα Skript το οποίο είναι για την εκκίνηση του "conky" (δυνατόν και για εκκίνηση, autostart)
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash

sleep 5 &&
conky -d -c /home/ΧΡΗΣΤΗΣ/.conkyrc &                       
exit

Όπως είδατε δεν χρειάστηκαν τα άλλα που έγραψα παραπάνω, μόνο "-d" "-c", μπορούμε, αλλά δεν είναι και αναγκαία!!

Τώρα το βασικό κείμενο ".conkyrc"
Χωρίζεται σε δυο μέρη, το πρώτο ορίζει την τοποθεσία, τα χρώματα τις γραμματοσειρές,
το δεύτερο μέρος ορίζει τις πληροφορίες που ορίζουμε για να μας εμφανίσει, όπως ανέφερα στην αρχή, θερμοκρασίες, εργασίες cpu,ram, email μουσικοί τίτλοι από διάφορα προγράμματα μουσικής αναπαραγωγής, και, και, και δεν υπάρχουνε σύνορα!
Για μερικά από αυτά χρειαζόμαστε προσθετά script πχ μετεωρολογικές προγνώσεις, email.

Λοιπόν πάμε με το παράδειγμα, είναι με βασικές πληροφορίες.


Αυτό είναι το κείμενο, αρχείο ".conkyrc" το δημιουργούμε μέσα στο /home
Κώδικας: Επιλογή όλων
# UBUNTU-CONKY
# Αφού έχετε κάνει αλλαγές στο κείμενο επανεκκίνηση του "conky" με "killall -SIGUSR1 conky"
# ή πατήστε μνήμη κειμένου (τρίτο σύμβολο από αριστερά, δυο ή τρεις φορές, μερικές φορές και παραπάνω,όχι #σιγουρο!!)
# Ubuntu / Debian Gnome, χωρίς έξτρα script.

#Τοποθεσίας του conky πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά στην οθόνη μας.
#alignment top_right
#alignment top_left
#alignment bottom_left
alignment bottom_right

# Δημιουργία ατομικό, δικό του παράθυρο, αντί να χρησιμοποιεί την Επιφάνεια Εργασίας(desktop),(ειδικά για nautilus)
own_window yes

# Υπερισχύσει, (άλλες προτιμήσεις "below")
own_window_type override

# Διαφανές Φόντο(ΨΕΥΤΟΑΌΡΑΤΟ).
own_window_transparent yes

# Συμπεριφορά του παραθύρου (undecorated, below, sticky, skip_taskbar, skip_pager).
own_window_hints below,sticky

# Χρήση διπλού "buffering" (μείωση flicker)
#buffering:μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση της παραγωγής ή εισαγωγής δεδομένων.
double_buffer yes

# Χρήση(yes) Anti-Aliasing για τι γραμματοσειρές(ΝΑΙ για ελληνικές γραμματοσειρές).Δοκιμάστε απλά με "όχι".
use_xft yes

# Ανανέωση ενημέρωσης πληροφοριών στο "conky", σε δευτερόλεπτα (εδώ είναι κάθε 3 δευτερόλεπτα).
update_interval 3.0

# Ελάχιστο μέγεθος.
minimum_size 250

# Μέγιστο πλάτος του παραθύρου.
maximum_width 350

# Αποχρώσεις;
draw_shades no

# Κείμενο
# Συμπληρώνει το κείμενο, και αν ναι.
draw_outline no

# Σύνορα στο περίγυρο του "conky' παράθυρο.
draw_borders yes

# Γραμματοσειρά,μέγεθος.
font arial:size=8

# Ορισμός σε ναι(yes), εάν θέλετε όλο το κείμενο να είναι στα κεφαλαία.
uppercase no

# Τυπογραφικά στοιχεία,(είναι η δημιουργία ενός προτύπου προσομοίωση
#διαφόρων βαθμών στερεότητας ή σκίασης, χρησιμοποιώντας μικρές κουκκίδες)Σύνορα
#(πάχος, απόσταση στις μικρές γραμμούλες γύρω γύρω.)
stippled_borders 1

# Περιθώρια συνόρων.
border_margin 9

# Πλάτος των συνόρων.
border_width 10

# Στάνταρτ Χρώμα των πληροφοριών.
default_color grey

#Χρώμα του Παραθύρου (εξαρτάτε και από την εικόνα που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας (Wallpaper)
own_window_colour black

# Απόσταση (pixel, τελείες) σε Οριζόντια Χ,Κάθετα Υ,από την γωνία της οθόνης.
gap_x 50
gap_y 30


###"${color D0FE1F}" είναι το πράσινο ή το παραδειγμα με "${color orange}"###
###"${alignr}" απόσταση πληροφοριών τυφλά στο άλλο άκρο.###
###$"{goto 150}" ακριβές ορισμός απόστασης μεταξύ δυο πληροφοριών,στην εδώ περίπτωση είναι τυχαία το "150"###
###$"{hr 2}" οριζόντιες γραμμές και πάχος π.χ. το νούμερο νρ.2(SYSTEM) χοντρή, το νρ.1(CPU) λεπτή###
###"BAT0" ή "BAT1"### για την μπαταρία σε Laptop, Notebook.###
#### Το ακόλουθο κείμενο εμφανίζεται στην Οθόνη####

TEXT
${color orange}Ελληνική Κοινότητα ubuntu-gr
${color D0FE1F}SYSTEM ${hr 2}$color
$nodename $sysname $kernel on $machine

${color D0FE1F}CPU ${hr 1}$color
${freq}MHz   ${alignr}Load: ${loadavg}
$cpubar
${cpugraph cpu1 25,280 000000 D0FE1F}
NAME${goto 130}PID${goto 182}CPU%${alignr}MEM%
${top name 1}${goto 125}${top pid 1}         ${top cpu 1}${alignr}${top mem 1}
${top name 2}${goto 125}${top pid 2}         ${top cpu 2}${alignr}${top mem 2}
${top name 3}${goto 125}${top pid 3}         ${top cpu 3}${alignr}${top mem 3}
${top name 4}${goto 125}${top pid 4}         ${top cpu 4}${alignr}${top mem 4}

${color D0FE1F}DISK / MEMORY ${hr 2}$color
Root:  ${fs_free_perc /} %   ${fs_bar 6 /}$color
Home:  ${fs_free_perc /home} %   ${fs_bar 6 /}$color
RAM:   $memperc%   ${membar 6}$color
Swap:  $swapperc%   ${swapbar 6}$color

${color D0FE1F}BATTERY ${hr 2}$color
${battery_percent BAT0}% ${battery_bar BAT0}


Άλλο ένα παράδειγμα


Κώδικας: Επιλογή όλων
# UBUNTU-CONKY
# Αφού έχετε κάνει αλλαγές στο κείμενο επανεκκίνηση του "conky" με "killall -SIGUSR1 conky"
# ή πατήστε μνήμη κειμένου (τρίτο σύμβολο από αριστερά, δυο ή τρεις φορές, μερικές φορές και παραπάνω,όχι σιγουρο!!)
# Ubuntu / Debian Gnome, χωρίς έξτρα script.

#Τοποθεσίας του conky πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά στην οθόνη μας.
alignment top_right
#alignment top_left
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Δημιουργία ατομικό, δικό του παράθυρο, αντί να χρησιμοποιεί την Επιφάνεια Εργασίας(desktop),(ειδικά για nautilus)
own_window yes

# Υπερισχύσει, (άλλες προτιμήσεις "below")
own_window_type override

# Διαφανές Φόντο(ΨΕΥΤΟΑΌΡΑΤΟ).
own_window_transparent yes

# Συμπεριφορά του παραθύρου (undecorated, below, sticky, skip_taskbar, skip_pager).
own_window_hints below,sticky

# Χρήση διπλού "buffering" (μείωση flicker)
#buffering:μνήμη που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση της παραγωγής ή εισαγωγής δεδομένων.
double_buffer yes

# Χρήση(yes) Anti-Aliasing για τι γραμματοσειρές(ΝΑΙ για ελληνικές γραμματοσειρές).Δοκιμάστε απλά με "όχι".
use_xft yes

# Ανανέωση ενημέρωσης πληροφοριών στο "conky", σε δευτερόλεπτα (εδώ είναι κάθε 3 δευτερόλεπτα).
update_interval 3.0

# Ελάχιστο μέγεθος.
minimum_size 950

# Μέγιστο πλάτος του παραθύρου.
maximum_width 250

# Αποχρώσεις;
draw_shades no

# Κείμενο
# Συμπληρώνει το κείμενο, και αν ναι.
draw_outline no

# Σύνορα στο περίγυρο του "conky' παράθυρο.
draw_borders yes

# Γραμματοσειρά,μέγεθος.
font arial:size=8

# Ορισμός σε ναι(yes), εάν θέλετε όλο το κείμενο να είναι στα κεφαλαία.
uppercase no

# Τυπογραφικά στοιχεία,(είναι η δημιουργία ενός προτύπου προσομοίωση
#διαφόρων βαθμών στερεότητας ή σκίασης, χρησιμοποιώντας μικρές κουκκίδες)Σύνορα
#(πάχος, απόσταση στις μικρές γραμμούλες γύρω γύρω.)
stippled_borders 1

# Περιθώρια συνόρων.
border_margin 9

# Πλάτος των συνόρων.
border_width 10

# Στάνταρτ Χρώμα των πληροφοριών.
default_color grey

#Χρώμα του Παραθύρου (εξαρτάτε και από την εικόνα που έχουμε στην επιφάνεια εργασίας μας (Wallpaper)
own_window_colour black

# Απόσταση (pixel, τελείες) σε Οριζόντια Χ,Κάθετα Υ,από την γωνία της οθόνης.
gap_x 30
gap_y 30

TEXT
${font Verdana:style=Bold:size=16}${color #009bf9}${alignc}${time %a %d. %b %k:%M}
$font$color${alignc}$kernel
${color #009bf9}$stippled_hr
${color lightgrey}Processes:$color $processes  ${color grey}Running:$color $running_processes ${color lightgrey}Up:$color $uptime

${color #009bf9}CPU: $cpu% ${cpubar}
${color}Name              PID     CPU%   MEM%
${font Monospace:size=8}${color lightgrey}${top name 1}     ${top pid 1}  ${top cpu 1}  ${top mem 1}
${color lightgrey}${top name 2}     ${top pid 2}  ${top cpu 2}  ${top mem 2}
${color lightgrey}${top name 3}     ${top pid 3}  ${top cpu 3}  ${top mem 3}
${cpugraph 20,250 009bf9 ffffff}

$font${color #009bf9}RAM: $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color lightgrey}Swap: $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color}Name              PID     CPU%   MEM%
${font Monospace:size=8}${color lightgrey}${top_mem name 1}     ${top_mem pid 1}  ${top_mem cpu 1}  ${top_mem mem 1}
${color lightgrey}${top_mem name 2}     ${top_mem pid 2}  ${top_mem cpu 2}  ${top_mem mem 2}
${color lightgrey}${top_mem name 3}     ${top_mem pid 3}  ${top_mem cpu 3}  ${top_mem mem 3}


$font${color #009bf9}Connections${alignr}${color #009bf9}In:$color ${tcp_portmon 1 32767 count}  ${color #009bf9}Out:$color ${tcp_portmon 32768 61000 count}   ${color #009bf9}ALL:$color ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color lightgrey}$stippled_hr
${color lightgrey}Down:$color ${downspeed eth1} k/s${color lightgrey} ${offset 80}Up:$color ${upspeed eth1} k/s
${downspeedgraph eth1 20,120 009bf9 ffffff} ${alignr} ${upspeedgraph eth1 20,120 009bf9 ffffff}
${color #009bf9}IPs:$color ${addr eth1} ${offset 20} ${execi 7200 ~/.conky/publicip.sh}
${color lightgrey}$stippled_hr
${color #009bf9}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port$color
${font Monospace:size=8} ${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
$font${color #009bf9}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
${font Monospace:size=8} ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
$font${color #009bf9}$stippled_hr
${color lightgrey}Root:  ${fs_used /}/${fs_size /}  ${fs_bar /}
${color lightgrey}Home: ${fs_used /home}/${fs_size /home} ${fs_bar /home}
${font Monospace:size=8}${color lightgrey}usb:  ${fs_used /media/disk}/${fs_size /media/disk}  ${color lightgrey}${alignr}usb-1:  ${fs_used /media/disk-1}/${fs_size /media/disk-1}


Στη φώτο, Ενεργοποίηση στο μενού (το ίδιο συμβαίνει και για τα "Προγράμματα εκκίνησης")

με λιγα λογια το αρχείο ".conky0_autostart.sh"
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash

sleep 5 &&
conky -d -c /home/michael/.conkyrc0 &
exit

μέσα στο /home μας.


Για gmail για καιρικές συνθήκες της περιοχή σας και διάφορες άλλες πληροφορίες δειτε και εδώ
Τελευταία επεξεργασία από mixalns και 16 Απρ 2010, 22:09, έχει επεξεργασθεί 6 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
mixalns
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 192
Εγγραφή: 22 Μάιος 2009, 20:01
Εκτύπωση

Re: Conky

Δημοσίευσηαπό c7p » 12 Ιαν 2010, 00:33

Καλό φαίνεται το προγραμματάκι :) , μπράβο για την προσπάθεια σου :thumbup: .
Θα μπορούσες να άλλαζες τον τίτλο ώστε είναι πιο κατατοπιστικός? Αυτό θα βοηθήσει και στην εύρεση του οδηγού απο κάποιον ενδιαφερόμενο.
Άβαταρ μέλους
c7p
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1849
Εγγραφή: 30 Μάιος 2009, 16:09
Τοποθεσία: Κατερίνη
Εκτύπωση

Re: Conky

Δημοσίευσηαπό klaipelas » 12 Ιαν 2010, 01:34

Καλο προγραμμα αλλα οσες φορες και να προσπαθησα να το εγκαταστησω το πετυχαινα με ελλειψεις, ελπιζω σε εναν πιο λεπτομερη οδηγο ;) ;)
Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Όχι ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu U.E 3.4 (12.04) 64bit - (Windows 7 Ultimate) VMWare Workstation
Προδιαγραφές ⇛ Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz ┃ MSI Eclipse SLI ┃ Gainward GTX-285 2 GB ┃ Ram 6GB ┃ HD Audio ┃ TFT 22'' 1680Χ1050
Άβαταρ μέλους
klaipelas
dudeTUX
dudeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 360
Εγγραφή: 19 Μαρ 2009, 16:48
Τοποθεσία: Αγρινιο Αιτωλοακαρνανιας
Εκτύπωση

Re: Conky (light-weight system monitor)

Δημοσίευσηαπό kos501 » 06 Φεβ 2010, 20:47

Γνώσεις ⇛ Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγo ┃ Αγγλικά: Λίγα
Λειτουργικό ⇛ Ubuntu 16.04
Προδιαγραφές ⇛ AMD Athlon IIX3 425│ 2GB │ΑΤΙ Radeo HD4550
Netbook ASER Aspire 150D
Άβαταρ μέλους
kos501
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 25
Εγγραφή: 09 Αύγ 2009, 18:46
Τοποθεσία: θεσσαλονίκη
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό mangelasakis » 02 Μάιος 2010, 02:43

ρε παιδιά σε τι γλώσσα προγραμματισμού είναι γραμμένα αυτά τα scripts ? Ρωτάω γιατί θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές αλλά δεν ξέρω την γλώσσα...
Spoiler: show
Linux: 5ετής χρήση ┃ Προγραμ: μόνο C προς το παρών ┃ Αγγλικά: Μέτριος προς καλός
Desktop:
Ubuntu gnome 14.04 amd64 - Debian testing amd64
CPU: 4x AMD Phenom II X4 955 ‖ RAM 8000 MiB ‖ Gigabyte GA-MA785GT-UD3H
[Radeon HD 4200] Radeon HD 7750 ⎨1002:9710⎬
RTL8111/8168B PCI ⎨10ec:8168⎬ (rev 02)
Laptop:
Ubuntu gnome 14.04 amd64
4x Intel Core i3 M 330 2.13GHz ‖ RAM 3628 MiB ‖ Sony Corporation VPCEB1J1E
Intel VGA [8086:0046] (rev 02)
eth0: [11ab:4381] (rev 11) ⋮ wlan0: AR9285 [168c:002b] (rev 01)
mangelasakis
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 1149
Εγγραφή: 10 Μαρ 2009, 06:08
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό fotis23 » 16 Δεκ 2010, 23:09

πολύ καλό φαίνεται και ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ!
Λειτουργικό: Ubuntu 11.04
Επίπεδο Γνώσεων: Linux:Kανονικό Προγραμματισμός: Μέτριος Αγγλικά: Καλά
Desktop:CPU:Core 2 Duo 2.00 M/B:Asus P5B Memory:3 GB DDR2 Γραφικά:ATI Radeon HD 5450 Series

Εικόνα
Άβαταρ μέλους
fotis23
seniorTUX
seniorTUX
 
Δημοσιεύσεις: 612
Εγγραφή: 22 Απρ 2009, 13:43
Τοποθεσία: /home/fotis
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό s.dalas » 16 Δεκ 2010, 23:30

mangelasakis έγραψε:ρε παιδιά σε τι γλώσσα προγραμματισμού είναι γραμμένα αυτά τα scripts ? Ρωτάω γιατί θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές αλλά δεν ξέρω την γλώσσα...
H γλωσσα ειναι C .

Ο καλύτερος οδηγός που εχω βρει ειναι στην "μαμά κοινότητα" (σύνδεσμος υπάρχει στην υπογραφή μου). Αν κάποιος είχε χρόνο και για μετάφραση...
...Open minds using open source...
Γνώσεις ⇛ Linux: Όσο ζω μαθαίνω | Προγραμματισμός: Πολύ λίγα | Αγγλικά: οφ κορς
Desktop -> Dual Core 2.5GHz, 5Gb of Ram, 640Gb HD, Nvidia 9500GT + Ubuntu 13.10 = Life is simple...
Notebook -> 10.04 dual boot Win 7 σε lenovo ideapad U350
;) Οδηγός προς Νεοεισερχομένους ;) Οδηγοί - How to - Tutorials σε Κατηγορίες ;) http://UbuntuForums.org ;)
Άβαταρ μέλους
s.dalas
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 2115
Εγγραφή: 19 Οκτ 2009, 03:42
Τοποθεσία: Καλλιθεα, Αθηνα
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό basoula » 08 Ιαν 2011, 20:39

Καλησπέρα παιδια! Θελω να βάλω αυτο το conky http://gnome-look.org/content/show.php/ ... ent=134620 αλλα όταν κανω επανεκκίνηση και παω εφαρμογές-conky μου βγάζει αυτο το μήνυμα:
Αδύνατη η εκκίνηση του 'conky'
Αποτυχία εκτέλεσης θυγατρικής διεργασίας "/home/.conky0_autostart.sh" (Άρνηση πρόσβασης)

μπορεί καποιος να βοηθήσει;
Ευχαριστώ πολύ!
1 Γνώσεις Linux: Πρώτα βήματα ┃ Προγραμματισμού: Καθόλου ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Ubuntu 14.04 trusty 3.13.0-49-generic 32bit (el_GR.UTF-8, Unity ubuntu), Ubuntu 3.13.0-24-generic
3 Intel Core2 Duo CPU P9500 2.53GHz ‖ RAM 2004 MiB ‖ Dell Inc. 0RX495 - Dell Inc. Latitude E6400
4 nVidia G98M [Quadro NVS 160M] [10de:06eb] {nvidia}
5 wlan0: Intel WiFi Link 5100 [8086:4232] ⋮ eth0: Intel 82567LM Gigabit Network Connection [8086:10f5] (rev 03)
Άβαταρ μέλους
basoula
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 235
Εγγραφή: 04 Δεκ 2010, 20:18
Τοποθεσία: Greece
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό hlias » 08 Ιαν 2011, 21:00

Δοκίμασε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo chmod /home/.conky0_autostart.sh +x
και κάνε logout και login.
Γνώσεις ⇛ Linux: Κανονικό ┃ Προγραμματισμός: Μέτρια ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ ubuntu 11.04 32bit σε Netbook HP Mini 210
Προδιαγραφές ⇛ Intel Atom(R) N450 1.66GHz │ 1GB RAM │ Broadcom 4312 │ Intel GMA 3150 │
hlias
punkTUX
punkTUX
 
Δημοσιεύσεις: 193
Εγγραφή: 02 Νοέμ 2009, 17:05
Τοποθεσία: Ξάνθη, Θράκη
Εκτύπωση

Re: Conky Κονσόλα πληροφοριών για την Επιφάνεια Εργασίας

Δημοσίευσηαπό s.dalas » 08 Ιαν 2011, 21:03

Aντιγράφεις το φάκελο .conkyrc που περιέχεται στο tarball που κατεβάζεις απο το σύνδεσμο που μας έδωσες στο home σου. Μετά τρέχεις το launchpad που είναι επίσης στο tarball που κατέβασες
...Open minds using open source...
Γνώσεις ⇛ Linux: Όσο ζω μαθαίνω | Προγραμματισμός: Πολύ λίγα | Αγγλικά: οφ κορς
Desktop -> Dual Core 2.5GHz, 5Gb of Ram, 640Gb HD, Nvidia 9500GT + Ubuntu 13.10 = Life is simple...
Notebook -> 10.04 dual boot Win 7 σε lenovo ideapad U350
;) Οδηγός προς Νεοεισερχομένους ;) Οδηγοί - How to - Tutorials σε Κατηγορίες ;) http://UbuntuForums.org ;)
Άβαταρ μέλους
s.dalas
powerTUX
powerTUX
 
Δημοσιεύσεις: 2115
Εγγραφή: 19 Οκτ 2009, 03:42
Τοποθεσία: Καλλιθεα, Αθηνα
Εκτύπωση

Επόμενο

Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials