Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

...το μέρος για να ξεκινήσετε!

Συντονιστής: adem1

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Παρακαλώ να επιλέξετε, με προσοχή, την άδεια που θέλετε να έχουν οι οδηγοί που συγγράφετε.
Πληροφορίες για τις άδειες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Άμα επιθυμείτε κάποια άλλη άδεια επικοινωνήστε με κάποιο Διαχειριστή είτε Συντονιστή.

Σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία http://imagebin.ubuntu-gr.org για τις εικόνες.

Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό jeff » 28 Οκτ 2009, 06:11

Αναλυτικός οδηγός για συγχρονισμό αρχείων μεταξύ δυο υπολογιστών
χρησιμοποιώντας luckyBackup, ssh και το NotificationOSD του Gnome.


Εικόνα


Όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ το luckyBackup, και τις δυνατότητες που μας δίνει αλλά και την εύκολη χρήση του
για να συγχρονίζουμε η να παίρνουμε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας.

Για αρχή θα κάνω μερικές υποθέσεις της χρήσης του luckyBackup ή αν θέλετε, του αποτελέσματος αυτού του οδηγού (Έτσι για να σας εμπνεύσω λίγο πρίν αρχίσουμε ;) )
  • Έστω λοιπόν ότι έχετε 2 υπολογιστές στο δίκτυο..
  • ή Server στο σπίτι και είσαστε εκτός, για βόλτα ή δουλειά/ραντεβού με το netbook/laptop σας..
  • ή το ίδιο με το παραπάνω, μόνο που αντί server είναι desktop και τυχαίνει να δουλεύει κάποιος εκείνη τη στιγμή στο pc..
    η γυναίκα σας, ο μικρός σας αδερφός/γιός, η μάνα σας ή ο συνάδελφος/συνεργάτης σας.
  • Θέλουμε απλά να το γνωρίζουν και αυτοί, είτε για να μην σας διακόψουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο,
    είτε γιατί δουλεύετε και από τα δύο άκρα σε συγκεκριμένα έγγραφα και τα ενημερώνετε συχνά.

Εδώ λοιπόν θα δούμε πως το luckyBackup θα σας ενημερώνει όταν παίρνει αντίγραφα ασφαλείας ή όταν γίνεται συγχρονισμός αρχείων με το NotificationOSD του Gnome.

Εδώ υποτίθεται πως ο 'source' είναι ο server και 'destination' το netbook. Το luckyBackup είναι εγκατεστημένο και στους δύο υπολογιστές,
για να γίνεται συγχρονισμός και απο τις δύο μεριές όταν αυτό χρειάζεται. Παρόλα αυτά ο συγχρονισμός γίνεται πρισσότερο απο το netbook.


Για να το πετύχετε όλο αυτό θα πρέπει να στήσετε και στους δύο υπολογιστές ssh server,
τον οποίο και θα πρέπει να παραμετροποιήσουμε κατάλληλα ώστε να δέχεται κάθε μηχάνημα τις συνδέσεις αυτόματα,
σε περίπτωση που θα το cronάρετε ώστε να μην σας ζητάει κωδικό κάθε φορά.


Κανόνας: Πρώτα διαβάζουμε τον οδηγό και μετά περνάμε στην πράξη!- Εγκατάσταση και παραμετροποίηση SSH

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install openssh-server

Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo nano /etc/ssh/sshd_config

εδώ αν θέλετε αλλάζετε port
επίσης για λόγους ασφαλείας αλλάζετε την γραμμή
Κώδικας: Επιλογή όλων
PermitRootLogin no

και σε περίπτωση που θέλετε η σύνδεση στον υπολογιστή να γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση του public key,
ΑΦΟΥ τελειώσετε με την δημιουργία των Public Keys παρακάτω, τότε βρίσκετε και αλλάζετε τις παρακάτω γραμμές σε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
PasswordAuthentication no
UsePAM no

τέλος για επανεκκίνηση της υπηρεσίας και για να ισχύσουν οι αλλαγές, εκτελείτε
Κώδικας: Επιλογή όλων
/etc/init.d/ssh restart


- Δημιουργία Public Keys
Δημιουργήστε public keys και στα δύο:


Τις εντολές τις δίνετε μία-μία στο τερματικό!


στον πρώτο υπολογιστή:
(δημιουργήστε το public key,
μπείτε στον φάκελο που δημιουργήθηκε,
και το στέλνετε με scp στον 2ο υπολογιστή, όπου συμπληρώνετε με τα στοιχεία του)
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh-keygen -t rsa

Θα σας ζητήσει σε ποιόν φάκελο να αποθηκεύσει το key, πατάτε enter για default
Επίσης θα ζητηθεί password, πατάτε enter χωρίς να γράψετε τίποτε (άλλωστε αυτό θέλουμε, να γίνεται συγχρονισμός χωρίς πολλά-πολλά!
Μην ανησυχείτε για να συνδεθεί κάποιος με ssh στο PC σας θα χρειαστεί το public key. Το ρυθμίσαμε ήδη αυτό παραπάνω.


Κώδικας: Επιλογή όλων
cd .ssh/
scp id_rsa.pub όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή:./id_rsa.pub

σε περίπτωση που έχετε αλλάξει port στον ssh, τότε αλλάζετε την εντολή σε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
scp -P PORTNUMBER id_rsa.pub όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή:./id_rsa.pub

όπου PORTNUMBER το port που ορίσατε στο /etc/ssh/sshd_config.

Συνεχίζετε κάνοντας login με ssh στον άλλο υπολογιστή.
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh -p PORTNUMBER -l όνομα-χρήστη όνομα-υπολογιστή

βάζετε port αν έχετε δηλώσει και "-l όνομα" άν το όνομα στο άλλο pc είναι διαφορετικό.

Όταν συνδεθείτε δίνετε:
Κώδικας: Επιλογή όλων
cd .ssh/
touch authorized_keys2
chmod 600 authorized_keys2
cat ../id_rsa.pub >> authorized_keys2
rm ../id_rsa.pub

exit απο την ssh συνδεσή μας και ξανά login με:
Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh -p PORTNUMBER -l όνομα-χρήστη όνομα-υπολογιστή

για να συνδεθείτε πλέον με το public key.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Σε περίπτωση που ΔΕΝ σας επιτρέπει να συνδεθείτε και σας ζητάει ακόμα κωδικό,
και εφόσον έχετε ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα σωστά, τότε δώστε στο τερματικό:


Κώδικας: Επιλογή όλων
ssh-add


Κάνετε την ίδια διαδικασία και απο το άλλο pc για δημιουργία του public key.
έπειτα θα δημιουργήσετε 2 scripts για να τα προσθέσετε αργότερα στο luckyBackup.


Αντί "όνομα-υπολογιστή" μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την IP του υπολογιστή.
Συνδυάστε το με το http://www.dyndns.org για να έχετε πρόσβαση και μέσω internet.- Scripts

Καταρχάς θα χρειαστείτε το libnotify-bin, το οποίο θα στέλνει τα μηνύματά σας στο NotificationOSD του Gnome.
Κώδικας: Επιλογή όλων
sudo apt-get install libnotify-bin


Το πρώτο script θα εκτελείται πρίν αρχίσει ο συγχρονισμός και έχει ώς εξής:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
#
# Ενημέρωση με OSD notification στους υπολογιστές
# πρίν τον συγχρονισμό των δεδομένων τους.
#
ssh -p PORTNUMBER -X όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή 'DISPLAY=:0 notify-send "luckyBackup" "Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ Zeus και aod150." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png'
notify-send "luckyBackup" "Συγχρονισμός αρχείων μεταξύ Zeus και aod150." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png
exit


και το δεύτερο, αφού τελειώσει:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/bash
#
# Ενημέρωση με OSD notification στους υπολογιστές
# μετά τον συγχρονισμό των δεδομένων τους.
#
ssh -p PORTNUMBER -X όνομα-χρήστη@όνομα-υπολογιστή 'DISPLAY=:0 notify-send "luckyBackup" "Ο συγχρονισμός των αρχείων μόλις τελείωσε." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png'
notify-send "luckyBackup" "Ο συγχρονισμός των αρχείων μόλις τελείωσε." -i /user/share/pixmaps/luckybackup.png
exit

αποθηκεύστε τα με όνομα και σε φάκελο όπου θα τα αναγνωρίζετε και κάντε τα εκτελέσιμα.

Σε περίπτωση που το luckyBackup δεν είναι εγκατεστημένο στον “source” υπολογιστή,
τότε αφαιρείτε την παρακάτω γραμμή του κώδικα απο την ssh σύνδεση:
Κώδικας: Επιλογή όλων
-i /user/share/pixmaps/luckybackup.png- Ρύθμιση του luckyBackup

Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να ρυθμίσετε και το luckyBackup.Στο Πηγή (source) ορίζετε τον φάκελο του remote pc απο το οποίο θα “τραβήξετε” τα δεδομένα σας χωρίς κάτι extra, έτσι απλά.
Επιλέγετε την καρτέλα 'Απομακρυσμένο' τσεκάρετε το 'Χρήση απομακρυσμένου υπολογιστη' και επιλέγετε -source-.
Δίνετε τα στοιχεία του remote pc, όνομα χρήστη, και όνομα υπολογιστή στο host.
Βάζετε τον αριθμό του port αφού έχετε επιλέξει και ssh.Στην καρτέλα επιπρόσθετη εκτέλεση – μενού 'Πρίν', φορτώνετε το πρώτο script που φτιάξατε παραπάνω, ώστε να ενημερώσετε την “πηγή” ότι γίνεται συγχρονισμός.
Κάνετε το ίδιο και στο μενού 'Μετά' με το δεύτερο script.

Τέλος πηγαίνετε στην αρχική οθόνη του luckyBackup, τσεκάρετε το δοκιμή και πατάτε έναρξη.
Αν όλα πήγαν καλά, ο συγχρονισμός θα γίνει εικονικά, δεν θα σας ζητηθεί κωδικός για την σύνδεση ssh
και το NotificationOSD θα σας ενημερώσει και στους δύο υπολογιστές.- Το αποτέλεσμα:
Εικόνα

Εικόνα


Υ.Γ. ΚΑΛΑ BACKUP & ΚΑΛΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥΣ! :mrgreen:
Τελευταία επεξεργασία από jeff και 09 Νοέμ 2009, 02:25, έχει επεξεργασθεί 3 φορά/ες συνολικά
Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγο ┃ Αγγλικά: Καλά
Ubuntu 9.10 x64 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz │ Corsair 2x2GB@1333MHz │ Asus 9800GTX+ 512MB
Ubuntu 9.04 - Acer Aspire One D150
Άβαταρ μέλους
jeff
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 93
Εγγραφή: 01 Ιουν 2009, 22:09
Τοποθεσία: Ηράκλειο
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό linuxman » 28 Οκτ 2009, 17:32

:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Πολύ μεγάλο μπράβο , άψογος !!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Off topic:
ΘΑ το έχεις κάνει αυτό φαντάζομαι :mrgreen:
Οδηγίες προς Νεοεισερχόμενους
1 Γνώσεις Linux: Πολύ καλό ┃ Προγραμματισμού: Ικανοποιητικό ┃ Αγγλικών: Ικανοποιητικό
2 Linux Mint 17.1 Rebecca 3.13.0-37-generic 64bit (el_GR.UTF-8, X-Cinnamon cinnamon)
3 Intel Core i5-2310M CPU @ 2.10GHz ‖ RAM 3866 MiB ‖ Dell Inc. 0D7C51 - Dell Inc. Dell System Vostro 3750
4 Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics [8086:0116] {i915}
5 wlan0: Intel Centrino Wireless-N 1030 [Rainbow Peak] [8086:008a] (rev 34) ⋮ eth0: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
http://www.greeklug.gr
Άβαταρ μέλους
linuxman
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 10378
Εγγραφή: 10 Μάιος 2008, 20:41
Τοποθεσία: Thessaloniki / Macedonia / Greece
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό jeff » 28 Οκτ 2009, 18:07

linuxman έγραψε:Off topic:
ΘΑ το έχεις κάνει αυτό φαντάζομαι :mrgreen:

Off topic:
Ναι το έχω κάνει -μετά απο λιγάκι ψάξιμο-, και επειδή ήμουν τόσο ευχαριστημένος
και ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα, είπα να το μοιραστώ μαζί σας :)
Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγο ┃ Αγγλικά: Καλά
Ubuntu 9.10 x64 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz │ Corsair 2x2GB@1333MHz │ Asus 9800GTX+ 512MB
Ubuntu 9.04 - Acer Aspire One D150
Άβαταρ μέλους
jeff
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 93
Εγγραφή: 01 Ιουν 2009, 22:09
Τοποθεσία: Ηράκλειο
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό sudobash » 28 Οκτ 2009, 20:49

Εξαιρετικός οδηγός!! Πολλά μπράβο!
Ubuntu 9.10 32bit | 2 x Intel Core 2 Duo T5500 @ 1.66GHz | 2GB DDR2 RAM | Intel 950 Graphics
Richard Stallman wrote the compiler God used. The Big Bang was the Universe's first segfault.
Άβαταρ μέλους
sudobash
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 876
Εγγραφή: 13 Μάιος 2008, 20:11
Τοποθεσία: Κρήτη
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό luckyb » 28 Οκτ 2009, 20:56

Κοίτα να δεις τι μπορεί να κάνει κανείς με το luckybackup :P

Όμορφο jeff
:bow: :bow: :bow:
luckybackupkde-apps.org
Γνώσεις ⇛ Linux: Καλό ┃ Προγραμματισμός: Ναι ┃ Αγγλικά: Καλά
Λειτουργικό ⇛ Aptosid σε Dell M1530
Άβαταρ μέλους
luckyb
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 84
Εγγραφή: 05 Ιαν 2009, 21:26
Τοποθεσία: Αθήνα
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό Mitsakos » 28 Οκτ 2009, 22:03

Πολύ καλή δουλειά jeff! Μπράβο! :thumbup:
Γνώσεις ⇛ Linux: Not bad ┃ Προγραμματισμός: Λίγο┃ Αγγλικά: Πολύ Καλά
Λειτουργικό ⇛ 18.04 LTS x64
Προδιαγραφές ⇛ SONY VAIO VGN-NW21EF & DELL Inspiron 15 Series
>>Οδηγοί-How To-Tutorials<< && >>Οδηγίες προς νεοεισερχόμενους<<
Άβαταρ μέλους
Mitsakos
Επίτιμο μέλος
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 1705
Εγγραφή: 11 Νοέμ 2008, 09:05
Τοποθεσία: Πειραιάς/ Νίκαια
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό jeff » 09 Νοέμ 2009, 03:28

Έγινε ενημέρωση του οδηγού για να καλύψει τυχών θεματάκια που μπορεί να δημιουργηθούν στον χρήστη,
όσο αφορά την ssh-keygen, τις ρυθμίσεις και την παραμετροποίηση του ssh.

Όποιος ακολουθήσει τον οδηγό ας μη διστάσει να μου πεί τυχών απορίες η δυσκολίες που συνάντησε.
Ή ακόμα αν βρείτε κάτι λάθος στον οδηγό, το λέτε ανοιχτά.

;)
Linux: Μέτριο ┃ Προγραμματισμός: Λίγο ┃ Αγγλικά: Καλά
Ubuntu 9.10 x64 | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 2.83GHz │ Corsair 2x2GB@1333MHz │ Asus 9800GTX+ 512MB
Ubuntu 9.04 - Acer Aspire One D150
Άβαταρ μέλους
jeff
babeTUX
babeTUX
 
Δημοσιεύσεις: 93
Εγγραφή: 01 Ιουν 2009, 22:09
Τοποθεσία: Ηράκλειο
Εκτύπωση

Re: Συγχρονισμός 2 H/Y με luckyBackup, ssh & NotificationOSD

Δημοσίευσηαπό OPanos » 20 Νοέμ 2011, 12:29

Προφανώς δεν διάβασα σωστά..

Ας το σβήσει κάποιος.

Sorry
Linux: Στο Δημοτικό ┃ Προγραμματισμός: Μπα ┃ Αγγλικά: Προχωρημένος
Laptop :
Arch x64

Intel Core i5-2410M CPU @ 2.30GHz ‖ RAM 3943 MiB ‖ Acer JE70_HR - Acer Aspire 7750G
Catalyst-12.8.1 [AMD Radeon HD 6600M Series] [1002:6741]
Netbook
Arch x64-[XFCE4]
Intel Atom CPU N455 1.66GHz ‖ RAM 983 MiB ‖ Hewlett-Packard 148A - HP Mini 110-3100
Άβαταρ μέλους
OPanos
daemonTUX
daemonTUX
 
Δημοσιεύσεις: 768
Εγγραφή: 15 Οκτ 2011, 17:49
Εκτύπωση


Επιστροφή στο Οδηγοί - How to - Tutorials